Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sutesgo 12,5 Mg Sert Kapsül Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATISUTESGO 12,5 mg sert kapsül Ağızdan alınır.

Sitotoksik

•

Etkin madde:

Her bir sert kapsül 12,5 mg sunitinib içermektedir.

•

Yardımcı maddeler:Sert jelatin kapsül (No:4)

: Jelatin (sığır jelatini), titanyum dioksit,kırmızı demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşük dozkullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. SUTESGO nedir ve ne için kullanılır?


2. SUTESGO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SUTESGO nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SUTESGO'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. SUTESGO nedir ve ne için kullanılır?

• SUTESGO, kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. SUTESGO, bu etkisini kanserlihücrelerin büyümesi ve yayılmasına yol açan bir grup proteinin işlevini önleyerekgerçekleştirir.

• SUTESGO, turuncu renkli, beyaz mürekkep ile “DEVA” baskılı kapak ve turuncu renkli,beyaz mürekkep ile “STB 12.5 mg” baskılı gövde; turuncu-kahverengi renkte granül dolusert kapsüldür. Her bir SUTESGO kapsülü 12,5 mg sunitinib içermektedir. Kutu içerisinde28 adet sert kapsül bulunmaktadır.

• SUTESGO böbrek hücresi kanseri ve mide ve bağırsak duvarının yapısını destekleyendokunun kötü huylu tümörlerinin ve pankreasın bazı kanserlerinin tedavisinde uzman birdoktor tarafından reçetelendirilir.

Metastatik Renal Hücreli Kanser

SUTESGO, böbrek tübül hücrelerinde gelişen böbrek hücresi kanserinin tedavisi için

' Bu belge, güvenli eföktreniK imza ile imzalanmıştır.T

Belge Dtfor lRG83aklUaklUaklUZmxXZW56RG83 Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

1 / 11

Gastrointestinal Stromal Tümör

SUTESGO, gastrointestinal stromal tümör tedavisinde kullanılır. Bu tümör, mide ve bağırsak duvarının yapısını destekleyen dokunun kötü huylu tümörüdür. Bu dokudaki kontrol dışıhücre büyümesinden kaynaklanır. SUTESGO bu hücrelerin büyümesini önler. Bu hücrelerinbeslenmesi için gereken damar oluşumunu engeller.

Pankreatik Nöroendokrin Tümör

SUTESGO, somatostatin ve türevleri tedavisi sonrası hastalığı ilerlemiş, ameliyatla çıkarabilecek durumda olmayan, yayılmış pankreatik nöroendokrin tümörlerin tedavisindekullanılır. Bu tümör, pankreasın hormon salgılayan hücrelerinden köken alan seyrek görülenbir kanserdir.

SUTESGO ile veya neden size verildiği ile ilgili sorularınızı doktorunuza danışınız.

2. SUTESGO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Bu kullanma talimatından farklı olsa da doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz.

SUTESGO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Sunitinibe veya SUTESGO'nun içerisindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı(alerjik) iseniz SUTESGO kullanmayınız.

SUTESGO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Yüksek kan basıncınız (yüksek tansiyon) varsa:

SUTESGO kan basıncınızı yükseltebilir. Tedavi sırasında doktorunuz kan basıncınızı kontrol ederek gerekli durumlarda kan basıncınızı düşürmek için ilaç tedavisine başlayabilir.

• Kan ile ilgili bir hastalığınız, kanamayla ilgili problemleriniz veya morarma var ise

• Burnunuz veya diğer organlarınızda kanama fark ederseniz

SUTESGO kullanımı yüksek kanama riskine neden olabilir. Ayrıca anemiye sebebiyet veren kandaki bazı hücrelerin sayısında değişime neden olur veya kanın pıhtılaşma kabiliyetinietkiler. Eğer kanınızı incelterek pıhtı oluşmasına engel olan varfarin veya asenokumarolkullanıyorsanız kanama riskiniz yüksek olabilir. Bu sebepten dolayı SUTESGO kullanımınızsırasında kanama geçirirseniz doktorunuza söyleyiniz.

