Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ketilept 150 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI

KETİLEPT 150 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır

•

Etkin madde:

Her film kaplı tablette 150 mg ketiapin'e eşdeğer 172,70 mg ketiapinhemifumarat içerir.

•

Yardımcı maddeler:

Koloidal susuz silika, magnezyum stearat, povidon, sodyum nişastaglikolat tip A, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), mikrokristalin selüloz, Opadry II33G28523 Beyaz, Opadry II 33G24283 Pembe.

•

Kaplama maddeleri:

Opadry II 33G28523 beyaz (HPMC 2910, titanyum dioksit, laktozmonohidrat(sığır kaynaklı), makrogol 4000, triasetat). Opadry II 33G24283 pembe(HPMC 2910, titanyum dioksit, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), makrogol 4000,triasetat, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. KETİLEPT nedir ve ne için kullanılır?


2. KETİLEPT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KETİLEPT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. KETİLEPT'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. KETİLEPT nedir ve ne için kullanılır?

KETİLEPT, yuvarlak, bikonveks, film kaplı tablettir. Her blisterde 10 film kaplı tablet bulunan 3 veya 6 blister içeren karton kutularda sunulmaktadır.

Hayvansal kaynaklı laktoz monohidrat (sığır kaynaklı) içerir.

1/12

KETİLEPT etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

Bu grup ilaçlar aşağıdaki gibi belirli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkilidir:

• Halüsinasyonlar (açıklanmayan sesler duymak gibi), garip ve korkutan düşünceler,davranış ve düşünce değişiklikleri ve zihin karışıklığı durumları,

• Aşırı coşkulu veya heyecanlı duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler; uykuyaher zamankinden daha az ihtiyaç duyduklarını, daha konuşkan olduklarını, düşüncelerinveya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilir. Bu kişiler alışılmadık derecede gerginolabilirler.

• Kederli duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler karamsarlık, suçluluk, enerjikaybı, iştah azalması ve/veya uykusuzluk hissedebilirler.

Doktorunuz kendinizi daha iyi hissettiğinizde de, belirtilerin tekrarlanmasını önlemek için, size KETİLEPT vermeye devam edebilir.

Bir yakınınıza veya arkadaşınıza bu belirtilerden rahatsızlık duyduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan,belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerdenendişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

2. KETİLEPT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KETİLEPT bellek ve düşünce bozukluğuna yol açan beyin fonksiyon kaybı (demans) olan, ileri yaştaki hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, KETİLEPT'inde içinde bulunduğu gruptan olan ilaçların, demansı olan yaşlı hastalarda inme ve bazıvakalarda ölüm riskini artırabilmesidir.

Ketiapin ve bu sınıftaki diğer ilaçlarla yapılan klinik çalışmalarda, demansı ve davranışsal bozukluğu olan yaşlı hastalarda ölüm riskinde artış raporlanmıştır. KETİLEPT bu türkullanımda onaylı değildir.

KETİLEPT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,

• Etkin madde ketiapine veya KETİLEPT'in herhangi bir bileşenine (yardımcı maddelerlistesine bakınız) aşırı duyarlıysanız (alerji),

• Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız;

- HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri)

- Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketakonazol,flukonazol, itrakonazol gibi)

2/12

- Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klasitromisin gibi bazı ilaçlar

- Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları

• Ciddi merkezi sinir sistemi depresyonunda, kemik iliği baskılanması, kan ile ilgili birhastalık hali olan kan diskrazisi, ciddi karaciğer hastalığı ve koma durumda.

KETİLEPT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Depresyondaysanız ve/veya başka bir psikiyatrik hastalığınız varsa bazen kendinize zarar verme veya intihar düşüncesi ortaya çıkabilir.

Çocuk, genç veya genç yetişkinlerde yapılan klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilmiş olan çocuk, genç ve 25 yaşın altındaki genç yetişkenlerdeintihar düşüncesi ve/veya intihara eğilimli davranışlarda artış olduğunu göstermiştir.

KETİLEPT, Bipolar Depresyonu olan 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde onaylı değildir.

İntihar düşüncesi veya davranışı yada kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz.

