Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Edolar Fort 400 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Asetik Asit Türevi İlaçlar » Etodolak

EDOLAR FORT 400 mg Film Tablet Ağızdan alınır

• Etkin madde:

Her film kaplı tablette 400 mg Etodolak.

• Yardıma maddeler:

Laktoz monohidrat. Sodyum nişasta glikol at, Mikrokristalin selüloz, Kolloidal silikon dioksit, Polivinil pirolidon, Magnezyum stearat, Hidroksipropilmetil selüloz. Titanyum dioksit, Polietilen glikol 400.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyahiiirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. EDOLAR FORT nedir ve ne için kullandır?


2. EDOLAR FORT^u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerEDOLAR FORT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. EDOLAR FORT*un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. EDOLAR FORT nedir ve ne için kullanılır?

EDOLAR FORT; etkin madde olarak etodolak İçeren film kaplı tablettir. EDOLAR FORT iltihapla karakterize durumlarm tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.
EDOLAR FORT; osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve akut gut artritinin belirti ve bulgulann tedavisi ile, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı, dismenore (ağrılı adet görme) gibi kısa ve uzun dönem ağrı tedavisinde endikedir.

2. EDOLAR FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EDOLAR FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
• EDOLAR FORT'un herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa,
• Aspirin veya EDOLAR FORT'un dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örneğin: ibuprofen, selekoksib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örneğin.
şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, bronşlann daralması ile seyreden burun içinde aleıjiden dolayı oluşan şişlik, baş dönmesi),
• Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan daman sorunları (örneğin; kalp krizi) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunlan yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir EDOLAR FORT alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda by-pass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçireceksiniz,
• Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,
• Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.

EDOLAR FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz.
• Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon ve perforasyon (delinme) şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz.
Eğer;
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
• Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar
söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
• İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
• Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya barsak sorunlan
geçmişiniz varsa,
• Şişkinlik veya sıvı birikimi, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astım, burun içinde aleıjiden oluşan şişlik veya ağızda iltihaplanma varsa,
• Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunlan, kalp sorunlan (örn; kalp yetmezliği) veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
• Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,
• Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlannız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi hir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


EDOLAR FORT*un yiyecek ve içecek ile kullanılması

EDOLAR FORT'u alkol ile birlikte almayınız, mide haşan riski artabilir. EDOLAR FORT'u aç veya tok kamına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


EDOLAR FORT fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız EDOLAR FORT'u kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Teda\'iniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


EDOLAR FORT'un anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, EDOLAR FORT alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

EDOLAR FORT baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Hastalann, araç ve makine kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdikleri konusunda farkındalıkları olmalıdır.

EDOLAR FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce EDOLAR FORT veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.
EDOLAR FORT, 258.00 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdaki 1 erden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.
• Kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar, örnek, varfarin, heparin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin içeren ilaçlar [seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRFler)]. Bu ilaçlarla birlikte alındığında mide kanaması riski artabilir.
• Fenilbutazon (özellikle romatizmal durumlarda kullanılan iltihap giderici bir ilaç) veya probenesid (ürik asit atılımmı artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar kullanıldığında EDOLAR FORT'un yan etki riski artabilir.
• EDOLAR FORT ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir; Organ naklinde kullanılan siklosporin, kalp problemlerinde kullanılan digoksin, belirli duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum, romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ya da sedef hastalığı gibi durumlann tedavisi için kullanılan metotreksat, kinolonlar (örnek, siproflaksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar).
• EDOLAR FORTTa kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiyotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalaprİl içeren ilaçlar) veya diüretikler (örnek, furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).
• EDOLAR FORT kullanırken doktorunuza danışmadan ibuprofen, naproksen, diklofenak gibi diğer steroidat olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ'ler), mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır), aspirin almayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi hır ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandımzsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. EDOLAR FORT nasıl kullanılır? Uygunve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu:

EDOLAR FORT tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan ahnır, doktorunuzun talimatlanna uygun şekilde almız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

EDOLAR FORT 18 yaşmdan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır, bu çocuklarda güvenlik ve etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

EDOLAR FORT yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel kullanım durumları:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılabilir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer EDOLAR FORT un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğunu dair hir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız İle konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EDOLAR FORT kullandıysanız:

Belirtiler (semptomlar); idrar çıkmada azalma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve telvesi gİbi kusma gibİ belirtiler içerebilir.

EDOLAR FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


EDOLAR FORT'u kullanmayı unutursanız:

Bir EDOLAR FORT dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


EDOLAR FORT ile tedavi soniandırıldığında oluşabilecek etkiler

EDOLAR FORT tedavisi soniandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EDOLAR FORT un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EDOLAR FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• EDOLAR FORT kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır. EDOLAR FORT'u yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz. Şiddetli mide veya sırt ağnnız; siyah dışkınız (melena) varsa; kan veya kahve telvesi gibi kusuyorsanız; veya olağandışı bir şekilde kilo alıyor veya şişkinlik yaşıyorsanız doktorunuzla veya acil servisle derhal temas kurunuz.
• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü; kurdeşen; kaşınma; nefes almada zorluk; göğüste sıkışma hissi; ağız, yüz, dudaklar veya dil şişliği).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EDOLAR FORT'a karşı ciddi alerjiniz var
demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kanlı veya siyah dışkı (melena)
İdrar miktarında değişiklik Göğüs ağrısı Akıl karışıklığı Koyu renkte idrar Depresyon Bayılma
Hızlı veya düzensiz kalp atışı
Ateş, üşüme veya uzun süren (persistant) boğaz ağnsı Akılsal veya davranış değişiklikleri Kol veya bacak uyuşukluğu Tek taraflı güçsüzlük
Kırmızı, şişmiş, kabarık veya soyulmuş deri Kulaklarda çınlama Krizler
Şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi
Şiddetli veya uzun süreli (persistant) karın ağrısı veya mide bulantısı Şiddetli kusma Nefes darlığı
Ani veya açıklanamayan kilo alımı Eller, bacaklar veya ayakların şişmesi Olağandışı berelenme veya kanama Olağandışı eklem veya kas ağrısı Olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük Görme veya konuşma değişiklikleri Kahve telvesi gibi kusma Derinin veya gözlerin sararması
Böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı
• Kanlı idrar
• Bazı aleıjik belirtiler
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşagıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kabızlık
• İshal
• Baş dönmesi
• Gaz
• Baş ağnsı
• Mide yanması
• Mide bulantısı
• Mide rahatsızlığı
• Tıkalı burun
• Güçsüzlük
Bunlar EDOLAR FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. EDOLAR FORT'un saklanması

EDOLAR FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kutlanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EDOLAR FORT'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EDOLAR FORT'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.,
Pak İş Merkezi No: 5/1,
34349 Gayrettepe, İstanbul, TÜRKİYE

Üretim yeri:

Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş.
Çobançeşme Mah.
Sanayi Cad. No: 13
34196 Yenibosna, İstanbul, TÜRKİYE

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Edolar Fort 400 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Etodolak

Atc Kodu: M01AB08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Edolar Fort 400 mg Film Tablet KT
 • Edolar Fort 400 mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.