Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

A-ferin 1 Mg+160 Mg/5 Ml Pediatrik Şurup Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIA-FERİN® 1 mg+160 mg/5 mL pediyatrik şurup Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:

Her 1 ölçek (5 mL'de); 160 mg parasetamol, 1 mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı maddeler:

Makragol (polietilen glikol), sorbitol (E420), gliserol, propil parahidroksi benzoat (E216), metil parahidroksi benzoat (E218), sodyum sakkarin dihidrat,sodyum sitrat dihidrat, sodyum klorür, susuz sitrik asit, karmeloz sodyum, karamel, nektarinesansı ve deionize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. A-FERINpediyatrik nedir ve ne için kullanılır?


2. A-FERİNpediyatrik'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. A-FERİN pediyatrik nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. A-FERİNpediyatrik'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. A-FERİN pediyatrik nedir ve ne için kullanılır?

A-FERİN pediyatrik, şurup formunda bir ilaçtır. A-FERİN pediyatrik şurup nektarin kokulu, berrak açık kahve renklidir.

1/8

A-FERİN pediyatrik

, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol) ve bir antihistaminik

(klorfeniramin maleat) olmak üzere iki etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

A-FERİN pediyatrik

, beyaz renkli contalı vidalı kapak ve 100 mL'lik amber renkli cam şişe,

5 mL'lik plastik ölçü kaşığı ile birlikte orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.

A-FERİN pediyatrik

, grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda ortaya çıkan; ateş, burun akıntısı,

kırıklık hali ve minör adale ağrıları, genizde kaşıntı gibi semptomların tedavisinde kullanılır.

2. A-FERİN pediyatrik'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerA-FERİN pediyatrik'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer kullanan kişinin;

• Etkin maddeler veya A-FERİN pediyatrik'in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı(bkz.yardımcı maddeler listesi) alerjisi (aşırı duyarlılık) varsa,

• Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığı varsa,

• Monoaminoksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile tedavigörüyorsa veya bu ilaçlarla gördüğü tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 haftageçmediyse,

• 2 yaşın altında kullanılmamalıdır.

A-FERİN pediyatrik'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer kullanan kişide;

• A-FERİN pediyatrik kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatlikullanılmalıdır.

• Parasetamol ilk kez kullanıyorsa veya daha önce kullanılma hikayesi varsa, kullanımın ilkdozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonuoluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılmasıve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonugözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Budurum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve gözçevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz(deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut jeneralizeekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat doluküçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

• Parasetamol veya klorfeniramin maleat içeren diğer ilaçların A-FERİN pediyatrik şurup ileeş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

• Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalıkolan Gilbert sendromu varsa,

• Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikliğiniz varsa (kırmızı kan hücrelerini oksidasyonreaksiyonları denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği)

• A-FERİN pediyatrik etkin maddelerinden parasetamol birden (akut) yüksek dozverildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

2/8

• Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

• Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Alkol alan kişilerde karaciğerzehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000mg'ı aşmaması gerekir.

• A-FERİN pediyatrik'i önerilenden daha uzun ya da daha yüksek dozda kullanmayınız. AFERİN pediyatrik'i önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğerhasarına ve böbrek yetmezliğine neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir.

• 3-5 gün içinde yeni şikayetlerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halindeA-FERİN pediyatrik kullanmaya son veriniz ve bir doktora danışınız.

• 2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.A-FERIN pediyatrik'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

A-FERİN pediyatrik alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanırken alkollü içecekler kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

A-FERİN pediyatrik uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

A-FERIN pediyatrik'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

A-FERİN pediyatrik gliserol içerir, bu nedenle baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

A-FERİN pediyatrik'in her dozu 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

A-FERİN pediyatrik sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzlatemasa geçiniz.

A-FERİN pediyatrik propil parahidroksi benzoat ve metil parahidroksi benzoat içermektedir, bu yüzden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında A-FERİN pediyatrik'in etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Eğer çocuğunuz:

• Klorfeniramin maleat veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa, A-FERİNpediyatrik kullanılmamalıdır.

• Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: propantelin vb.)