Eğer:

• Kalp hastalığınız varsa,

• Tansiyonunuz düşükse,

• Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,

• Havale geçirdiyseniz (konvülziyon),

• Kollarda, bacaklarda rahatsızlık hissi duyuyorsanız,

• Özellikle yüzünüz ve dilinizde kontrol dışı hareketler varsa,

• Ateş, zihinde karışıklık ve kas sertliğiniz varsa,

• Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenleakyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,

• Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, KETİLEPT ileyapılan çalışmalarda kan şekerinin yükselmesi ve hiperglisemi (yüksek kan şekeri)gözlenmiştir. Ayrıca nadir vakalarda diyabet görülmüştür. Diyabet riskiniz varsa(aileden gelen diyabet, hamilelikte görülen yüksek kan şekeri gibi) bu durumudoktorunuza bildirmelisiniz. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetinizin kötüye gitmesiniönlemek için takip altında olmalısınız,

• Kan yağları (trigliserid) ve kolestrol düzeyleriniz yüksekse,

• Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde yada ailenizde damariçinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,

• Karaciğer ile ilgili bir probleminiz varsa,

3/12

• Yutma zorluğunuz varsa,

• Katarakt hastalığınız varsa,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KETİLEPT'i kullandıktan sonra aşağıdaki belitlerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

• Nöroleptik malin sendrom olarak bilinen ateş, ciddi kas tutulması, terleme vebilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi gerekebilir.

• Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,

• Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalarabağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.

• Nöbetler,

• Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm)

İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi

Eğer depresyonda iseniz zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu tür düşünceler tedaviye ilk başlandığı zaman artabilir. Bununsebebi, bu tip ilaçların genellikle 2 hafta veya bazen daha uzun süre içinde fayda sağlamasıdır.Bu tür düşünceler ayrıca ilacı almayı birden kesmeniz durumunda da artabilir. Eğer genç biryetişkin iseniz bu tür düşüncelerde olma ihtimaliniz daha yüksektir. Klinik çalışmalardan eldeedilen bilgiler intihar düşüncesi ve/veya intihar davranışı riskinin depresyonu olan 25 yaşınaltındaki genç erişkinlerde arttığını göstermektedir.

Eğer herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncelerine sahipseniz doktorunuza bildiriniz veya bir hastaneye gidiniz. Bir yakınınıza veya arkadaşınızadepresyonda olduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumasını istemenizfaydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veyadavranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemeleriniisteyebilirsiniz.

KETİLEPT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

KETİLEPT'i yiyeceklerle beraber veya ayrı olarak alabilirsiniz.

Alkolle birlikte dikkatle alınmalıdır. Çünkü KETİLEPT ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.

KETİLEPT tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


4/12

KETİLEPT gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

Gebeliğin üçüncü ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddetideğişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından riskaltındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğiniyitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğerbebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenmeden önce, araç yada makine kullanmayınız.

KETİLEPT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KETİLEPT bir şeker tipi olan (sığır kaynaklı) laktoz monohidratiçerir. Doktorunuz size bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüzün olduğundan söz etmişse, bu ilacı almadan öncedoktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

o Ansiyete veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin, fluoksetin gibi) o Fenitonin veya karbamazepin gibi sara (epilepsi) ilaçlarıo Tansiyon ilaçları

o Uykusuzluk tedavisi için kullanılan (barbitürat) ilaçlar; o AIDS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (HIV-proteaz inhibitörleri gibi)o Tiyoridazin (diğer bir antipsikotik ilaç).

o Kalp atım hızını etkileyen ilaçlar, örneğin, elektrolit bozukluğu (düşük potasyum veya magnezyum) yapan diüretikler veya bazı antibiyotikler gibi ilaçlar.

o Diüretikler (idrar hapı)

Aşağıdaki gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçları alıyorsanız veya yakın dönemde kesecekseniz doktorunuza bildiriniz.

5/12

o Tüberküloz tedavisi için rifampisin o Mantar enfeksiyonları için ketokonozolo Antibiyotik olarak eritromisin veya klaritromisin.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.İdrarda ilaç taraması

Eğer idrarda ilaç taraması yapılıyorsa, KETİLEPT kullanmanız nedeniyle metadon veya depresyon için kullanılan trisiklik antidepresanlar olarak adlandırılan ilaçlardan kullanmıyorolsanız dahi, bazı test metotları bu ilaçlar için pozitif sonuç alınmasına neden olabilir. Dahaspesifik testlerle sonuçların doğrulanması gerekebilir.

