Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

As-Lunex 10mg Tablet Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » Selektif Immünosüpresanlar » Leflunomid

AS-LUNEX 10 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablet 10 mg leflunomid içerir.

• Yardımcı maddeler:

Susuz laktoz, Krospovidon, Magnezyum stearat. Koloidal silikon Dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha 'sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. AS-LUNEX nedir ve ne için kulianıiır?


2. AS-LUNEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AS-LUNEX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AS-LlJNEXHn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L AS-LUNEX nedir ve ne için kullanılır?

• AS-LUNEX 10 mg tablet romatizmaya karşı kullanılan ilaç grubuna dahildir ve 10 mg leflunomid içerir.
• AS-LUNEX 10 mg tablet beyaz, yuvarlak, bir yüzünde "10" üzerinde "LE" ve diğer yüzünde "APO" baskılıdır. Tabletler 30 tablet içeren plastik şişeler içerisinde bulunur.
• AS-LUNEX erişkinlerde sülfasalazin veya metotreksat ile kontrol altına alınamayan veya bu ilaçlan tolere edemeyen veya bu ilaçlann kullammmm kontrendike olduğu aktif romatoid artrit ve yine sülfasalazin veya metotreksat ile kontrol altına alınamayan veya bu ilaçlan tolere edemeyen veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu aktif psöriyatik artrit tedavisinde kullanılır.
• Romatoid artritin belirtileri tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu ve ağndır. Tüm vücudu etkileyen diğer belirtiler iştah kaybı, ateş, enerjide azalma ve kansızlık (kırmızı kan hücrelerinde azalma, anemi) olarak sayılabilir.
• Aktif psöriatik artrit belirtileri ise tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu, ağn ve yama şeklinde kırmızı pullu deri döküntülerini içerir.

2. AS-LUNEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AS-LUNEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer karaciğerinizde bir problem varsa, Leflunomid ya da tabletlerdeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa (özellikle ateş, eklem ağnsı, deride kırmızı lekeler veya kabartılar şeklinde ciddi deri reaksiyonu şeklinde (öm.Stevens-Johnson sendromu)
• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa
• Orta derecede veya şiddetli böbrek rahatsızlıklarmız varsa
• Kanınızdaki protein düzeyi normalin altında ise (hipoproteinemi)
• Bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir rahatsızlığınız varsa (örn.: AIDS)
• Kemik iliği ile ilgili hastalığınız, kırmızı veya beyaz kan hücreleri ya da kan pulcuklannm (pıhtılarının oluşumunda görev alan hücreler) sayısında azalma varsa
• Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa
• Gebelik durumunuz varsa veya emziriyorsanız

AS-LUNEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Verem (tüberküloz) hastasıysanız (bir akciğer hastalığı)
• Erkekseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsamz, AS-LUNEX bebekte doğuştan kusurlara sebep olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar, olası herhangi bir riski en aza indirmek için AS-LUNEX kullanımının kesilmesi ve belirlenen ilaçların kullanımı ile AS-LUNEX'in vücuttan atılımı konusunda doktorlanna danışmalıdır. AS-LUNEX'in vücudunuzdan yeterince atıldığından emin olmak için kan testi yapılmalı, sonrasında en az 3 ay beklemelisiniz.
AS-LUNEX nadiren kan, karaciğer ve akciğerierle ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. Aynca ciddi bazı aleıjik reaksiyonlara yol açabilir veya enfeksiyon riskini artırabilir. (Detaylı bilgi için 'Olası Yan Etkiler' bölümüne bakınız.)
Doktorunuz, kan hücrelerinizin ve karaciğerinizin durumunu izleyebilmek için AS-LUNEX tedavisinden önce ve tedavi süresince düzenli aralıklarda kan testlerinizi yapacaktır. AS-LUNEX kan basıncının yükselmesine sebep olabileceğinden doktorunuz ayrıca düzenli olarak kan basıncınızı kontrol edecektir.

AS-LUNEX'in çocuklarda ve 18 yaşm altmdaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AS-LUNEXMn yiyecek ve içecek ile kullanılması