3/8

• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn: metoklopramid gibi)

• Antidepresan ilaçlar (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

• Antibiyotik olarak kloramfenikol kullanılması

• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: rifampisin)

• Fenobarbital gibi bazı uyku ilaçları

• Fenitoin, karbamazepin gibi sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar

• Varfarin ve kumarin türevi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

• Zidovudin (AIDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

• Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

• Alkol

• Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)

• Sarı kantaron (St. John's

Wort-Hypericum perforatum,

hafif ve orta şiddetteki depresyon tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. A-FERİN pediyatrik nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

2-6 yaş: Günde 4-6 saat ara ile 1 ölçek (5 mL)

6-12 yaş: Günde 4-6 saat ara ile 2 ölçek (10 mL)
2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Günde 4 dozdan fazla kullanmayınız. A-FERİN pediyatrik'i 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg'ı aşmaması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

A-FERİN pediyatrik ağız yoluyla kullanılır.

A-FERİN pediyatrik'i yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Yetişkinlerde kullanımı:

12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde: Günde 4-6 saat ara ile 4 ölçek (20 mL)

Yaşlılarda kullanımı:

A-FERİN pediyatrik 60 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılmamalıdır.

4/8

Özel kullanım durumları:

A-FERİN pediyatrik, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

A-FERİN pediyatrik, şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer A-FERİN pediyatrik'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla A-FERIN pediyatrik kullandıysanız

Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma görülen erken belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç almadurumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısasürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararıalkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedaviedilmelidir.

Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir.

A-FERİN pediyatrik'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.A-FERİN pediyatrik'i kullanmayı unutursanız

Eğer A-FERİN pediyatrik'in bir dozunu çocuğunuza vermeyi unutursanız, hatırladığınız anda dozu veriniz ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozutekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.A-FERİN pediyatrik ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, A-FERİN pediyatrik'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, A-FERİN pediyatrik'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümünebaşvurunuz:

• Ciltte kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

• Deri döküntüleri gibi alerjik cilt reaksiyonları

• Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)

5/8

• Akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülüiçi cerahat dolu küçük kabarcıklar)

• Eritema multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzerkızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)

• Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıklaseyreden iltihap)

• Lyell sendromu (Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz, ilaç ve çeşitlienfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)

• Kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) veya hızlanma, çarpıntı

• Karaciğer işlev bozuklukları

• Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısındaazalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni),

• Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)

• Astım ve nefes darlığı

• Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-FERİN pediyatrik'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Yaygın:

• Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali

• Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

• Bulantı, kusma, gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık,

Yaygın olmayan:

• Mide-bağırsak kanaması,

• Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı

6/8

Seyrek:

• Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kanhücrelerinde azalma (pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemi gibi kan sayımdeğişiklikleri

• Deri döküntüsü, kaşıntı, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantelebenzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform), ürtiker (kurdeşen)

• Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikleboğazda nefes darlığına yol açacak şişme)

• Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyalsalgılarda kalınlaşma

• İştahsızlık

• İshal

• Depresyon, kabuslar

• İritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), konsantre olamama,

• Bulanık görme

• Kulak çınlaması

• Halsizlik, göğüs sıkışması

• Karaciğer hasarı, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)

• Kalp atımının hızlanması (taşikardi)

• Düşük tansiyon (hipotansiyon)

• Kalp ritm bozuklukları, kalp çarpıntısı

• İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri

• Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddişekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

• Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilenderi hastalığı)

Bilinmiyor:

• Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefelopati), uykusuzluk,titreme

• Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen yatışma hali, çocuklarda paradoksikaleksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinçbulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)

• Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar, ışığaduyarlılık, deri reaksiyonları,

• Pozitif alerji testi,

• Ağız kuruluğu,

• Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)

• Üriner retansiyon (idrar yapamama)

Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

7/8

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr5. A-FERİN pediyatrik'in saklanması

A-FERİN pediyatrik'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra A-FERİN pediyatrik 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz A-FERİN pediyatrik'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A. Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad.

No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: (212) 365 15 00Faks: (212) 276 29 19

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. AŞ.

GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-Kocaeli

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


8/8

İlaç Bilgileri

A-ferin 1 Mg+160 Mg/5 Ml Pediatrik Şurup

Etken Maddesi: Parasetamol, Klorfeniramin Maleat

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • A-ferin Ped. 100 Ml Şurup
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.