Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Azomax 200mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Toz Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIAZOMAX 200mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için toz Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her ölçek (5 ml), 200 mg azitromisine eşdeğer 210 mg azitromisin dihidratiçerir.

•

Yardımcı maddeler:

Tribazik sodyum fosfat, Hidroksi propil metil selüloz E-15, Ksantangum, Vişne aroması, Muz aroması (toz), Vanilin, Sakkaroz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. AZOMAX nedir ve ne için kullanılır?


2. AZOMAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AZOMAX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AZOMAX'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. AZOMAX nedir ve ne için kullanılır?

AZOMAX oral süspansiyon hazırlanması için, hafif sarımsı-beyaz renkte, meyve aroma kokulu tozdur. 15 ml ve 30 ml'lik plastik şişelerde su ölçeği ve plastik kaşık ile birlikte bulunur, herölçek (5ml) 200 mg azitromisine eşdeğer 210 mg azitromisin dihidrat içermektedir.AZOMAX, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğermikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisindekullanılır:

• Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı, ve sinüzit gibi)

•

Streptococcuspyogenes'in

neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağrısı (farenjit)tedavisinde penisilin alerjisi varlığında

• Akut kulak enfeksiyonları (akut otitis media)

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)

•

Chlamydia

adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar

•

Haemophilus ducreyiNeisseria gonorrhoeae2. AZOMAX'I kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AZOMAX'i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

1

• Azitromisin veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid grubu antibiyotikleri içerenilaçlar veya AZOMAX'ın içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik iseniz. Alerjikreaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.

AZOMAX'l aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Böbrek sorunlarınız varsa,

• Kalp hastalığınız varsa (kalp ritim bozukluğu, QT aralığında uzama),

• Bir toplulukta ortak olarak meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa,

• Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa,

• Hastanede yatan hasta iseniz,

• Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz,

• Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalakolmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.).

• Eğer ciddi karaciğer hastalığınız ya da karaciğer yetmezliğiniz (sarılıkla birlikte hızlailerleyen halsizlik, koyu renk idrar, kanamaya eğilimi ya da belirli bir beyin hastalığı(hepatik ensefalopati gibi)) varsa, doktorunuz karaciğer fonksiyon testlerini yaptırmanızıisteyebilir ve AZOMAX tedavinizi durdurabilir. Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi,mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyonile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir,

• İshal problemi oluşursa,

• Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız,

• Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı olan Myastenia gravis hastalığınız varsa,

• Eğer çocuğunuz 42 günlükten küçükse ve besledikten sonra belirginleşen kusma veyahuzursuzluk (iritabilite) varsa, (Azomax mide girişinde daralmaya neden olabilmektedir[İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu, İHPS])

• Böbrek hastalığınız varsa,

• Eğer sinir sisteminizi ilgilendiren (nörolojik) veya ruh sağlığınızı ilgilendiren (psikiyatrik)bir hastalığınız varsa,

• Kalbinizin elektriksel aktivitesini ölçmek için kullanılan kalp elektrografisinde, QT aralığınıuzatacak belli anti-aritmik ilaçlar, sisaprid ve terfenadin, anti-psikotik aktif maddeler,antidepresanlar ve antimikrobiyal mekanizmaya sahip aktif maddeler (florokinolonlar)kullanıyorsanız.

• Kanındaki bazı elementlerin (elektrolit) bozukluğu olan hastalarda, özellikle de kanpotasyumunda ve magnezyum seviyelerinde düşüş varsa.

• Klinik olarak ilişkili kalp atış sayısında azalma (bradikardi), kalp ritm bozukluğu (kardiyakaritmi) veya ciddi kalp yetersizliği gibi belirli kalp hastalıkları veya var olan çoklu ritmbozukluğu (poliaritmi) olan kadın ve yaşlı hastalarda.

