Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anti-skab %5 Deri Kremi Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIANTI-SKAB % 5 Deri Kremi Haricen kullanılır.

Etkin maddeler:

Her 1 gram krem 50 mg permetrin içerir.

Yardımcı maddeler:

Butillenmiş hidroksitoluen, gliserol monostearat, setostearil alkol, setil alkol, orta zincirli trigliserid, izopropil miristat, hafif mineral yağ, Karbomer 934P, sodyumhidroksit, gliserol, Brij 35, benzil alkol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşük dozkullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. ANTİ-SKAB nedir ve ne için kullanılır?


2. ANTİ-SKAB 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ANTİ-SKAB nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ANTİ-SKAB'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. ANTİ-SKAB nedir ve ne için kullanılır?

ANTİ-SKAB, bit ve benzerlerine karşı etki gösterir ve bu hayvanları, sinir sistemlerini etkileyerek öldürür.

ANTİ-SKAB, 30 g'lık plastik kapaklı lamine tüpler halindedir.

ANTİ-SKAB, uyuz tedavisi ve pubis biti enfestasyonlarında/bulaşmalarında kullanılır.

2. ANTİ-SKAB'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerANTİ-SKAB 'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Piretroidler, piretrinler ve ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırıduyarlığınız (alerji) varsa

ANTİ-SKAB 'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• ANTİ-SKAB 'ın gözlerinizle temas etmemesine dikkat edin. Eğer gözünüze temas edersegözünüzü bol suyla yıkayınız.

• E ğ e r ANT İ -SKAB 'ı yüzünüze sürecekseniz, göz çevresine yakın uygulamalarda dikkatediniz.

• Eğer çocuğunuza uygulayacaksanız, ağız çevresine sürmemeye dikkat ediniz. Çocuğunuz ilacı yalayabilir.

• Sürekli uyguluyorsanız, ellerinizin tahriş olmaması için eldiven kullanınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ANTİ-SKAB'ın gebelikte kullanımı ile ilgili bilgi kısıtlıdır. ANTİ-SKAB tedavisini takiben fetüs üzerinde oluşturabileceği zararlı etki çok azdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

ANTİ-SKAB 'ın insanlarda anne sütü içinde atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ancak teorik olarak çok küçük yüzdesi anne sütüne geçecektir. Bu kadar düşük miktarlarınyenidoğan/bebek için risk oluşturması beklenmez.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Araç ve makine kullanımı

ANTİ-SKAB 'ın araç ve makine kullanımı üzerine etki etmesi olası değildir.

ANTİ-SKAB'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki butil hidroksitoluen, setil alkol ve setostearil alkol nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişesebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ANTİ-SKAB'ın bilinen herhangi bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ANTİ-SKAB nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Uyuz tedavisi


Cilt tipi ve yüzey alanında bireysel değişikliklerin farklılığı göz önünde bulundurulduğunda doz konusunda kesin tavsiyeler yapılması mümkün değildir.

Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar:

Tek uygulamada yaklaşık 1 tüpe kadar. Bazı erişkinlerde tüm vücudu kaplamak için 30 g'lık 1 tüpten fazlası gerekebilirse de 2 tüpten (60g)fazlası uygulanmamalıdır.

Pubis biti tedavisi


30 g'lık bir tüpün 1/3'u, pubik bölge, anüs çevresi, uyluk bölgesi ve gövdeye uygulanması tavsiye edilir. Az bir erişkin grubu tedaviyi tamamlamak için daha fazla kreme ihtiyaçduyabilir, fakat 30 gramlık tüpün 2/3'unden fazlası kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Uyuz Tedavisi


1. Duş alındıktan sonra temiz ve serin vücuda baş dışında tüm vücut kaplanacak şekilde uygulanır.

2. Uygulamada özellikle el ve ayak parmakları arasında kalan alanlar, bilekler, koltuk altları, dış genital organlar, kaba etler, el ve ayak tırnaklarının altına dikkat edilmelidir.

3. 8-12 saat beklenir. Bekleme süresinde eller yıkanmışsa, ellere tekrar sürülmesine özengösterilir.

4. Uygulama sonrasında duş alınır.

5. Temiz giysiler giyilir, yatak çarşafı ve giysiler sıcak su ile yıkanıp, sıcak ütü ile ütülenir.

Uyuzdan Korunmanın Yolları


1. Tüm aile kontrol edilmeli, bulaşması olası aile dışı arkadaş veya akrabalar uyarılmalıdır.

2. Tüm aile bireylerine uyuz tedavisi uygulanmalıdır.

3. Uyuz böceği eşyalar üzerinde 2-3 gün yaşayabildiği için, tüm eş yalar ve giysiler kaynar su ile 20 dakika süre ile yıkanmalı, tüm giysilerin (giyecekler, çarşaf, yastık kılıfları vs.) özelliklevücutla temas eden iç bölgeleri sıcak ütü ile ütülenmelidir.

