Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lafleks İzolife-p %5 Dekstroz Çözeltisi Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATILAFLEKS İZOLİFE-P % 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİDamar içine uygulanırSteril.

Etkin maddeler:

Her bir litre çözelti 45.44 gram dekstroz anhidrit (50 g dekstroz monohidrata eşdeğer), 2.6 gram sodyum laktat, 1.3 gram potasyum klorür, 0.31 gram magnezyum klorürhekzahidrat ve 0.26 gram dibazik potasyum fosfat içerir. Elektrolit konsantrasyonları; mEq/L(mmol/L): Sodyum 25 (25), Klor 20.5 (20.5), Potasyum 20.4 (20.4), Magnezyum 3 (1.5), Laktat 23(23), Fosfat 3 (1,5).

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza 'veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına 'vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veyadüşük dozkullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. LAFLEKS İZOLİFE-P % 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ nedir ve ne için kullanılır?


2. LAFLEKS İZOLİFE-P % 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ ni kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler


3. LAFLEKS İZOLİFE-P % 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LAFLEKS İZOLİFE-P % 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ'nin saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. LAFLEKS İZOLİFE-P% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİnedir ve ne için kullanılır?

LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİdamar içi yoldan uygulanan

bir çözeltidir.

Vücuttan kaybedilen sıvının ve elektrolit adı verilen bazı maddelerin yerine konmasında işe yarar ve bir miktar kalori sağlar.

LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

250, 500 ve 1000 mililitre hacminde plastik torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

1

LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

içerisinde vücut için gerekli olan elementler (yapı taşları) içeren bir çözeltidir.

İçerdiği glukoz (şeker) sayesinde bir miktar kalori de sağlar.

Damar içi yoldan kullanılan bir çözeltidir.

LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

özellikle bebek ve küçük çocuklarda günlük sıvı-elektrolit dengesinin idamesinde, ani başlayan ishalli çocuklardaki sıvı ve diğer kayıpların yerinekonmasında ve erişkinlerdeki aşırı sıvı kayıplarını ya da şeker hastalığına bağlı bazı durumlarınönlenmesi ve tedavisinde tercih edilir.

LAFLEKS İZOLİFE-P

% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla dakullanılmaktadır.

2. LAFLEKS İZOLİFE-P kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAFLEKS İZOLİFE-P

% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya davücudunuzda aşırı tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamayakarar verebilir.

LAFLEKS İZOLİFE-P% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSTniaağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

Daha önce LAFLEKS İZOLİFE-P, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deridöküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Çözelti aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

• İdrarın hiç olmadığı ya da çok az olduğu hastalar (anüri, ağır oligüri); böbrek yetmezliği.

• Savaşlar, kazalar, madenlerdeki göçükler, endüstri ve trafik kazalarında vücuttaki kas kitlesininezilmesiyle ortaya çıkan bir belirti kümesi (Crush sendromu).

• Alyuvarların dolaşım içinde parçalanması (ağır hemoliz) durumları.

• Böbreküstübezinin yetmezliği.

• Kandaki parathormon düzeylerinin düşük olduğu durumlar (hipoparatiroidizm).

• Bazı kalp hastalıkları (kalp bloku).

• Kanın normal pH'sının bazik tarafa kaymış olması (alkaloz).

• Sülfıtlere ve mısır kaynaklı ürünlere karşı aşırı duyarlılık durumunda.

LAFLEKS İZOLİFE-P% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ'niaağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde;

• kalp hastalığı (özellikle de birlikte bir böbrek hastalığı da varsa);

• dolaşan kan hacminiz artmışsa (hipervolemi);

• kalp yetmezliği olasılığı veya aşikar bir kalp yetmezliği durumunuz varsa (özellikle deameliyattan sonraki dönemde bir hastaysanız veya yaşlıysanız);

2

• tansiyonunuz yüksekse;

• vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem) olmuşsa;

• böbrek işlevleriniz bozulmuşsa, böbrekleriniz veya idrar yollarınızda taş vb nedenlerle birtıkanıklık varsa,

• vücutta potasyumun aşırı birikimine neden olan durumlar varsa veya ani gelişen susuz kalmadurumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumları gibi vücuttakipotasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar varsa;

• şeker hastalığınız, gizli şekeriniz ya da herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşıtahammülsüzlük durumunuz varsa;

• vücutta gerçekleşen yapım yıkım olaylarına ya da solunum hastalığına bağlı olarak kanınızınpH'sı bazik tarafa kaymışsa (metabolik ya da respiratuvar alkaloz);

• karaciğerinizde bir yetmezlik durumu varsa;

doktorunuz size LAFLEKS İZOLİFE-P%

5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

'ni kullanırken özel dikkat gösterecektir.

Halen dijital grubundan kalp ilaçlarıyla tedavi görüyorsanız, tedaviniz sık sık kalp elektronuz çekilerek yapılacaktır.

Ayrıca bazı nedenlerle sizde aşırı bir elektrolit kaybı varsa doktorunuz size bu ilaca ek olarak elektrolit uygulamak isteyecektir; bazen de tedavinize diğer mineral ve vitaminleri de eklemekisteyebilir.

Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir.

Bu ilacın size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca yalnızca torba sağlamsa ve içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

LAFLEKS İZOLİFE-P% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

LAFLEKS İZOLİFE-P damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaya da eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ'ni

kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza 'veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaya da eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİAraç ve makine kullanımı

LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ'

nin araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

3LAFLEKS İZOLİFE-P% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 100 ml'sinde 21 mg E222 Sodyum bisülfit içermektedir. Parenteral yolla alındığında, nadir olarak şiddetli aşırı duyarlık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercihedilmelidir.

Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarlauygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlıkgörevlisi tarafından kontrol edilecektir.

Ayrıca LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

ile aşağıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır:

• Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)

• Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar(vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

• Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri (vücuttapotasyum birikmesi riski nedeniyle) gibi tansiyon düşürücü ilaçlar

• Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle) gibi bağışıklık sistemibaskılayıcı ilaçlar

• Salisilatlar (ateş düşürücü olarak kullanılan bir ilaç grubu), barbitüratlar (havale durumlarındakullanılan bir ilaç) ve lityum (psikiyatrik hastalıklarda kullanılan bir ilaç) gibi asidik ilaçlar(LAFLEKS İZOLİFE-P idrarı alkali hale getirdiğinden bu ilaçların böbreklerden atılımı artar,etkileri azalır).

• Burun tıkanıklığı gibi durumlarda kullanılan sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin)ve iştah kesici ya da uyarıcı (stimülan) olarak kullanılan (deksamfetamin sülfat, fenfluraminhidroklorür gibi) alkali ilaçlar (LAFLEKS İZOLİFE-P

% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

idrarıalkali hale getirdiğinden bu ilaçların böbreklerden atılımı azalır, etkileri artar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza 'veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi 'veriniz.


3. LAFLEKS İZOLİFE-P% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİnasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre kararverecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

4

Doktorunuz LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİUygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Yaşlılarda kullanım:

Karaciğer, böbrek ya da kardiyak işlevlerde azalma daha sık görüldüğünden ve birlikte başka hastalık görülme ya da başka ilaç kullanma olasılığı daha fazla olduğundan genel olarak yaşlılarda doz seçimidikkatle ve genelde doz aralığının mümkün olan en alttaki sınırı alınarak yapılmalıdır.

Bu ilaç büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu durumlarda ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerinin azalması daha fazlaolduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalı ve tedavi sırasında böbrek işlevleri izlenmelidir.

Özel kullanım durumları:Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Bu ilaç büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu durumlarda ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar.

Eğer LAFLEKS İZOLLFE-P'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla LAFLEKS İZOLİFE-P % 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ kullandıysanız:

LAFLEKS İZOLİFE-P 'yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.LAFLEKS İZOLİFE-P% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.LAFLEKS İZOLİFE-P% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LAFLEKS İZOLİFE-P

%5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ'Aşağıdakilerden biri olursa, LAFLEKS İZOLİFE-P% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSTnikullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz:

• İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık, yanma hissi;

• Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı;

5

• Vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi;

• Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme;

• Baş dönmesi, bayılma hissi;

• Kalpte çarpıntı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAFLEKS İZOLİFE-P

% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

'ne karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Ayrıca uygulama devam ederken vücudunuzda ateş, titreme gibi belirtiler oluşursa (febril reaksiyon) DERHAL doktorunuza bildiriniz; bu durumda doktor uygulamaya son vererek acil tıbbi müdahaledebulunabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıda belirtilen yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir).

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma, uygulamanın yapıldığı yerden başlayaraktoplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik.

• Vücudunuzda veya kol ya da bacaklarınızda su toplanması (ödem), soluk alıp vermenizdezorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (konjestif kalpyetmezliği belirtileri)

• Kalbinizin normalden hızlı ya da yavaş çalışması, göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı.

• Kol ya da bacaklarınızda hissizlik, refleks kaybı, kas ya da solunum felci, şuurda bulanıklık,halsizlik, tansiyon düşmesi, kalbin ritminin bozulması, elektrokardiyografide anormallikler(Potasyum zehirlenmesine bağlı belirti ve bulgular).

• Sık nefes alıp verme, morarma.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı, kusma.

• Karın ağrısı.

• İshal.

Bunlar LAFLEKS İZOLİFE-P

% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileriwww.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 0008 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'a

6

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. LAFLEKS İZOLİFE-P% 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ'nin saklanması

LAFLEKS İZOLİFE-P 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, doğrudan ışık almayan yerde saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAFLEKS İZOLİFE-P % 5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:Üretim yeri:

MS Pharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ulaş OSB Mah. D100 Cad. Ergene 2 OSB No:28/l/Ergene/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR. Kullanma Talimatı

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

Kullanım öncesine kadar dış torbasından çıkarılmamalıdır.

Torbadaki rezidüel havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.

7

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen sonverilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.Açmak için:

1. Dış ambalajın sağlamlığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz; ambalaj hasar gördüysekullanmayınız.

2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.

3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz.

4. Torba içindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

1. Torbayı asınız.

2. Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.

3. Uygulama setinin spaykım, uygulama ucuna sıkıca batırınız. Çözeltinin set içinden geçirilerekhastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:Uygulama öncesi ilaç ekleme

1. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.

2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan uygulanır.

3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır. Potasyum klorür gibi yoğun ilaçlarda torbanınuygulama çıkışına, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak karışması sağlanır.

DikkatUygulama sırasında ilaç ekleme

1. Setin klempi kapatılır.

8

2. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.

3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundanuygulanır.

4. Torba askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak çözelti ve ekilacın karışması sağlanır.

6. Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

9

İlaç Bilgileri

Lafleks İzolife-p %5 Dekstroz Çözeltisi

Etken Maddesi: Dekstroz Anhidrit, Sodyum Laktat, Potasyum Klorür, Potasyum Fosfat Dibazik, Magnezyum Klorür Hekzahidrat

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.