Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

A-ferin Plus 1 Mg+15 Mg+160 Mg/5 Ml Pediyatrik Şurup Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIA-FERİN® PLUS 1 mg+15 mg+160 mg/5mL pediyatrik şurup Ağız yoluyla alınır.

•Etkin madde:

Her 1 ölçek (5 mL'de); 160 mg parasetamol, 1 mg klorfeniramin maleat ve15 mg psödoefedrin HCl içerir.

•Yardımcı maddeler:

Propil parahidroksi benzoat (E216), metil parahidroksi benzoat(E218), trisodyum sitrat dihidrat, sodyum sakkarin dihidrat, sitrik asit, sodyum klorür,sodyum CMC, karamel, nektarin esansı, sorbitol (E420), gliserin, polietilen glikol, deionizesu.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. A-FERIN PLUS pediyatrik nedir ve ne için kullanılır?


2. A-FERINPLUSpediyatrik'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. A-FERIN PLUS pediyatrik nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. A-FERIN PLUSpediyatrik'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. A-FERİN PLUS pediyatrik nedir ve ne için kullanılır?

A-FERİN PLUS pediyatrikA-FERİN PLUS pediyatrik

şurup nektarin kokulu, berrak açık kahve renklidir.

A-FERİN PLUS pediyatrik

, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol) ve bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları

1/10

gideren bir dekonjestan (psödoefedrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

A-FERIN PLUS pediyatrik

, beyaz renkli contalı vidalı kapak ve 100 mL'lik amber renkli cam şişe, 5 mL'lik plastik ölçü kaşığı ile birlikte orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.

A-FERIN PLUS PEDIYATRIK

, grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda ortaya çıkan; ateş, burun tıkanıklığı, kırıklık hali ve minör adale ağrıları, genizde kaşıntı gibi semptomların tedavisindekullanılır.

2. A-FERIN PLUS pediyatrik'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

A-FERlN PLUS pediyatrik'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer kullanan kişinin;

• Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara veya A-FERİN PLUS pediyatrik'in içerdiğimaddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjisi (aşırıduyarlılık) varsa,

• Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığı varsa,

• Şiddetli yüksek tansiyon ve hızlı kalp atışının eşlik ettiği hastalığı varsa,

• Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığı varsa,

• Monoaminoksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile tedavigörüyorsa veya bu ilaçlarla gördüğü tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 haftageçmediyse,

• Mesane ya da bağırsaklarında tıkanıklık varsa,

• Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,

• Şeker hastalığı (Diabetes mellitus)

• Tiroid bezinin fazla çalışması,

• Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığı varsa,

• Sara (epilepsi) hastasıysa,

• Göz tansiyonu (glokom) varsa,

• Feokromasitoma (Böbrek üstü bezinde oluşan ve kan basıncının yükselmesine sebebiyetveren bir tümör oluşumu) hastalarında

• 6 yaşın altında kullanılmamalıdır.

A-FERIN PLUS PEDIYATRIK'I AŞAĞıDAKI DURUMLARDA DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer kullanan kişide;

• Kalp ritim bozuklukları, kalp damar hastalıkları, kalp yetmezliği

• Yüksek tansiyon,

• Prostat büyümesi,

• Böbrek yetmezliği,

• Tiroid fonksiyon bozukluğu,

• Konjenital (doğuştan) kalp hastalığı (QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve aniölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalpritmi),

2/10

• 60 yaş üzerindeyseniz,

• Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde kullanılanmonoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) bir ilaç kullanıyor ya da son 2 hafta içindekullanılmışsa,

• Beyin damarlarında sertlik (serebral ateroskleroz),

• Nedeni bilinmeyen oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncıdüşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,

• A-FERİN PLUS pediyatrik kansızlığı (anemisi), akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrekfonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

• Parasetamol ilk kez kullanıyorsa veya daha önce kullanılma hikayesi varsa, kullanımın ilkdozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonuoluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılmasıve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonugözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Budurum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve gözçevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz(deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut jeneralizeekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat doluküçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

• Parasetamol, psödoefedrin hidroklorür veya klorfeniramin maleat içeren diğer ilaçların AFERİN PLUS pediyatrik şurup ile eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

• Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalıkolan Gilbert sendromu varsa,

• Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikliğiniz varsa (kırmızı kan hücrelerini oksidasyonreaksiyonları denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği)

• Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa,

• A-FERİN PLUS pediyatrik etkin maddelerinden parasetamol birden (akut) yüksek dozverildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

• Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

• Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Alkol alan kişilerde karaciğerzehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000mg'ı aşmaması gerekir.