3. KETİLEPT nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

KETİLEPT'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet KETİLEPT alacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

• KETİLEPT tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

• Tabletlerinizi genellikle günde iki defa alacaksınız.

• Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.

• Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletleri almayıdurdurmayınız.

• KETİLEPT kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya dauykusuzluk çekebilirsiniz.

• KETİLEPT tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunudeğiştirebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanım:

KETİLEPT'i çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veyaeczacınıza sorunuz.

Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet KETİLEPT alacağınıza doktorunuz karar verecektir.

6/12Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkaetle kullanılmalıdır. Yaşlı hastalarda tedaviye düşük dozla, 25 mg ile başlanmalı daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

KETİLEPT, karaciğer yetmezliği olduğu bilinen hastalarda, özellikle tedavinin başlangıç dönemide dikkatli kullanılmalıdır. Tedaviye düşük dozla, 25 mg ile başlanmalı daha sonradoz yavaşça yükseltilmelidir.

Eğer KETİLEPT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KETİLEPT kullandıysanız:

KETİLEPT'en kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Bu durumda uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları yaşayabilirsiniz.

KETİLEPT'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.


Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

KETİLEPT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

KETİLEPT kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya da uyuyamayabilirsiniz.

Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş azaltmanızı önerebilir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KETİLEPT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın (> 1/10)

• Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir), baş ağrısı, ağız kuruluğu,

• Çok belirgin uyuklama hali,

• İlacın kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, ishal, uykusuzlukve huzursuzluk gibi KETİLEPT kullanımının kesilmei ile ortaya çıkan semptomlar. 1ila 2 haftalık bir periyotta ilacın kadameli olarak kesilmesi önerilir),

• Kilo alımı,

• Kan sayımıında azalma (Hemoglobinde azalma),

7/12

Kan lipit düzeylerinde artış (Serum trigliserid düzeylerinde artış),

• Kan kolestrol düzeylerinde artış,

• HDL kolestrol düzeylerinde azalma.

Yaygın (> 1/100 ila <1/10)

• Kalp hızında artış (taşikardi),

• Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışları arasında atlama oluyor gibihissetmek,

• Burun tıkanıklığı,

• Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık),

• Halsizlik ve güçsüzlük hissi,

• Kol veya bacaklarda şişme,

• Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarakbaş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),

• Kan şekerinin yükselmesi,

• Bulanık görme,

• Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulmasıgibi anormal kas hareketleri,

• Anormal rüyalar ve kabuslar,

• Açık hissi (iştah artışı),

• Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu,

• Konuşma ve telaffuzda güçlük,

• Depresyonda artış ve intihar düşünceleri,

• Nefes darlığı,

• Kusma (özellikle yaşlılarda),

• Ateş,

• Beyaz kan hücrelerinde artış ve azalma (Kanda lökosit sayısının azalması, nötrofilsayısında azalma, eozinofilde artış),

• Hormon düzeylerinde artış ve azalma (Kanda prolaktin düzeylerinin yükselmesi, totalT4'de azalma, serbest T4'de azalma, total T3'de azalma, tiroid bezinin büyümesini vefonksiyonunu engelleyen hormonun düzeyinde artış),

• Karaciğer fonsiyon testlerinde artış (serum transaminaz düzeylerinde yükselme,gamma-GT düzeylerinin yükselmesi),

• Eklemlerde ve yumuşak dokuda şişlik (periferik ödem).

Yaygın olmayan (> 1/1000 ila <1/100)

• Nöbetler,

8/12

• Şiddetli deri döküntüsü, deride kabarcıklar ve deride şişme gibi alerjik reaksiyonlar,

• Huzursuz bacak sendromu,

• Yutkunmada güçlük,

• Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler (tardif diskenezi),

• Cinsel aktivitede bozukluk,

• Önceden var olan diyabetin (şeker hastalığı) kötüleşmesi,

• EKG'de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (QT uzaması),

• Kan sayımı ve kan hücrelerinde artma ve azalma (kandaki trombosit sayısında artma,kansızlık, kan pulcuğu sayısında azalma),

• Kan hormon düzeylerinde (serbest T3'de azalma, hipotroidism),

• Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi, şeker hastalığı.

