Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Edolar 300 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Asetik Asit Türevi İlaçlar » Etodolak

KULLANMA TALİMATI

EDOLAR 300 rag Film Tablet Ağızdan alınır

Etkin madde:

Her film kaplı tablette 300 mg Etodolak.

Yardıma maddeler:

Laktoz monohidrat, Sodyum nişasta glikolat, Mikrokristalin selüloz, Kolloidal silikon dioksit, Polivinil pirolidon, Magnezyum stearat, Hidroksipropilmetil selüloz. Titanyum dioksit. Polietilen glikol 400.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimaltnı saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lülfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak .sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara ay^nen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

EDOLAR nedir ve ne için kuUanthr?


2. EDOLAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EDOLAR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

EDOLAR'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L EDOLAR nedir ve ne için kullanılır?

EDOLAR, etkin madde olarak etodolak içeren film kaplı tablettir. EDOLAR iltihapla karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinfiamatuvar) ilaç grubundandır.
EDOLAR, osteoartril, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve akut gut artrİtinin belirti ve bulguların tedavisi ile, akut kas İskelet sistemi ağrıları, postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı, dismenore (ağrılı adet görme) gİbi kısa ve uzun dönem ağrı tedavisinde endikedir.

2. EDOLAR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EDOLAR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
• EDOLAR'm herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa,
• Aspirin veya EDOLAR'ın dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örneğin: ibuprofen, selekoksib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örneğin, şiddetli deri
döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, bronşların daralması ile seyreden burun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlik, baş dönmesi),
• Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damarı sorunları (örneğin; kalp krizi) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir EDOLAR alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda by-pass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçireceksiniz,
• Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,
• Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.

EDOLAR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz.
• Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon ve perforasyon (delinme) şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz.
Eğer;
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
• Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir İlaç alıyorsanız,
• İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
• Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya barsak sorunları geçmişiniz varsa,
• Şişkinlik veya sıvı birikimi, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astım, burun içinde alerjiden oluşan şişlik veya ağızda iltihaplanma varsa,
• Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (öm; kalp yetmezliği) veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
• Sağhğınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suİstimal geçmişiniz varsa,
• Astım veya soluma güçlüğü gibİ sorunlarınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi hir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen


doktorunuza danışınız.


EDOLAR*m yiyecek ve içecek ile kullandması

EDOLAR'ı alkol ile birlikte almayınız, mide hasarı riski artabilir. EDOLAR'ı aç veya tok kamına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


EDOLAR fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile
olabileceğinizi düşünüyorsanız EDOLAR'ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza damşımz.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


EDOLAR'ın anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, EDOLAR alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

EDOLAR baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Hastaların, araç ve makine kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdikleri konusunda farkındalıklan olmalıdır.

EDOLAR'm İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce EDOLAR veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysamz, bu ilacı kullanmayınız.
^ EDOLAR 193.50 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri
tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.
• Kamn pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar, örnek, varfarin, heparin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin içeren ilaçlar [seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRrier)]. Bu ilaçlarla birlikte alındığında mide kanaması riski artabilir.
• Fenilbutazon (özellikle romatizmal durumlarda kullanılan İltihap giderici bir ilaç) veya probenesid (ürİk asit atılımını artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar kullanıldığında EDOLAR'm yan etki riski artabilir,
• EDOLAR ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek İlaçlar ve gruplar şöyledir;
^ Organ naklinde kullanılan siklosporin, kalp problemlerinde kullanılan dİgoksin, belirli
duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum, romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ya da sedef hastalığı gibi durumların tedavisi için kullanılan metotreksat, kinolonlar (örnek, siproflaksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren İlaçlar),
• EDOLAR'la kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiyotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril içeren İlaçlar) veya diüretikler (örnek, ftırosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).
• EDOLAR kullanırken doktorunuza danışmadan ibuprofen, naproksen, diklofenak gibi diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİl'ler), mİfepriston (gebeliği sonlandırmak İçİn kullanılır), aspirin almayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kuUandımzsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. EDOLAR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu:

EDOLAR tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

EDOLAR 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır, bu çocuklarda güvenlik ve etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

EDOLAR yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel kullanım durumları:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

Hafıf-orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılabilir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer EDOLAR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EDOLAR kullandıysanız:

Belirtiler (semptomlar); idrar çıkmada azalma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karnı ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve telvesi gibi kusma gibi belirtiler içerebilir.

EDOLAR 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


EDOLAR'ı kullanmayı unutursanız:

Bir EDOLAR dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


EDOLAR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

EDOLAR tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EDOLAR m içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EDOLAR'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• EDOLAR kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır. EDOLAR'ı yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz. Şiddetli mide veya sırt ağrınız; siyah dışkmız (melena) varsa; kan veya kahve telvesi gibi kusuyorsanız; veya olağandışı bir şekilde kilo alıyor veya şişkinlik yaşıyorsanız doktorunuzla veya acil servisle derhal temas kurunuz.
• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü; kurdeşen; kaşınma; nefes almada zorluk; göğüste sıkışma hissi; ağız, yüz, dudaklar veya dil şişliği).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EDOLAR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size n yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

Kanlı veya siyah dışkı (melena)
İdrar miktarında değişiklik Göğüs ağrısı Akıl karışıklığı Koyu renkte idrar Depresyon Bayılma
Hızlı veya düzensiz kalp atışı Ateş, üşüme veya uzun süren (persistant) boğaz ağrısı Akı İsal veya davranış değişiklikleri Kol veya bacak uyuşukluğu Tek taraflı güçsüzlük
Kırmızı, şişmiş, kabarık veya soyulmuş deri Kulaklarda çınlama Krizler
Şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi
Şiddetli veya uzun süreli (persistant) karın ağrısı veya mide bulantısı Şiddetli kusma "Nefes darlığı
Ani veya açıklanamayan kilo alımı Eller, bacaklar veya ayakların şişmesi Olağandışı berelenme veya kanama Olağandışı eklem veya kas ağrısı Olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük Görme veya konuşma değişiklikleri Kahve telvesi gibi kusma Derinin veya gözlerin sararması
• Böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı
• Kanlı idrar
• Bazı alerjik belirtiler
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıda kilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kabızlık
• İshal
• Baş dönmesi
• Gaz
• Baş ağnsı
• Mide yanması
• Mide bulantısı
• Mide rahatsızlığı
• Tıkalı burun
• Güçsüzlük
Bunlar EDOLAR'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı hilgilendirıniz.


5. EDOLAR'ID SAKLANMASı

EDOLAR'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklaymız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EDOLAR 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EDOLAR'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Prof Dr. Bülent Tarcan Sok.,
Pak İş Merkezi No: 5/1,
34349 Gayrettepe, İstanbul, TÜRKİYE

Örelim yeri:

Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş.
Çobançeşme Mah.
Sanayi Cad. No; 13
34196 Yenibosna, İstanbul, TÜRKİYE

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Edolar 300 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Etodolak

Atc Kodu: M01AB08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Edolar 300 mg Film Tablet KT
 • Edolar 300 mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.