Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Artroject 20 Mg/2 Ml S.c. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şırınga Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIARTROJECT 20 mg/2 mİ S.C. enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga Deri altına uygulanır.

Steril, sitotoksik

•

Etkin madde:

Her bir kullanıma hazır şırınga, 2 ml'sinde (toplam hacim) 20 mgmetotreksata eşdeğer 21,92 mg metotreksat disodyum içerir.

•

Yardımcı madde(ler):

Sodyum klorür, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. ARTROJECT nedir ve ne için kullanılır?


2. ARTROJECT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ARTROJECT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.ARTROJECT'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. ARTROJECT nedir ve ne için kullanılır?

ARTROJECT, etken madde olarak metotreksat içerir.

Metotreksat, aşağıdaki özelliklere sahip olan bir maddedir:

• Vücuttaki bazı hücrelerin hızlı şekilde çoğalmasını engeller.

• Bağışıklık sisteminin (vücudun kendini savunma mekanizması) etkinliğini azaltır.

• Antiinflamatuvar (iltihap giderici) etkilere sahiptir.

ARTROJECT aşağıdaki hastalıkların tedavisi için endikedir:

• Yetişkin hastalardaki aktif romatoid artritte (iltihaplı eklem hastalığı)

• Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara cevabın yetersiz olduğu aktif juvenil idiopatikartritin (JİA) (kalıcı eklem iltihabı) poliartritik (çok kısa aralıklarla ya da aynı anda birdençok eklemde ortaya çıkan iltihabi süreç) formları

• Bilinen tedaviye yanıt vermeyen orta ve şiddetli psöriazis (sedef hastalığı) tedavisinde

1 / 10

• Yetişkin hastalarda diğer ilaçlar ile yeterli tedavinin mümkün olmadığı durumlarda hafifveya orta şiddetli Crohn hastalığının (sindirim kanalının iltihabi bir hastalığı) tedavisindekullanımı endikedir.

Romatoid artrit, sinoviyel zarların (eklem zarları) iltihabı ile karakterize kronik kollajen hastalıktır (süregelen bağ doku hastalığı). Bu zarlar birçok eklem için kayganlaştırıcı görevigören bir sıvı üretmektedir. İltihap, zarların kalınlaşmasına ve eklemin şişmesine nedenolmaktadır.

Juvenil artrit, 16 yaşından küçük çocuklarda görülen bir hastalıktır. Hastalığın ilk 6 ayı içinde 5 ya da daha fazla eklem etkilenirse poliartritik form belirir.

Psöriatik artrit cilt ve tırnaklarda, özellikle de el ve ayak parmağı eklemlerinde psöriatik lezyonlar gösteren bir artrit (eklem iltihabı) tipidir.

Psöriazis kalın, kuru, gümüşümsü, yapışkan kabuklarla kaplı kırmızı yamalarla karakterize sıklıkla karşılaşılan kronik bir cilt hastalığıdır.

ARTROJECT hastalığın gelişimini değiştirir ve yavaşlatır.

Crohn hastalığı, karın ağrısı, ishal, kusma veya kilo kaybı gibi belirtilere neden olarak gastrointestinal sistemin herhangi bir bölümünü etkileyebilecek bir tür iltihabi bağırsakhastalığıdır.

2. ARTROJECT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerARTROJECT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Metotreksat'a veya ARTROJECT'in içerisindeki herhangi bir bileşiğe karşı aşırıduyarlılığınız (alerji) varsa,

• Şiddetli karaciğer, böbrek veya kan hastalığınız varsa,

• Düzenli olarak yüksek miktarda alkol tüketiyorsanız,

• Tüberküloz, HIV veya diğer immün yetmezlik sendromları gibi şiddetli birenfeksiyonunuz varsa,

• Ağız, mide ya da bağırsak ülseriniz (yara) varsa,

• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız

• Aynı zamanda canlı aşılar ile aşılanmaktaysanız.

ARTROJECT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Yaşlıysanız ya da kendinizi genelde kötü ve güçsüz hissediyorsanız

• Karaciğer fonksiyonunuz bozuksa

• Su kaybınız (dehidrasyon) varsa

2 / 10

Tavsiye edilen tetkikler ve güvenlik önlemleri


ARTROJECT düşük dozlarda uygulandığında dahi, şiddetli yan etkiler meydana gelebilmektedir. Bu yan etkileri zamanında tespit edebilmek için, doktorunuz tarafındankontroller ve laboratuar testleri yapılmalıdır.

