Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Advantan % 0.1 Yağli Merhem Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIADVANTAN® %0.1 yağlı merhem Haricen uygulanır.

•

Etkin madde:

1 g ADVANTAN, 1 mg metilprednisolon aseponat içerir.

•

Yardımcı maddeler:

Beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin, mikrokristalin balmumu,hidrojenize hint yağı.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. ADVANTAN nedir ve ne için kullanılır?


2. ADVANTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AD VANTAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ADvANTAN'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. ADVANTAN nedir ve ne için kullanılır?

ADVANTAN 15 g beyazdan sarıya, yarısaydam yağlı merhem içeren, ağzı plastik kapakla kapatılmış, alüminyum tüplerde ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

ADVANTAN, iltihabi ve alerjik deri tepkilerini baskılar ve kızarıklık, deri kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşıntı ve diğer şikayetler (yanma hissi veya ağrı) gibi derisorunlarından kaynaklanan belirtileri hafifletir.

ADVANTAN mayasıl (ekzema) tedavisi için deriye hafifçe sürülmek suretiyle kullanılır.

ADVANTAN ani gelişen ekzema, sinirsel nedenlere bağlı deride kabartılı ve kızarıklıklarla seyreden kaşıntılı kronik deri iltihabı, temas ekzeması, bozulmaya yol açan ekzema (dejeneratifekzema), sulu ekzema, kaşıntılı deride madeni para şeklinde döküntülerle seyreden ekzema,çocuklarda görülen ekzema ve herhangi başka bir şekilde sınıflandırılmamış olan ekzemadakullanılır.

1

Çok kuru deri koşulları ve deri hastalıklarının kronik safhalarında susuz bir baza gereksinim duyulur ve bu ortamı sağlayan ADVANTAN iyileştirmeyi ilerletir.

2. ADVANTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerADVANTAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• ADVANTAN'ın içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindekimaddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,

• Tedavi edilecek alanda tüberküloz (verem) veya sifiliz (frengi) nedeniyle oluşmuş birbozukluk, hasar varsa,

• Tedavi alanında viral hastalıklar (örneğin su çiçeği / varisella, herpes zoster), gülhastalığı (rosacea), ağız civarında deri iltihabı (perioral dermatit), deride yara, akne,derinin incelmesi ile sonuçlanan (atrofik) deri hastalıklarına ilişkin bir bozukluk veya aşısonrası görülen deri reaksiyonları varsa,

• Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığınız varsa ilaveuygun tedavi gereklidir.

ADVANTAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• ADVANTAN'ın da dahil olduğu glukokortikoidler (çeşitli iltihap tedavisinde kullanılanilaçlar), özellikle de çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadeceistenen etkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanınız.

• Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uyguntedavi gereklidir.

• ADVANTAN'ın da dahil olduğu deriye uygulanan glukokortikoidlerin kullanımına bağlıolarak, lokal deri iltihabı oluşma olasılığı artabilir.

• ADVANTAN'ın da dahil olduğu deriye uygulanan kortikosteroidlerin geniş bir alana tatbikedilmeleri veya uzun süreli uygulamaları, özellikle kapalı pansuman altında tüm vücutta yanetki riskini belirgin bir şekilde artırır. Çocuk bezlerinin kapalı ortam oluşturabileceğinedikkat edilmelidir.

• Geniş cilt alanları tedavi edilirken, emilim veya tüm vücudu etkileyen durumların ortayaçıkma olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden dolayı, tedavi süresi mümkün mertebe kısatutulmalıdır.

• Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi, bilinçsiz kullanım, klinik belirtileri gizleyebilir.

• Daha önce göz içi basıncında artma (glokom) şikayetiniz olduysa doktorunuzubilgilendiriniz. Genel kullanılan ve tüm vücudu etkileyen kortikoidlerde olduğu gibi, deriyeuygulanan kortikoidlerin kullanılması ile de (örn. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alanatatbik edilmeleri, kapalı pansuman ile veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu)glokom gelişebilir.

