Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aseket-tiyo 25 Mg/8 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIASEKET-TİYO 25 mg/8 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin maddeler:

Her bir film kaplı tablet 25 mg deksketoprofene eşdeğer 36,9 mgdeksketoprofen trometamol ve 8 mg tiyokolşikosid içerir.

•

Yardımcı maddeler:


Tablet:

Prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz PH101, mikrokristalin selüloz PH102, sodyum nişasta glikolat, gliseril distearat, magnezyum stearat, kolloidal silikon dioksit.

Film kaplama maddesi (Opadry II Yellow 85F38121):

Polivinil alkol, makrogol, titanyum dioksit, talk, sarı demir oksit.

VBu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yanetkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.Bu kullanma talimatında:

1. ASEKET-TİYO nedir ve ne için kullanılır?


2. ASEKET-TİYO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ASEKET-TİYO nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ASEKET- TİYO 'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. ASEKET-TİYO nedir ve ne için kullanılır?

ASEKET-TİYO film kaplı tabletler sarı renkli, yuvarlak, bikonveks, çift tarafı çentiklidir.

ASEKET-TİYO, 14 film kaplı tablet içeren PVC/PVDC/ALU blisterlerde piyasaya sunulmaktadır.

ASEKET-TİYO'nun içeriğindeki deksketoprofen, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

1 / 9

ASEKET-TİYO'nun içeriğindeki tiyokolşikosid esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

ASEKET-TİYO osteoartrit (kireçlenme), vertebral kolonun (omurganın) ağrılı sendromları, eklem dışı romatizma, ağrılı kas kasılmalarının semptomatik tedavisinde, travma ve ameliyatsonrası oluşan ağrının tedavisinde kullanılır.

2. ASEKET-TİYO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kalp-damar sistemi ile ilgili riskler:

NSAİİ'ler ölümcül olabilecek kalp-damar sisteminde pıhtılaşmayla ilgili (trombotik) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Burisk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp-damarhastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

ASEKET-TİYO kalp-damar (koroner arter by-pass) cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

NSAİİ'ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcıbir bulgu vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler.

Yaşlı hastalar bu ciddi istenmeyen etkiler bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.

ASEKET-TIYO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Deksketoprofen trometamole, tiyokolşikoside veya ASEKET-TİYO'nun içindeki yardımcımaddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa

• Asetilsalisilik aside veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz varsa

• Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvarilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısasüreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker(cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlikveya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse

• Peptik ülser, mide ya da bağırsak kanaması veya süregelen sindirim sorunlarınız varsa (örn.hazımsızlık, göğüste yanma) veya daha önceden geçirdiyseniz

• Ağrı kesici olarak kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) kullanımınabağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz

• Süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa, ciddi kalpyetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunlarınız veya ciddi karaciğer sorunlarınız varsa

• Kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa

• Kas veya kaslarınızın görev yapamaması (kasılamaması) durumunuz varsa, hamileyseniz

• Emzirme dönemindeyseniz

• Koroner arter bypass greft ameliyatı söz konusu ise ve ameliyat sırasında ağrı tedavisialmanız gerekiyorsa

ASEKET-TİYO, 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.

2 / 9

ASEKET-TİYO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz varsa

• ASEKET-TİYO'nun kullanımı sırasında ishal görülür ise

• Alerjiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa

• Sıvı tutulumu dahil böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veyakalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa

• Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşırı idraraçıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız

• Kalp sorunlarınız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzudüşünüyorsanız (örn. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigarakullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ASEKET-TİYOgibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokard enfarktüsü”) veya inme gibi ciddi kalp damarhastalıkları riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Bu ciddi hastalıklar herhangi bir belirtioluşturmadan da oluşabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, geveleyerek konuşma, halsizlik gibibelirti ve semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Yüksek dozve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresiniaşmayınız.

• Yaşlıysanız, yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir; özellikle peptik ülser kanaması vedelinmesi yaşamı tehdit edebilir (Bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirsederhal doktorunuza başvurunuz.

• Üreme problemi olan bir kadın iseniz (ASEKET-TİYO üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir,bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız bu ilacıkullanmayınız)

• Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa

• Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veyakarışık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemibozuklukları)

• Geçmişte uzun süreli iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohnhastalığı)

• Başka bir mide ve bağırsak hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz

• Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak oral steroidler, bazı antidepresanlar (SSRİ tipiilaçlar, örn. Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veyaasetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar kullanıyorsanız. Böyle durumlarda,ASEKET-TİYO almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz, midenizi korumak içinilave bir ilaç almanızı önerebilir (örn. mizoprostol veya mide asidi üretimini engelleyenilaçlar)

• Hazımsızlık veya göğüste yanma hissi, karın ağrısı veya diğer anormal karın belirtileri varsa,ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

Diğer NSAİ ilaçların kullanımda olduğu gibi, ASEKET-TİYO hastaneye yatma veya ölüm ile

sonuçlanabilen gastrointestinal (Gİ) rahatsızlık ve nadir olarak ülser (yara) ve kanama gibi ciddi

Gİ yan etkilere neden olabilir. Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı

almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: dışkıdan kan gelmesi, siyah renkte katranımsı

3 / 9

dışkı, kan kusma veya kahve telvesi gibi koyu renkte parçalar gelmesi.

Bulantı, halsizlik, yorgunluk, sarılık, kaşıntı, sağ üst karın bölgesinde hassasiyet, grip benzeri semptomlar gibi hepatotoksisitenin (karaciğer zehirlenmesi) belirti ve semptomlarından biri sizdeoluşursa, tedaviyi bırakınız ve hemen tıbbi tedavi alınız.

