Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ultrox 10 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Lipid Metabolizması İlaçları » Yağ Metabolizması İlaçları » HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri » Rosuvastatin

KULLANMA TALİMATI

ULTROX 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Rosuvastatin kalsiyum (10 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda)

•Yardıma maddeler:

Laktoz monohidrat, kalsiyum karbonat, mikrokristalin selüloz PH 102, krospovidon, hidroksi propil selüloz SSL (HPC-SSL), magnezyum stearat, kollicoat protect, kollicoat ir sunset sarısı, kollicoat IR beyaz II, kollicoat IR karmin, talk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatle

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumanız gerekebilir.


• Eğer başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Başkalarının belirtileri sizinkilerle aym olsa bile, ilaç o kişilere zarar verebilir.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, bu ilacı


kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Size verilmiş olan dozdan dahayüksekveya


düşükdoz kullanmayınız.


• Yan etkilerden herhangi biri ciddi hale gelirse veya hu kullanma talimatında sözü


edilmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.


Bu kullanma talimatında:

1. UL TROX nedir ve ne için kullanılır?


2. VLTROK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ULTROK nasıl kullandır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ULTROK 'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

ULTROX 10 mg Film Tablet, "statinler" adı verilen gruba dahil bir ilaçtır.
ULTROX, ailesel yüksek kolesterol öyküsü olan 10-17 yaş arası çocuklarda da kullamlabilir.
ULTROX tabletler, pembe renkli, yuvarlak, bombeli, çentiksiz film kaplı tabletlerdir; 14, 28 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya verilir.
Doktorunuz tarafından reçetenize ULTROX yazılmıştır; çünkü

kolesterol düzeyiniz yüksekkalp krizi veya inme riski

taşıyorsunuz.
veya
Kalp krizi geçirme, inme veya ilişkili sağlık problemleri riskinizi arttıran diğer faktörlere sahipsiniz. Kalp krizi, inme veya diğer sorunlar ateroskleroz olarak adlandınlan bir hastalıktan kaynaklanabilir, Aterosklerozun nedeni damarlarınızda yağlı artıklarm birikmesidir.
Kolesterol düzeylerinizi düzeltmek için beslenme şeklini değiştirmeniz ve daha fazla egzersiz yapmanız yeterli olmadığından dolayı ULTROX doktorunuz tarafından reçetelenmiştir. ULTROX aldığınız sürece, kolesterol düşürücü beslenme diyetinize ve egzersizlerinize devam etmelisiniz.

ULTROX almaya devam etmek neden önemlidir?

ULTROX, kanda bulunan, lipid adı verilen yağ maddelerinin seviyelerini düzeltmek için kullanılır. Kandaki lipidlerin en fazla bilineni kolesteroldür.
Kanda bulunan kolesterolün değişik tipleri vardır. "Kötü" kolesterol (LDL-K) ve "iyi" kolesterol (HDL-K).
• ULTROX "kötü" kolesterolü azaltu-, "iyi" kolesterolü arttırabilir.
• Vücudunuzun "kötü" kolesterol üretmesinin önlenmesi ve "kötü" kolesterolün kanımzdan uzaklaştıniması için vücudunuza yardımcı olur.
İnsanlann çoğu, yüksek kolesterolden etkilenmediklerini düşünürler, çünkü bu durum nedeniyle bir belirti hissetmezler. Ama bu durum tedavi edilmezse, yağlı artıklar kan damarlarınızın çeperlerinde birikir ve damarlarınızı daraltır.
Bazen, daralan bu damarlar tıkanabilir. Kalbe veya beyine kan gitmezse, kalp krizi veya inme ortaya çıkabilir. Kolesterol düzeylerinizi düşürerek, kalp krizi geçirme, inme veya ilişkili sağlık problemleri riskinizi azaltmış olursunuz.
Kolesterolünüz istenen düzeye gelse bile ULTROX almaya devam etmeniz gerekir.

Çünkü ULTROX, kolesterol düzeyinizin yeniden yükselmesine ve bunların damarlarınızda birikmesine engel olur.

Ancak, doktorunuz ilacınızı kesmenizi söylerse veya hamile kalırsanız ULTROX kullanmamalısınız.

