Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Brufen Cold & Flu 200 Mg/30 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIBRUFEN COLD & FLU 200 mg/30 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir tablet 200 mg ibuprofen ve 30 mg psödoefedrin hidroklorür içerir.

•

Yardımcı maddeler:

Kalsiyum hidrojen fosfat susuz, kroskarmelloz sodyum, povidonK30, mikrokristallin selüloz tip 101, silikon dioksit, talk, hidrojene hint yağı, SheffcoatYellow 1163Y37 veya Aquarius Prime BAA314171 Yellow [Hipromelloz, titanyum dioksit(E171), kinolin sarısı (E104), talk, sunset sarısı FCF aluminyum lake (E110)]

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularımız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacımıza danışımız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığımızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu kullanma talimatında:

1. BRUFEN COLD & FLU nedir ve ne için kullanılır?


2. BRUFEN COLD & FLU'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BRUFEN COLD & FLU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.BRUFEN COLD & FLU'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. BRUFEN COLD & FLU nedir ve niçin kullanılır?

BRUFEN COLD & FLU sarı renkli yuvarlak, bikonveks film kaplı tablettir.

BRUFEN COLD & FLU, 10, 24 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. BRUFEN COLD & FLU, etkin madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içerir.

BRUFEN COLD & FLU'nun etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antienflamatuvar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde(burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

BRUFEN COLD & FLU, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumlar ın tedavi edilmesi için kullanılır:

• Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar

1 / 10

2. BRUFEN COLD & FLU'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerBRUFEN COLD & FLU'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

-NSAİİ'ler ölümcül olabilecek trombotik (p ıht ılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir.Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyanhastalarda risk daha yüksek olabilir.

-BRUFEN COLD & FLU koroner arter bypass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

-NSAİİ'ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi birzamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler.Yaşlı hastalar ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer;

• BRUFEN COLD & FLU'nun içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar kullanımısırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,

• Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak barsağı ülseriniz varsa,

• İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

• Hamileyseniz

• Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,

• Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınızvarsa,

• Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa

• Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamin oksidaz inhibitörükullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,

• Şiddetli kalp yetmezliğiniz (NYHA Sınıf IV) varsa,

• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgiliilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu-durumbozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veyametiserjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açan oksitosin gibi ilaçlardanherhangi birini kullanıyorsanız,

• 12 yaş altı çocuklarda.

• Emziriyorsanız

• Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa,

• Feokromasitoma hastalığınız varsa (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalinmiktarında artışa sebep olabilmektedir).

BRUFEN COLD & FLU'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza BRUFEN COLD & FLU'nun kullanılıp

kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

2 / 10

Eğer;

• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktankaçınınız.

• Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.

• Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecekkanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, haz ımsızlık bulgular ıortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide bağırsakrahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberindekoruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızıönerecektir.

• Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılıkhallerinde BRUFEN COLD & FLU kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürededoktorunuza başvurunuz.

• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) venezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.

• Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuzabaşvurunuz.

• Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir tür beyinzarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

• Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, BRUFEN COLD & FLU böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

• Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, BRUFEN COLD & FLU karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğerfonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır(bulantı, halsizlik, uyuklama, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzerisemptomlar).

• İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altındaBRUFEN COLD & FLU tedavisine devam ediniz.

• BRUFEN COLD & FLU kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.

• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyonprobleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa BRUFEN COLD & FLU kullanırken dikkatliolunuz.

• Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (örn: yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozuaşmayınız.

• Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, BRUFEN COLD & FLU hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere nedenolabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyar ıcı belirti vermedenortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibibelirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.

• Açıklanmayan bir kilo artışı veya ödeme ait belirti (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuza danışınız.

• 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

• 60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.

• Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanızgerekmektedir.

3 / 10

• Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

• Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddiyan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

• Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.

• Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla anibaşlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Buşikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.

• Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi)konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanızgerekmektedir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

BRUFEN COLD & FLU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BRUFEN COLD & FLU hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İbuprofenin anne sütüne çok düşük miktarlarda geçtiği bilinmesine rağmen Psödoefedrin anne sütüne önemli miktarda geçer.

BRUFEN COLD & FLU emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

BRUFEN COLD & FLU kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

BRUFEN COLD & FLU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BRUFEN COLD & FLU kaplamasında bulunan sunset sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Hidrojene hint yağı, mide bulant ısına ve ishale sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.

• Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanların (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktirenilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.

4 / 10

• Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçlar ı ile birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.

• Ginkgo biloba bitkisel ekstresi, mide-bağırsak kanalında kanama riskini arttırabilir.

• Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-barsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

• Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarlaat ılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

• Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında BRUFEN COLD &FLU'ın etkisi gecikebilir.

• İdrar söktürücü ilaçlar (örn. Furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücüetki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

• Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birliktekullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.

• Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olur.

• İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.

• Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkileri görülebilir.

• Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemlikasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

• Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birliktekullandıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılımlarını etkileyerek kan düzeylerini artırabilirve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.

• Kan pıhtılaşmasına arac ılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antitrombositajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotoningeri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) ile birliktekullanıldığında mide barsak kanalında kanama riski artabilir.

• Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.

• Özellikle yüksek dozlarda ki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzim olanCYP2C9'u inbihe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarındaibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

• BRUFEN COLD & FLU'ın burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (örn.amitrptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin). İştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemiuyarıcı ilaçlar veya MAOİ'leri (monoamino oksidaz inhibitörleri: moklobemid gibi) ileberaber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedriniçermesinden dolayı bretilyum, betanidin, guanitidin, deprizokin, metildopa, alfa ve betaadrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riskioluşturur.

• Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullan ılır) ile birliktekullanılmas ı yan etki riskini artt ırır.

• Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artt ırır.

• İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar ın etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullan ılan ADE inhibitörlerininböbrek hasarı riskini arttırabilir.

• Birlikte kullanımda BRUFEN COLD & FLU, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) kan düzeylerini ve istenmeyenyan etkilerini arttırabilir.

5 / 10

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. BRUFEN COLD & FLU nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

BRUFEN COLD & FLU tablet ağızdan bir bardak su ile alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BRUFEN COLD & FLU 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaş üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda BRUFEN COLD & FLU'ın kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolüaltında düşük dozda kullanılmalıdır.

Eğer BRUFEN COLD & FLU'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BRUFEN COLD & FLU kullandıysanız

BRUFEN COLD & FLU 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla BRUFEN COLD & FLU kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı kazara kullandıysa, alınacak önlem k-hakkında tavsiye ve risk ile ilgili görüşalmak üzere her zaman bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun.

Belirtiler; mide bulantısı, karın ağrısı, kusma (kanlı çizgiler olabilir), baş ağrısı, kulak çınlaması, bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk,göğüs ağrısı, çarpıntı, bilinç kaybı, kasılmalar (özellikle çocuklarda), güçsüzlük ve başdönmesi, idrarda kan, üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.

BRUFEN COLD & FLU'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.BRUFEN COLD & FLU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BRUFEN COLD & FLU tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

6 / 10

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BRUFEN COLD & FLU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

(Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu)

Aşağıdakilerden biri olursa, BRUFEN COLD & FLU'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümünebaşvurunuz:

• Nefes darlığı: yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme: deride şiddetli kaşıntı ve döküntü: tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (Aşırıduyarlılık-Alerji)

• Hırıltı veya zor nefes alma (ast ım nöbeti).

• Kan basıncında yükselme (hipertansiyon).

• Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı.

• Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit).

• Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu).

• Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması).

• Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması).

• Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulmas ı, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu).

• Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme).

• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz).

• Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme).

• Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit).

• Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsanı-halüsinasyon).

BRUFEN COLD & FLU gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BRUFEN COLD & FLU'a kar şı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

7 / 10

Yaygın:

• Sinirlilik

• Uykusuzluk

• Baş dönmesi

• Sersemlik

• Ağız kuruluğu

• Bulantı

• Kusma

Yaygın olmayan:

• Kansızlık

• Kurdeşen

• Kaşıntı

• Kızarıklık

• Yüzde döküntü

• Yorgunluk

• Telaş hali

• Huzursuzluk

• Baş ağrısı

• Bacaklarda su toplanması

• Karında ve midede ağrı, şişkinlik

• Haz ıms ızlık,

• İdrarda yanma

• İdrar yapamama

Seyrek:

• Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar)

• Kişilik bozukluğu

• Tansiyonda artış

• Çarpıntı, kalp atımının hızlanması

• Kalp yetmezliği

• Göğüs ağrısı

• Nefes darlığı

• İshal ya da kabızlık

• Gaz

• Deri döküntüsü

• Alerjik dermatit (egzama)

• Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları)

Çok seyrek:

• Deride kan oturması, kanama

• Akyuvar sayısında azalma

• Kan pulcuğu sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya da sarıya dönmesi, ateş, boğaz ağrısı, ağızda hafif ülser, halsizlik, burun ya da deride kanama)

• Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma ateş, ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı

• Görme bozukluğu

• Kulak çınlaması

• Baş dönmesi

• Mide ülseri, delinmesi

• İltihabi bağırsak hastalığı

8 / 10

• Kan kusma

• Karaciğer iltihabı, sarılık

• Nefes almada zorluk, astım, bronşların daralması

• Hırıltı

• Ağızda yara

• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

• Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları ve doku kaybı

• Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şiş me gibi)

• İdrarda kan tespit edilmesi

• Ödem

Bilinmiyor:

• Sinirlilik, endişe hali

• İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)

• DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS'insemptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşitbeyaz kan hücresi) artışı

Bunlar BRUFEN COLD & FLU'nun hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna t ıklayarak ya da0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. BRUFEN COLD & FLU'ın saklanması

BRUFEN COLD & FLU'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BRUFEN COLD & FLU'ı kullanmayınız.


“Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlar ı çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

Ruhsat sahibi:


Liva İlaç Paz. San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

9 / 10

Üretim yeri:


Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Kapaklı/T ekirdağ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


10 / 10

İlaç Bilgileri

Brufen Cold & Flu 200 Mg/30 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: İbuprofen, Psödoefedrin Hcl

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.