Seyrek (> 1/10000 ila <1/1000)

• Ateş, çok belirgin sersemlik, kaslarda sertleşme, kan basıncı ya da nabızda belirginartış ve farkındalıkta azalmanın bir kombinasyonu (“nöroleptik malign sendrom''olarak adlandırılan bir bozukluk),

• Şeker hastalığı, karın bölgesinde şişmanlık, kan yağı düzeylerinde bozukluk, yüksekkan basıncı gibi kalp krizi risk faktörlerinden oluşan metabolik bir bozukluk(metabolik sendrom),

• Deri ve gözlerde sararma (sarılık),

• Karaciğer iltihabı (Hepatit),

• Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon),

• Göğüslerde şişme ve beklenmedik bi şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore),

• Adet düzensizliği,

• Göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarları boyuncaakciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklardaşişme, ağrı ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğindederhal doktorunuza başvurunuz.

• Uyku halindeyken yürümek, konuşmak, yemek yemek ve diğer aktivitelerdebulunmak,

• Vücut sıcaklığının azalması (hipotermi),

• Pankreas iltihabı,

• Kanda akyuvarların azalması veya yapılmaması (Agranülositoz),

• Kılcak damarların pıhtı ile tıkanması,

• Karaciğer fonksiyon testlerinde artış (kan kreatinin fosfokinaz seviyelerinde artış).

9/12Çok seyrek ( <1/10000)

• Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar,

• Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (Anaflaksi),

• Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda (Anjioödem),

• İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması,

• Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (Rabdomiyoliz),

• Kan basıncını düzenleyen hormon düzeylerinde azalma (uygunsuz antidiüretikhormon sekresyonu),

• Cilt, deri, kan hücrelerini içeren, vücut savunma sisteminin çökmesine neden olan, aniyaşamsal fonksiyonı test eden yaygın vücut iltihabı (Stevens-Johnson sendromu).

Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

• Düzensiz kırmızı beneklerle birlikte deri döküntüsü (eritema multiforme),

• Ateşi deride kabarcık oluşumu ve derinin soyulması gibi belirtilerin görüldüğü ciddi,ani alerjik reaksiyon (toksik epidermal nekroliz),

• Hamilelerin KETİLEPT kullanımına bağlı olarak yeni doğan bebeklerde, huzursuzluk,kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali,solunum güçlüğü veya beslenme bozuklukları gibi ilaç kesilme belirtilerinin görülmesi(yenidoğan ilaç yoksunluk sendromu),

• Kan hücrelerinin azalması (Nötropeni)

KETİLEPT'in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) miktarında artış, kandaki şeker miktarında artış, kandaki tiroidhormonlarının miktarında değişiklikler, karaciğer enzimlerinde artış, bazı kan hücrelerininsayısında azalma, kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalma, kan kreatin fosfokinazmiktarında (kaslardaki bir madde) artış ve kanda prolaktin hormonunun miktarında artışşeklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara nedenolabilir:

- Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütüüretilmesi

- Kadınlarda adet kanamasının olmaması veya düzensiz olmasıÇocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler:

Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin bazıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir:

Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde görülür.

10/12Çok yaygın (> 1/10)

• Kan basıncında artış.
Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık görülür.

Çok yaygın (> 1/10)

• Kanda prolaktin hormonunun artması. Nadiren bu durum aşağıdaki sonuçlara yolaçabilir:

- Erkeklerde ve kızlarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütüüretilmesi

- Kızların aylık periyodlarının olmaması veya düzensiz periyodlar yaşamaları

• Açlık hissinin artması

• Kas hareketlerinin başlamasında güçlük, titreme, rahatsızlık gibi anormal kashareketleri veya ağrı olmaksızın kas gerginliği olması

Yaygın (> 1/100 ila <1/10)

Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr5. KETİLEPT'in Saklanması

KETİLEPT'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra KETİLEPT'i kullanmayınız. KETİLEPT'i son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.


11/12

Ruhsat Sahibi:


Farma-tek İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ümraniye/ İSTANBUL

Üretim yeri:


Farma-tek İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Merkez / KIRKLARELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


12/12


İlaç Bilgileri

Ketilept 150 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Ketiapin Hemifumarat

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.