ULTROX 'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• ULTROX veya içerdiği maddelerden herhangi biri ile daha önce aleıjik etki yaşadıysanız,
• Hamile iseniz veya bebek emziriyorsanız. ULTROX alırken hamile kaldıysanız,

ilacı derhal kesiniz ve doktorunuza başvurunuz.

ULTROX alan kadınlar, uygun bir korunma yöntemi kullanarak hamile kalmaktan kaçınmalıdır.
• Karaciğer hastalığınız varsa,
• Ciddi böbrek problemleriniz varsa,
• Tekrarlanan veya açıklanamayan kas ağrıları veya sancı varsa,
• Siklosporin olarak adlandınlan bir ilacı (bu ilaç organ nakli sonrası kullanılır) alıyorsanız,
Yukanda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız,
lütfen doktorunuza başvurunuz.

ULTROX 40 mg'ı (en yüksek doz) aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Orta derecede böbrek probleminiz varsa (şüpheniz varsa doktorunuza danışınız.),
• Tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa,
• Tekrarlanan veya açıklanamayan kas ağrılannız veya sancımz varsa,
(Kişisel veya ailesel kas problemleri hikayesi veya daha önceden diğer kolesterol düşürücü ilaçlar aldığınızda görülen kas problemleri hikayesi varsa),
• Devamlı ve yüksek miktarda alkol kullanıyorsamz,
• Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli,Vietnamlı, Koreli ve Hintli),
• Kolesterolünüzü düşürmek için fıbratlar adı verilen ilaçlar kuUanıyorseınız,
• 18 yaşın altındaysanız.
Yukanda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız,
lütfen doktorunuza başvurunuz.

ULTROX' u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Böbreklerinizde sorun varsa,
• Karaciğerinizde sorun varsa,
• Tekrarlanan ve açıklanamayan kas ağnları veya sancı hikayesi, sizde veya ailenizde kas
problemleri hikayesi veya diğer kolesterol düşürücü ilaçlan kullanırken görülen kas
problemleri hikayesi varsa. Özellikle kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ateşiniz varsa, açıklanamayan kas ağnları veya sancı hissederseniz derhal ve mutlaka doktorunuza başvurunuz.
• Düzenli olarak fazla miktarda alkol kullanıyorsanız,
• Tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa,
• Kolesterolünüzü düşürmek için fıbratlar adı verilen gruptan ilaç kullanıyorsamz. Lütfen,
yüksek kolesterole karşı diğer ilaçlan daha önce kullanmış olsamz bile, bu kullanma
talimatım dikkatle okuyunuz.
• Hasta 10 yaşın altında çocuk ise: ULTROX 10 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.
• Hasta 18 yaşın altında ise: ULTROX 40 mg tablet çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanım için uygun değildir.
• 70 yaşından büyükseniz (Doktorunuzun ULTROX 'un size uygun başlangıç dozuna karar vermesi gerekir.)
• Şiddetli solunum yetmezliğiniz varsa,
• Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı açısından risk taşıyorsanız,
• Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Koreli ve Hintli). Doktorunuzun ULTROX 'un size uygun başlangıç dozuna karar vermesi gerekir.
Yukanda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsamz,

40 mg'lık dozu (en yüksek doz) kullanmayınız. ULTROX 'un herhangi bir dozunu almaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacmıza danışmız.

Bazı insanlarda statinler karaciğeri etkiler. Böyle bir durumun olup olmadığı basit bir kan testi (karaciğer enzim seviyesi) ile anlaşılabilir. Bu nedenle doktorunuz, ULTROX kullanmaya başlamadan önce ve kullanırken karaciğer fonksiyon testlerinin yapılmasını isteyecektir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

ULTROX 'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

ULTROX'u aç veya tok kamına alabilirsiniz.

HamUelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz ULTROX kullanmaymız. ULTROX kullanan kadmlar uygun bir korunma yöntemi ile hamile kalmaktan kaçınmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız ULTROX kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Çoğu insan ULTROX alırken araba ve makine kullanabilir; çünkü ULTROX bu kişilerin yeteneklerini etkilemez. Bımunla birlikte, bazı kişiler ULTROX kullanırken baş dönmesi hissedebilir. Eğer baş dönmesi hissediyorsanız, araba veya bir makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

ULTROX içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınabilen ilaçlar da dahil olmak üzere, başka ilaçlan kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.
Şu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:
Siklosporin (örneğin organ nakli sonrasında), varfarin (veya kan sulandmcı bir başka ilaç), fibratlar (gemfıbrozil, fenofıbrat gibi), kolesterol düşürücü diğer ilaçlar (ezetimib gibi), hazımsızlık ilaçları (mide asidini gidermek için kullamhr), eritromisin (bir antibiyotik), doğum kontrol hapı, hormon yerine koyma tedavisi lipinovir/ritonavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullamhr). ULTROX bu ilaçların etkilerini değiştirebilir veya bu ilaçlar ULTROX 'un etkilerini değiştirebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ULTROX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ULTROX'u her zaman doktorunuzun önerdiği gibi ahnız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacmıza sorunuz.

Yetişkinler için normal dozlar: ULTROX'u yüksek kolesterol için alıyorsanız: Başlangıç dozu

ULTROX ile tedavinize, daha önce herhangi bir statin kullanmamış İseniz 5 mg dozla, daha önce başka bir statin kullanmış iseniz 5 mg veya 10 mg dozla başlanmalıdır. 5 mg'lık doz, 10 mg çentikli tabletin bölünmesiyle alınabilir. Başlangıç dozunuzun seçimi şunlara bağlıdır;
• Kolesterol düzeyiniz,
• Kalp krizi veya inme geçirme riskiniz,
• Olası yan etkilere neden olabilecek bir özelliğinizin olup olmadığı.
Doktorunuza size en uygun ULTROX başlangıç dozunu danışmız.

Şu durumlar sÖz konusu ise doktorunuz size en düşük dozu, yani 5 mg dozu önerebilir:

• Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Koreli ve Hintli),
• 70 yaşından büyükseniz,
• Orta derecede böbrek probleminiz varsa,
• Kas ağnian ve sancıları yaşama riskiniz varsa (miyopati).

Dozun arttırılması ve günlük en yüksek doz

Doktorunuz dozun artmasına karar verebilir. Böylece size en uygun dozu kullanabilirsiniz.
5 mg dozla başladıysanız, doktorunuz önce 10 mg, daha sonra 20 mg, gerekiyorsa daha sonra 40 mg olarak dozu iki katına çıkarabilir, 10 mg ile başladıysanız, doktorunuz bunu 20 mg ve daha sonra gerekirse, 40 mg olarak iki katına çıkarabilir. Her doz ayarlaması arasında 4 haftalık bir ara olacaktır.
En yüksek günlük ULTROX dozu, 40 mg'dır. Bu doz sadece, kolesterol düzeyleri yüksek ve kalp krizi veya inme riski yüksek olan, aynı zamanda 20 mg dozla kolesterol düzeyleri yeterli derecede düşmeyen hastalar içindir.

ULTROX'u kalp krizi geçirme, inme veya ilişkili sağlık problemleri riskinizi azaltmak için alıyorsanız;

Önerilen doz günde 20 mg'dır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen faktörlerden herhangi birisine sahipseniz doktorunuz daha düşük doz kullanımına karar verebilir.

10-17 yaş arası çocuklar için normal dozlar;

Normal başlangıç dozu 5 mg'dır. Doktorunuz, ULTROX'un sizin için en uygun miktarını bulmak için dozunuzu artırabilir. ULTROX'un en yüksek günlük dozu 20 mg'dır. Dozunuzu günde bir kere alınız. ULTROX 40 mg tablet çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Tableti suyla bütün olarak yutunuz.
ULTROX 'u günde bir kez almız. ULTROX 'u günün herhangi bir vaktinde alabilirsiniz. ULTROX tableti, unutmamanız için, her gün aynı saatte almaya dikkat ediniz.

Düzenli kolesterol kontrolleri

Düzenli kolesterol kontrolleri için doktorunuza gitmeniz çok önemlidir. Böylece, kolesterolünüzün istenen düzeye geldiğinden ve bu düzeyde kaldığından emin olabilirsiniz.
Doktorunuz alacağınız dozu arttırmaya karar verebilir, böylece size en uygun ULTROX dozunu kullanabilirsiniz.

