Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lercix 10 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATILERCİX 10 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her film kaplı tablet 9,4 mg lerkanidipine eşdeğer 10 mg lerkanidipinhidroklorür içermektedir.

•

Yardımcı maddeler:

Kroskarmeloz sodyum, bütilhidroksitoluen, magnezyum stearat,mikroselak® 100 [laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı), mikrokristalinselüloz], AquarisPrime™ BAP 314184 San (hipromelloz, polietilen glikol, titanyum dioksit, talk, sarıdemir oksit).

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1.LERCİX nedir ve ne için kullandır?


2.LERCİX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.LERCİX nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5. LERCİX'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. LERCİX nedir ve ne için kullandır?

LERCİX 10 mg film kaplı tablet, hızlı salım yapan, san renkli, bir tarafı çentikli, bikonveks, yuvarlak film kaplı tabletler halindedir.

LERCİX etkin madde olarak 10 mg lerkanidipin hidroklorür içeren 30 tabletlik kutularda sunulmaktadır.

LERCİX, dihidropiridin grubu bir kalsiyum antagonistidir ve kalsiyumun hücre zarından kalp kası ve düz kas hücrelerinin içine akımını durdurur. Antihipertansif etkisi, damar düz kaslanüzerindeki doğrudan gevşetici etkisi ile kan basıncını azaltmasından kaynaklanmaktadır.

LERCİX hafif ila orta şiddetli hipertansiyonunuzu (yüksek kan basıncınızı) tedavi etmek için kullanılır. 18 yaşm altındaki5 LçtoÇuklarda;k|uıHahi'mı önerilmemektedir.

1 / 7

2. LERCİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerLERCİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıl

ığın

ız var ise,

• Aşağıdaki kalp rahatsızlıklarından biri sizde var ise;

- Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği,

- Kalpten çıkan kan akışının tıkanması,

- Stabil olmayan anjina (dinlenme anında ortaya çıkan ve uzun süre devam eden anjina,kalp spazmı),

- Son bir ay içinde geçirilmiş kalp krizi

• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

• Şiddetli böbrek hastalığınız varsa ya da diyalize giriyorsanız

• Karaciğer metabolizmasını engelleyen ilaçlar kullanıyorsanız:

- Antifiıngal ilaçlar (mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar) (ör.ketokonazol veyaitrakonazol)

- Makrolid antibiyotikler (ör.eritromisin, klaritromisin veya troleandomisin)

- Antiviraller (virüslere karşı etkili ilaçlar) (ör.ritonavir)

• Siklosporin (organ nakillerinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan bir ilaç) adıverilen bir ilaç kullanıyorsanız

• Greyfurt veya greyfurt suyu tüketiyorsanız,

LERCİX kullanmayınız.

LERCİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Kalp hastalığınız varsa

• Karaciğer ya da böbrek rahatsızlıklarınız var iseLERCİX'i dikkatli kullanınız.

LERCİX kullanırken hamile olduğunuzu (ya da olabileceğinizi) düşünüyorsanız ya da emziriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız (bkz. Hamilelik, Emzirme).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

LERCİX'in yiyecek ve içecek ile kullandması

Yağlı bir öğün ilacın kandaki seviyesini büyük ölçüde arttırmaktadır (Bkz. Bölüm 3). LERCİX ile tedavi şuasında alkol alındığında LERCİX'in etkisi artabilir, bu nedenleLERCİX tedavisi ile birlikte alkol kullanılmamalıdır.

Greyfurt ya da greyfurt suyu (tansiyon düşürücü etkide artışa neden olabilirler) ile bkz. b

2 / 7

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LERCİX'in hamilelerde kullanılmasına ilişkin veri mevcut değildir. Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız ya da etkili bir doğum kontrolyöntemi uygulamıyorsanız, LERCİX kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LERCİX'in emziren kadınlarda kullanılmasına ilişkin veri mevcut değildir. Emzirme döneminde LERCİX kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

LERCİX kullanımı sırasında baş dönmesi, uyku hali ve halsizlik yaşarsanız, araç veya makine kullanmayınız.

LERCİX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LERCİX, laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

LERCİX diğer ilaçlarla birlikte alındığında, LERCİX'in veya birlikte alınan diğer ilaçların etkisi değişebilir; bazı yan etkilerin daha sık meydana gelmesi söz konusu olabilir.

Bu sebeple LERCİX'i aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıyorsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz:

• Beta blokör adı verilen ilaçlar (ör.metoprolol, yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği veanormal kalp ritmi tedavilerinde kullanılan ilaçlar),

• Simetidin (ülser, sindirim güçlüğü ya da mide yanması için 800 mg'dan fazlakullanılması),

• Digoksin (kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Midazolam (uyumaya yardım için kullanılan bir ilaç),

• Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Astemizol (alenilerde kullanılan bir ilaç),

• Terfenadin (alerjilerde kullanılan bir ilaç),

• Amiodaron, sotalol ve kinidin (hızlı kalp atımının tedavisi için kullanılan ilaçlar)

• Fenitoin, fenobarbital ya da karbamazepin (epilepsi için kullanılan ilaçlar).