• Kalp hastalığınız varsa

SUTESGO kullanımı kalp problemlerine sebep olabilir. Eğer kendinizi çok yorgun hissediyorsanız, nefesiniz kesiliyorsa veya ayaklarınızda ve ayak bileklerinizde şişme varsadoktorunuza söyleyiniz.

2 / 11

• Anormal kalp ritim değişikliğiniz varsa

SUTESGO kullanımı kalp ritminizde anormalliklere sebep olabilir. Doktorunuz SUTESGO ile tedavi sırasında kalbinizdeki bu problemleri değerlendirmek için elektrokardiyogramisteyebilir. SUTESGO kullanımı sırasında eğer kendinizi sersemlemiş, güçsüz hissediyor venormal olmayan kalp atışınız olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

• Eğer yakın zamanda toplardamar ve/veya atardamarlarınızda (damar çeşitleri) inme, kalpkrizi, damar tıkanıklığı veya damarda kanın pıhtılaşması gibi pıhtı probleminiz varsa

SUTESGO ile tedaviniz sırasında göğüste ağrı veya baskı, kollarınızda, sırtınızda, boynunuzda veya çenenizde ağrı, vücudunuzun bir tarafında zayıflık veya uyuşuklukhissediyorsanız, konuşma probleminiz var ise, baş ağrısı veya baş dönmesi yaşıyorsanızhemen doktorunuza söyleyiniz.

• Eğer anevrizmanız (bir kan damarı duvarının genişlemesi ve zayıflaması) varsa ya dageçmişte olduysa veya kan damarı duvarında bir yırtılma olduysa

• Trombotik Mikroanjiyopati (TMA) olarak bilinen en küçük kan damarlarınızda bir hasarınvarlığı ya da daha önce böyle bir hasarın olması durumunuz varsa

Eğer kendinizde ateş, yorgunluk, bitkinlik, morarma, kanama, şişkinlik, bilinç bulanıklığı, görme kaybı ve nöbetiniz olursa hemen doktorunuza söyleyiniz.

• Tiroid beziniz ile ilgili probleminiz var ise

SUTESGO tiroid problemlerine sebep olabilir. Eğer tedaviniz sırasında normalden daha çabuk yoruluyorsanız, diğer insanlardan daha çok üşüyorsanız veya sesiniz derinleşmişsedoktorunuza söyleyiniz. SUTESGO kullanmadan önce ve kullanım sırasında düzenli olaraktiroid fonksiyonlarınız kontrol edilmelidir. Eğer tiroid bezleriniz yeterli tiroid hormonuüretmiyorsa tiroid hormonu tedavisi görebilirsiniz.

• Pankreasınız veya safra keseniz ile ilgili bir rahatsızlığınız varsa

Eğer midenizin olduğu yerde ağrı hissediyorsanız, mide bulantısı, hazımsızlık, ishal, kusma ve ateş var ise doktorunuza söyleyiniz. Bunlar pankreasınızın veya safra keseniziniltihaplanmasından kaynaklı olabilir.

• Ağzınızda ağrı veya yemek borunuzda iltihabi bir durum varsa

• Mide-bağırsak sisteminiz ile ilgili bir rahatsızlığınız varsa

• Karaciğer bozukluğunuz varsa,

Eğer SUTESGO ile tedavi sırasında kaşıntı, deride veya gözlerde sararma, koyu renk idrar, mide bölgesinin sağ üst kısmında ağrı veya rahatsızlık hissi gibi belirtileri gözlemlediysenizdoktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz SUTESGO kullanmadan önce ve kullanım sırasındakaraciğer fonksiyonlarınızı kontrol etmek amacıyla kan testleri yapacaktır.

3 / 11

• Böbrek bozukluğunuz varsa,

Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı izleyecektir.

• Yakın zamanda ameliyat olacaksanız veya olduysanız

SUTESGO yaralarınızın iyileşmesini etkileyebilir. Ameliyat olacaksanız SUTESGO kullanmayı bırakmalısınız. Doktorunuz SUTESGO'ya tekrar başlayacağınız zamanıbelirleyecektir.

• Doktorunuz SUTESGO tedavisine başlamadan önce dişleriniz ile ilgili bir kontrolyapılmasını talep edebilir.