Tedavi öncesi


Tedaviye başlanmadan önce, yeterli kan hücresine sahip olup olmadığınızı, karaciğer fonksiyonunuzu, serum albümin (kanda bulunan bir protein) seviyelerinizi ve böbrekfonksiyonunuzu kontrol etmek için kan örnekleri alınacaktır. Doktorunuz aynı zamanda datüberküloz (verem, etkilenen dokuda küçük nodüller ile kombinasyon halinde bulaşıcı birhastalık) hastası olup olmadığınızı kontrol edecektir ve akciğer röntgeninizi çekecektir.

Tedavi sırasında


Aşağıdaki testleri tedavinin başlangıcından sonraki ilk 6 ay için ayda bir kez ve sonrasında da en az 3 ayda bir kez yaptırmanız gerekecektir:

• Mukoza değişiklikleri için ağız ve boğaz muayenesi

• Kan testleri

• Karaciğer fonksiyonunuzun kontrolü

• Böbrek fonksiyonunuzun kontrolü

• Solunum sisteminin kontrolü ve gerekliyse akciğer fonksiyon testi

Metotreksat bağışıklık sisteminizi ve aşılama sonuçlarınızı etkileyebilir. Aynı zamanda immünolojik test sonuçlarınızı da etkileyebilmektedir. Aktif olmayan, kronik enfeksiyonlar(örn. herpes zoster (zona), verem, hepatit B veya C) alevlenebilmektedir. ARTROJECT iletedavi sırasında canlı aşılar ile aşı yapılmamanız gerekmektedir.

Radyasyon kaynaklı dermatit (bir tür deri hastalığı) ve güneş yanığı metotreksat tedavisi sırasında yeniden ortaya çıkabilir (recall-reaksiyonu).

Psöriatik lezyonlar, UV ışınları ve metotreksatın aynı anda uygulanması sırasında şiddetlenebilir.

Lenf düğümlerinin genişlemesi (lenfoma) nadiren de olsa meydana gelebilmektedir, bu durumda tedavi sonlandırılmalıdır.

İshal ARTROJECT'in toksik etkisi olabilir ve tedavinin kesilmesini gerektirir. Eğer sizde ishal görülürse, lütfen doktorunuzla konuşun.

Ensefalopati (bir beyin hastalığı) / lökoensefalopati (beyindeki beyaz maddede görülen özel bir hastalık) metotreksat tedavisi alan kanser hastalarında bildirilmiştir ve bu durumlar diğerhastalıklar için metotreksat tedavisi alan hastalarda da göz ardı edilemez.

3 / 10

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ARTROJECT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Çok miktarda kahve, kafein içeren alkolsüz içecekler ve siyah çay tüketiminin yanı sıra alkol tüketimi ARTROJECT tedavisi sırasında önlenmelidir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı almaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında ARTROJECT kullanmamanız gerekmektedir. Fetüsün (cenin) zarar görmesi ve düşük riski vardır. ARTROJECT ile tedavi sırasında ve tedavi sonlandırıldıktanaltı ay sonrasına kadar kadın ve erkekler etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

Çocuk doğurma çağındaki kadınlar için, tedavi öncesinde gebelik testi yapılması gibi uygun tedbirler alınarak bu kadınların hamile olmadığından kesinlikle emin olunmalıdır.

Metotreksat genotoksik olduğundan hamile kalmak isteyen kadınların genetik danışmanlık desteği almaları tavsiye edilmektedir ve erkekler tedaviden önce spermlerini koruma imkanıkonusunda tavsiye almalıdırlar.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ARTROJECT ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında emzirme bırakılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ARTROJECT ile tedavi sırasında merkezi sinir sistemini de etkileyen yorgunluk ve baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir. Bu nedenle, bazı kişilerde araç sürmek ya da makinekullanmak sorun yaratabilmektedir. Eğer yorgunluk ya da uyuşukluk hissediyorsanız, araçveya makine kullanmamalısınız.

ARTROJECT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, her dozunda 23 mg'dan (1 mmol) daha az sodyum ihtiva eder. Yani esasında “sodyum içermez”.

