Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nobit Şampuan % 1 Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATINOBİT şampuan %1 Haricen kullanılır.

•

Etkin madde:

Her 1 mililitresinde 10 mg Permetrin içerir.

•

Yardımcı maddeler:

Texapon, kokamidopropil, komperlan, sorbik asit, cetiol, cremephor,metil paraben (E218), izopropil alkol, sodyum klorür, su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1.NOBİTnedir ve ne için kullanılır?


2.NOBİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.NOBİTnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.NOBİT'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. NOBİT nedir ve ne için kullanılır?

NOBİT Şampuan, bit ve bit yumurtalarına karşı etki gösterir ve bu hayvanların sinir sistemlerini etkileyerek öldürür.

NOBİT, sarımsı, viskoz sıvı görünümündedir ve pilfer proof kapaklı, renkli 150 mL'lik cam şişelerde kullanıma sunulmaktadır.

2. NOBİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerNOBİT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Permetrin, piretroidler, piretrinler, krizantem veya ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız (alerji) varsa

1/5

NOBİT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• NOBİT'in gözlerinizle temas etmemesine dikkat edin. Eğer gözünüze temas edersegözünüzü bol suyla yıkayın.

• Eğer çocuğunuza uygulayacaksanız, ağız çevresine sürmemeye dikkat edin. Çocuğunuzilacı yalayabilir.

• Sürekli uyguluyorsanız, ellerinizin tahriş olmaması için eldiven kullanın.

NOBİT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NOBİT'in gebelikte kullanımı ile ilgili bilgi kısıtlıdır. Hayvan testlerinde NOBİT tedavisini takiben fetüs üzerinde zararlı etki gözlenmemiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NOBİT'in insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak teorik olarak çok küçük oranda anne sütüne geçecektir. Bu kadar düşük miktarların yenidoğan/bebekiçin risk oluşturması beklenmez. Ancak emzirme sırasında kullanılması tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

NOBİT'in araç ve makine kullanımı üzerine etki etmesi olası değildir.

NOBİT'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

NOBİT içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

NOBİT içeriğindeki sorbik asit lokal deri reaksiyonlarına (kontak dermatit gibi) neden olabilir.

NOBİT metil paraben (E218) içerir, bu alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Kanıtlanmış bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


2/5

3. NOBİT nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:Uygulama yolu ve metodu:

(Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde)

Tek bir şişe NOBİT Şampuan, omuz hizasında, normal kalınlıkta saç için yeterlidir.

Çoğu vakada (%97-99), tek bir uygulama yeterlidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Bitlenme tedavisi


1. Saç normal şampuan ile yıkanır, durulanır ve havlu ile kurutulur.

2. NOBİT kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır, yeterli miktarda NOBİT tüm saç, saçdipleri, kulak arkaları ve enseyi tamamen kaplayacak şekilde uygulanmalıdır.

3. NOBİT Şampuan saçta 10 dakika bekletilir ve saç su ile iyice durulandıktan sonra,havlu ile kurutulur.

4. Kutu içinde sunulan tarak ile saça yapışmış ölü bit ve bit yumurtaları temizlenir.

5. Permetrin yüzme havuzlarındaki klordan etkilenmez, dolayısı ile kullanımdan sonranormal yüzme etkinlikleri sürdürülebilir. Benzer biçimde, normal şampuanla yıkanmaalışkanlığında bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Bitlenmeden korunmayla ilgili bilgiler:


1. Tüm aile kontrol edilmelidir.

2. Bir sorunu olan kişinin saçı NOBİT tıbbi saç kremi ile yıkanmalı ve sonrasında sıkdişli bir tarak ile taranmalıdır.

3. Ev ve araba elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.

4. Yıkanamayacak eşyalar bir poşete konup ağzı kapatılarak 2 hafta bekletilmelidir.

5. Bit eşyalar üzerinde uzun süre yaşayabildiği için, sıcak su ile yıkanabilen giysiler(çarşaf, yastık kılıfları vs.) kaynar su ile 20 dakika süre ile yıkanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

NOBİT Şampuan 6 aydan küçük çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer NOBİT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşunuz.


3/5

Kullanmanız gerekenden daha fazla NOBİT kullandıysanız

Uzun süreli kullanım sonucu aşırı duyarlılığa bağlı belirtiler ortaya çıkabilir. NOBİT'in çocuklar tarafından yutulmasının ardından izopropanol içeriği nedeniyle alkol zehirlenmesiolasıdır.

Bir şişe içeriğinin bir çocuk tarafından yanlışlıkla içilmesi halinde hemen hekime başvurulmalıdır. Alınmasından sonraki iki saat içinde mide yıkanmalı ve alkol zehirlenmesitedavisi yapılmalıdır.

NOBİT'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya bir eczacı ile konuşunuz.NOBİT'i kullanmayı unutursanız

İlgili değildir.

NOBİT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzun size söylediği sürece kullanınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NOBİT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

NOBİT'in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Bilinmiyor

• Ağrı

• Yanma veya batma hissi eklinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritem, ödem, egzama,kızarıklık ve kaşıntı

• Hissizlik

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması :


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

4/5

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. NOBİT'in saklanması

NOBİT

'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra NOBİT'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NOBİT'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI AŞ 80670 Maslak-İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. AŞ.

ÇERKEZKÖY İŞLETMESİ 59501 Çerkezköy-TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5/5

İlaç Bilgileri

Nobit Şampuan % 1

Etken Maddesi: Permetrin

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Nobit Şampuan % 1 - KUB
 • Nobit Şampuan % 1 - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Nobit % 1 Şampuan
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.