Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Perbronş Şurup Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI

PERBRONŞ 50 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

5 ml (1 ölçek) şurup, 50 mg oksolamin fosfat içermektedir.

•

Yardımcı maddeler:

Metil paraben (E218), ponso 4R (E124), frambuaz esansı, sitrik asitsusuz, sakaroz, etil alkol ve distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. PERBRONŞ nedir ve ne için kullanılır?


2. PERBRONŞ'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PERBRONŞ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PERBRONŞ'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. PERBRONŞ nedir ve ne için kullanılır?

• PERBRONŞ, etken maddesi oksolamin fosfat sayesinde solunum yolları mukozasınıninflamasyonuna (iltihap, yangı) bağlı ateş, ağrı ve tahrişi ortadan kaldıran; balgamı eriticietkisi ile salgıları sulandıran ve böylece öksürüğü sebebi ile birlikte tedavi eden bir ajandır.

• PERBRONŞ, 120 ml şurup içeren renkli cam şişede, 5 ml'lik plastik kaşığı ile birliktesunulur. Kırmızı berrak şurup görünümündedir.

• PERBRONŞ, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik eden öksürüğünsemptomatik tedavisinde kullanılabilir.

2. PERBRONŞ'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerPERBRONŞ'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer PERBRONŞ'un herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız,

1/5

6 yaş altındakilerde kullanılmamalıdır.

PERBRONŞ'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer mide hassasiyetiniz varsa yemekten sonra kullanınız. Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ile yan etkiler genellikle önlenebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PERBRONŞ'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelerde yeterli çalışma bulunmadığından, PERBRONŞ hamilelik dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziren kadınlarda yeterli çalışma bulunmadığından, PERBRONŞ emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

PERBRONŞ, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

PERBRONŞ'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PERBRONŞ sakaroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasageçiniz.

PERBRONŞ'un içeriğindeki ponso 4R (E124), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

PERBRONŞ'un içeriğinde bulunan metil paraben (E218) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

PERBRONŞ'un içeriğinde az miktarda her bir ölçekte 100 mg'dan az etanol (alkol) vardır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

2/5

Antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlarla tedavi görüyorsanız PERBRONŞ'u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. PERBRONŞ nasıl kullanılır?• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde, 5 ml'lik 3 ölçek; 6 yaşından büyük çocuklarda ise 5 ml'lik 1-2 ölçek günde 4 kere yemekten sonra kullanılır.

Doktorunuz PERBRONŞ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Yemeklerden sonra ağız yoluyla alınır. Gereğinde eşit miktarda su ile sulandırılarak kullanılır.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

Eğer PERBRONŞ'un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla PERBRONŞ kullandıysanız:

Aşırı doz durumunda baş dönmesi, renk solgunluğu, kusma ve heyecanlanma görülebilir.

PERBRONŞ'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ilekonuşunuz.PERBRONŞ'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.PERBRONŞ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

3/5

Tüm ilaçlar gibi, PERBRONŞ'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PERBRONŞ'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz ve/veya boğazda şişme (anjiyonörotik ödem [mukoza ve cilt altı dokulardameydana gelen ani şişme]),

• Nefes alma güçlükleri (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),

• Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PERBRONŞ'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

PERBRONŞ kullanımına bağlı aşağıdaki yan etkiler de görülebilir:

Yaygın olmayan (1000 hastada 1'den fazla ve 100 hastada 1'den az):


Çocuklarda göz yanılsamasına sebep olabilir.

Seyrek (10.000 hastada 1'den fazla ve 1.000 hastada 1'den az):


Özellikle hassas bir yapıya sahipseniz aç karnına verilince bulantı, kusma, mide yanması ve bağırsak hareketlerinde artmaya sebep olabilir. Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması veyemekten biraz sonra verilmesi ile bu durum genellikle önlenebilir.

Çok seyrek (10.000 hastada 1'den az):


Ağız mukozasında geçici his azalması Aşırı hassasiyeti olanlarda kurdeşen

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

4/55. PERBRONŞ'un saklanması

PERBRONŞ'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra PERBRONŞ'u kullanmayınız.


Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:


Casel Ecz. Cahit Selimoğlu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. No: 4 Esenyurt / İstanbulTelefon: + 90 (0212) 450 20 00Faks: + 90 (0212) 450 20 65

Üretim Yeri:


Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 Sancaktepe / İstanbul

Bu kullanma talimatı .../.../......tarihinde onaylanmıştır.


5/5

/

5/5

İlaç Bilgileri

Perbronş Şurup

Etken Maddesi: Oksolamin Fosfat

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Perbronş Şurup - KUB
 • Perbronş Şurup - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Perbronş 10 Mg 150 Ml Şurup
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.