4. Tüm ev ve araba elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.

2 aylıktan 2 yaşa kadar çocuklarda ve yaşlılarda:

2 yaşın üzerindeki çocuklar ve erişkinlerdeki uygulamaya benzerdir. Buna rağmen, bu hasta gruplarında, uyuz lezyonları yüz,boyun, saçlı deride ve kulaklara daha çok sıçramış olduğundan, ANTİ-SKAB 'ın bu bölgelerede sürülmesi etkilidir. Hastaların yaklaşık %90'ında uyuz enfestasyonu kremin tek biruygulamasıyla giderilir. Eğer var olan lezyonlarda iyileşme belirtisi yoksa veya yeni lezyonlaroluşursa, ikinci bir uygulama 7 günden önce olmamak üzere yapılabilir.

Pubis biti tedavisi


ANTİ-SKAB, pubik bölgeyi, anüs çevresini, uyluk bölgesinin iç tarafından dizlere kadar ve pubik bölgeye uzanan gövdedeki tüyleri kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. Kirpikler vekaslar hariç yüz tüylerinde de, bit ve sirke enfestasyonu bulunursa uygulanmalıdır.

Kirpiklerde, bit ve sirke bulunursa, cımbız ile alınmalı, ANTİ-SKAB iritasyona neden olabileceği için gözlerde kullanılmamalıdır. Enfestasyon bir uygulama ile tamamen ortadankaldırılabilir. Buna rağmen, uygulamadan 7 gün sonra uygulanan bölgede canlı bit görülürse,ikinci bir tedavi uygulanabilir.

Değişik yaş grupları:

•Çocuklarda kullanım:

Uyuz tedavisi


12 yaşın altındaki çocuklar:

30 gramlık bir tüp esas alınarak tek uygulamada kullanılacak yaklaşık krem miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

2 aylıktan 1 yaşa kadar çocuklar: Bir tüpün 1/8'i kadar 1 ile 5 yaş arasındaki çocuklar: Bir tüpün 1/4'u kadar6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar: Bir tüpün 1/2'si kadar

Baş boyun saçlı deri ve kulakların da tedavisi gerektiği durumlarda, tüm vücudun kaplanması için doz artırılabilir.

Pubis biti tedavisi


Çocuklar ve nispeten az tüylü kişilerde oransal olarak daha az krem kullanılmalıdır.

•Yaşlılarda kullanımı:Özel kullanım durumları:•Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Veri yoktur.

Eğer ANTİ-SKAB 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTİ-SKAB kullandıysanız:

ANTİ-SKAB'ın aşırı uygulanması bölgesel yan etkiler veya daha ciddi deri reaksiyonları ihtimali taşır.
Aşırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğünde belirtilere yönelik tedavi yapılır. Eğer çocuğunuz kazara ANTİ-SKAB içeriğini yutarsa, yutulmayı takiben 2 saat içinde hekime başvurulandurumlarda midenin yıkanması uygundur.

ANTİ-SKAB'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.ANTİ-SKAB 'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.ANTİ-SKAB ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun size söylediği süre zarfınca kullanın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ANTİ-SKAB'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor

• Ağrı
• Yanma veya batma hissi seklinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritem, ödem, egzama, kızarıklık ve kaşıntı

• Hissizlik

Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr5. ANTİ-SKAB 'ın saklanması

ANTİ-SKAB 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 C°'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTİ-SKAB 'ı kullanmayınız.


Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ANTİ-SKAB 'ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat sahibi:


Avixa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

İkitelli Osb Mahallesi YTÜ İkitelli

Teknopark Sk. YTÜ Teknopark Apt. No: 1/134

Başakşehir/İstanbul

Tel : (0212) 429 03 33/34

Faks: (0212) 429 03 32

Üretim Yeri:


Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Büyükkarıştıran 39780 Lüleburgaz-Kırklareli Tel: (0 288) 427 10 00Faks:

(0

288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı 02/09/2019 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Anti-skab %5 Deri Kremi

Etken Maddesi: Permetrin

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Anti-skab %5 Deri Kremi - KUB
 • Anti-skab %5 Deri Kremi - KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.