• Simvastatin (kanda kolestrol seviyelerinin düşürülmesi için kullanılan bir ilaç),

• Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.

3 / 7

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LERCİX nasıl kullanılır?


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:


LERCİX'i ne kadar ve ne sıklıkta kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir. Eğer emin değilseniz doktorunuz ya da eczacınıza mutlaka danışın.

Yetişkinlerde, önerilen doz her gün aynı saatte alınan, 10 mg'dır; doz alınan cevaba bağlı olarak doktorunuz tarafından günde 20 mg'a çıkartılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

LERCİX ağız yolu ile alınır. Haç çiğnenmeden bir bütün halinde, su ile yutulmalıdır.

Yağlı bir öğün ilacın kandaki seviyesini büyük ölçüde arttırabileceğinden, LERCİX genellikle her gün aynı saatte olmak üzere, günde bir kere, tercihen kahvaltıdan en az 15 dakika öncekullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Günlük doz ayarlanması gerekmemekle birlikte, tedaviye başlandığında özel dikkat gerekmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliğinde LERCİX önerilen dozlarda kullanılabilir. Ancak günlük dozun 20 mg'a arttırılmasına dikkatle yaklaşılmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği mevcutise LERCİX kullanılmamalıdır.

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliğinde LERCİX önerilen dozlarda kullanılabilir. Ancak günlük dozun 20 mg'a arttırılmasına dikkatle yaklaşılmalıdır. Ağır karaciğeryetmezliği mevcut ise LERCİX kullanılmamalıdır.

Eğer LERCİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla LERCİX kullandıysanız:

Size reçete edilen dozu aşmayınız.

Doktorunuzun size önerdiği dozdan daha fazla almışsanız veya doz aşımı durumu varsa, hemen tıbbi müdahale için başvurunuz ve eğer mümkünse tablet ve/veya ambalajı dayanınızda götürünüz.

Doğru dozdan daha fazlasını alırsanız,, kan .basıncınızın çok fazla düşmesine ve kalbinizin

w Bu belge

Belge 1 kçJiİiöGH$İZÜıV(İHlfoâ>İflI2İTI(İCli Oİclbİlİr.Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

4 / 7

LERCİK'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.LERCİX kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız o dozu atlayınız ve sonrasında, dozları normal zamanında kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.LERCİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

LERCİX almayı bırakırsanız kan basıncınız tekrar yükselebilir. ilacı almayı bırakmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LERCİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

:10 hastadan en az l'inde görülebilir.
:10 hastanın birinden az, 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 1000 hastanın birinden az, 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, LERCİX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek: 1000 hastanm birinden az, 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir

• Anjina pektoris (kalbe giden kan akımında yetersizliğe bağlı göğüs ağrısı)

• Aleıjik reaksiyonlar (kaşıntı, döküntü, kurdeşen gibi belirtileri içerir), bayılma

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

• Anjiyoödem (yutkunma ve nefes almada zorluğa neden olabilen boğazda, dilde, dilde ve yüzde şişme)

Daha önce anjina pektorisi olan hastalar, LERCİX'in dahil olduğu gruptaki ilaçlarla bu atakların sıklığı, süresi ya da şiddetinde artış görebilirler.

İzole kalp krizi vakaları görülebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

alanmıştn

Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

Eğer bunlardan sizde mevcut ise acil, tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

Belge olabilir.

5 / 7

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın: 10 hastanın birinden az, 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

• Baş ağrısı

• Kalbin hızlı atması

• Hızlı veya düzensiz kalp atışının hissedilmesi (çarpıntı)

• Yüzde, boyunda veya göğsün üst kısmında ani kızarma

• Ayak bileğinde şişme

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

• Baş dönmesi

• Kan basıncında düşme

• Mide yanması

• Bulantı

• Mide ağrısı

• Deri döküntüsü

• Kaşıntı

• Kas ağrısı

• İdrar miktarında artış

• Yorgun veya halsiz hissetme

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

• Uyku hali

• Senkop (batima)

• Kusma

• İshal

• Kurdeşen

• İdrara çıkma sıklığında artış

• Göğüs ağnsı

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

• Diş etlerinde şişme

• Karaciğer fonksiyonlarında değişiklikler (kan testi ile tespit edilir)

• Karından bir tüp ile uygulanan diyaliz sırasmda bulanık sıvı oluşması

• Yutkunma ve nefes almada zorluğa neden olabilen boğazda, dilde, dilde ve yüzde şişme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


6 / 7

Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda he

ki5. L£RCİX'in saklanması

LERCDCi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30oC altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutusunda ve blisterde belirtilen son kullanma tarihinden sonra LERCİX'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LERCİX'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:


Deva Holding A.Ş.

Küçükçekmece/İST ANBUL Tel: 0212 692 92 92Faks: 0212 697 00 24E-mail: [email protected]

Üretim Yeri:


Deva Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 14/04/2021 tarihinde onaylanmıştır.


7 / 7

İlaç Bilgileri

Lercix 10 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Lerkanidipin Hidroklorür

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.