4 / 10

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ARTROJECT aşağıda belirtilen ilaçlar ile beraber kullanılırsa tedavinin etkisi etkilenebilir:

• Karaciğere veya kan sayımına zarar veren ilaçlar (örn. leflunomid)

• Antibiyotikler (belirli enfeksiyonların önlenmesinde/enfeksiyonların tedavisindekullanılan ilaçlar). Tetrasiklinler, kloramfenikol ve emilemeyen geniş spektrumluantibiyotikler, penisilinler, glikopeptidler, sülfonamidler (belirli enfeksiyonlarınönlenmesinde/enfeksiyonların tedavisinde kullanılan sülfür içeren ilaçlar),siprofloksasin ve sefalotin gibi antibiyotikler

• Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar olarak bilinen ağrı ve/veya iltihap tedavisindekullanılan bazı ilaçlar (örn. diklofenak ve ibuprofen, asetilsalisilik asit gibi salisilatlarve metamizol gibi pirazoller)

• Probenesid (gut tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Kıvrım diüretikleri (idrar söktürücü) gibi zayıf organik asitler

• Trimetroprim-sülfametoksazol (antibiyotik), pirimetamin gibi kemik iliği üzerindeistenmeyen etkilere neden olan tıbbi ürünler

• Sülfasazalin (antiromatik ilaçlar)

• Azatiyoprin (bazen romatoid artritin şiddetli formlarında kullanılan bağışıklıksistemini baskılayan ajanlar)

• Merkaptopürin (sitostatik ajan)

• Retinoidler (psöriazis ve diğer deri hastalıkları için kullanılan ilaç)

• Teofilin (bronşiyal astım ve diğer akciğer hastalıkları için kullanılan ilaç)

• Proton pompası inhibitörleri (mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Hipoglisemikler (kan şekerini düşürmek için kullanılan ilaçlar)

Folik asit içeren vitaminler tedavinizin etkisini bozabilir ve bu vitaminler yalnızca doktorunuzun tavsiyesi ile alınmalıdır.

Canlı aşılar ile aşı yapılmasından kaçınılmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ARTROJECT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin için bireysel olarak uygulanacak doza karar verecektir. Tedavinin etkisini görebilmek için 4 ila 8 hafta geçmesi gerekmektedir. Tedavi sürenize doktorunuz kararverecektir.

ARTROJECT yalnızca haftada bir kez uygulanır. Doktorunuzla beraber enjeksiyon için her hafta uygun bir gün belirleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

ARTROJECT enjeksiyon deri altına uygulanabilir.

5 / 10

Yerel gerekliliklere uygun olarak taşıma ve imha şekli diğer hücre bölünmesini durdurucu (sitotoksik) ilaçlar ile uyumlu olmalıdır. Hamile sağlık hizmeti personeli ARTROJECT'itaşımamalı ve/veya uygulamamalıdır.

Metotreksat cilt yüzeyi veya mukoza ile temas etmemelidir. Ürün içeriği ile direkt temas durumunda, etkilenen bölge hemen bol su ile durulanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

3 yaşın altındaki çocuklarda yeterli deneyim olmadığından, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

ARTROJECT böbrek fonksiyonu zayıf olan hastalarda ve özellikle alkole bağlı ciddi karaciğer hastalığı geçirmiş veya geçirmekte olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer ARTROJECT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla ARTROJECT kullandıysanız

Doktorunuzun doz önerilerine uyunuz. Kendi kararınız ile dozu değiştirmeyiniz.

ARTROJECT'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doktorunuz, zararlı etkinin şiddetine göre gerekli tedaviye karar verecektir.

ARTROJECT'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Doktorunuz ile konuşunuz. Doktorunuz tarafından reçetelenen dozu mümkün olduğunca kısa sürede alınız ve sonrasında her hafta almaya devam ediniz.

ARTROJECT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun onayı olmadan, ARTROJECT tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ARTROJECT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

6 / 10

Yan etkilerin sıklığı ve şiddeti doz ve uygulama sıklığı ile ilişkilidir. Düşük dozlarda bile ciddi yan etkiler görülebileceğinden dolayı, doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmenizönemlidir.

Doktorunuz kanda gelişen bozuklukları [düşük beyaz kan hücresi, düşük platelet (kan pulcuğu) ve lenfoma (lenf düğümlerinin genişlemesi) gibi], böbrek ve karaciğerdekideğişiklikleri kontrol etmek için testler yapacaktır.

