Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Profen Fort 600 Mg Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIPROFEN FORT 600 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

•

Etkin madde: 600

mg İbuprofen.

•

Yardımcı maddeler:

Nişasta, Mikrokristalin Selüloz, Koloidal Silikon dioksit, SodyumNişasta Glikolat, Stearik Asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. PROFEN FORT nedir ve ne için kullanılır?


2. PROFEN FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PROFEN FORT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PROFEN FORT'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. PROFEN FORT nedir ve ne için kullanılır?

• PROFEN FORT, 20, 30, 50 ve 100 tablet içeren blister ambalaj ile 1000 tablet içeren şişeambalajda takdim edilmektedir.

• Her bir tablet 600 mg ibuprofen içerir.

• PROFEN FORT'un etkin maddesi olan ibuprofen, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar(NSAİİ) olarak adlandırılan ağrı kesici bir ilaç grubuna aittir.

• PROFEN FORT bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

- Eklemlerdeki romatizmal iltihabi hastalıkların (romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit) belirti ve bulgularının düzeltilmesi

1 / 10

- Gut (damla) hastalığında görülen eklem iltihabı

- Akut kas-iskelet ağrıların rahatlatılması

- Cerrahi operasyondan sonra görülen ağrı

- Adet dönemi ağrılarının giderilmesi

2. PROFEN FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kalp-damar sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ'ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma) olaylar, kalp krizi ve inme riskindeartışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığıolan veya kalp-damar hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

- PROFEN FORT koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ'ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecekciddi yan etkilere yol açarlar. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı birbelirti vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar ciddi olan bu etkilerbakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.


PROFEN FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,

- İbuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı(alerjik) iseniz,

- Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ'lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit)veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,

- Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesigeçirdiyseniz,

- Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratifkolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha öncetekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,

- Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,

- Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,

- Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise,

- Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı)öncesi veya sonrası dönemdeyseniz,

- İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,

- Serebrovasküler kanama ya da başka aktif kanamanız varsa.

PROFEN FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Astım hastası iseniz, veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,

2 / 10

- Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıklarıgeçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,

- Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen vebenzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalpyetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADEinhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

- Karaciğer hastalığınız varsa,

- Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitlibölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,

- İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında,kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkilibulunmuştur. Eğer kalp veya damar hastalıklarınız varsa, önceden inme geçirdiysenizveya bu gibi durumlar için risk taşıdığınızı düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon,yüksek kolesterol veya şeker hastalığınız var ise ya da sigara içiyorsanız), tedavinizidoktorunuz veya eczacınız ile görüşmelisiniz.

- İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlübir hastalık geçirilmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinmeoluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle birhastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresiuzadıkça artmaktadır.

- Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,

- Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, başağrısı ve kusma, ya daensenizde katılık hissi ortaya çıkar ise hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarıiltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

- Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirir ise,

- Suçiçeği hastalığı geçirmekteyseniz.

- Asetilsalisilik asit (asetilsalisilik asit, ağrı kesici ve ateş düşürücü birçok ilacın içerisindebulunan bir maddedir) maddesini içeren bir ilaç kullanımınız var ise dikkatli kullanmanızgerekmektedir.

Diğer NSAİİ ilaçlar ile olduğu gibi, PROFEN FORT infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROFEN FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

PROFEN FORT tabletler bir bardak su ile beraber aç karnına alınabilir. Yine de, PROFEN FORT ile hafif hazımsızlık yaşanabilir. Eğer böyle bir durum gelişirse tabletlerin bir miktaryiyecek veya süt ile alınması yardımcı olacaktır. PROFEN FORT kullanırken tercihen alkolalmayınız.

Tabletler, çiğnenmeden, ezilmeden veya kırılmadan bütün olarak yutulmalıdır.

3 / 10

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelikte mümkünse PROFEN FORT kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PROFEN FORT'un emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

İbuprofen tedavisini takiben belirli hastaların tepki verme süresi etkilenebilir. Bu durum, araç ve makine kullanımı gibi yüksek dikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır.Yüksek dozda kullanım, yorgunluk ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemi yan etkilerine yolaçabilir. Bu etki eş zamanlı alkol alımı ile artabilir.

PROFEN FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PROFEN FORT'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, PROFEN FORT tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

- Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunlarınatılımları azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

- Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etki azalabilir.

- Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.

- Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombositajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektifserotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin);NSAİİ'ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskiniarttırabilirler. Tiklopidin ile ibuprofenin birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

- Asetilsalisilik asit (asetilsalisilik asit, ağrı kesici ve ateş düşürücü birçok ilacın içerisindebulunan bir maddedir) ve ibuprofeni birlikte almanız durumunda, olası yan etkilerartabileceği için önerilmez.

- İbuprofen, asetilsalisilik asidin kan pıhtılaşması üzerine olan etkisini azaltabilir.

- Beta-blokörler, beta-adrenoreseptör bloke edici olarak tanımlanan ilaçların antihipertansifetkilerini azaltır.

- Ginkgo biloba bitkisel ekstresi; mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

- İdrar söktürücüler (örn., furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğuriski artabilir.

- NSAİİ'ler, tiyazidlerin antihipertansif etkilerini azaltırlar.

4 / 10

- Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin); bu ilaçlarınkan düzeyleri artabilir.

- İbuprofen, kaptoprilin sodyum atılımı üzerindeki etkisini azaltabilir.

- Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riskivardır.

- Kolestiramin:İbuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin

gastrointestinal yoldaki emilimini azaltabilir. Fakat bunun klinik önemi bilinmemektedir.

- Sülfonilüre: NSAİİ'ler sülfonilüre tedavilerinin etkilerini arttırabilir. Sülfonilüre tedavisigörmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinindüşmesi) edilmiştir.

- Diğer ağrı kesiciler (Cox-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ'ler; örn., aspirin, naproksen,selekoksib, nimesulid): iki veya daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasındankaçınılmalıdır.

- Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

- Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklemhastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılımları azalabilir.

- Mifepriston (düşük ilacı); ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğindeazalmaya neden olabilir.

- Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.

- Takrolimus; NSAİİ'ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etkilerindeartış olabilir.

- Zidovudin; NSAİİ'ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir.Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanama sorunu)hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kan birikmesi riskinde artışa ilişkin kanıtbulunmaktadır.

- CYP2C9 inhibitörleri: Özellikle yüksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazoliçeren ilaçlarla birlikte uygulanması durumunda, ibuprofen dozunun düşürülmesidüşünülmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. PROFEN FORT nasıl kullanılır?

PROFEN FORT'u ne zaman ve ne şekilde alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz eczacınız da yardımcı olabilir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Erişkinler

Normal günlük doz bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg'dır. Doktorunuz hastalığınızın belirtilerine göre günlük dozunuzu arttırabilir. Fakat bölünmüş dozlar halindeverilen günlük doz 2400 mg'ı geçmemelidir.

İstenmeyen etkileri önlemek için doktorunuzun gerekli bulduğu en düşük dozda ve en kısa süre ile kullanınız.

5 / 10

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bol miktarda suyla birlikte yutulmalıdır. Ağız yolu rahatsızlığı veya boğaz tahrişinin engellenmesi için tabletler, çiğnenmeden, kırılmadan veya ezilmeden bütün olarakyutulmalıdır.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

PROFEN FORT'un tablet formlarının 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. 12 yaşından küçük çocuklar için aynı etkin maddeyi içeren likit formların (şurup, süspansiyongibi) kullanılması tavsiye edilir.

Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadaralınabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda sindirim sistemi üzerine olabilecek istenmeyen etki sıklığı artmaktadır. Bu nedenle eğer yaşlı hastalarda kullanılması gerekiyorsa mümkün olabilecek en küçük etkin doz ve enkısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği:

Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü PROFEN FORT gibi NSAİİ'lerin kullanımı böbrekfonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşükdüzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Eğer PROFEN FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla PROFEN FORT kullandıysanız

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla PROFEN FORT kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı kazara kullandıysa, alınacak önlem hakkında tavsiye ve risk ile ilgili görüş almak üzereher zaman bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun.

Belirtiler; mide bulantısı, karın ağrısı, kusma (kanlı çizgiler olabilir), baş ağrısı, kulak çınlaması, bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk,göğüs ağrısı, çarpıntı, bilinç kaybı, kasılmalar (özellikle çocuklarda), güçsüzlük ve başdönmesi, idrarda kan, üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.

