Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ekspaz 40 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar » Bağırsak Hastalıkları » Sentetik Antikolinerjikler » Otilonyum Bromür

EKSPAZ 40 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

40 mg otilonyum bromür

Yardımcı madde:

Lakloz griuıül. krospovidon. sodyum nişftsta glikolat, kolloidal
silikondioksit, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol, talk, deivonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. EKSPAZ nedir ve ne için kullamhr?


2. EKSPAZ 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EKSPAZ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

EKSPAZ' ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. EKSPAZ nedir ve ne için kullanılır?

EK-SPAZ otilonyum bromür içerir ve otilonyum bromür "antispazmotik" (spazm giderici) olarak adlandmlan bir ilaç grubuna dahildir.
EKSPAZ sindirim kanalmdaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarmı hafifletir ve aşın motilitesini (barsak kaslarmm aşın büzülmesini ve hızmı kontrol etmek gibi) düzenler.
EKSPAZ

irritabl barsak sendromunda

ve ağrılı barsak spazmları, gerilme ve hareket problemleri ile karakterize olan diğer sindirim sistemi koşullarında kullanılır.
EKSPAZ 30, 60 ve 90 film tablet içeren kutularda sunulmaktadır.

2. EKSPAZ'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler EKSPAZ'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Otilonyum bromür ya da EKSPAZ'ın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşın duyarhhk) varsa
• Kolon tıkanması durumu varsa

EKSPAZ'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
Glokom varsa (göz küresindeki basıncm arttığı bir göz hastalığı)
Prostat bezinde büyümeniz varsa (prostatik hipertrofı olarak da bilinir)
Mideden barsağa geçen kanalda daralmanız varsa (pilorik stenosis)
Barsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan şikayetçiyseniz (örn; şeker hastalığı nedeniyle): EK.SPAZ sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şeker hastalarında görülen, kabızlık veya barsak tembelliği (atoni) şikayetiniz varsa EKSPAZ'ı dikkatle kullanınız.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

EKSPAZ'm yiyecek ve içecek ile kullamlması

EKSPAZ'ı tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktonmuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, eğer hamileyseniz EKSPAZ kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, emziriyorsanız EKSPAZ
kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

EFCSPAZ'm araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez.

EKSPAZ'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içermektedir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızm olduğunuz söylenmişse bu ilacı kullanmaya önce doktorunuzla temasa geçiniz.
EKSPAZ, 2 mg/tablet sodyum nişasta glikola! İçermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

EKSPAZ'ın diğer ilaçlarla birlikte kullanımında hiçbir etkileşim rapor edilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. EKSPAZ nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

EKSPAZ'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullammz. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışmız.
Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kırmadan, ezmeden ya da çiğnemeden tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Değişik yaş gruplan :

Çocuklarda kullanımı:

EKSPAZ kullanımı çocuklar için uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuzun Önerisine göre; günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

^ Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarda EKSPAZ için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer EKSFAZ'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EKSPAZ kullandıysanız

EKSPAZ ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir.
Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya bu kullanma talimatım mümkünse yanınıza alınız.

EKSPAZ 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


EKSPAZ'I kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


EKSPAZ ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

İlacınızı size reçete edildiği gibi kullanmazsanız, tedaviden bir fayda göremeyebilirsiniz. Ancak, tedavinin erken sonlandır» İmasına bağlı hiçbir yan etki beklenmez. Ürünün kullanımıyla ilgili daha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi EKSPAZ'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, EKSPAZ'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
• Nefes almada ya da yutkunmada zorluk, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme, ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi aleıjik reaksiyon belirtileri
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Ancak, terapötik dozlarda, ürün yan etkiye sebep olmaz.
Klinik çalışmalarda rapor edilen yan etkiler (plasebo ile aynı sıklıkta): bulantı, kusma, üst karın ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. EKSPAZ'ın saklanması

EKSPAZ'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 '^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EKSPAZ 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

EKSPAZ'ı

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic, A.Ş,
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No;4 34467 Maslak

l

Sarıyer / İSTANBUL

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.^.
Tunç Cad. Hoşdere Mevkii No : 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma I ali muti tarihinde onavlanınıştır.


İlaç Bilgileri

Ekspaz 40 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Otilonyum bromür

Atc Kodu: A03AB06

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Ekspaz 40 Mg 30 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.