Aşağıdaki etkiler sizde görülürse

derhal doktorunuza bildiriniz

. Bu etkiler ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden etkiler olarak belirtilir ve acil özel tedavi gerektirir.

• Kalıcı, kuru, balgamsız öksürük, nefes darlığı ve ateş. Bunlar akciğer iltihabının (pnömoni) belirtileri olabilir [yaygın - 10 kişide 1'den az kişiyi etkileyebilir].

• Gözün beyaz kısmında ve deride sarılık gibi karaciğer hasarı belirtileri; metotreksat kronikkaraciğer hasarına (karaciğer sirozu), karaciğerde yara oluşumuna (karaciğer fibrozu),karaciğerde yağ dokusunda bozulmaya [yaygın olmayan - 100 kişide 1'den az kişiyietkileyebilir], karaciğer iltihabına (akut hepatit) [seyrek - 1.000 kişide 1'den az kişiyietkileyebilir] ve karaciğer yetmezliğine [çok seyrek - 10.000 kişide 1'den az kişiyietkileyebilir] neden olabilir.

• Kırmızı kaşıntılı deriyi içeren deri döküntüleri, eller, ayaklar, ayak bilekleri, yüz, dudaklar,ağız veya boğazın şişmesi (yutma veya solunum güçlüğüne yol açabilir) ve bayılma hissigibi alerji belirtileri; bu belirtiler şiddetli alerjik reaksiyonlar ya da anafilaktik şokbelirtileri olabilir [seyrek - 1.000 kişide 1'den az kişiyi etkileyebilir].

• Eller, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme, idrara çıkma sıklığında değişiklik, idraraçıkamama veya idrara çıkmada azalma gibi böbrek hasarı belirtileri; bu belirtiler böbrekyetmezliği belirtileri olabilir [seyrek - 1.000 kişide 1'den az kişiyi etkileyebilir].

• Ateş, döküntü, ağrı veya boğaz ağrısı gibi enfeksiyon belirtileri; metotreksat sizi enfeksiyonlara daha duyarlı yapabilir. Seyrek olarak görülen [1.000 kişide 1'den az kişiyietkileyebilir] belirli bir akciğer iltihabı (pnömoni) türü

(Pneumocystis carinii

pnömonisi)veya kan zehirlenmesi (sepsis) gibi ciddi enfeksiyonlar oluşabilir.

• Ciddi ishal, kanlı kusma ve siyah veya katrana benzeyen dışkı. Bu belirtiler metotreksatınneden olduğu seyrek [1.000 kişide 1'den az kişiyi etkileyebilir] gastrointestinal ülser gibiciddi gastrointestinal sistem komplikasyonlarını (hastalıkla birlikte ortaya çıkanrahatsızlıklar) gösterebilir.

• Ateş ve genel durumun ciddi olarak bozulması, ya da boğaz ağrısı ya da ağız veya idrar sorunları ile birlikte ani ateş; metotreksat çok seyrek olarak [1.000 kişide 1'den az kişiyietkileyebilir] beyaz kan hücrelerinde keskin bir düşüşe (agranülositoz) ve ciddi kemik iliğibaskılanmasına neden olabilir.

• Diş eti kanamaları, idrarda kan, kan kusma gibi beklenmeyen kanamalar ya da morarma;bu kemik iliği baskılanmasının neden olduğu kan pulcuğu sayısında ciddi azalmanınbelirtisi olabilir [çok seyrek - 10.000 kişide 1'den az kişiyi etkileyebilir].

• Şiddetli deri döküntüsü veya deride kabarma (ağız, göz ve genital bölgeyi etkileyebilir); bu Stevens-Johnson sendromu veya yanık deri sendromu (toksik epidermal nekroz) adı verilen

7 / 10

çok seyrek görülen [10.000 kişide 1'den az kişiyi etkileyebilir] durumların belirtileri olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıda belirtilmiştir:

Çok yaygın

[10 kişide 1'den fazla kişiyi etkileyebilir]

• Ağızda iltihaplanma

• Hazımsızlık

• Mide bulantısı

• İştah kaybı

• Karaciğer enzimlerinde artış

Yaygın

[10 kişiden 1'den az kişiyi etkileyebilir]

