Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gasvin Çiğneme Tableti Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIGASVİN 500 mg/267 mg/160 mg Çiğneme Tableti Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir çiğneme tableti 500 mg sodyum alijinat, 267 mg sodyum bikarbonatve 160 mg kalsiyum karbonat içerir.

•

Yardımcı madde(ler):

Avicel CE 15 (mikrokristalin selüloz ve guar gum), basılabilir şeker(compressuc MS), kopovidon (kollidon VA 64), limon aroması, asesülfam potasyum,aspartam, susuz sitrik asit, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. GASVİN nedir ve ne için kullanılır?


2. GASVİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GASVİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GASVİN'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. GASVİN nedir ve ne için kullanılır?

Her iki yüzü de düz, yuvarlak, krem renkli, hafif benekli tabletler olup, 60 tabletlik plastik kapaklı plastik şişe içerisinde bulunur.

GASVİN, reflü özofajit (yemek borusu iltihabı) kaynaklı şikâyetleri olan hastalarda, gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan (reflüden kaynaklanan) hazımsızlık, mide yanması vemideden ağza asit gelmesi gibi gastroözofageal reflü (mide ve yemek borusu iltihabı)belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

2. GASVİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerGASVİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

GASVİN içeriğinde bulunan etkin maddelerden ya da diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen ya da şüphelenilen hastalarda kullanılmamalıdır.

1 / 5

GASVİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir:

• Doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse,

• Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu türdurumları etkileyebilir),

• Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir),

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa,

• Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır bu sebeple fenilketonüri hastasıysanız.

12 yaşın altındaki çocukların tedavisinde doktor tavsiyesi dışında kullanılması genellikle önerilmez.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GASVİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GASVİN yemeklerden sonra ağız yoluyla uygulanır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GASVİN hamilelikte kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GASVİN emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

GASVİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tablette 5,49 mmol (ya da 126,31 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Aspartam içeriğinden dolayı, bu ürün fenilketonürisi olan kişilere zararlı olabilir.

2 / 5

Bu ürün basılabilir şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GASVİN'in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlarla birlikte GASVİN kullanımı arasında 2 saat ara verilmelidir:

• Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi için),

• Demir içeren ilaçlar,

• Ketokonazol (mantar için),

• Nöroleptikler (sinir hastalıkları için),

• Atenolol, metoprolol, propranololgibi beta-blokörler ve digoksin (kalp hastalıkları için),

• Glukokortikoid (bir çeşit hormon ilacı),

• Klorokin (sıtma için)

• Bifosfonatlar (kemik erimesi için)

• Estramustin (prostat bezi kanseri için)

Levotroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) GASVİN ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınmasıgerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. GASVİN nasıl kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve GASVİN ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Doktorunuz başka şekilde önermemişse, GASVİN'i aşağıdaki gibi kullanınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Yemeklerden sonra ve gece yatarken 1-2 tablet. Tabletler iyice çiğnenmelidir. (Tabletleri kırıp küçük parçalar halinde çiğnemek faydalıolabilir.) İstenirse üzerine su içilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

GASVİN ağızdan alınarak kullanılır.

Değişik yaş grupları:

•Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanılır.

•Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

3 / 5

Özel kullanım durumları:

•Böbrek yetmezliği:

GASVİN kalsiyum ve sodyum içerdiğinden dolayı, doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışmanızgerekmektedir.

•Karaciğer yetmezliği:

Özel bir kullanımı yoktur.

Eğer GASVİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla GASVİN kullandıysanız:

GASVİN'i kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız size bir zarar vermesi beklenmez, ancak karnınızda şişkinlik hissedebilirsiniz.

GASVİN'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.GASVİN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.GASVİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GASVİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GASVİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Vücudunuzun herhangi bir yerinde giderek artan kızarıklık, kaşıntı veya döküntüler,

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da

• Özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

Diğer yan etkiler:

• Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda; bulantı, kusma, kas güçsüzlüğü, kalpte ritimbozukluğu, bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü, reflekslerin zayıflaması, kemik ağrısı,kabızlık, karın ağrısı

• Mide rahatsızlıkları

• İshal

4 / 5

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GASVİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerekolabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri:

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5.GASVİN'in saklanması

GASVİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30oC altındaki oda sıcaklığında, serin ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GASVİN'i kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


DEVA HOLDİNG AŞ.

Küçükçekmece /İSTANBUL Tel: 0 212 692 92 92Faks: 0 212 697 00 24E-posta: [email protected]

Üretim yeri:


DEVA Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı .../.../tarihinde onaylanmıştır.


5 / 5

İlaç Bilgileri

Gasvin Çiğneme Tableti

Etken Maddesi: Sodyum Bikarbonat, Sodyum Aljinat, Kalsiyum Karbonat

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Gasvin Çiğneme Tableti - KUB
 • Gasvin Çiğneme Tableti - KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.