2

Pediyatrik popülasyon:

ADVANTAN kullanımı sırasında kapalı pansuman uygulanmamalıdır. Çocuk bezi, kapalı pansuman etkisi oluşturabilir.

Dört ay ila 3 yıl arasındaki çocuklara uygulanacağı zaman doktor değerlendirmesi gerekmektedir. Lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADVANTAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ADVANTAN'ı yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTANreçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

• Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulananilaçların kullanılması sakıncalıdır.

• Özellikle geniş bir alana uygulama, uzun süreli kullanım veya kapalı pansumandan kaçınınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziren kadınların göğüs bölgesine ADVANTAN uygulanmamalıdır.

• Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN reçete etmeden önce budurumu dikkate almak isteyecektir.

• Özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandansakınınız.

Araç ve makine kullanımı

ADVANTAN'ın araç kullanma ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

ADVANTAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ADVANTAN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3

3. ADVANTAN nasıl kullanılır?• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ADVANTAN'ı her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

ADVANTAN, topikal (yüzeysel) olarak günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye hafifçe sürülür.

Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 haftayı aşmamalıdır.

• Uygulama yolu ve metodu:

Haricen hastalıklı deriye hafifçe sürülerek kullanılır.

• Değişik yaş gruplarıÇocuklarda kullanımı:

ADVANTAN'ın, 4 aydan küçük bebeklerdeki güvenliği saptanmamıştır. Çocuklarda veya ergenlerde kullanıldığında doz ayarlaması gerekli değildir.

Çocuklarda kullanım süresi, genelde 4 haftayı aşmamalıdır.

Süt çocuğu ve küçük çocuklarda zorunlu kalınmadıkça kullanımı önerilmemektedir.

Eğer ADVANTAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVANTAN kullandıysanız:

ADVANTAN'ı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız endişelenmeyiniz.

ADVANTAN'dan bir defalık fazla doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında veya kaza ile yutulmasında risk beklenmemektedir.

ADVANTAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.ADVANTAN'ı kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.ADVANTAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ADVANTAN'ı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortayaçıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

64. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ADVANTAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: l.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın

Kıl kökü iltihabı (folikülit), uygulama bölgesinde yanma hissi

Yaygın olmayan

İrinli deri kabarcıkları (püstüller), sulu kesecikler (veziküller), kaşıntı, ağrı, kızarıklık ve deride kabartılar (papüller), döküntü, deride çatlaklar (fissürler), kılcal damarların genişlemesi(telanjiyektaziler)

Bilinmeyen sıklıkta (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

İlaca karşı aşırı duyarlılık, sivilce (akne), deride incelme (atrofi), çatlaklar (deride stria), aşırı kıllanma, ağız civarında iltihap (perioral dermatit), deride renk değişikliği, alerjik deri reaksiyonları

ADVANTAN'ın da dahil olduğu grup olan kortikoid içeren deriye uygulanan ilaçlar kullanıldığında emilime bağlı olarak tüm vücutta etkiler -ortaya çıkabilir.

Bunlar ADVANTAN'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan Etkilerin Raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr5. ADVANTAN'ın saklanması

ADVANTAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklıklarında ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

6Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADVANTAN'ı kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:


LEO Pharma A/S, Danimarka lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbulTel: 0 212 366 84 00Faks: 0 212 276 20 20

Üretim Yeri:


Sanofi İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran Mah.

Merkez Sok. No: 223/A Büyükkarıştıran/Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı 16/04/2020 tarihinde onaylanmıştır.


6


İlaç Bilgileri

Advantan % 0.1 Yağli Merhem

Etken Maddesi: Metilprednisolon Aseponat

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Advantan % 0.1 Yağli Merhem - KUB
 • Advantan % 0.1 Yağli Merhem - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Advantan %0.1 15 Gr Yagli Pom.
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.