Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Forflu 200 Mg/ 30 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI FORFLU® 200 mg / 30 mg film kaplı tabletAğız yoluyla kullanılır.

Etkin Madde:

Her bir film kaplı tablet 200 mg İbuprofen ve 30 mg Psödoefedrin hidroklorür içerir.

Yardımcı Madde(ler):

Kalsiyum hidrojen fosfat anhidrat, kroskarmelloz sodyum, Povidon K30, mikrokristallin selüloz pH 101, silika kolloidal hidrat 244, talk, hidrojenize hint yağı ve opadry IIsarı 85F220070 (polivinil alkol, polietilen glikol, talk, titanyum dioksit, kinolin sarısı alüminyumlake, (E110) günbatımı sarısı, sarı demir oksit, (E132) indigo mavi ) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında :

1. FORFLU® nedir ve ne için kullanılır?


2. FORFLU® 'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FORFLU® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. FORFLU®' nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. FORFLU® nedir ve ne için kullanılır?

FORFLU®, 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. FORFLU®, etkin madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içerir.

Sarı, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablettir.

FORFLU®'nun etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuvar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında)oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

FORFLU®, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır:

• Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar.

1

FORFLU®'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2.FORFLU®'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZKalp-damar sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ'ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme(felç) riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp-damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk dahayüksek olabilir.

- FORFLU®, koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemiyle ilgili riskler

- NSAİİ'ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecekciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, öncedenuyarıcı bir belirti vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan buetkiler bakımından daha yüksek risk altındadırlar.


Eğer;

- FORFLU®'nun içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

- Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

- Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

- Asetilsalisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanımı sırasındaastım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,

- Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,

- İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

- Hamileyseniz,

- Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,

- Yüksek tansiyon, taşikardi (kalp ritminin olması gerekenden daha hızlı olması durumu) vekoroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,

- Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,

- Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamin oksidaz inhibitörükullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,

- Şiddetli kalp yetmezliğiniz(NYHA Sınıf IV) varsa,

- Depresyon tedavisindekullanılanilaçlar,gözveya bağırsak bozukluklarının tedavisinde

kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygudurum bozukluklarında kullanılanmoklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında kullanılanrahim kasılmasına yol açan oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,

- 12 yaş altı çocuklarda,

- Emziriyorsanız,

- Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa,

- Feokromasitoma hastalığınız varsa (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalinmiktarında artışa sebep olabilmektedir).

Bu ürün her bir tabletinde 0,048 mg (E110) günbatımı sarısı içermektedir. (E110) günbatımı sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

2

FORFLU®'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza FORFLU®'nun kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Eğer;

- Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktankaçınınız.

- Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.

- Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavininherhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecekkanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulgularıortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi mide bağırsak rahatsızlığınız varsadoktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar(misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.

- Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılıkhallerinde FORFLU® kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.

- Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) venezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.

- Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuzabaşvurunuz.

- Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya daensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir tür beyin zarıiltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

- Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, FORFLU® böbrek hastalığı olanhastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

- Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, FORFLU®, karaciğer fonksiyontestinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındakibozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklamak,kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar).

- İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarakkanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında FORFLU®tedavisine devam ediniz.

- FORFLU® kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.

- Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksektansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa FORFLU® kullanırken dikkatli olunuz.

- Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (örn. yüksek tansiyon,şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozuaşmayınız.

- Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, FORFLU® hastanede yatılmasıveya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalpdamar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmeklebirlikte göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgulargözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.

- Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödeme ait belirti (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuzadanışınız.

- 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

- 60 yaş üzerindeyseniz; tiroidiniz fazla çalışıyorsa, yüksek tansiyon, şeker, göz tansiyonu,prostat büyümesi, kalp ve damar hastalığınız varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.

- Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanızgerekmektedir.

- Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa,kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

- Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi

3

ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

- Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.

- Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla anibaşlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Bu şikayetlerinortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.

- Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritm bozukluğu ve ani ölümlere yolaçabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi)konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanızgerekmektedir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

FORFLU®'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FORFLU® hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İbuprofenin anne sütüne çok düşük miktarlarda geçtiği bilinmesine rağmen Psödoefedrin anne sütüne önemli miktarda geçer.

FORFLU® emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

FORFLU® kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

FORFLU®'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün her bir tabletinde 0,048 mg (E110) günbatımı sarısı içermektedir. (E110) günbatımı sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.

- Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktirenilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.

- Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

- Ginkgo biloba bitkisel ekstresi, mide-bağırsak kanalında kanama riskini artırabilir.

- Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında ülser ve kanamariski artabilir.

- Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarlaatılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

- Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında FORFLU®'nunetkisi gecikebilir.

4

- İdrar söktürücü ilaçlar (örn. furosemid, tiyazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücüetki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

- Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birliktekullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.

- Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmayaneden olur.

- İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkiliZidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.

- Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kanseviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

- Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemlikasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

- Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birliktekullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılımlarını etkileyerek kan düzeylerini artırabilirve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.

- Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antirombositajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidrogel) ve depresyon için kullanılan selektif serotoningeri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluoksamin, paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığındamide bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

- Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığındaçok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.

- Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzimolan CYP2C9'u inhibe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarındaibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

- FORFLU®'nun burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (örn. Amitriptilin,nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlarveya MAOİ'leri (monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılmasıbazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum,betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibitansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen

tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

- Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birliktekullanılması yan etki riskini arttırır.

- Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttırır.

- İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılanilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrekhasarı riskini arttırabilir.

- Birlikte kullanımda FORFLU®, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) veantidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkileriniartırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. FORFLU® nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

5

İstenmeyen etkileri önlemek için doktorunuzun gerekli bulduğu en düşük dozda ve en kısa süre ile kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

FORFLU® ağızdan, bir bardak su ile alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

FORFLU®, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda FORFLU®'nun kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozdakullanılmalıdır.

Eğer FORFL U® 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair birizleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla FORFLU® kullandıysanız

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla FORFLU® kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı kazara kullandıysa, alınacak önlem hakkında tavsiye ve risk ile ilgili görüş almak üzere herzaman bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun.

Belirtiler; mide bulantısı, karın ağrısı, kusma (kanlı çizgiler olabilir), baş ağrısı, kulak çınlaması, bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk, göğüs ağrısı,çarpıntı, bilinç kaybı, kasılmalar (özellikle çocuklarda), güçsüzlük ve baş dönmesi, idrarda kan,üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.

FORFLU®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.FORFLU®'yu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.FORFLU® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FORFLU® tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FORFLU®'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FORFLU®'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı: yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme: deride şiddetlikaşıntı ve döküntü: tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (Aşırı duyarlılık - Alerji).

• Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti).

• Kan basıncında yükselme (hipertansiyon)

• Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı.

6

• Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit).

• Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu).

• Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması).

• Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığındaartış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması).

• Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateşile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu).

• Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerdekırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi birhastalık (toksik epidermal nekroliz)

• Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme). Şiddetli baş ağrısı, ensesertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit).

• Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsanı -halusinasyon).

• DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS'insemptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyazkan hücresi) artışı.

FORFLU® gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

FORFLU®' ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler

Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: Çok

yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

10 hastanın en az birinde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Sinirlilik

• Uykusuzluk

• Baş dönmesi

• Sersemlik

• Ağız kuruluğu

• Bulantı

• Kusma

Yaygın olmayan:

• Kansızlık

• Kurdeşen

• Kaşıntı

• Kızarıklık

• Yüzde döküntü

• Yorgunluk

7

• Telaş hali

• Huzursuzluk

• Baş ağrısı

• Bacaklarda su toplaması

• Karında ve midede ağrı, şişkinlik

• Hazımsızlık

• İdrarda yanma

• İdrar yapamama

Seyrek:

• Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar)

• Kişilik bozukluğu

• Tansiyonda artış

• Çarpıntı, kalp atımının hızlanması

• Kalp yetmezliği

• Göğüs ağrısı

• Nefes darlığı

• İshal ya da kabızlık

• Gaz

• Deri döküntüsü

• Alerjik dermatit (egzema)

• Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları)

Çok seyrek:

• Deride kan oturması, kanama

• Akyuvar sayısında azalma

• Kan pulcuğu sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya da sarıya dönmesi, ateş,boğaz ağrısı, ağızda hafif ülser, halsizlik, burun ya da deride kanama)

• Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş ya da oryantasyon (yer,zaman, mekan algısı) kaybı

• Görme bozukluğu

• Kulak çınlaması

• Baş dönmesi

• Mide ülseri, delinmesi

• İltihabi bağırsak hastalığı

• Kan kusma

• Karaciğer iltihabı, sarılık

• Nefes almada zorluk, astım, bronşların daralması

• Hırıltı

• Ağızda yara

• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

• Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları ve doku kaybı

• Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)

• İdrarda kan tespit edilmesi

• Ödem

Bilinmiyor:

• Endişe hali

• İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)

8

• DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS'in semptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyazkan hücresi) artışı.

Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. FORFLU®'nun saklanması

FORFLU®'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraFORFLU'yu kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


Santa Farma İlaç San. A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sok., No:16 34382 Şişli-İSTANBULTel: (+90 212) 220 64 00Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim yeri:


Santa Farma İlaç San. A.Ş.

GEBKİM 41455 Dilovası-Kocaeli Tel: (+90 262) 674 23 00Fax: (+90 262) 674 23 21

Bu kullanma talimatı (../../....) tarihinde onaylanmıştır.


9

İlaç Bilgileri

Forflu 200 Mg/ 30 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Ibuprofen, Psödoefedrin

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Forflu Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.