Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Hyzaar 50/12,5 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATI

HYZAAR® 50/12.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

•Etkin maddeler:


50 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

•Yardıma maddeler:


Mikrokrisialin selüloz (E 460), laktoz monohidrat, prejelatinizc mısır nişastası, magnezyum stearat (E 572), hidroksipropil selüloz (E 463), hipromelloz (E 464), titanyum dioksit (E 171), kinolin sansı alüminyum lak (E 104), kamauba vaks (E 903).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• E^er ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz almayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


/.HYZAAR nedir ve ne için kullanılır?


2. HYZAAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. H YZAA R nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. HYZAAR 'ın saklanması


BaşUkları yer almaktadır.

1. HYZAAR nedir ve ne için kullanılır?

HYZAAR, Anjiyotensİn II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 50 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.
HYZAAR 2S ve 98 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
Bir yüzünde "717" baskısı olan ve diğer tarafi baskısız oval, çentiksiz, sarı renkte film kaplı tabletlerdir.
HYZAAR, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.
• HYZAAR, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncın m {esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.
• HYZAAR yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofisi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

2. HYZAAR'ı kullanmadan ünce dikkat edilmesi gerekenler

HYZAAR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
Losartan, hidroklorotiyazid veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),
Sülfonamid türevi ilaçlara (Öm, diğer tiyazidler, ko-trimoksazol gibi bazı antibakteriyel ilaçlar) karşı alerjikseniz {sülfonamid türevi ilaçlann neler olduğundan emin değilseniz doktorunuza danışın),
Gebeliğinizin 3. ayını doldurduysanız (Erken gebelik döneminde de HYZAAR kullanımından kaçınmak daha iyidir- bkz. Gebelik),
Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise.
Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise veya böbrekleriniz idrar üretemiyor ise, Kanınızdaki potasyum veya sodyum düzeyi çok düşükse ya da tedavi ile düzelmeyen yüksele kalsiyum düzeyi var ise,
Gut hastalığınız var ise.

lYZAAR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

Eğer;
Daha önce yüzünüzde, dudaklarınızda, boğazınızda ve dilinizde şişme oldu ise,
İdrar söktürücü (diüretik) kullanıyor iseniz,
Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,
Şu anda aşın derecede kusma veya ishaliniz varsa veya yakın zamanda olduysa,
Kalp yetmezliğiniz var ise,
Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bkz. bölüm 2 “HYZAAR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ”)
Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız.
Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağnsı (anjina pektoris) var ise.
Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakların daralması) veya hipertrofık kardiyomiyopati (kalp kaslannda kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise.
Diyabet (şeker hastalığı) var ise.
Gut hastalığınız var ise,
Alerjik bir durumunuz veya astımmız varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bİr hastalığınız var ise.
Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz.
Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettinnek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.
Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HYZAAR'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

HYZAAR aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.
Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve HYZAAR tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.
Diyetle alman aşın miktarda tuz HYZAAR tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

Hamilelik:

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. HYZAAR erken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk 3 ayını doldurduysanız bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. HYZAAR emziren kadınlara tavsiye edilmez ve mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

Araç ve makine kullanımı:

Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacm sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örn. otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

HYZAAR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

HYZAAR laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

HYZAAR içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlarla etkileşebilir.
Doktorun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar HYZAAR ile birlikte verilmemelidir.
Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatları veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçlan, kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insüUn) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.
Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir;
Kan basıncını düşüren diğer İlaçlar,
Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),
İCanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
Ağrı kesiciler,
Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,
Artrit ilaçları (eklem iltihabı).
Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin).
Kas gevşeticiler.
Uyku ilaçlan,
Mortin gibi opioid ilaçlar (ağrı kesiciler),
Adrenalin gibi ilaçlar,
Oral diyabet ilaçları (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar)veya insülin.
• Glisirizin (meyan kökü içerisinde bulunan)
HYZAAR kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografik bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. HYZAAR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• HYZAAR'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve
kullandığmız diğer ilaçlara göre HYZAAR'm uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.
• Kan basmcı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için HYZAAR'ı, doktorunuzun
reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.
• HYZAAR için normal günlük doz bir tablettir. Bu doz günde 2 tablet HYZAAR'a veya 1
tablet HYZAAR FORT'a (daha güçlü bir doz) çıkarılabilir. Maksimum günlük doz günde 2 tablet HYZAAR'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

• HYZAAR yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
• Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir,
• Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).
• Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, HYZAAR'ı her gün aynı saatte alınız.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım:

HYZAAR'm çocuklarda kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle, HYZAAR çocuklara önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

HYZAAR genellikle, ileri yaştaki hastalar vc daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastaların çflgu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Özel kullanım durumları:

Eğer HYZAAR 'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna daİr bir İzleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla HYZAAR kullandıysanız:

HYZAAR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan bileşiminde değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

HVZAAR'ı kullanmayı unutursanız:

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.
İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz ahnaynuz.


HYZAAR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmayımz.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HYZAAR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanm birinden az görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme
• Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
• Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, sinüzit, sinüs bozuklukları, öksürük.
• İshal, kann ağnsı, bulantı, hazımsızlık,
• Kaslarda ağn veya kramp, bacaklarda ağn, sırt ağrısı
• Yorgunluk ve güçsüzlük, göğüs ağnsı
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Anemi, deride kınnızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağrısı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve kann ağnsı), morluklar, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ile birlikte morluklar, kan damarlarında iltihaplanma ve eşlik eden deri kızanklıklan ve morluklar
• Ürik asit seviyesinin artması veya belirgin gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik
• Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik atakları), bilinç kanşıklığı (konfuzyon), depresyon, anormal rüyalar, uyku bozukluklan, uykulu olma hali, hafızada zayıflama
• iğne ya da diken balıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağn, titreme, migi'en, bayılma
• Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme fonksiyonunda kötüleşme, etraftaki ijeyleri san görme
• Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri
• Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında sallanıyor gibi ve güçsüz hissetme), anjina (göğüs ağrısı), anormal kalp atımı, serebrovasküler travma (geçici iskemik atak veya “mini-inme"), kalp krizi, çarpıntı
• Boğaz ağrısı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma
Kabızlık, gaz, mide rahatsızlığı, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağnsı, iştah kaybı
Sanlık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı
Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kumluk, sıcak basması, terleme, saç dökülmesi
Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde agrı, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas güçsüzlüğü, geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlarında bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık
«

• Yüzde şişkinlik, ateş
Seyrek ; 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
• Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şişme, kızarıklık ve kaşıntı ile görülen aleıjik reaksiyon
• Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktonmuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


S. HYZAAR'ın saklanması

HYZAARçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


15-30°C arasındaki oda sıcaklığında saklaymız. İlacı almaya hazır oluncaya kadar blister paketi açmayınız.

Sou kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HYZAAR'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HYZAAR'ı kullanmayınız.

Ruhsal Sahibi:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İstanbul

Üretim Yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Lüleburgaz / Kırklareli

Bu kıtdanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Hyzaar 50/12,5 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Losartan/Hidroklorotiyazid

Atc Kodu: C09DA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Hyzaar 50/12,5 mg Film Tablet KÜB
 • Hyzaar 50/12,5 mg Film Tablet KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Hyzaar 50/12,5 Mg 28 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.