PROFEN FORT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.PROFEN FORT'u kullanmayı unutursanız

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


6 / 10

PROFEN FORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar PROFEN FORT kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece kendinizi daha iyi hissettiğiniz için tedaviye son vermeyiniz.PROFEN FORT almayı zamanından önce keserseniz, hastalığınız daha da kötüleşebilir.Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreylekullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PROFEN FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

• Yüksek dozda ibuprofen (2400 mg\gün) kullanılması, atardamarlarda pıhtılaşma olaylarını (ör: kalp krizi ya da inme) arttırabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PROFEN FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Spesifik olmayan allerjik reaksiyon

- Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi)

- Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibisolunum yolu reaksiyonları

- Kaşıntı (pruritus)

- Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)

- Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)

- Steven-Johnson sendromu dahil bulloz deri iltihabı

- Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması seklinde veya farklı büyüklüklerdekırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

- Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi birhastalık (toksik epidermal nekroliz)

- Kurdeşen (ürtiker)

- Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikulobulloz) döküntü

- Aseptik menenjit (beyin zarı iltihabı)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PROFEN FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

7 / 10

1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

- Baş ağrısı, baş dönmesi

- Hazımsızlık, ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, gaza bağlı olarak mide-bağırsaktaşişkinlik (flatulans), kabızlık, kanamaya bağlı katran renkli dışkı (melana), kankusma, mide-bağırsak kanaması.

- Döküntü

- Yorgunluk

Yaygın olmayan:

- Nezle (rinit)

- Akyuvar sayısında azalma (lökopeni), trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma(trombositopeni), kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni), beyaz kanhücreleri sayısında azalma (agranülositoz), kan hücreleri sayısında ciddi azalma(aplastik anemi) ve bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

- Uykusuzluk, endişe

- Uyuşma, uykululuk hali

- Görme bozuklukları

- Duyma bozuklukları

- Astım, bronşların spazmı, nefes darlığı

- Mide mukozası iltihabı (gastrit), duodenal (oniki parmak bağırsağında) ülser, mideülseri, ağızda yara, mide-bağırsakta delinme (perforasyon)

- Karaciğer iltihabı, sarılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu

- Kurdeşen, kaşıntı, deri üzerinde mor veya kırmızı lekeler (purpura), alerji sonucu yüzve boğazda şişme (anjiyoödem), ışığa karşı duyarlı olma hali (fotosensitivite)

- Çeşitli formlarda böbrekler üzerinde zararlı etkiler (örn; böbrek iltihabı, nefrotiksendrom ve böbrek yetmezliği)

Seyrek:

- Aseptik menenjit (mikropsuz beyin zarı iltihabı), boyun sertliği, baş ağrısı, bulantı,kusma, ateş, yön duygusunu yitirme gibi belirtilerle birlikte

- Anaflaktik reaksiyon (ani aşırı duyarlılık tepkisi)

- Depresyon, zihin karışıklığı

- Halüsinasyon (gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme)

- Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nevrit)

- Göz sinirlerinde duyu kaybı (toksik optik nöropati)

- Kulak çınlaması, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)

- Karaciğer hasarı

- Ödem

8 / 10

Çok seyrek:

- Karaciğer yetmezliği

- Pankreas iltihabı (pankreatit)

- Deri reaksiyonlarının şiddetli formları [örn: Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve gözçevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) dahil büllöz (sıvıdolu kabarcıklı) deri iltihabı, toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolukabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve eritema multiforma (geneldekendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırıduyarlılık durumu)]

Bilinmiyor:

- DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir.DRESS'in semptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi veeozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı.

- Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn Hastalığı'nın alevlenmesi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması:


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr5. PROFEN FORT'un Saklanması

PROFEN FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROFEN FORT'u kullanmayınız.


Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz PROFEN FORT 'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:


AYTAÇ MUHİTTİN DİNÇER-DİNÇTAŞ Atatürk Bulvarı No: 105/612Kızılay / ANKARA

9 / 10

Üretim Yeri:


DİNÇSA İLAÇ SAN. ve TİC. AŞ.

1. Organize Sanayi Bölgesi, Avar Cad. No: 2, Sincan / ANKARA Tel: 0 312 267 11 92Fax: 0 312 267 11 99

Bu kullanma talimatı../../.... tarihinde onaylanmıştır.


10 / 10

İlaç Bilgileri

Profen Fort 600 Mg Tablet

Etken Maddesi: İbuprofen

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Profen Fort 600 Mg Tablet - KUB
 • Profen Fort 600 Mg Tablet - KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.