Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Orofen Cold & Flu 200 Mg / 30 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATIOROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her bir tablet 200 mg Ibuprofen ve 30 mg Psödoefedrin hidrokloriir içerir.


Yardımcı maddeler;Mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, hidrojene hintyağı, talk povidon (PiTK-30), koloidal anhir silika, hidroksi propilmetilselidoz, copovidon, titanyum dioksit,potidekstroz, polietilen glikol, orta zincirli trigtiserid, D&C yellow No. 10 alüminyum lake, FD&Cyellow No: 6 alüminyum lake, sarı demir oksit.


Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mgnedir ve ne için kullanılır?


2.OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg'ı kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler


3.OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mgnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?5.OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg ' nınsaklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg nedir ve ne için kullanılır?

OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg, 12, 24 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg, etkin madde olarak ibuprofen vepseudoefedrin içerir.

OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuar bir ilaçtır. Pseudoefedrin burun vesinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır:

• Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut

1/10

ağrıları ve diğer ağrılar

2. OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'yi kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenlerOROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili risk

•NSAİİ'ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili )olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp damar hastalığıolan veya kalp damar hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

• OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kontrendikedir.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

•NSAİİ'ler, kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi birzamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlıhastalar ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadırlar.


Eğer,

- OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg ' nin içerdiği herhangi bir maddeye karşıaşırı duyarlılığınız varsa,

- Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

- Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

- Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanımısırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,

- Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak barsağı ülseriniz varsa,

- İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

- Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz,

- Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyşeniz,

- Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma)hastalığınız varsa,

- Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,

- Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için monoamin oksidazinhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,

- Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

- Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya barsak bozukluklarının tedavisindekullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ileilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu-durumbozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veyametiseıjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açan oksitosin gibiilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,

- 12 yaş altı çocuklarda.

2/10

OROFEN COLD & FLU 200mg / 30mg ' yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki dummlarda size veya çocuğunuza OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'yi kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Eğer;

¦ Ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.

¦ Mide ağnsı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.

¦ Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi biranında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlıolarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulgulan ortaya çıkabilir. Bunedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuztedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya protonpompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.

¦ Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşın duyarlılıkhallerinde OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürededoktorunuza başvurunuz.

¦ Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşlann daralması (asüm) venezle gibi aşın duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.

¦ Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz.

¦ Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağnsı ve kusma ya da ensenizdekatılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir tür beyin zarı iltihabı(aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

¦ Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mgböbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

¦ Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30mg, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğerfonksiyonlanndaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı,halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sanlık, kamın sağ üst kısmında ağn, nezle benzeri semptomlar).

¦ İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanamazamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında OROFEN COLD &FLU 200 mg / 30 mg tedavisine devam ediniz.

¦ OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse gözmuayenesi yaptırınız.

¦ Ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlann neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyonprobleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg kullanırkendikkatli olunuz.

¦ Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (öm: yüksek tansiyon,şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozuaşmayınız.

¦ Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mghastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere nedenolabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortayaçıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti vebulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.

¦ Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödeme ait (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuzadanışınız.

¦ 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

¦ 60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.

¦ Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanızgerekmektedir.

¦ Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacıdikkatli kullanmanız gerekmektedir.

3/10

¦ Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalinmiktarında artışa sebep olabilmektedir).

¦ Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa,kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

¦ Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibiciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

¦ Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.

¦ Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla anibaşlangıçtı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Buşikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.

¦ Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yolaçabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi)konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanızgerekmektedir.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın."

OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İçerdiği psödoefedrinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme dönemi boyunca OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'nin kullanımı tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

OROFEN COLD & FLCİ 200 mg / 30 mg kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Yardımcı madde olarak hidrojene hint yağı içerdiğinden mide bulantısı ve ishale sebep olabilir.

4/10

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Yüksek tansiyon ilaçlan ile birlikle alındığında; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.

• Varfarin ya da heparin gibi antikoagulanların (kanın pıhtılaşmasını önleyen veyageciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.

• Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçlan ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

• Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-barsak kanalında ülser vekanama riski artabilir.

• Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarlaatılımı azalabilir istenmeyen etkileri artabilir.

• Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikle OROFEN COLD & FLU200 mg / 30 mg 'nin etkisi gecikebilir.

• İdrar söktürücü ilaçlar (örn.furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücüetki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

• Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birliktekullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.

• Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mitepriston'un etkinliğindeazalmaya neden olur.

• İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkiliZidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.

• Lityum tuzlan (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kanseviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

• Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklannda istemlikasların tümü ya da bazılannda şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

• Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birliktekullanıldıklarında, bu ilaçlann böbreklerden atıhmlarmı etkileyerek kan düzeyleriniartırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.

• Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlarantitrombosit ajanlar örn. aspirin, dipiridamol, klopidogral) ve depresyon için kullanılanselektif serotonin geri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin,sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide barsak kanalında kanama riski artabilir.

• Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığındaçok sevrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.

• Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzimolan CYP2C9'u inhibe eden ilaçlar (örn. vorikonazol. flukonazol) ile birliktekullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

• OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'nin burun tıkanıklığını giderici ilaçlar,trisiklik antidepresanlar (ör. Amitrptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin). iştahkesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ'leri (monoamino oksidazinhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesineneden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin,guanitidin, debrizokin, metildopa ve alta ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonudüşüren ilaçlann etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımıhipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

• Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birliktekullanılması yan etki riskini arttırır.

• Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskiniarttırır.

• İbuprofen ve diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisindekullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADEinhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.

• Birlikte kullanımda OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg, metotreksatın (kanser

5/10

tedavisinde kullanılan bir ilaç) antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır), kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini artırabilir.

• Ginkgo biloba bitkisel ekstresi ile birlikle kullanıldığında mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şıı anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1 -2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg tablet ağızdan, bir bardak su ile alınır.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'nin kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsahekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

Eğer'nin etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg kullandıysanız

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı kazara kullandıysa, alınacak önlem hakkında tavsiye verisk ile ilgili görüş almak üzere her zaman bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun.

Belirtiler; mide bulantısı, karın ağrısı, kusma (kanlı çizgiler olabilir), baş ağrısı, kulak çınlaması, bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk,göğüs ağrısı çarpıntı bilinç kaybı, kasılmalar (özellikle çocuklarda), güçsüzlük ve baş dönmesi,idrarda kan, üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.

6/10

OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg tedavisi sonlandınldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme: derideşiddetli kalıntı ve döküntü: tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmeci (Aşırıduyarlılık- Alerji).

• Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti).

• Kan basıncında yükselme (hipertansiyon).

• Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı.

• Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit).

• Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu).

• Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sinemikanaması).

• Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanmasıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması).

• Ciltte, ağızda, gözlerde cinsel organ çevresinde: cilt soyulması, şişmemi, kabarcıkları veateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu).

• Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerdekırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme).

• Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi birhastalık (toksik epidermal nekroliz).

• Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme).

• Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit).

• Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa(varsanı-halusinasyon)

• DRESS sendorumu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS'in semptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofıllerin (birçeşit kan hücresi) artışı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

l)Diğer yan etkiler:

7/10

Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

10 hastanın en az birinde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

Yaygın:

• Sinirlilik

• Uykusuzluk

• Baş dönmesi

• Sersemlik

• Ağız kuruluğu

• Bulantı

• Kusma

Yaygın olmayan:

• Kansızlık

• Kurdeşen

• Kaşıntı

• Kızarıklık

• Yüzde döküntü

• Yorgunluk

• Telaş hali

• Huzursuzluk

• Baş ağrısı

• Bacaklarda su toplaması

• Karında ve midede ağrı, şişkinlik

• Hazımsızlık

• İdrarda yanma

• İdrar yapamama

Seyrek:

• Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halusinasyonlar)

• Kişilik bozukluğu

• Tansiyonda artış

• Çarpıntı, kalp atımının hızlanması

• Kalp yetmezliği

• Göğüs ağnsı

• Nefes darlığı

• İshal ya da kabızlık

• Gaz

• Deri döküntüsü

• A1 e rj i k dermatit (egzama)

• Diğerkardiyakdisritmiler (kalp atım bozukluklan)

8/10

Çok seyrek:

• Deride kan oturması, kanama

• Kan hücrelerinin, sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya da sarıyadönmesi, ateş, boğaz ağrısı, ağızda hatif ülser, halsizlik, gribal belirtiler, burun ya daderide kanama)

• Beyin zan iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma ateş, ışığa dayanıksızlık yada oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı

• Görme bozukluğu

• Kulak çınlaması

• Baş dönmesi

• Mide ülseri, delinmesi

• İl ti h ab i barsak hastalığı

• Kan kusma

• Karadğeriltihabı, sarılık

• Nefes almada zorluk, astım, bronşlann daralması

• Hınkı

• Ağızda yara

• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

• Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmalan ve doku kaybı

• Böbrek yetmezliği (ayakbileklerinde şişme gibi)

• İdrarda kan tespit edilmesi

• Ödem

Bilinmiyor:

• Sinirlilik, endişe hali

• İrritabilite ile (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)

Bunlar OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg' nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr5. OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg 'nin saklanması

OROFEN COLD & FLU 200 mg / 30 mg

'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız,


9/10

25 °C' altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra'yi kullanmayınız.


“Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

Ruhsat sahibi:


ORO İLAÇLARI SAN. ve TİC. A Ş.

Ataşehir / İSTANBUL

Üretim yeri:

Argis İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yenimahalle /ANKARA

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

10/10

İlaç Bilgileri

Orofen Cold & Flu 200 Mg / 30 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: İbuprofen, Psödoefedrin Hidroklorür

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.