Eğer ULTROK 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız He konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ULTROX kullandıysanız

ULTROX 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Hastaneye gittiğinizde veya bir başka nedenle tedavi aldığmızda, sizinle ilgilenen sağlık personeline ULTROX aldığınızı söyleyiniz.

ULTROX 'u kullanmayı unutursanız

Endişelenmeyiniz, bir sonraki dozu, doğru zamanında almız.

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.


ULTROX ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler

ULTROX kullanmayı bırakmak istiyorsamz, doktorunuzla konuşunuz. ULTROX kullanmayı keserseniz, kolesterol düzeyleriniz yeniden yükselebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ULTROX 'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Bu yan etkilerin neler olabileceğini bilmeniz önemlidir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve kısa süre sonra kaybolur.

Aşağıdakilerden biri olursa, ULTROX 'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme İle birlikte veya şişme olmaksızm gelişen nefes alma zorluğu,
- Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak gelişebilen yutma zorluğu
- Ciltte kabarmalarla görülen şiddetli kaşınma

Kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağrı veya sancı varsa ULTROX kullanımını kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Kaslarda hissedilen bu belirtiler çocuklar ve etkenlerde yetişkinlere göre daha yaygındır.

Diğer statinlerle olduğu gibi, çok az sayıda kişide kaslarda rahatsız edici etkiler gözlenebilir. Bu etkiler nadir olarak, rabdomiyoliz adı verilen ve yaşamı tehdit edebilen kas hasanna kadar ilerleyebilir.
Çok ciddi olabilen bu durumlarla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastamn birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın:

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz.
- Baş ağnsı
- Kann ağnsı
- Kabızlık
- Hasta hissetme
- Kaslarda ağrı
- Güçsüzlük hissi
- Baş dönmesi
- İdrar proteininde artış. Bu durum genellikle ULTROX kesilmeden kendi kendine normale döner (yaygın olarak sadece ULTROX 40 mg için).
- Kan şekeri düzeyleri yüksek olan hastalarda şeker hastalığı

Yaygın olmayan:

- Döküntü, kaşıntı veya diğer cilt reaksiyonları
- İdrar proteininde artış. Bu durum genellikle ULTROX kesilmeden kendi kendine normale döner (sadece ULTROX 10 mg ve 20 mg için)

Seyrek:

- Şiddetli alerjik etkiler: Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme, yutma ve nefes almada zorluk, kabarmalarla ortaya çıkan şiddetli cilt kaşıntısı. Bir aleıjik durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, ULTROX kullanımını DERHAL kesiniz ve tıbbi yardım için başvurunuz.
- Yetişkinlerde kas hasarı: Kaslarımzda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağn veya sancı varsa önlem olarak, ULTROX kullanımını kesiniz DERHAL ve doktorunuza başvurunuz,
- Şiddetli karın ağrısı (iltihaplı pankreas)
- Kandaki karaciğer enzimlerinde artış

Çok seyrek:

- Sanlık (cilt ve gözlerde sararma)
- Hepatit (karaciğerin iltihaplanması)
- İdrarda kan
- Kol ve bacak sinirlerinde hasar (hissizlik gibi)
- Eklem ağnsı
- Hafıza kaybı

Bilinmeyen sıklıktaki yan etkiler

- Dİyare (ishal)
- Stevens-Johnson sendromu (ağızda gözlerde deride ve genital bölgede ciddi ölçüde kabartılar oluşması)
- Öksürük
- Nefes darlığı
- Ödem (şişlik)
- Uykusuzluk ve kabus görme gibi uyku bozuklukları
- Cinsel zorluk
- Depresyon
- İnatçı öksürük ve/veya nefes darlığı ya da ateş dahil solunum problemleri

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ULTROX' un saklanması

ULTROK 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saldayımz.


Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ULTROK 'u kullanmayınız. Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son günü olarak alınmalıdır.


Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ULTROK 'u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Son kullanma tarihi dolmuşsa veya kullanamayacaksanız eczacımza götürünüz.
Tabletleri 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ruhsat sahibi:


NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Üretim yeri:


NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Sancaklar, 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatıonaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ultrox 10 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Rosuvastatin kalsiyum

Atc Kodu: C10AA07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.