• İlaçların QT aralığı üzerindeki etkilerine karşı daha duyarlı olabilecek yaşlı hastalarda

• Eritromisine dirençli, gram-pozitif bakteri kökenli enfeksiyonlara (çapraz direnç) ve çoğumetisiline dirençli stafilokok enfeksiyonlarında

• Belli bir patojenin (hastalık mikrobu) neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıkdurumunda sifiliz mikrobu

T. pallidum

dahil olmak üzere

Başka bir mikrobun neden olduğu ikincil enfeksiyonlar (mantarlar gibi azitromisine duyarlı olmayan mikropların neden olduğu ikincil enfeksiyonların olası belirtilerine dikkat ediniz.Makrolid antibiyotiklerin (azitromisin ait olduğu antibiyotik sınıfı) kullanımından sonra ciddiyealınması gereken şiddetli bağırsak mukozası (psödomembranöz enterokolit) iltihaplanmaraporları mevcuttur. Azitromisin tedavisinin başlangıcından sonra ishal meydana gelirse bu

2

durum dikkate alınmalıdır. Doktorunuza danışmadan ishal tedavisi için herhangi bir ilaç almayınız.

Azitromisin ile tedavi sırasında veya sonrasında (2 aya kadar) şiddetli, geçmeyen ishal gelişirse, derhal doktorunuza başvurunuz.

Bu endikasyonlarda azitromisinin uzun süreli kullanımında güvenlilik ve etkililik deneyimi yoktur. Enfeksiyonun hızlı bir şekilde yeniden ortaya çıkması durumunda, başka bir antibiyotikile tedavi düşünülmelidir.

AZOMAX'la tedavide nadiren de olsa terleme ve derinin su tutması (anjiyoödem) gibi ciddi alerjik reaksiyonlar (nadiren ölümcül) ya da hipotansiyon, baş dönmesi, mide bulantısı, nefesdarlığı (anafilaksi) ve ciddi deri reaksiyonları raporlanmıştır. Bu reaksiyonlardan bazılarıtekrarlayan belirtilerlere sebep olmuş ve uzun dönem gözlem ve tedavi gerektirmiştir. Eğer aşırıduyarlılık reaksiyonu meydana gelirse acil olarak doktorunuzla iletişime geçilmeli, AZOMAXtedavisi durdurulmalı ve uygun bir tedaviye geçilmelidir.

Azitromisin, antibiyotiklerin kan konsantrasyonlarında hızlı bir şekilde yükselmesini gerektiren ciddi enfeksiyonların tedavisi için endike değildir.

Azitromisin, sinüzit, akut orta kulak iltihabı, boğaz iltihabı, bademcik iltihabı ve akut romatizmal ateş için önleyici tedavi olarak birinci basamak tedavi olarak önerilmemektedir.

Azitromisin iltihaplı yanıkların tedavisi için kullanılmamalıdır.

AZOMAX kullanırken kalp atışınızı göğsünüzde hissederseniz veya anormal bir kalp atışınız varsa, baş dönmesi veya bayılma yaşarsanız veya herhangi bir kas güçsüzlüğü çekiyorsanızderhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AZOMAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

AZOMAX'ı yemekten sonra veya aç karnına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan AZOMAX almamalısınız.

AZOMAX sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır. Buna doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


3

Emzirme

AZOMAX anne sütüne geçebilir. Bu ilacı kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Araç ve makine kullanımı

AZOMAX'm araç ve makine kullanımına etki edip etmediği bilinmemektedir.

AZOMAX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün sakkaroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AZOMAX almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve AZOMAX veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizidoktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

• Ergot veya ergotamin (migren tedavisinde kullanılır)

• Varfarin veya kan pıhtılaşmasını önleyen benzer bir ilaç

• Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek içinbağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)

• Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)

• Teofilin (astım tedavisinde kullanılır)

• Nelfinavir (AIDS tedavisinde kullanılır)

• Terfenadin (alerji tedavisinde kullanılır)

• Simetidin (mide-barsak rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır)

• Didanozin (AIDS tedavisinde kullanılır)

• Kolşisin (gut ve ailevi Akdeniz ateşi tedavisinde kullanılır)

Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, AZOMAX'ı antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.

AZOMAX ile birlikte rifabutin (mikobakteri adı verilen mikropların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısındaazalma görülmüştür.