- Ağzınızda, dişlerinizde ya da çenenizde ağrı olduysa ya da şu anda varsa, ağzınızdayara ya da şişmeler görülüyorsa, çenenizde ağırlık ya da uyuşma hissediyorsanız ya dadişinizi kaybettiyseniz hemen doktorunuza ve diş hekiminize bildiriniz.

- Diş tedavisi görmek ya da dişinize cerrahi bir işlem uygulanmak zorundaysa veözellikle aynı zamanda damar yoluyla uygulanan bisfosfanatlar denen ilaçlarıkullanıyorsanız, aynı zamanda SUTESGO kullandığınızı diş hekiminize söyleyiniz.

• Ciddi deri veya cilt altı doku reaksiyonlarınız varsa

SUTESGO'yu kullanırken cildinizde renk değişikliği, kuruluk, kalınlık veya çatlama, ayak tabanları veya avuç içlerinde nadiren kızarıklık veya kabarcıklar oluşabilir. SUTESGO'yukullanırken “gangrenli piyoderma” (ağrılı deri ülseri) veya nekrotizan fasit(hayatı tehdit edici olabilecek şekilde deri/yumuşak doku enfeksiyonlarının hızlıca yayılması)oluşabilir. Bu durum sunitinib kullanımının bırakılmasıyla düzelir. Genellikle kendinikırmızımsı noktalar veya ortasında kabarcık olan dairesel benekler olarak kendini gösterenciddi deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz, eritemmultiforme) sunitinib kullanımı ile bildirilmiştir. Döküntü yaygın kabarcıklara veya derininsoyulmasına kadar ilerleyebilir ve ölümcül olabilir. Bu durumlar ile karşılaşmanız durumundahemen sizi yönlendirmesi için doktorunuza danışınız.

• Sara hastalığı olarak bilinen epilepsi nöbetleri geçiriyorsanız veya daha önce geçirdiyseniz.Eğer yüksek kan basıncınız (tansiyonunuz), baş ağrınız veya görüşünüzde kayıp var isemümkün olan en kısa zamanda doktorunuzu bilgilendiriniz.

• Şeker hastalığınız varsa

Diyabet hastalarında düşük kan şekeri riskini en aza indirmek için, kullanılan anti-diyabetik ilaçların dozunun ayarlanması gerekliliğini değerlendirmek için kan glukoz seviyesi düzenliolarak kontrol edilmelidir.

• SUTESGO kullanımı esnasında fistül oluşursa

• Tat alma duyunuzda azalma fark ederseniz

• Deride döküntü, yutma ve nefes almada zorluk yaşarsanız

J Bu belge, güvenli elektronik imza ne imzalanmıştır. Bu belge, güvenli elektronik imza ne imzalanmıştır.

4 / 11

Vücudunuzun çeşitli bölgelerinde iltihaplanma oluşursa

• Kan şekeriniz düşerse

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SUTESGO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

SUTESGO yemeklerle beraber ya da haricinde kullanılabilir.

Ancak SUTESGO greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikle alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz, emziriyorsanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile kalmaolasılığı bulunan kadınlar, SUTESGO tedavisi süresince gerekli doğum kontrol yöntemlerinikullanmalıdırlar. Hamileyseniz kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız SUTESGO'yu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Eğer baş dönmesi veya anormal yorgunluk gibi şikayetleriniz olursa araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

SUTESGO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SUTESGO'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki meydana gelmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız SUTESGO kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız:

• Tüberküloz ilaçları (rifampin)

• Antibiyotikler (eritromisin, klaritromisin, rifampisin)

• Depresyon ve kaygı giderici (anksiyete) ilaçlar

(sarı kantaron olarak da bilinen Hypericumperforatum isimli bitkisel ilaç da dahil olmak üzere)


• Alerjik/solunum ya da deri hastalıkları ilaçları (Kortizon ve benzeri ilaçlar, deksametazongibi)

Belge Ddjıttps://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys


5 / 11

• Mantar enfeksiyonunda kullanılan antifungal ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol)

• HIV enfeksiyonunda (AIDS) kullanılan ilaçlar (ritonavir)

• Varfarin veya asenokumarol gibi kan sulandırıcı ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. SUTESGO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, tedavi edilmesi gereken kanser tipine göre, size uygun dozu belirleyecektir.