Açıklayamadığınız kilo alımlarında veya vücudunuzda ödem (şişlik) oluştuğunda, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Diğer NSAİ ilaçların kullanımında olduğu gibi, ASEKET-TİYO da hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen eksfolyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kanoturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvıdolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonlarının oluşmasına nedenolabilir. Bu ciddi deri reaksiyonlar herhangi bir belirti göstermeden de oluşabilir. Kaşıntı, ateş,kızarıklık, kabarcık gibi belirtilerden herhangi biri oluşursa ilacınızı kullanmayı bırakınız vedoktorunuzu en kısa sürede bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ASEKET-TİYO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

ASEKET-TİYO film kaplı tabletleri yiyecek ile almanız mide veya bağırsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz ASEKET-TİYO kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız ASEKET-TİYO kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

ASEKET-TİYO, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi, uyuklama, sersemleme veya uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir.Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiyeiçin doktorunuza danışınız.

ASEKET-TİYO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ASEKET-TİYO içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ASEKET-TİYO'nun yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığıtakdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

4 / 9

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

• ASEKET-TİYO'nun kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarlabirlikte alınması, birbirlerinin etkisini arttırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynısebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumundaistenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

• Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar (iltihaptedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar

• Bazı duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan lityum

• Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) vekanser tedavisi için kullanılan metotreksat

• Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin

• Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılansülfametoksazol

Önlem gerektiren kombinasyonlar:

• Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, betablokörler ve anjiyotensin II antagonistleri

• Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin

• Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin

• Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid

Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

• Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siprofloksasin,levofloksasin)

• Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veyatakrolimus

• Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarını eritmedekullanılan ilaçlar

• Gut tedavisinde kullanılan probenesid

• Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin

• Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston

• Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI'lar)

• Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunuazaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda


kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ASEKET-TİYO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ASEKET-TİYO'yu her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin

olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz ASEKET-TİYO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

5 / 9
Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe;
Tedavi dozu günde 2 defa bir ASEKET-TİYO 25mg/8 mg film kaplı tablettir.

Tedavi süresi 5-7 gündür.

Günlük toplam doz, ASEKET-TİYO'nun içeriğindeki deksketoprofen için 75 mg'ı, tiyokolşikosid için 16 mg'ı geçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

ASEKET-TİYO sadece ağızdan kullanım içindir.

Film kaplı tabletleri bir bardak su (150 mL) ile tok karnına alınız. Film kaplı tabletleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

18 yaş altındaki çocuklarda ASEKET-TİYO kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıysanız (65 yaş ve üzerindeyseniz) ASEKET-TİYO'yu doktorunuzun önerisi doğrultusunda kullanınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa ASEKET-TİYO'yu doktorunuzun önerisi doğrultusunda kullanınız.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa ASEKET-TİYO'yu doktorunuzun önerisi doğrultusunda kullanınız.

Eğer ASEKET-TİYO 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla ASEKET-TİYO kullandıysanız

ASEKET-TİYO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

ASEKET-TİYO'yu kullanmayı unutursanız

Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki zamanında alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.ASEKET-TİYO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer ASEKET-TİYO kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

6 / 9

Doktorunuza danışarak ASEKET-TİYO kullanımını sonlandırabilirsiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ASEKET-TİYO içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ASEKET-TİYO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefesalmayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık(anafilaktik reaksiyon)

• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerinde şişmeler (anjiyonörotik ödem)

• Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromları)

• Baygınlık (vazovagal senkop), bayılma

• Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması

• Hava yollarının daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)

• Nefes darlığı

• Gırtlak ödemi (laringeal ödem)

• Çarpıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Peptik ülser

• Yüksek kan basıncı

• Düşük kan basıncı

• Çok yavaş nefes alıp verme

• Geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali

• Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri)

• Hızlı kalp atışı

• Pankreasta iltihaplanma

• Karaciğer hücresi hasarı

• Karaciğer iltihabı (hepatit)

• Böbrek sorunları

• Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcukları sayısının azlığı(trombositopeni)

• Baş dönmesi (vertigo)

• Prostat sorunları

• Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

7 / 9

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı ve/veya kusma

• Karın ağrısı

• İshal

• Sindirim sorunları (hazımsızlık)

• Sersemlik

• Uyuklama

• Uyku düzensizlikleri

• Sinirlilik

• Baş ağrısı

• Kızarma

• Mide ağrısı, mide sorunları

• Kabızlık

• Ağız kuruluğu

• Şişkinlik

• Yorgunluk

• Ağrı

• Ateş ve titreme hissi

• Genel kırıklık, keyifsizlik hissi

• Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi)

• İştah kaybı (anoreksi)

• Duyularda anormallik

• Kaşıntılı döküntü

• Deri döküntüleri

• Akne

• Terleme artışı

• Sırt ağrısı

• Sık idrara çıkma

• Adet düzensizlikleri

• Bulanık görme

• Kulaklarda çınlama (tinnitus)

• Deride hassasiyet

• Işığa karşı duyarlılık

• Kaşınma

Bunlar ASEKET-TİYO'nun hafif yan etkileridir.

Daha önce antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir karın/bağırsak yan etkisi farkederseniz (örn. karın ağrısı, yanma, kanama)

Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez ASEKET-TİYO kullanımını bırakınız.

8 / 9

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

ASEKET-TİYO gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağrısı veense sertliğine yol açabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması:


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr5. ASEKET-TİYO'nun saklanması

ASEKET-TİYO 'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ASEKET-TİYO 'yu kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASEKET-TİYO'yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul 0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks)

[email protected]


Üretim yeri:


İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. 3. Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad. 23. Sok.

No:1 Selçuklu / Konya

Bu kullanma talimatı../../.... tarihinde onaylanmıştır.


9 / 9

İlaç Bilgileri

Aseket-tiyo 25 Mg/8 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Deksketoprofen Trometamol, Tiyokolşikosid

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.