AS-LUNEX yemeklerden önce veya sonra alınabilir.
AS-LUNEX tedavisi boyunca alkol tüketilmemelidir.
AS-LUNEX tedavisi sırasında alkol almanız karaciğer haşan riskini artırabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız AS-LUNEX kullanmayınız. Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa, gebelikten korunmak için güvenilir bir yöntem uygulamadan AS-LUNEX kullanmayınız.
AS-LUNEX tedavisinin kesilmesinden sonra hamile kalmayı düşünüyorsamz doktorunuza danışmız. Çünkü hamile kalmadan önce AS-LUNEX'in vücudunuzdan atıldığmdan emin olmalısımz. Bu süreç 2 seneyi bulabilir. Fakat AS-LUNEX'in vücuttan atıhmmı hızlandırmak için belirli ilaçların alınması ile bu süre birkaç haftaya inebilir. AS-LUNEX'in vücuttan atılımı kan testleri ile doğrulandıktan sonra, hamile kalmak için en azından bir ay daha beklemelisiniz.
Laboratuar testleri hakkında daha fazla bilgi için doktorunuza danışınız.
AS-LUNEX tedavisi sırasında veya tedavinin kesilmesinden sonraki 2 yıl içinde hamile kaldığınızdan şüpheleniyorsanız hamilelik testi için

derhal doktorunuza danışınız.

Test hamile olduğunuzu kanıtlarsa, doktorunuz belirli bir ilaçla AS-LUNEX'in hızla vücudunuzdan atılımı için tedavi önerebilir. Bu tedavi de bebeğiniz üzerindeki riski azaltabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Leflunomid anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

AS-LUNEX sizi sersemleterek konsantrasyon ve hareket yeteneğinizi azaltabilir. Bu durumda herhangi bir araç-gereci veya makineyi ve otomobil kullanmayınız.

AS-LUNEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AS-LUNEX laktoz içerir. Eğer daha önceden doktonmuz tarafmdan bazı şekerlere karşı intoleransımz (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
AS-LUNEX'in içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AS-LUNEX ile birlikte kullanımı önerilmeyen ilaçlar;

• Romatoid artrit

tedavisinde kullanılan sıtma ilaçlan (örn: klorokin ve hidroksiklorokin), kas içine uygulanan veya ağızdan alınan altın, D-penisilamin, azatiyoprin ve bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar (örn: metotreksat) ile birlikte kullanımı önerilmez.

• Kolestiraminaktif kömür

AS-LUNEX'in, vücut tarafından emilen miktannı azaltabilir.

• Fenitonvarfarinfenprokumontolbutamid

(Tip 2 diyabet olarak anılan, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı tedavisinde kullanılır) ve benzeri ilaçlar AS-LUNEX ile istenmeyen etki riskini artırabilirler.
Eğer steroid yapıda olmayan iltihap giderici, ağn kesici ve ateş düşürücü (steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar olarak anılırlar) ve/veya kortizonlu ilaçlar alıyorsanız, AS-LUNEX tedavisine başladıktan sonra da bu ilaçları kullanmaya devam edebilirsiniz.
Aşı olmanız gerekiyorsa doktorunuza danışınız. AS-LUNEX tedavisi altındayken veya tedavi kesildikten sonra belli bir süre bazı aşılar yapılmamalıdır.

Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AS-LUNEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AS-LUNEX'i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacmıza danışmız.
AS-LUNEX'in başlangıç dozu 3 gün süreyle günde 100 mg'dır. Bu başlangıç dönemini takiben, çoğu hastalann aşağıdaki dozlara çıkması gerekir:
Romatoid artrit için; Hastalığın şiddetine göre günde bir kez 10 ila 20 mg AS-LUNEX. Psöriatik artrit için: Günde bir kez 20 mg AS-LUNEX.
Durumunuzda bir iyileşme hissetmeniz 4 hafta veya daha uzun zaman alabilir. Bazı hastalarda bu süreç 4-6 aya kadar da uzayabilir. AS-LUNEX'i uzun süre kullanmalısınız. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz. Çünkü belirtiler yineleyebilir.
Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır. İlacınızı zamanında almayı unutmayımz.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer AS-LUNEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla alınır.
AS-LUNEX tabletler yeterli sıvı ile ve bütün olarak yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

AS-LUNEX'in çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullammı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

65 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer / Böbrek yetersizliği:

Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz ve/veya orta derecede şiddetli böbrek rahatsızlıklannız varsa AS-LUNEX kullanmamalısınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-LUNEX kullandıysanız:

AS-LUNEX'dan kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Mümkünse ilacınızı veya kutusunu, doktorunuza gösterebilmek için yanımza alınız.