• Gastrointestinal stromal tümör ya da böbrek kanseri için tedavi alıyorsanız, toplam 6haftalık tedavi uygulanacak şekilde, normal doz 28 gün (kesintisiz 4 hafta) boyunca gündebir kez 50 mg'dır ve ardından 14 günlük (2 hafta) istirahat (ilaçsız) dönemi geçmelidir.Doktorunuz bu 6 haftalık tedavinin kaç defa uygulanacağını belirleyecektir.

• Pankreatik nöroendokrin tümör için tedavi alıyorsanız, normal doz, istirahat dönemiolmaksızın günde bir kez 37,5 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

SUTESGO ağızdan alınır. Aç karnına veya yemeklerle beraber alınabilir.

Kapsülleri açmayınız.

Değişik yaş grupları:

•Çocuklarda kullanımı:

SUTESGO'nun çocuk hastalardaki güvenlilik ve etkililiği değerlendirilmemiştir. 18 yaş altında kullanılması önerilmemektedir.

•Yaşlılarda kullanımı:

Genç ve yaşlı hastalar arasında güvenlilik ve etkililik açısından herhangi bir anlamlı fark gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hekiminiz sizin durumunuz için uygun kararı verecektir.

Eğer SUTESGO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla SUTESGO kullandıysanız:

SUTESGO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Tıbbi yardım almanız gerekebilir.SUTESGO'yu kullanmayı unutursanız:

Bir dozu almayı unutursanız, aklınıza gelir gelmez o dozu alınız. Ancak, eğer bir sonraki ilaç

J Bu belge,güvenlrelektroTiıkimza ile imzalanmıştır.w

Belge DcTakip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

6 / 11

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.SUTESGO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

SUTESGO tedavisi sonlandırıldığında özellik gerektirecek bir durum oluşmaz.

Doktorunuza danışmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SUTESGO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SUTESGO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kalp Problemleri:

Eğer; kendinizi çok yorgun hissediyorsanız, kısa aralıklarla nefes alıp veriyorsanız, ayaklarınız ve ayak bilekleriniz şişiyorsa doktorunuza bildiriniz. Bu belirtilerkalp yetmezliği, kalp kası problemleri (kardiyomiyopati)'nin de dahil olduğu kalpproblemlerinin belirtileri olabilir.

Akciğer veya nefes alma problemleri:

Öksürük, göğüste ağrı, ani nefes darlığı veya öksürükle kan gelmesi durumlarında doktorunuza bildiriniz. Bunlar kan pıhtılarınınakciğerlere ilerlemesinden kaynaklanan pulmoner emboli adı verilen durumun belirtileriolabilir.

Böbrek bozuklukları:

İdrara çıkma sıklığında değişiklik veya idrara çıkamama gibi böbrek yetmezliği belirtileri olursa doktorunuza bildiriniz.

Kanama:

SUTESGO ile tedavi esnasında ciddi kanamanız veya karında ağrı, şişkinlik, kan kusma, siyah, yapışkan dışkı, kanlı idrar, baş ağrısı veya bilinç durumunuzda değişim,öksürürken kan gelmesi veya akciğerlerden veya havayollarından gelen kanlı balgam gibibelirtiler olursa doktorunuza bildiriniz.

Bağırsakta delinmeye yol açan tümör tahribatı:

Karnınızda şiddetli ağrı, ateş, mide bulantısı, kusma, dışkıda kan veya bağırsak alışkanlıklarınızda değişiklik olursa doktorunuzabildiriniz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıda, görülme sıklığına göre tüm yan etkiler listelenmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

J Bu belgew Bu belgew

Belge Do

• Kırmızı kan hücresi ve/veya nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma

• Trombositopeni (kan pulcuğu da denilen trombosit sayısında azalma)

• Nefes darlığı

• Yüksek kan basıncı

• Aşırı yorgunluk, güç kaybı

• Deri altında ve göz çevresindeki sıvıdan kaynaklı doku şişmesi, alerjik döküntü

