Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Maxaljin SR 200mg Mikropellet Kapsül Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Flurbiprofen

KULLANMA TALİMATI

MAXALJİN SR 200 mg Kapsül Ağızdan alınır.

Etkin madde:


Her bir uzatılmış sahmh(SR) kapsül 200 mg flurbiprofen içermektedir.

Yardıma maddeler:

Şeker küresi, Sukroz, Hidroksi Propil Metil Selüloz (HPMC E5), Etil Selüloz, Kollaidal silikondioksit(Aerosil) Polietilen glikol içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız


Bu Kullanma Talimatında:


/.

MAKALJİN SR nedir ve ne için kullanılır?


2. MAKALJİN SRkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


J. M/4X4 LJ/N

SR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.MAXALJİNSR'm saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

^ 1. MAXALJİN SR nedir ve ne için kullanılır?

MAXALJİN SR 200 mg Kapsül içerisinde 15 kapsül bulunmaktadır.
15 SR Kapsül PVC/PVDC/Alü Blister ambalaj ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanmıştır.
MAXALJİN SR çeşitli ağnları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) olarak bilinen grupta yer alır.
MAXALJİN SR.
• Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)
• Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit)
• Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit)
• Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıklan (bursit ve tendinit)
• Yumuşak doku yaralanmaları
• Adet agnsı (dİsmenore) için kullanılır.

2, MAXALJİN SR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAXALJİN SR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• MAXALJİN SR'ın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşın duyarlığınız varsa,
• Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,
• Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağnnız olursa,
• Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
• Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığmız varsa,
• Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.

MAXALJİNaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız jjerektiği hakkında size bilgi verecektir,
• Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise. MAXALJİN SR tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir,
• Sıvı tutulması veya ödem olursa,
• Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağh olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığımz varsa,
• İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,
• Yaşlıysanız, kalp ve kan damarlan hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızhklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,
• Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir,
• Deri döküntüsü, mukoza bozukluklan veya başka her türlü aşın duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir,
• Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız,
C0X-2 inhibitörleri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer İlaçlan birlikte kullanmayınız.
Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında meydana gelmektedir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MAXALJİN SR, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Gebeliğin geç safhalannda (6.aydan itibaren) MAXALJİN SR kullanmayınız. Doktorunuz tarafmdan tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer, bu durum da bebeğinize zarar verebilir.

Araç ve makine kullanımı

MAXALJİN SR baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MAXALJİN SR ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:
• ADE inhibitörleri ve anjiyotensin

II

antagonisileri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
• Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç)
• Antikoagulanlar (kan sulandırıcı İlaçlar)
• Beta-adreneıjik blokör ajanlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
• Diüretikler (idrar söktürücüler)
• Kortikosteroidler (alerji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır)
• Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar)
• Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar)
• Metotreksat (kanser tedavisinde kullamlır)
• Digoksin (kalp yetmezliğinde kullamlır)
• Oral hİDoelisamik aianlar (seker hastalığı tedavisi ilaçlan)
» Kinolon grubu antibiyotikler
kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar MAXALJİN SR ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kuUamyorsamz veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MAXALJtN SR nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde: Günde

I

adet yemekten sonra, akşamlan alınır.

• Uygulama yolu ve metodu:

Kapsülleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından, çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklarından dolayı, en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Bunun yanmda ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.

Eğer MİXAUİN SR 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAXALJtN SR kullandıysanız

MAXALJİN SR'ı aşın dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve kann ağrısı meydana ^elir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. MAXALJİN SR'm alınmasmdan sora-aki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.

MAXALJİN SR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MAXALJİN SR'ı kullanmayı unutursanız

Kapsüllerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki kapsüllerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacmızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsamz

unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız;

doz sizin için aşın olabilir.

Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAXALJİN SR'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MAXALJİN SR'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Eğer,
• Solunum güçlüğü (bronkospazm)
• Mide ve bağırsak kanaması (kusmuk ya da dışkıda kanama)
• Göz ve deri renginin sanya dönmesi
• Halüsinasyon (olmayan şeyleri varmış gibi görmek, sanrı)
• Bulanık ve çift görme
• Vücutta sıvı birikimi (örneğin ayak bileklerinde şişlik)
• Ciddi baş ağrısı, yüksek ateş, görmede değişiklik
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte döküntü (ürtiker)
• Hipotansiyon veya hipertansiyon
• İştahsızlık, aşm susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)
• Böbrek yetmezliği
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kann ağnst
• Bulantı
• İştahta değişiklikler
• Tat almada değişiklikler
• Ağız kuruluğu, ürperme, ateş, terleme, çarpmtı
• Halsizlik, hasta hissetme
Bunlar MAXALJİN SR'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılanırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MAXALJİN SR'in saklanması

MAXAUİN SRçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25T'nin altındaki oda sıcaklığında saklaymız.

^ Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAXALJİN SR 'ı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467 Maslak/San yer/İstanbul Tel : 0212 366 84 00 Faks; 0212 286 20 20

Üretim Yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Maxaljin SR 200mg Mikropellet Kapsül

Etken Maddesi: Flurbiprofen

Atc Kodu: M01AE09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Maxaljin Sr 200 Mg 15 Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.