Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Asist 900mg Toz İçeren Saşe Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar » Mukolitikler (Balgam Söktürücü İlaçlar) » Asetilsistein

ASİST® 900 mg toz içeren saşe Ağız yolundan alınır.

• Etkin madde:

Her saşe 900 mg asetilsistein içerir.

• Yardımcı maddeler:

Beta karoten % 1 CWS, aspartam (E 951), sorbitol (E 420) ve portakal aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında;


L ASİSİ® nedir ve ne için kullanılır?


2. ASİST^^ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ASİSt^ nasd kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ASİSİ®' in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ASİST nedir ve ne için kullanılır?

ASİST®, asetilsistein içeren portakal, çok hafif kükürt kokulu san granüle içeren saşeler şeklindedir.
ASİST® kağıt-alüminyum polietilen folyodan ısıyla kapatılmış saşelerdedir.
ASİST® yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken durumlarda, bronkopulmoner hastalıklarda, bronşiyal sekresyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolitik bir ilaçtır.
Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır. ASİST® karaciğerde glutatyon seviyesini artırarak antioksidan özellik gösterir.

2. ASİST®' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ASİST®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Asetilsisteine veya ASİST®'in diğer bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
• Fenilketonüri hastalığınız varsa (bkz. ASİST® içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler)
• Eğer sorbitol gibi bazı şekerlere karşı duyarlılığınız varsa (bkz. ASİST® içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler)
• Eğer böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa.

ASİST®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Astım ya da bronkospazm gibi nefes darlığı geçirdiyseniz,
• Öksürük refleksi veya öksürük yeterli değilse,
• Şiddetli cilt reaksiyonlan (Stevens-Johnson sendromu ve Lyell's sendromu) meydana gelirse. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ASİST®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ASİST®'in yiyecek ve içecekler ile beraber kullanılmasında bilinen bir sakınca bulunmamaktadır. Bol sıvı alımı ASİST®'in mukolitik etkisini destekler.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Asetilsistein'in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız ASİST®'i kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ASİST'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Doktorunuz tarafından yarar

laıar

oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.
Araç ve makine kullanımı
ASİST®'in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir. ASİST®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Sorbitol için uyan
ASİST® her bir dozunda 3207,15 mg sorbitol (E 420) vardır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Aspamtam için uyan
Her bir ASİST 40 mg aspartam (E 951) içermektedir. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Asetilsistein ve öksürük kesici ilaçların (antitüssifler) birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollanndaki salgılamada belirgin artış olabilir. Bu nedenle, bu tip kombinasyon tedavisi kullanılacaksa kesinlikle doktora danışılmalıdır.
Asetilsistein çeşitli penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler ve amfoterisin B ile etkileşime girebilir. Bu ilaçlar asetilsisteinle eş zamanlı olarak kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda uygulama aralıkları en az 2 saat olmalıdır.
Asetilsistein ile birlikte kullanıldığında nitrogliserinin (kalp ilacı) damar genişletici ve kan sulandırıcı etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ASİST® nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
14 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde;
Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmak amacıyla günde 1 kez toz içeren saşe uygulamr.
Parasetamol zehirlenmesinde, yükleme dozu; 140 mg/kg, idame dozu ise; 4 saatte bir 70 mg/kg (toplam 17 doz) olarak önerilir.
ASİST® kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlanna uyımuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
• Uygulama yolu ve metodu:
ASİST® sadece ağız yoluyla alınır.
İlacmızı çözelti haline getirildikten sonra aç veya tok kamına alabilirsiniz.
İlacın hazırlanması:
Bir saşe içeriği su bardağı içerisine boşaltılarak üzerine yansına dek (100 mL) içme suyu eklenir. Karıştırılarak tamamen çözünmesi sağlanır. Saydam olmayan (opalesan) görünümdeki çözelti ağız yolundan uygulanır.
Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalı, kalan bölümü atılmalıdır.
• Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
12 yaş altındaki çocuklarda, ASİST®'in bu yaş grubuna uygun formunun kullanılması önerilir. Yaşlılarda kullanımı:
Özel bir kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlarda kullanılmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
ASİST® daha fazla nitrojenli maddenin salgılanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır (bkz. ASİST®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ bölümü)

Eğer ASİST^ 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ASİST® kullandıysanız
Özel bir tedavi şekli mevcut değildir. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılır.

ASİSf^'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ASİST®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ASİST® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, ASİST®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, ASİST®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncında düşme gibi)
• Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafılaktik reaksiyonlar). Ayrıca, çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin ASİST®'e karşı aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatu-ılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında),
• Cilt kızarıklıkları veya tahrişleri (iritasyon)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız iltihabı
• Karın ağrısı
• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Baş ağrısı
• Ateş
• Burun akıntısı
Bunlar ASİST®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ASİST®'in saklanması

ASİST^ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altında, oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ASİSf^ 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASİST®'i kullaımıayınız.

Ruhsat sahibi:


HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.
34398 Şişli/İstanbul

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
GOSB, 41480 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı 05.10.212 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Asist 900mg Toz İçeren Saşe

Etken Maddesi: Asetil sistein

Atc Kodu: R05CB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Asist 900mg Toz İçeren Saşe -KT
 • Asist 900mg Toz İçeren Saşe -KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.