• Ağızda ağrı/tahriş, ağızda yara/iltihap/kuruluk, tat alma bozukluğu, mide rahatsızlığı, midebulantısı, kusma, ishal, kabızlık, karın ağrısı/şişkinlik, iştah azalması/kaybı

• Vücutta tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidizm)

• Sersemlik

• Baş ağrısı

• Burun kanaması

• Sırt ağrısı, eklem ağrısı

• Kollarda ve bacaklarda ağrı

• Deride sararma/ renk kaybı, derinin aşırı renklenmesi, saç rengi değişikliği, avuç içinde veayak tabanında döküntü, döküntü, cilt kuruluğu

• Öksürük

• Ateş

• Uykuya dalmada güçlük

• Ödem

Yaygın:

• Virüs ve bakterilere karşı koruyan kandaki beyaz kan hücrelerinde azalma

• Kan damarlarında pıhtı oluşumu

• Göğüste ağrı, kesik kesik nefes almak ile kendini gösteren koroner atardamarlarındadaralma veya tıkanmadan dolayı kalp kaslarına kan sağlamada bozukluk

• Göğüs ağrısı

• Huzursuzluk, nefes almada güçlük, çarpıntı ve düşük kan basıncı ile kendini gösteren kalptarafından pompalanan kan miktarında azalma

• Göğsün yan tarafında batıcı tarzda bir ağrı ile kendini gösteren akciğerleri çevreleyen sıvıbirikimi

• Enfeksiyonlar

• Kandaki şeker seviyesinde azalma. Eğer düşük kan şekerini gösteren yorgunluk, çarpıntı,terleme, açlık ve bilinç kaybı gibi belirtiler deneyimliyorsanız hemen doktorunuza bilgiveriniz.

• Bazen şişmeye yol açan idrarda protein kaybı

• Grip benzeri belirtiler

• Kan testlerinde pankreas ve karaciğer enzimlerinde anormallik

A Bu belge, güvemi elektronik imza ile imzalanmıştır.

• Kanda aşırı miktarda ürik asit

Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

8 / 11

• Hemoroid, rektumda ağrı, diş etlerinde kanama, yutkunma güçlüğü ya da yutkunamama

• Dilde yanma veya acı hissi, sindirim sisteminde iltihaplanma, bağırsak veya midede aşırıgaz

• Kilo kaybı

• Kas iskelet sistemi ağrıları (kaslarda ve kemiklerde ağrı), kaslarda zayıflık, kaslardayorgunluk, kas ağrısı, kas spazmları

• Burun kuruluğu, burun tıkanıklığı

• Fazla gözyaşı salgısı

• Ciltte anormal hassaslık, cilt kuruluğu, kaşıntı, ciltte pullanma ve iltihaplanma deride sulukabarcıklar, akne, tırnaklarda renk değişikliği, saç dökülmesi

• Kol ve bacaklarda anormal duyarlılık

• Duyarlılıkta anormal artma ya da azalma, özellikle dokunma hissinde

• Mide yanması

• Uyuma hissi, yorgunluk, susuzluk, ciltte kuruluk ile kendini gösteren su kaybı(dehidrasyon)

• Sıcak basması, yüzde kızarıklık

• Anormal renkte idrar

• Depresyon

• Ürperme

Yaygın olmayan:

• Kadınlık veya erkeklik organının da dahil olduğu hayatı tehdit edici yumuşak dokuenfeksiyonları. Cilt hasarının çevresinde ateş, ağrı, kızarıklık, şişme ve kan ya da irin gelenenfeksiyon olduğunda doktorunuza başvurunuz.

• İnme

• Kalbe kan akışında azalma veya kesilmeden kaynaklı kalp krizi

• Kalbin elektriksel aktivitesinde (EKG) değişiklikler ya da anormal ritim

• Keskin bir göğüs ağrısı ile kendini gösteren kalp çevresinde sıvı birikmesi

• Mide bulantısı, iştah kaybı, kilo kaybı ile kendini gösteren karaciğer yetmezliği

• Pankreas iltihabından kaynaklanan karın ağrısı

• Dışkıda kan görülmesi, dışkının parlak kırmızı veya koyu siyah olması ile kendini gösterenbağırsakta delinmeye yol açan tümör tahribatı (perforasyon)

• Karın ağrısı ve ateş ile kendini gösteren safra kesesi taşlarının eşlik ettiği veya etmediğisafra kesesi iltihabı

• Fistül, anal fistül

• Ağızda, dişte ve/veya çenede ağrı, ağız içinde şişme veya yara, çenede hissizlik veyaağırlık hissi veya dişte gevşeme. Bu yan etkiler çenede kemik hasarının (osteonekroz)belirtisi olabilir. Bu yan etkilerle karşılaşırsanız hemen doktorunuza haber veriniz.