• A-FERİN PLUS pediyatrik kullanımı sırasında çarpıntı ya da kalp atışının hızlanmasıgelişirse, tedavi durdurulmalıdır.

• A-FERİN PLUS pediyatrik'i önerilenden daha uzun ya da daha yüksek dozdakullanmayınız. A-FERİN PLUS pediyatrik' i önerilen dozların ve sürenin üzerindekullanıldığında karaciğer hasarına ve böbrek yetmezliğine neden olabilen parasetamolmaddesini içermektedir.

• 3-5 gün içinde yeni şikayetlerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halindeA-FERİN PLUS pediyatrik kullanmaya son veriniz ve bir doktora danışınız.

• Psödoefedrinin de dahil olduğu sempatomimetik ilaçlar denilen ilaçlarda seyrek olarakbeyinde iltihaplanma (ensefelopati) / beyin damarlarının geçici daralması sendromubildirilmiştir. Ani başlayan şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gibibelirtileri olan bu durumda A-FERİN PLUS pediyatrik kullanımı hemen kesilmelidir.

3/10

• Karın ağrısı, rektal kanama (dışkı bölgesinde kanama) gibi basur (hemoroid) gelişirse AFERİN PLUS pediyatrik kullanımı derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.

• 6 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini fark ederseniz doktorunuza danışınız:

• Sürekli öksürük veya astım ya da kronik bronşit gibi nefes problemleri varsa,

• Çok fazla balgam oluşumu varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.A-FERIN PLUS pediyatrik'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

A-FERİN PLUS pediyatrik alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanırken alkollü içecekler kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

A-FERİN PLUS pediyatrik uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

A-FERİN PLUS pediyatrik'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

A-FERİN PLUS pediyatrik, her ölçekte (5 mL'de) 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

A-FERİN PLUS pediyatrik sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasa geçiniz.

A-FERİN PLUS pediyatrik propil parahidroksi benzoat ve metil parahidroksi benzoat içermektedir, bu yüzden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında A-FERİN PLUS pediyatrik'in etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Eğer çocuğunuz:

• Monoamin oksidaz inhibitörleri veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa, AFERİN PLUS pediyatrik kullanılmamalıdır.

• Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar

• Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: propantelin)

• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn: metoklopramid gibi)

• Antidepresan ilaçlar (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

• Antibiyotik olarak kloramfenikol kullanılması

• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: rifampisin)

• Fenobarbital gibi bazı uyku ilaçları

4/10

• Fenitoin, karbamazepin gibi sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar

• Varfarin ve kumarin türevi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

• Zidovudin (AIDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

• Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

• Alkol

• Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)

• A-FERİN PLUS pediyatrik'i burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar(psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemiuyarıcı ilaçlar veya monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) (psikiyatrik rahatsızlıklarıntedavisinde kullanılır. Örn: moklobemid) ile beraber kullanılması bazen tansiyonyükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesi nedeniyle, bretilyum, betanidin,guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonudüşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

• Sarı kantaron (St. John's

Wort-Hypericum perforatum,

hafif ve orta şiddetteki depresyontedavisinde kullanılır)

• Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmibozukluğu riskini artırır.

• Ergo alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birliktekullanılması yan etki riskini artırır.

• A-FERİN PLUS pediyatrik sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasınıengeller, bu nedenle fenitoin zehirlenmesine neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda


kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. A-FERİN PLUS pediyatrik nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

6-12 yaş grubu çocuklarda (22-43 kg):


Her 6 saatte bir 10 mL (2 ölçek)

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arası kullanımı önerilmemektedir.

Günde 4 dozdan fazla kullanmayınız.

A-FERİN PLUS pediyatrik 'i 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg'ı aşmaması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

A-FERİN PLUS pediyatrik ağız yoluyla kullanılır.

