Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Spadis 40 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar » Bağırsak Hastalıkları » Sentetik Antikolinerjikler » Otilonyum Bromür

KULLANMA TALİMATI

SPADİS 40 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

40 mg otilonyum bromür

Yardımcı madde:

Lakto?. granül. krospovidon. sodyum nişasta glikolat, kolloidal
silikondioksit, magnezyum stcarat, polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol, talk, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

SPADİS nedir ve ne için kullanılır?


2. SPADİSH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SPADİS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SPADİS'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. SPADİS nedir ve ne için kullanılır?

SPADİS otilonyum bromür içerir ve otilonyum bromür "antİspazmotik" (spazm giderici) olarak adlandınlan bir ilaç grubuna dahildir.
SPADİS sindirim kanalmdaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarmı hafifletir ve aşın motilitesini (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibİ) düzenler.
SPADİS

irritabl barsak sendromunda

ve ağrılı barsak spazmları, gerilme ve hareket problemleri ile karakterize olan diğer sindirim sistemi koşullarında kullanılır.
SPADİS 30, 60 ve 90 film tablet içeren kutularda sunulmaktadır.

2. SPADİS'i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler SPADİS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Otilonyum bromür ya da SPADİS'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) varsa
• Kolon tıkanması durumu varsa

SPADİS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
Glokom varsa (göz küresindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı)
A ¦ Prostat bezinde büyümeniz varsa (prostatik hipertrofı olarak da bilinir)
^ • Mideden barsağa geçen kanalda daralmanız varsa (pilorik stenosis)
Barsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan şikayetçiyşeniz (örn; şeker hastalığı nedeniyle): SPADİS sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şeker hastalarında görülen, kabızlık veya barsak tembelliği (atoni) şikayetiniz varsa SPADİS'i dikkatle kullanınız.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

SPADİS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SPADİS'i tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, eğer hamileyseniz SPADİS kullanmayımz. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, emziriyorsanız SPADİS kullanmayımz. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

SPADİS'in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez.

SPADtS'in içeriğinde bulunao bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içermektedir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğunuz söylenmişse bu ilacı kullanmaya önce doktorunuzla temasa geçiniz.
SPADİS. 2 m g/tablet sodyuın nişasta glikola! içermektedir. Bu durura, kontrollü sod^m diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SPADİS'in diğer ilaçlarla birlikte kullanımmda hiçbir etkileşim rapor edilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3, SPADİS nasıl kullanılır ?

^ Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

SPADİS'i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kırmadan, ezmeden ya da çiğnemeden tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

SPADİS kullanımı çocuklar için uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Özel kullanım durumları:

^ Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarda SPADİS için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer SPADİS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SPADİS kullandıysanız

SPADİS ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir.
Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya bu kullanma talimatını mümkünse yanınıza alınız.

SPADİS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SPADİSM kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


SPADİS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacınızı size reçete edildiği gibi kullanmazsanız, tedaviden bir fayda göremeyebilirsiniz. Ancak, tedavinin erken sonlandınimasına bağlı hiçbir yan etki beklenmez. Ürünün kullanımıyla ilgili daha detaylı sorulannız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SPADİS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, SPADİS'i kullatunayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
• Nefes almada ya da yutkunmada zorluk, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme, ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi alerjik reaksiyon belirtileri
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Ancak, terapötik dozlarda, ürün yan etkiye sebep olmaz.
Klinik çalışmalarda rapor edilen yan etkiler (plasebo ile aynı sıklıkta): bulantı, kusma, üst karın ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SPADtS'in saklanması

SPADİS 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 ''C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SPADİS'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

SPADİS'i

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Triphamia İlaç San. vc l'ic. A.Ş.
Reşitpaşa M ah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İST.^NBUL

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tunç Cad. Hoşdere Mevkii No : 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Spadis 40 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Otilonyum bromür

Atc Kodu: A03AB06

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Spadis 40 mg Film Tablet-KT
 • Spadis 40 mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Spadis 40 Mg 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.