Kalbin elektriksel aktivitesini değerlendirmek için kullanılan elektrokardiyagrafide (EKG) yer alan QT aralığını uzatma potansiyeli bulunan diğer ilaçları (kinidin, prokainamid, sotalol gibiilaçlar) kullanan hastalarda AZOMAX kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Klinik çalışmalarda aşağıdaki ilaçlar ve AZOMAX'ın etkileşime girmediği görülmüştür. Ancak yine de AZOMAX bu ilaçlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Atorvastatin(kolesterol ve trigliserid gibi yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır), karbamazepin(epilepsi ve sara hastalığındaki gibi belirli nöbet tiplerini tedavi etmede kullanılır), setirizin(alerjik nezle, kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılır), efavirenz (AIDS tedavisindekullanılır), flukonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır), indinavir (AIDShastalarının tedavisinde kullanılır), metilprednizolon (romatizma, deri, mide-bağırsak sistemihastalıkları ve aşırı duyarlılık tedavisinde kullanılır), midazolam (uyutmak ve sakinleştirmekiçin kullanılır), sildenafil (ereksiyon sorununda kullanılır), triazolam (uyku ile ilgili sorunların

4

ve/veya anksiyetenin tedavisinde kullanılır), trimetoprim/sulfametoksazol (belirli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. AZOMAX nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

AZOMAX süspansiyon genelde 45 kg altındaki çocuklarda kullanılır. Kapsül yutmakta zorluk çeken yetişkinlerde ve daha büyük çocuklarda da kullanılabilir.

AZOMAX günlük tek doz olarak alınmalıdır.

Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyiNeisseria gonorrhoeae

kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg'dır.
Tüm diğer durumlarda, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg'dır.

S.pyogenes

tonsilit/farenjit'in tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonrakigünler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

45 kg'ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

45 kg altındaki çocuklarda normal doz, vücut ağırlığının her kilogramı için 10 mg olup, 3 gün boyunca günlük tek doz şeklinde verilir.

Streptokokal farenjit (boğazda iltihap ve ağrıya yol açan bakteriyel bir enfeksiyon) tedavisi haricinde, çocuklara uygulanan doz, 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg/gün veya alternatifolarak ilk gün tek doz 10 mg/kg, 2-5. günler günde tek doz 5 mg/kg olarak 5 gün içinde verilmeküzere toplam 30 mg/kg'dır.
Akut kulak enfeksiyonları tedavisi için yukarıda belirtilen dozlara alternatif olarak 30 mg/kg tek doz olarak verilebilir.

Pediyatrik streptokokal farenjit (çocuklarda boğazda iltihap ve ağrıya yol açan bakteriyel bir enfeksiyon) için, azitromisinin 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg veya 20 mg/kguygulanmasının etkili olduğu gösterilmiştir, ancak günde 500 mg'lık doz aşılmamalıdır.

Bazı durumlarda doktorunuz yukarıda bahsedilenlerden farklı dozlarda tedavi uygulayabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Hazırlanışı:

Toz bulunan şişeyi çalkalayınız, daha sonra kutu içerisinde yer alan su ölçeğini üzerindeki çizgiye kadar kaynatılmış, soğutulmuş su ile doldurunuz ve içerisinde toz bulunan şişeye suyuntamamını ilave edip, şişe kapağını kapatarak çalkalayınız.

Her kullanımdan önce şişeyi tekrarçalkalayınız.

Kaşığın kullanımı:

Süspansiyon, ölçekli (2.5-5ml) kaşık ile kullanılır.

Sulandırılmadan sonra 5 ml'lik bir ölçek, 200 mg azitromisin ihtiva eder.

5

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

AZOMAX süspansiyonun çocuklarda kullanımına ait bilgiler yukarıda yer almaktadır.

5 ayın altındaki bebeklerde azitromisin kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır. Kalp ile ilgili sıkıntınız varsa mutlaka doktorunuza danışınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.

Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla AZOMAX kullandıysanız:

Çok fazla AZOMAX alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanınıyanınızda götürünüz.

AZOMAX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.AZOMAX'ı kullanmayı unutursanız:

AZOMAX'ı almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.AZOMAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

AZOMAX almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi AZOMAX'ı doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan AZOMAX kullanmayı durdurmayınız.

Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AZOMAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AZOMAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

:

6

• Ani olarak gelişen hırıltılı solunum, nefes darlığı, göz kapaklarının ve yüz veya dudaklarınşişmesi, döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

• AZOMAX ile tedavi sırasında veya sonrasında kan veya mukus içerebilen ciddi veya uzunsüreli ishal, bu durum ciddi bir bağırsak iltihabı belirtisi olabilir

• Kızarıklık ve dökülmeye neden olan ciddi deri döküntüsü

• Hızlı ya da düzensiz kalp atışı

• Düşük kan basıncı

• Ciddi deri reaksiyonları:

- Stevens- Johnson Sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik vekızarıklıkla seyreden iltihap)

- Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi birhastalık)

- Ateş, salgı bezlerinde şişme ve eozinofil (bir tip beyaz kan hücresi) sayısında artış ileberaber deri döküntüsü (DRESS sendromu). Döküntü; küçük, kaşıntılı ve kırmızışişlik görünümündedir

- Püstüllerle (Beyaz / sarı iltihaplı sıvı dolu küçük kabarcıklar) kaplı iltihaplı deridöküntüsü (Akut Generalize Ekzantematöz Püstüloz -AGEP)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AZOMAX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerekolabilir.

