Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aricept 10 mg film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları » Antikolinesterazlar » Donepezil

KULLANMA TALİMATI ARICEPT ® 10 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:9.12 mg donepezil baza eşdeğer 10 mg donepezil hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:Laktoz, mısır nişastası, mikro kristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, hidroksipropilmetil selüloz, talk, polietilen glikol 8000, titanyum dioksit El71, sarı demir oksit El72.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta.yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1.ARICEPT®nedir ve ne için kıdlamhr?


2. ARICEPT® 7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ARICEPT®nasıl kuUanıltr?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.ARICEPT"^* in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ARICEPT® nedir ve ne için kullandır?

ARICEPT ® (Donepezil hidroklorür) 10 mg film kaplı tabletler, san renkte, yuvarlak ve iki tarafı dışbükey şekildedir. . Bir tarafmda 'ARICEPT* ve diğer tarafında '10' yazmaktadır. Her bir tablet 10 mg donepezil hidroklorür içerir ve 28 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur.

ARICEPT ® tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

ARJCEPT yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.

2. ARICEPT ®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ARICEPT ®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya ARICEPT ® içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

ARICEPT ®' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz

• Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz

• Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa

• Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa

• Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz

• İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ARICEPT®' in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ARICEPT ® yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler ARICEPT ®'in etkisini değiştirmez.

ARICEPT ® alkol ile ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol ARICEPT ®'in etkisini zayıflatabilir.

Hamilelik

İiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile kadmlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız ARICEPT® kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

ARICEPT®1in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün, bir şeker türü olan laktoz içerir. Bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız, tahammülsüzlüğünüz) olduğu size söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin, v.b.)

Antibiyotikler Mantar ilaçlan Kas gevşeticiler Antidepresanlar Antikonvülsanlar

Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin galantamin)

Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar Antikolinerjik ilaçlar Genel anestezikler

Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)

Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına ARICEPT ® aldığınızı söyleyiniz.

Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AKICEPT® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

- ARICEPT® tableti gece yatmadan önce alınız.

- Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır.

Kullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.'

- Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada

mevcut olan ARICEPT® 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil

hidroklorür) almanızı isteyebilir

- Önerilen en yüksek doz her gece bir adet 10 mg ARICEPT® dir

İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz

- Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz

- Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz

- Tedavinizi gözden geçirmek ve beh'rtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

• Uygulama yolu ve metodu:

- ARICEPT® i gece yatmadan önce, ağız yoluyla, bir bardak su ile yutunuz.

- Yaşlılarda kullaDimı; ilacın tedavi süresince Alzheimer'lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

• Özel kullanım durumlan:

- Böbrek yetmezliği;ARICEPT®'in klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

- Karaciğer yetmezliği:Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer ARICEPT ^'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ARICEPT® kullandıysanız:

Hergün bir tabletten fazla almayınız. ARICEPT ®'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz. ^ '

ARICEPT®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ARICEPT® ' i kullanmayı unutursanız:

Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal-zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ARICEPT ® ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

Tedaviye ara verilmesi durumunda ARICEPT®'in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ARICEPT®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

ARICEPT® ile en sık görülen yan etkiler, ishal, kas krampları, halsizlik, bulantı, kusma ve uykusuzluktur.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az Tinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya

size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Seyrek:

• Karaciğer hasarı örneğin hepatit gibi. Hepatitin belirtileri kusma hissi veya kusma, iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin sararması, koyu renkli idrar

Yaygın olmayan:

• Mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri. Ülserin belirtileri, mide ağrısı ve göbek ile göğüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir.

A • Mide veya bağırsak kanaması. Bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veya

" ■ rektumda kan görülmesi gibi etkiler gözlenebilir.

• Nöbet veya kasılma (konvülsiyon)

Çok seyrek:

• Kaslarda sertlik, terleme veya bilinç düzeyinde azalma ile birlikte seyreden ateş (Nöroleptik malign sendrom adı verilen bir hastalık)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. “Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür”.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın olarak bildirilen yan etkiler;

İshal, bulantı, baş ağrısı.

Yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

Kas krampları, bitkinlik, insomnia (uyuma zorluğu), soğuk algınlığı, iştah kaybı, halüsinasyon (varsam, hayal görme), ajitasyori“(huzursuzluk), saldırgan davranış, bayılma, baş dönmesi, mide rahatsızlığı, döküntü, kaşıntı, idrar kaçırma, ağrı, kazalar (hastalar düşmeye daha eğilimli hale gelebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir), anormal rüyalar

Yaygın olmayan yan etkiler:

Kalp atımının yavaşlaması

Seyrek olarak bildirilen yan etkiler:

Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve ayrıca uzuvlarda kontrol edilemeyen hareketler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AIUCEPT®' in saklanması

ARICEPT i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARICEPT® 'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy -İstanbulÜretici:Pfizer PGM, Z1 Poce sur Cisse, 37530 Amboise Cedex, FRANSABu kullanma talimatı............tarihinde onaylanmıştır.


1

Değişik yaş gruplan

- Çocuklarda kullanımı:ARICEPT®'in çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya konulmadığından, çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

İlaç Bilgileri

Aricept 10 mg film kaplı tablet

Etken Maddesi: Donezepi HCl

Atc Kodu: N06DA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Aricept 10 Mg 28 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.