Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ectopix %0.1 Yağli Merhem Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIECTOPİX %0.1 yağlı merhem Haricen Uygulanır.

•

Etkin madde:

1 g ECTOPİX, 1 mg metilprednisolon aseponat içerir.

•

Yardımcı maddeler:

Likit parafin (vazelin likit), setostearil alkol, parafin (vazelin flant),dietilen glikol monoetil eter (transcutol) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.Bu kullanma talimatında:

1. ECTOPİX nedir ve ne için kullanılır?


2. ECTOPİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ECTOPİX nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. ECTOPİX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.1. ECTOPİX nedir ve ne için kullanılır ?

ECTOPİX, 15 g beyaz renkte homojen yarı şeffaf merhem içeren ağzı plastik kapakla kapatılmış, alüminyum tüplerde ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

ECTOPİX iltihabi ve alerjik deri tepkilerini baskılar ve kızarıklık, deri kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşıntı ve diğer şikayetler (yanma hissi veya ağrı) gibi derisorunlarından kaynaklanan belirtileri hafifletir.

ECTOPİX mayasıl (ekzema) tedavisi için deriye hafifçe sürülmek suretiyle kullanılır. ECTOPİX ani gelişen ekzema, sinirsel nedenlere bağlı deride kabartılı ve kızarıklıklarlaseyreden kaşıntılı kronik deri iltihabı, temas ekzeması, bozulmaya yol açan ekzema (dejenaratifekzema), sulu ekzema, kaşıntılı deride madeni para şeklinde döküntülerle seyreden ekzemaçocuklarda görülen ekzema ve herhangi başka bir şekilde sınıflandırılmamış olan ekzemadakullanılır.

Çok kuru deri koşulları ve deri hastalıklarının kronik safhalarında susuz bir baza gereksinim duyulur ve bu ortamı sağlayan ECTOPİX iyileştirmeyi ilerletir.

1/6

2. ECTOPIX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerECTOPİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• ECTOPİX'in içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerdenherhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,

• Tedavi edilecek alanda tüberküloz (verem) veya sitiliz (frengi) nedeniyle oluşmuş birbozukluk, hasar varsa,

• Tedavi alanında viral hastalıklar (örneğin su çiçeği/varisella, herpes zoster), gül hastalığı(rosacea), ağız civarında deri iltihabı (perioral dermatit), deride yara, akne, derinin incelmesiile sonuçlanan (atrofik) deri hastalıklarına ilişkin bir bozukluk veya aşı sonrasıgörülen derireaksiyonları varsa

• Bakteri ve/ veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığınız varsa ilaveuygun tedavi gereklidir.

ECTOPİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• ECTOPİX'in de dahil olduğu glukokortikoidler (çeşidi iltihap tedavisinde kullanılanilaçlar), özellikle de çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadeceistenenetkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanınız.

• Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilaveuygun tedavi gereklidir.

• ECTOPİX'in de dahil olduğu deriye uygulanan glukokortikoidlerin kullanımına bağlıolarak, lokal deri iltihabı oluşma olasılığı artabilir.

• ECTOPİX'in de dahil olduğu deriye uygulanan kortikosteroidlerin geniş bir alana tatbikedilmeleri veya uzun süreli uygulamaları, özellikle kapalı pansuman altında tüm vücutta yanetki riskini belirgin bir şekilde artırır. Çocuk bezlerinin kapalı ortam oluşturabileceğinedikkat edilmelidir.

• Geniş cilt alanları tedavi edilirken, emilim veya tüm vücudu etkileyen durumların ortayaçıkma olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden dolayı, tedavi süresi mümkün mertebe kısatutulmalıdır.

• Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi, bilinçsiz kullanım, klinik belirtileri gizleyebilir.

• Daha önce göz içi basıncında artma (glokom) şikayetiniz olduysa doktorunuzubilgilendiriniz. Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullanılması ile de(örn. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman ile veyagöz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.

Pediyatrik popülasyon:

ECTOPİX kullanımı sırasında kapalı pansuman uygulanmamalıdır. Çocuk bezi, kapalı

pansuman etkisi oluşturabilir.

2/6

Dört ay ila 3 yıl arasındaki çocuklara uygulanacağı zaman doktor değerlendirmesi gerekmektedir.

Lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

ECTOPİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ECTOPİX' i yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuzECTOPİX reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

• Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulananilaçların kullanılması sakıncalıdır.

• Özellikle geniş bir alana uygulama ve uzun süreli kullanım veya kapalı pansumandankaçınınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Emziren kadınların göğüs bölgesine ECTOPİX uygulamamalıdır.

• Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ECTOPİX reçete etmeden öncebu durumu dikkate almak isteyecektir.

• Özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandansakınınız.

Araç ve makine kullanımı

ECTOPİX'in araç kullanma ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

ECTOPİX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün setostearil alkol içermesi nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ECTOPİX nasıl kullanılır ?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ECTOPİX'i her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

3/6

ECTOPİX, topikal (yüzeysel) olarak günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye hafifçe sürülür.

Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 haftayı aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Haricen hastalıklı deriye hafifçe sürülerek kullanılır.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

ECTOPİX' in 4 aydan küçük bebeklerdeki güvenliği saptanmamıştır. Çocuklarda veya ergenlerde kullanıldığında doz ayarlaması gerekli değildir.

Çocuklarda kullanım süresi, genelde 4 haftayı aşmamalıdır.

Süt çocuğu ve küçük çocuklarda zorunlu kalınmadıkça kullanımı önerilmemektedir.

Eğer ECTOPİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla ECTOPIX kullandıysanız:

ECTOPİX'i kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız endişelenmeyiniz.

ECTOPİX'den bir defalık fazla doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında veya kaza ile yutulmasında risk beklenmemektedir.

ECTOPİX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.ECTOPİX'i kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.ECTOPİX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ECTOPİX'i doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortayaçıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ECTOPİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: l.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

4/6

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın

Kıl kökü iltihabı (folikülit), uygulama bölgesinde yanma hissi,

Yaygın olmayan

İrinli deri kabarcıkları (püstüller), sulu kesecikler (veziküller), kaşıntı, ağrı, kızarıklık ve deride kabartılar (papüller), döküntü, deride çatlaklar (fissürler), kılcal damarların genişlemesi(telanjiyektaziler)

Bilinmeyen sıklıkta (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

İlaca karşı aşırı duyarlılık, sivilce (akne), deride incelme (atrofi), çatlaklar (deride stria), aşırı kıllanma, ağız civarında iltihap (perioral dermatit), deride renk değişikliği alerjik derireaksiyonları

ECTOPİX'in de dahil olduğu grup olan kortikoid içeren deriye uygulanan ilaçlar kullanıldığında emilime bağlı olarak tüm vücutta etkiler ortaya çıkabilir.

Bunlar ECTOPİX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr5. ECTOPİX'in saklanması

ECTOPİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ECTOPİX'i kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak /Sarıyer/İstanbul

5/6

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi Tunç Cad. No:3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


6/6

İlaç Bilgileri

Ectopix %0.1 Yağli Merhem

Etken Maddesi: Metilprednisolon Aseponat

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ectopix %0.1 Yağli Merhem - KUB
 • Ectopix %0.1 Yağli Merhem - KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.