• Aşırı sinirlilik, çarpıntı, hızla zayıflama ile kendini gösteren tiroid hormonlarının aşırıüretimi sonucu vücudun dinlenme sırasında kullandığı enerji miktarında artma.

• İdrar yolunda kanama

• Ameliyat sonrasında yara iyileşmesinde anormallik

• Kas kaynaklı kandaki enzim (kreatin fosfokinaz) seviyesinde artış

J Bu belge, güvenli elektronik, imza ile imzalanmıştır. Bu belge, güvenli elektronik, imza ile imzalanmıştır.

9 / 11

• Alerji oluşturan bir maddeye karşı; saman nezlesi, deri döküntüsü, deride kaşıntı, ürtiker,vücutta ödem ve nefes almada zorluk gibi aşırı reaksiyonlar

• Solunum güçlüğü, öksürükle ağızdan kan gelmesi

• Kolon iltihabı (kolit, kolit iskemik)

Seyrek:

• Cilt veya mukozalarda ciddi reaksiyon (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, eritema multiforme)

• Tümör lizis sendromu, kanser tedavisi esnasında ortaya çıkabilen bir grup metabolikrahatsızlıktan ibarettir. Bu rahatsızlıklar, ölen kanser hücrelerinin yıkımından kaynaklanırve belirtileri şunlardır: bulantı, nefes darlığı, düzensiz kalp atımı, kas krampları, nöbet,bulanık idrar böbrek fonksiyonlarında değişme ve akut böbrek yetmezliğine yol açabilenanormal laboratuvar test sonuçları (kanda yüksek potasyum, ürik asit ve fosfor seviyelerive düşük kalsiyum seviyeleri) ile ilişkili yorgunluk

• Böbrek sorunlarına yol açabilen anormal kas yıkımı (rabdomiyolizis)

• Baş ağrısı, zihin karışıklığı, nöbet, görüş kaybı gibi bazı belirtiler veren beyinde anormaldeğişiklikler (geri dönüşümlü lökoensefalopati sendromu)

• Ağrılı deri ülseri (piyoderma gangrenosum)

• Karaciğer iltihabı (hepatit)

• Boyun bölgesinde şiddetli ağrı ile kendini gösteren tiroid bezlerinin iltihaplanması

• Trombotik mikroanjiyopati (TMA) olarak bilinen en küçük kan damarlarında hasar olması

Bilinmiyor:

• Kan damarı duvarının genişlemesi ve zayıflaması veya kan damarı duvarında bir yırtık(anevrizmalar ve arter diseksiyonları)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. SUTESGO'nun saklanması

SUTESGO 'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

10 / 11

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SUTESGO 'yu kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SUTESGO'yu kullanmayınız.

Çöpe veya lavaboya atmayınız. İhtiyacınız olmayan ilacın imhası hakkında eczacınıza danışınız.

Sitotoksik ve sitostatik beşeri tıbbi ürünlerin kullanımları sonucu boşalan iç ambalajlarının atıkları

TEHLİKELİ ATIKTIR

ve bu atıkların yönetimi 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılıResmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


Deva Holding A.Ş.

Küçükçekm ece/İSTANBUL Tel: 0212 692 92 92Faks: 0212 697 00 24E-mail: [email protected]

Üretim yeri:


Deva Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


11 / 11

İlaç Bilgileri

Sutesgo 12,5 Mg Sert Kapsül

Etken Maddesi: Sunitinib

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Sutesgo 12,5 Mg Sert Kapsül - KUB
 • Sutesgo 12,5 Mg Sert Kapsül - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Sutesgo 12.5 Mg 28 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.