Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Deslodin 5mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Desloratadin

KULLANMA TALİMATI

DESLODİN 5 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir tablet; 5 mg desloratadin içerir.

• Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, kroskarmelloz sodyum, talk, kalsiyum hidrojen fosfat, magnezyum stearat. Kaplama materyali olarak hidroksipropil metil selüloz, stearik asit, titanyum dioksit (E 171), indigo carmine (E 132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. DESLODİN nedir ve ne için kullanılır?


2. DESLODİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DESLODİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DESLODİNHn saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

L DESLODİN nedir ve ne için kullanılır?

DESLODİN 5 mg film kaplı tabletler, 20 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.
DESLODİN, uyku hali oluşturmayan antialeijik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve aleiji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
DESLODİN alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akanna karşı aleqi) giderir.
DESLODİN ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızankhk gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasmda da kullanılır.
Bu belirtiler tüm gtin boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmamza yardımcı olur.

2. DESLODİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 9 DESLODİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
- Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz.

DESLODİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.
- ICalp-damar (kardiyovasküler) sistem problemi olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

^ DESLODİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DESLODİN aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz, DESLODİN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız DESLODİN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, DESLODİN'in sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa DESLODİN, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

DESLODİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DESLODİN, her dozda 1 mmol (23 mg )den daha az sodyum içerir, bu dozda sodyuma bağh herhangi bir etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DESLODİN'in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi hir ilacıanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DESLODİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar: Günde bir kez bir tablet alınız. Tableti suyla, besinlerle beraber veya ayn alımz.
Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki aleijik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DESLODİN almanız gerektiğine karar verecektir.
Eğer sizdeki aleijik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki aleijik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomlann haftada 4 gün ya da daha fazla ve haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi Önerebilir.
Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlanna uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tableti bütün olarak aç ya da tok kanna bir bardak su ile yutunuz.
Doktorunuzun belirttiği süre boyunca tabletleri almaya devam ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DESLODiN sadece erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

DESLODİN'in etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumlan:

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliği kullammı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım

Şiddetli böbrek yetmezliğinde DESLODİN dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer DESLODİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DESLODİN aldıysanız:

DESLODİN'i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alman aşın doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.

DESLODİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DESLODİN'i almayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DESLODİN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DESLODİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir. Ergenlerde baş ağnsı en sık bildirilen yan etkidir.
Yaygın: Bitkinlik.
Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, baş ağrısı.

Bunlar DESLODİN in hafif yan etkileridir.


Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü), hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, karaciğerde iltihap, baş dönmesi, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DESLODİN'in saklanması

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanım/.

Ambalajdaki veya kartondaki son kullanma tarihinden sonra DESLODİN'i kullanmayınız.


Eğer tabletlerin görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz kullanmayınız ve eczacınıza bildiriniz.

Ruhsat sahibi:


VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 ÇANKAYA /ANKARA Telefon : (312) 427 43 57-58
Faks :(312) 427 43 59

Üretim yeri:


Merkez Laboratuan ilaç San ve Tic. A.Ş.
Sim Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6 Taşdelen - Çekmeköy - İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Deslodin 5mg Film Tablet

Etken Maddesi: Desloratadin

Atc Kodu: R06AX27

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Deslodin 5 Mg 20 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.