Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Suprafen %5 Jel Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATISUPRAFEN %5 jel

Cilt üzerine uygulanır.

•Etkin madde:

Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir.

•Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.Bu kullanma talimatında:

1. SUPRAFEN nedir ve ne için kullanılır?


2. SUPRAFEN' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SUPRAFEN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SUPRAFEN' in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. SUPRAFEN nedir ve ne için kullanılır?

• SUPRAFEN, 40 g veya 60 g jel içeren alüminyum tüpte ve karton kutuda sunulmaktadır. 1 gramı 50 mg ibuprofen içerir.

• SUPRAFEN, ağrı kesici ve iltihap giderici, harici kullanıma yönelik bir ilaçtır.

• SUPRAFEN adale romatizması, ağrılı eklem hastalıkları (artroz), omurganın ve diğer eklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem yakınındaki yumuşak dokunun (eklemiçi, sinir, sinir kılıfları, tendon ve eklem çevresi) iltihabi hastalıklarında, omuz sertliği, belağrısı, lumbago, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma, gerilmelerin dıştan veyadestekleyici tedavisinde kullanılır.

2. SUPRAFEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SUPRAFEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• İbuprofene veya SUPRAFEN içeriğindeki propilen glikol ve/veya parahidroksibenzoik asitmetil esterine karşı aşırı duyarlılığınız var ise veya ağrı kesici veya anti romatizmal ilaçlarakarşı alerjiniz var ise

• Deri ve mukozanız üzerinde açık yaranız veya egzamanız var ise

1

• Gebeliğinizin son üç aylık döneminde isenizSUPRAFEN'i kullanmayınız.

SUPRAFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

SUPRAFEN'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Eğer:

• 14 yaşından küçük iseniz

• Astımınız, saman nezleniz ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa ya da, burun iç yüzünde şişme var ise veya özellikle yüksek ateşe bağlı belirtileri olan bir hastalığınız(kronik tıkayıcı akciğer hastalığı gibi) var ise

• Ağrı kesici veya romatizma tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaca karşı hassasiyetiniz var ise

• Derinizde kaşınma, döküntü var ise

SUPRAFEN ile tedavi edilen deri üzerine çocuklar dokunmamalıdır.

Rahatsızlığınız 3 günden fazla sürer ise doktorunuz ile temasa geçiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SUPRAFEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

SUPRAFEN haricen kullanılır. Bu sebeple SUPRAFEN'i yiyeceklerle temas ettirmeyiniz.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğinizin süresince doktorunuz gerekli olduğunu söylemedikçe SUPRAFEN'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Sadece ibuprofenin küçük miktarları ve vücutta yıkım ürünleri anne sütüne karışır. Bebek üzerinde şimdiye kadar bilinen olumsuz bir etkisi bilinmediği için, kısa süreli tedavilerde annesütünün kesilmesine gerek yoktur. Ancak günlük doz olarak, 3-4 defa ve 4-10 cm uzunluğundauygulanan jel miktarı aşılmamalıdır ve uzun süreli tedavilerde anne sütünün erken kesilmesidüşünülmelidir.

Bebeklerin emzirme sırasında bu ilacı vücutlarına almamaları için, emziren anneler bu ilacı meme üzerine sürmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

SUPRAFEN'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerine herhangi bir etkisi söz konusu

2

değildir.

SUPRAFEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SUPRAFEN'in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte tahrişe sebep olabilir.

SUPRAFEN'in içeriğinde bulunan metil paraben (E218) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SUPRAFEN'in şu ana kadar diğer ilaçlarla karşılıklı etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. SUPRAFEN nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Özel bir tavsiyede bulunulmamışsa, SUPRAFEN günde 3-4 defa, gereksinime göre daha sık,4- 10 cm uzunluğunda derinize sürüp ovunuz.

• Tedavinizin süresine doktorunuz karar verir. Genelde, 2-3 hafta boyunca her gün SUPRAFENsürülmesi yeterli olur.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece dışarıdan (haricen) kullanım içindir. Yutmayınız!

SUPRAFEN'i cildinize sürünüz ve hafifçe ovunuz. Büyük bölgesel kan birikmesi (hematom) ve şişmelerde tedavinin başlangıcında sıkı bir bandaj kullanılması faydalı olabilir. Bu sayede kreminderiden daha fazla geçmesi sağlanabilir.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

SUPRAFEN'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

• Özel kullanım durumları:

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Deriden uygulanan ibuprofenin emilimi, sistemik kullanıma göre daha düşük olduğu halde, ibuprofen metabolizmasının böbrek fonksiyonlarındaki rolü nedeniyle, tüm bu tarz ilaçlarıntedavisinde olduğu gibi, ender olarak ibuprofen ile tedavi sırasında böbrek fonksiyon bozukluğugözükebilir.

Eğer SUPRAFEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


3

Kullanmanız gerekenden fazla SUPRAFEN kullandıysanız:

Eğer önerilen dozu aşmış iseniz, jeli arındırıp su ile yıkayınız. Fazla miktarda uyguladığınızda veya kazara aldığınızı düşündüğünüzde doktorunuz ile temasa geçiniz.

Özel bir panzehiri yoktur.

SUPRAFEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.SUPRAFEN'i kullanmayı unutursanız

SUPRAFEN'i kullanmayı unutursanız, hatırladığınız zaman uygulayınız.

Unutulan dozu dengelemek için çift doz uygulamayınız.SUPRAFEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

SUPRAFEN'i doktorunuza veya eczacınıza danışmadan kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SUPRAFEN' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki kategori kullanılarak istenmeyen etki sıklığı belirtilmektedir.


Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa, SUPRAFEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sebebi belli olmayan burun akıntısı ve göz yaşarması veya kalıtsal yatkınlığı olan hastalarda astıma benzer şekilde nefes almada güçlük

• Tüm vücutta görülen kaşıntı, şişme, iltihap, kızarıklık ve ışığa karşı hassasiyet

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SUPRAFEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

• İlacı sürdüğünüz bölgede kızarıklık,

4

• İlacı sürdüğünüz bölgede kaşıntıSeyrek:

• İlacı sürdüğünüz bölgede hassasiyet.

Bunlar SUPRAFEN 'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileriwww.titck.gov.tr sitesinde yer alan 'İlaç Yan Etki Bildirimi' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 31400 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'nebildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliğihakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. SUPRAFEN'in saklanması

SUPRAFEN' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Bu ilacı, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SUPRAFEN'i kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:


ATABAY KİMYA SAN. ve TİC. AŞ.

Acıbadem, Köftüncü Sok. No:1 34718 Kadıköy/İSTANBUL

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi Mah. Tunç Cad. No:3 Esenyurt/ İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Suprafen %5 Jel

Etken Maddesi: İbuprofen

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Suprafen %5 Jel - KUB
 • Suprafen %5 Jel - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Suprafen %5 Jel 40 Gr
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.