Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Restmax 400 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » MERKEZİ KAS GEVŞETİCİLER » Diğer Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar » Feniramidol

KULLANMA TALİMATIRESTMAX 400 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 400 mg feniramidol HCl içerir.

•

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek


veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. RESTMAX nedir ve ne için kullanılır?


2. RESTMAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. RESTMAX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. RESTMAX'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. RESTMAX nedir ve ne için kullanılır?

• RESTMAX, kas gevşetici ve ağrı kesici olarak etki gösterir.

• RESTMAX, karton kutuda, 24 film kaplı tabletlik PVC/PE/PVDC Alüminyum folyoblister ambalajda, kullanma talimatı ile sunulmaktadır.

RESTMAX; kas-iskelet sistemi ile ilişkili, aniden başlayan ağrılı kas kasılmalarına bağlı belirtilerin azaltılması için kullanılır.

Kaslardaki gerginliği giderir, ağrıyı geçirir ve kramp halindeki iskelet kasının fonksiyonunu sağlar.

1 / 5

2. RESTMAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerRESTMAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Feniramidole ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa(alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes alımdagüçlük olarak ortaya çıkabilir)

• Karaciğer bozukluğunuz var ise

RESTMAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

RESTMAX özellikle yüksek dozlarda yatıştırıcı ve sakinleştirici etkilere neden olabilir. Kan basıncınız düşükse RESTMAX'ı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RESTMAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz RESTMAX kullanmamanız önerilmektedir.

RESTMAX'ı hamilelikte sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


RESTMAX etkin maddesi süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, RESTMAX kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

RESTMAX ile sersemlik hali ya da baş dönmesi görülebilmektedir. Bu nedenle araç ve makine kullanımında dikkatli olunuz.

RESTMAX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

RESTMAX'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

2 / 5

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Sara tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında RESTMAX, bu ilaçların kan düzeylerinin artmasına bağlı olarak göz titremesi, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürümebozukluğu ve mental değişikliklere neden olabileceğinden bu tip ilaçların birlikte kullanımındankaçınınız.

Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaçlarla birlikte kullanıldığında kanama zamanının uzaması nedeniyle dikkatli olunuz.

Aynı zamanda feniramidol, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan “tolbutamid” ile eş zamanlı kullanıldığında, tolbutamid kan düzeylerinin artışına bağlı olarak uzamış bir hipoglisemigözlenmesine neden olabilir. Bu nedenle RESTMAX, tolbutamid ile birlikte kullanıldığındadikkatli olunuz.

Karaciğere zararlı olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. RESTMAX nasıl kullanılır?

RESTMAX ağızdan alınır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

RESTMAX'ı günde 3 kez 1-2 tablet şeklinde kullanınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

RESTMAX, sadece ağızdan kullanmak içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri yeterli miktarda su ile tok karnına alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Feniramidolün çocuklarda güvenilir bir şekilde kullanılması henüz ispatlanmamıştır. Bu nedenle RESTMAX'un çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yalılarda kullanım:

Yaşlılarda dozun azaltılması gerekebilmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa etkililik ve güvenilirlik bilinmediğinden kullanmayınız.

3 / 5

Eğer RESTMAX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla RESTMAX kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden çok fazla RESTMAX kullanması durumunda yüzde kızarma ve tansiyon düşmesi olabilir.

RESTMAX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.RESTMAX'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.RESTMAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RESTMAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RESTMAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, deride döküntü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, RESTMAX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Sersemlik hali,

• Bulantı, kusma,

• Uyku bozukluğu

• Uyuşukluk hali

• Baş dönmesi

• İsilik

• Kaşıntı

• Dilde yanma hissi

Bunlar RESTMAX'ın hafif yan etkileridir.

4 / 5

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr5. RESTMAX'ın saklanması

RESTMAX 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RESTMAX'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz RESTMAX'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467 Maslak /Sarıyer/ İstanbul

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 3 Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı 08/02/2021 tarihinde onaylanmıştır.


5 / 5

İlaç Bilgileri

Restmax 400 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Feniramidol Hcl

Atc Kodu: M03BX30

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.