A-FERİN PLUS pediyatrik'i yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

5/10

Değişik yaş grupları:

Yetişkinlerde kullanımı:

12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerdeYaşlılarda kullanımı:

A-FERİN PLUS pediyatrik 60 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

A-FERİN PLUS pediyatrik, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

A-FERİN PLUS pediyatrik, şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer A-FERİN PLUS pediyatrik'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla A-FERIN PLUS pediyatrik kullandıysanız

Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma görülen erken belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç almadurumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısasürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararıalkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedaviedilmelidir.

Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir. Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritmbozuklukları görülebilir.

Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar(istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme,ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kaskasılmaları ve postür bozukluğu) ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovaskülerkollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu)meydana gelebilir.

Psödoefedrin ile doz aşımında heyecan, huzursuzluk, hayal görme (halüsinasyon), yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemşikayetleri ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, komave ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kaymasınedeniyle serum potasyum düzeyi değişebilir.

Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme, kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

6/10

A-FERİN PLUS pediyatrik'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.A-FERIN PLUS pediyatrik'i kullanmayı unutursanız

Eğer A-FERİN PLUS pediyatrik'in bir dozunu çocuğunuza vermeyi unutursanız, hatırladığınız anda dozu veriniz ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisidoğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, A-FERİN PLUS pediyatrik'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, A-FERİN PLUS pediyatrik'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümünebaşvurunuz:

• Ciltte kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

• Deri döküntüleri gibi alerjik cilt reaksiyonları

• Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)

• Akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülüiçi cerahat dolu küçük kabarcıklar)

• Eritema multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzerkızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)

• Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıklaseyreden iltihap)

• Lyell sendromu (Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz, ilaç ve çeşitlienfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)

• Kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) veya hızlanma, çarpıntı

• Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı)

• Karaciğer işlev bozuklukları

• Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısındaazalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni),

• Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)

• Astım ve nefes darlığı

• Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-FERİN PLUS pediyatrik'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

7/10

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali

• Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

• Bulantı, kusma, gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık, ishal, ağızkuruluğu

• Sinirlilik, uykusuzluk

• Kas zayıflığı ve titremesi

Yaygın olmayan:

• Mide-bağırsak kanaması, mide-bağırsak bozuklukları

• Uyuşukluk, sersemlik,

• Yorgunluk, telaş hali, huzursuzluk

• Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı

• İdrar yapmada zorlanma

• Erkek hastalarda idrar yapamama (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumuhazırlayıcı faktör olabilir)

Seyrek:

• Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kanhücrelerinde azalma (pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemi gibi kan sayımdeğişiklikleri

• Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem),yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize ekzantematöz püstülozis), el, yüz ve ayaktadantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)

• Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikleboğazda nefes darlığına yol açacak şişme)

• Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyalsalgılarda kalınlaşma

• İştahsızlık

• Depresyon, kabuslar

• Baş dönmesi, iritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), konsantre olamama

• Hayal görme (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi uyarım belirtileri

• Bulanık görme

• Kulak çınlaması

• Halsizlik, göğüs sıkışması

• Kan basıncı artışı

• Sarılık dahil hepatit

• Anksiyete (endişe)

8/10

• Karaciğer hasarı, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)

• Kalp atımının hızlanması (taşikardi)

• Yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya düşük tansiyon (hipotansiyon)

• Kalp ritm bozuklukları, kalp çarpıntısı

• İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri

• Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddişekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

• Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilenderi hastalığı)

Bilinmiyor:

• Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefelopati), uykusuzluk,titreme

• Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen yatışma hali, çocuklarda paradoksikaleksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinçbulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)

• Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar, ışığaduyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker (kurdeşen)

• Pozitif alerji testi,

• Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)

• Üriner retansiyon (idrar yapamama)

Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr5. A-FERİN PLUS pediyatrik'in saklanması

A-FERİN PLUS pediyatrik'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra A-FERİN PLUS pediyatrik'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz A-FERİN PLUS pediyatrik'i kullanmayınız.

9/10

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:


HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A. Ş.
Kaptanpaşa Mah.

Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBULTel: +90 (212) 365 15 00Fax: +90 (212) 276 29 19

Üretim Yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. AŞ.

GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


10/10

İlaç Bilgileri

A-ferin Plus 1 Mg+15 Mg+160 Mg/5 Ml Pediyatrik Şurup

Etken Maddesi: Parasetamol, Klorfeniramin Maleat, Psödoefedrin Hcl

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.