Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

LİPARİN-S Sprey Jel2400 İ.Ü.Kutanöz Uygulama İçin Emülsiyon Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Antitrombotikler » Antitrombotik İlaçlar » Heparin » Heparin Sodyum

LİPARİN-S sprey jel 2400 LU./g Cilt üzerine uygulanır.

•Etkin madde:


Her ] gram emülsiyon 2400 I.U. heparin sodyum içerir.

•Yardımcı maddeten


LİPARİN-S soya lesitini, etanol, potasyum dihidrojen fosfat, sodyum hidroksit ve saf su içermektedir.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşm, yine de LİPARİN-S'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

• Bu kullanma talimatmı saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatlu yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatmda:


1. LİPARİN-S nedir ve ne için kullandır?


2. LİPARİN-S'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


i.LİPARİN-S nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5. LİPARİN-S İn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LİPARİN-S nedir ve niçin kullanılır?

LİPARİN-S etkin madde olarak heparin sodyum içeren, sprey jel formunda bir ilaçtır. LİPARİN-S topikal (lokal, bölgesel) kullanılan ve heparin preparatları (kan inceltici veya kanm pıhtılaşmasmı önleyen ilaçlar) olarak adlandınlan bir ilaç grubuna dahildir.
LİPARİN-S 12.5 g ve 25 g'lık amber renkli cam şişeler içinde ve sprey pompa ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.
LİPARİN-S aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır;
• Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu şişmelerde,
• Yüzeysel flebit (derin olmayan toplardamar iltihabı) durumlarının tedavisi.

2. LİPARİN-S'i kullanmadan öncc dikkat edilmesi gerekenler LİPARİN-S'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Heparin veya LİPARİN-S'in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
• Fıstık veya soya alerjiniz var ise,
• LİPARİN-S gözler ve ağız bölgesine yakın yerlere uygulamayınız.

LİPARİN-S'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• İlaç uygulaması yapılacak bölgede açık yara var ise veya bölgenin kapatılmasını gerektiren durumlar var ise.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bİr dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LİPARİN-S'in yiyecek ve içecek ile kullandması

LİPARİN-S'in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damamız.


Gebelikte topikal (lokal, bölgesel) heparin kullanımının doğacak bebekte kusurlar (deformiteler) oluşturabileceğine dair günümüze kadar herhangi bir kanıt bildirilmemiştir. Bununla birlikte LİPARİN-S gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LİPARİN-S anne sütüne geçmez. LİPARİN-S'in, emziren armelerde kullanımı ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.

Araç ve makine kullanımı

LİPARİN-S'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilecek düzeydedir.

LİPARİİN-S'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LİPARİN-S soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleijiniz varsa LİPARİN-S'i kullanmayınız.
LİPARİN-S etil alkol içerdiğinden uygulandığı cilt alanında tahrişe neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

LİPARİN-S'in bölgesel uygulamaları ile diğer tıbbi ürünlerin etkileşim durumları bilinmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LİPARİN-S nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki ergenler (adolesanlar):
LİPARİN-S düzenli aralıklarla günde 3 kez kullanılır.
Normal olarak tek seferde 3-4 püskürtme yeterlidir.
Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu şişliğin destekleyici tedavisinde tedavi 10 gün kadar sürebilir.
Yüzeysel flebit (derin olmayan toplardamar iltihabı) tedavisi genellikle 1-2 hafta içinde sonlandınlır.

Uygulama yolu ve metodu:

Yeterli miktardaki jeli tedavi edilecek bölge ve etrafındaki deriye püskürtünüz. Eğer gerekirse spreyi deri üzerine hafifçe yayabilirsiniz.
Tedavi edilen bölge elleriniz değilse kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.
LİPARİN-S'i yalnızca bölgesel olarak uygulayınız.
LİPARİN-S şişesini her kullanımdan önce çalkalayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Yeterli deneyim olmadığından 12 yaşın altındaki çocuklarda LİPARİN-S kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda LİPARİN-S'in yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumian:

Böbrek yetmezliği:

Özel kullanım durumu yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer LİPARİN-S 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LİPARİN-S kullandıysanız

Heparinin bölgesel uygulamasını takiben doz aşımı beklenmez ve hiç bildirilmemiştir. Bu nedenle doz aşımı tedavisi ile ilgili bilgiler bu ürün için uygulanamaz.

LİPARİN-S'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LİPARİN-S'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LİPARİN'S ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler

İlacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz.
Doktorunuzun Önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LİPARİN-S'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LİPARİN-S*i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz ve ellerde şişme
• Yaygın döküntü, kaşıntı
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LİPARİN-S'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik vaskülit (alerjiye bağlı olarak ortaya çıkan damar İltihabı. Belirtileri etkilenen damar bölgesinde ağn, yanma, batma, renk değişikliği, döküntü olabilir.)
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Uygulama bölgesinde kızarıklık ve şişme
Bunlar LİPARİN-S'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LİPARIN-S'in saklanması

LİPARİN-S'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25*^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LİPARİN-S 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LİPARİN-S'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Maslak-İSTANBUL

Üretici:


Pharbil Waltrop GmbH İm Wirrigen 25, 45731 Waltrop, GERMANY

Bu kullanma lalimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

LİPARİN-S Sprey Jel2400 İ.Ü.Kutanöz Uygulama İçin Emülsiyon

Etken Maddesi: Heparin Sodyum

Atc Kodu: B01AB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.