Eğer AS-LUNEX'i kullanmayı unutursanız:

AS-LUNEX'i kullanmayı unutursanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Dozu almayı unuttuysanız ve diğer dozun vakti gelmediyse, ilacınızı almadığınızı fark ettiğinizde ilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AS-LUNEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

AS-LUNEX ile tedavinin sonlandıniması için özel talimatlar yoktur.
AS-LUNEX'i uzun süre kullanmalısınız. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
AS-LUNEX'i kullanımı ile ilgili başka sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AS-LUNEX'i içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AS-LUNEX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Halsizlik, sersemlik hissi, baş dönmesi veya nefes almada güçlük gibi belirtileri olan ciddi aleıjik reaksiyonlar
• Ciltte kızanklık veya ağızda ülserler şeklinde belirtileri olan ciddi ve bazen hayatı tehdit eden rahatsızlıklar (örn: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme)
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden biri olursa DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte solukluk, yorgunluk, ciltte berelenmeler, kan yapan kan hücrelerinizde dengesizliğe bağlı bir kan hastalığının göstergesi olabilir.
• Yorgunluk, karın ağnsı veya sanlık (gözlerde veya ciltte sararma), bazen ölümcül de olabilen karaciğer yetmezliği gibi ciddi bir durumun göstergesi olabilir.
• Ateş, boğaz ağnsı veya öksürük gibi enfeksiyon belirtileri (AS-LUNEX yaşamı tehdit eden ağır enfeksiyonlara yakalanma riskini artınr.)
• Akciğerde iltihabın (interstisiyel akciğer hastalığı) belirtisi olabilen öksürük veya nefes alma problemleri
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AS-LUNEX'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Beyaz kan hücrelerinde belirgin derecede azalma (agranülositoz)
• Küçük çaplı damarların iltihabı (vaskülit, kutanöz nekrotizan vaskülit dahil)
• Kol ve bacak sinirlerinde rahatsızlıklar (periferik nöropati)
• Pankreas iltihabı (pankreatit)
• Böbrek yetmezliği
Bunlar ciddi yan etkilerdir ve çok seyrek görülür.
• Eozinofıl adı verilen kan hücreleri sayısında artış (eozinofıli); beyaz kan hücrelerinde (lökopeni) hafif azalma; tüm kan hücrelerinin sayısında azalma (pansitopeni).
• Kan basıncında şiddetli artış
• Akciğer iltihabı (interstisiyel-dokular arası akciğer rahatsızlığı) (öksürük veya nefes darlığı akciğer iltihabı belirtileri olabilir)
• Karaciğer enzimlerinin bazılarında artış, karaciğer iltihabı (hepatit) ve sarılık gibi ciddi rahatsızlıklar (ağır karaciğer yetmezliğini düşündürecek belirtiler yukanda belirtilmiştir.)
• Enfeksiyona neden olan mikrobun kana kanşması (sepsis) (şiddetli enfeksiyonu düşündürecek belirtiler yukarıda belirtilmiştir.)
• Kırmızı kan hücrelerinde azalma (anemi) ve kanın pıhtılaşmasında görev alan kan pulcuklannda azalma (trombositopeni).
• Kaygı (anksiyete)
• Tad bozukluklan
• Kurdeşen (ürtiker)
• Kas kirişi (tendon) yırtılması
• Kanda potasyum seviyesinde azalma
Bunlar ciddi yan etkilerdir ve seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

• Kandaki beyaz hücrelerin sayısında hafif azalma (lökopeni)
• Hafif veya potansiyel olarak ciddi aleijik reaksiyonlar
• İştahta azalma, kilo kaybı (az miktar)
• Halsizlik (asteni)
• Baş ağnsı, sersemlik
• Kanncalanma gibi deride aşın duyarlılık hissi (parestezi)
• Kan basıncında hafif yükselme
• İshal
• Bulantı, kusma
• Ağızda iltihap ve ağız ülserleri
• Karın ağnsı
• Karaciğer test sonuçlannın bazılarında artış
• Saç dökülmesinde artma
• Ekzema, ciltte kuruluk, döküntü, kaşıntı
• Genellikle ayak veya ellerde kas kirişlerinin iltihabına bağlı ağn (tendonit)
• Kanda belirli enzimlerin artışı (örn. kreatin fosfokinaz)
Bunlar hafif yan etkilerdir ve yaygın görülür.
Kandaki ürik asit seviyesinde azalma
Kanda fosfat seviyesinde azalma
Kanda bazı enzimlerde artış (laktat dehidrogenaz enzimi)
Kan yağlarında (kolesterol ve trigliseritler) artma
Bunlar AS-LUNEX'in hafif yan etkilerdir ve seyrek / oldukça seyrek görülür.
Aynca erkeklerde kısırlık görülebilir, ancak tedavi kesildiğinde düzelir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AS-LUNEX'in saklanması

AS-LUNEX'i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AS-LUNEX'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz AS-LUNEX'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız AS-LUNEX'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız

..

Ruhsat sahibi:Üretici Firma:Bu kullanma talimatı 01.08.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

As-Lunex 10mg Tablet

Etken Maddesi: Leflunomide

Atc Kodu: L04AA13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • As-Lunex 10mg Tablet - KT
 • As-Lunex 10mg Tablet - KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • As-lunex 10 Mg 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.