AZOMAX alırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devamediyorsa doktorunuza bildiriniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmeyen

Çok yaygın:

• Karın ağrısı

• İshal

• Bulantı

• Şişkinlik

Yaygın:

• Baş ağrısı

• Sersemlik

• Uyuşma, karıncalanma

• İştah kaybı, tat alma duyusunda bozukluk

• Sağırlık

• Görme bozukluğu

• Kusma

• Hazımsızlık

7

• Kaşıntı

• Döküntü

• Eklem ağrısı

• Y orgunluk veya halsizlik

• Kan veya idrar testlerinde değişiklikler (bir çeşit beyaz kan hücresi olan lenfosit sayısında

azalma, kandaki bikarbonat seviyesinde azalma)

Yaygın olmayan:

• Ağız ve genital organda (vajina) mantar enfeksiyonu (pamukçuk)

• Düşük lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi)sayısı

• Alerjik reaksiyon sonucu yüz ve boğazda şişme, aşırı duyarlılık

• Işığa veya güneşe maruziyete bağlı ciddi deri reaksiyonları

• Sinirlilik

• Duyu azalması-uyuşma (hipoestezi)

• Uykululuk hali

• Uyumakta zorluk

• Duyma bozukluğu

• Kulak çınlaması

• Çarpıntı

• Göğüs ağrısı, ödem, kırgınlık/halsizlik, kuvvetten düşme

• Nefes almada güçlük

• Burun kanaması

• Kabızlık

• Midede iltihaplanma (gastrit)

• Karaciğer iltihaplanması (hepatit)

• Stevens- Johnson Sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıklaseyreden iltihap)

• Kurdeşen (ürtiker)

• Kan veya idrar testlerinde değişiklikler (aspartat aminotransferaz artışı, alaninaminotransferaz artışı, kan bilirubini seviyesinde yükselme, kan üresinde yükselme, kankreatininde artış, anormal kan potasyumu seviyesi)

Seyrek:

• Huzursuzluk

• Baş dönmesi hissi (vertigo)

• Karaciğerin fonksiyon bozuklukları

• Püstüllerle (Beyaz / sarı iltihaplı sıvı dolu küçük kabarcıklar) kaplı iltihaplı deridöküntüsü (Akut Generalize Ekzantematöz Püstüloz -AGEP)

• Ateş, salgı bezlerinde şişme ve eozinofil (bir tip beyaz kan hücresi) sayısında artış ileberaber deri döküntüsü (DRESS sendromu). Döküntü; küçük, kaşıntılı ve kırmızı şişlikgörünümündedir

Bilinmiyor:

• Kalın barsak iltihabı

• Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma), kansızlık

• Saldırganlık, endişe

• Bayılma, nöbet geçirmehiperaktivite, koku/tat kaybı, olmayan bir kokuyu hissetme,Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı)

• Yaralanma sonrası morarma veya uzun süreli kanama

8

• Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı veya düzensiz kalp atışı

• Düşük kan basıncı (hipotansiyon)

• Dilde renk değişikliği

• Pankreas iltihabı

• Karaciğer yetmezliği (nadir durumlarda ölümcül), hızla kötüleşen karaciğer iltihabı,karaciğer hasarı, sarılık

• Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi birhastalık), eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantelebenzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)

• Böbrek yetmezliği, böbrekte iltihap

• Anormal elektrokardiyogram (EKG/ kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr5. AZOMAX'ın saklanması

AZOMAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Sulandırıldıktan sonra 25°C altındaki oda sıcaklığında 5 gün dayanıklıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AZOMAX'ı kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı Gazi Cad. No: 64-66 Ü sküdar/İstanbul

Üretim yeri:

Koçak F arma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy /Tekirdağ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


9

İlaç Bilgileri

Azomax 200mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Toz

Etken Maddesi: Azitromisin Dihidrat

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.