• Ağızda yaralar

• İshal

• Döküntü, deride kızarıklık, kaşıntı

• Baş ağrısı

• Yorgunluk

• Halsizlik

• Beyaz ve/veya kırmızı kan hücrelerinde ve/veya kan pulcuklarında azalma ile birlikte kanhücresi oluşumunda azalma (lökopeni, anemi, trombositopeni)

Yaygın olmayan

[100 kişide 1'den az kişiyi etkileyebilir]

• Boğaz iltihabı, bağırsakların iltihabı, kusma

• Işığa artan hassasiyet, saç kaybı, romatizmal nodüllerin sayısında artış, zona, kandamarlarında iltihap, herpes benzeri deri döküntüsü, kurdeşen

• Şeker hastalığı başlangıcı

• Baş dönmesi, kafa karışıklığı, depresyon

• Serum albüminde azalma

• Kan hücreleri ve kan pulcuklarının sayısının azalması

• Mesane veya vajinada iltihap ve yara, azalmış böbrek fonksiyonu, idrara çıkmada bozukluk

• Eklem ağrısı, kas ağrısı, osteoporoz (kemik kütlesinin azalması)

Seyrek

[1.000 kişide 1'den az kişiyi etkileyebilir]

• Damarda kanama nedeniyle artan deri pigmentasyonu, akne, mavi lekeler

• Kan damarlarının alerjik olarak iltihaplanması, ateş, kırmızı gözler, enfeksiyon, yaraiyileşmesinde bozukluk, kandaki antikor (alerji oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiğisavunma proteini) sayısında azalma

• Görme bozuklukları

• Kalbin etrafındaki kesenin iltihaplanması, kalbin etrafındaki kesede sıvı birikimi

• Düşük kan basıncı, yerinden kopan kan pıhtısı tarafından kan damarının tıkanması(tromboembolik olaylar)

8 / 10

• Akciğer fibrozisi (akciğer hücrelerinin arasındaki bağ dokunun artması), nefes darlığı ve bronşiyal astım, akciğer etrafındaki kese içinde sıvı birikimi

• Elektrolit bozuklukları

Çok seyrek

[10.000 kişide 1'den az kişiyi etkileyebilir]

• Bol kanama, toksik megakolon (akut toksik bağırsak genişlemesi)

• Tırnaklarda artan pigmentasyon, tırnak etlerinin iltihabı, fronküloz (saç köklerinde deriniltihap), küçük kan damarlarında görünür genişleme

• Deri altına uygulanmasından sonra enjeksiyon bölgesinde lokal hasar (steril apse oluşumu,yağ dokusunda değişiklikler)

• Görme bozukluğu, ağrı, kol ve bacaklarda güç kaybı, uyuşma veya karıncalanma hissi, tat almada değişiklik (metalik tat), nöbet, felç, ateş ile şiddetli baş ağrısı

• Retinopati (iltihabi olmayan göz bozukluğu)

• Cinsel istek kaybı, iktidarsızlık, erkekte göğüsün büyümesi (jinekomasti), spermoluşumunda bozukluk, adet bozukluğu, vajinal akıntı

• Lenf düğümlerinde genişleme (lenfoma)

Bilinmiyor

[eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor]

• Lökoensefalopati (beyindeki beyaz maddede görülen bir hastalık)

Metotreksat deri altı uygulama ile lokal olarak iyi tolere edilir. Yalnızca tedavi sırasında azalan hafif lokal deri reaksiyonları gözlemlenmiştir.

Yan etkilerin raporlanması


Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi”ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'nebildirebileceğiniz gibi 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkındadaha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. ARTROJECT'in saklanması

ARTROJECT'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Kullanıma hazır şırıngaları ışıktan korumak için ambalajında saklayınız.

Çökelti görüldüğünde kullanmayınız.

9 / 10

Tıbbi ürün sadece tek kullanım içindir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARTROJECT'i kullanmayınız.


Sitotoksik ve sitostatik beşeri tıbbi ürünlerin kullanımları sonucu boşalan iç ambalajlarının atıkları

TEHLİKELİ ATIKTIR

ve bu atıkların yönetimi 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılıResmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


Deva Holding A.Ş.

Küçükçekmece/İstanbul

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

E-mail: [email protected]

Üretim yeri:


Deva Holding A.Ş Kapaklı / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


10 / 10

İlaç Bilgileri

Artroject 20 Mg/2 Ml S.c. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şırınga

Etken Maddesi: Metotreksat Disodyum

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.