Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Serum Fizyolojik Biofarma % 0,9 Ampul Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Elektrolitler

KULLANMA TALİMATI

SERUM FİZYOLOJİK BİOFARMA % 0,9 ampul

Kas içine, deri altına, damara ya da benzeri bölgelere uygulanır.

Her 2 ml'lik ampul;

• Etkin madde:

0,018 g sodyum klorür,

• Yardımcı maddeler:

Enjeksiyonluk su içerir.
Her 5 mlMik ampul;

• Etkin madde:

0,045 g sodyum klorür,

• Yardımcı maddeler:

Enjeksiyonluk su İçerir.
Her 10 ml'lik ampul;

• Etkin madde:

0,09 g sodyum klorür,

• Yardımcı maddeler:

Enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda :


1. SERUM FİZYOLOJİK nedir ve ne için kullanılır?


2. SERUM FİZYOLOJİKLİ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.

SERUM FİZYOLOJİK nasıl kullanılır?


4. Olasj yan etkiler nelerdir?


5. SERUM FİZYOLOJİK'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. SERUM FİZYOLOJİK nedir ve ne için kullanılır?

SERUM FİZYOLOJİK bir ampulde 0,018 g sodyum klorür içeren 10 ve 100 ampullük kutularda takdim edilmektedir. Ampuller berrak ve renksiz çözelti içermektedir.
SERUM FİZYOLOJİK;
. Vücutta gözlenen belirli tuz ve sıvı dengesizliklerinin önlenmesinde ya da tedavisinde, Belirli ilaçlann seyreltilmesinde veya hazırlanmasmda,
• Yara, göz yüzeyi ve benzeri bölgelerin yıkanmasında,
Hemodiyalizde (böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi) veya kan naklini başlatırken ya da bitirken başlıca sıvı olarak kullanılır.

2. SERUM FİZYOLOJİKLİ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SERUM FİZYOLOJİK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

SERUM FİZYOLOJİK sodyum klorüre aşırı duyarlılık durumunda, hipertonik uterusta (gebelikte rahim kasılmalarında artış), kandaki sodyum düzeyleri normalden yüksek olduğunda ve ödem varlığında kullanılmamalıdır.

SERUM FİZYOLOJİK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
. Kalp hastalığınız varsa,
• Kan basıncınız yüksekse,
. Nefes darlığınız varsa,
. Böbrek bozukluğunuz varsa,
• Kan basıncının yükseldiği ve idrara önemli miktarda protenin çıktığı preeklampsi adlı hamileliğiniz ile ilgili bir durum varsa,
. Ayak bilekleriniz şişiyorsa,
• Kanınızda çok fazla yağ veya protein varsa,
» Şeker hastasıysamz,
• Sodyum tuzu içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.
Yaşlılara ve gençlere ilaç uygulanırken dikkat edilmelidir.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

SERUM FİZYOLOJİK'in yiyecek ve içecek ile kullandması

Uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Uaci kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Emzirirken ilacı kullanmanızda bir sakınca yoktur.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

SERUM FİZYOLOJİK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel önlem almmasını gerektirecek yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Sulandınlarak hazırlanan sadece belirli ilaçlarda seyreltici olarak kullanılır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SERUM FİZYOLOJİK nasıl kullanılır?

SERUM FİZYOLOJİK doktorunuz ya da bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır. Sıvı veya tuz dengesizliklerinin önlenmesinde ya da tedavisinde ilacımz damar yoluyla uygulanacaktır. Doktorunuz durumunuza göre sizin İçin uygun belirleyecektir, aşağıdaki bölüm hekiminize veya sağlık personeline yöneliktir. İlaçların seyreltilmesinde, hazırlanmasında veya yıkama amaçlı kullanılacağı vakit uygulama yolu hazırlanan ilaca yada yıkama metoduna bağlıdır.

Uygulama yolu ve metodu;

SERUM FİZYOLOJİK kas içine, deri ahma, damara veya yıkama amaçlı olarak yaralara, göz yüzeyine ve benzeri bölgelere uygulanır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanıını:

Veri bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

SERUM FİZYOLOJİK böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Veri bulunmamaktadır.

Eğer SERUM FİZYOLOJİK in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullan manız gerekenden daha fazla SERUM FİZYOLOJİK kullandıysanız:

Doz aşıldığında erken belirti olarak iritabilite (uyanlara aşın yanıt verme), uyuşukluk ve güçsüzlük görülür.

SERUM FİZYOLOJİK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SERUM FİZYOLOJİK'! kullanmayı unutursanız

İlacımz bir sağlık personeli tarafmdan uygulanacağından kullanmanız gereken dozun unutulması beklenmez. Ancak uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


SERUM FİZYOLOJİK ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

SERUM FİZYOLOJİK ile tedavi sonlandınldığmda herhangi bİr olumsuz etki beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Doğru bir şekilde uygulandığı takdirde SERUM FİZYOLOJİK'in istenmeyen etkiye yol açması beklenmez. Sodyum klorür doğal olarak vücudumuzda bulunduğundan düşük hacimlerde yapılacak enjeksiyonlar yan etkiye yol açmaz. Vücudunuzdaki sodyum düzeyi yüksekse doktorunuz enjekte edileceği ilaç hacmini azaltabilir. İlacınız deri altına uygulandığı vakit enjeksiyon bölgesinde ağn hissedebilirsiniz. İç organların su kaybetmesine bağlı olarak pıhtı oluşumu ve iç kanama görülebilir.
Vücuttaki fazla sodyum klorürün genel yan etkileri arasında bulantı, kusma, ishal, kann bölgesinde kramp, susuzluk, tükürük ve gözyaşı salgısında azalma, terleme, ateş, kan basıncında azalma, kalp çarpıntısı, böbrek yetmezliği, periferik (genellikle bacaklarda) ve pulmoner (akciğerlerde görülen) ödem, solunum durması, baş agnsı, baş dönmesi, huzursuzluk, iritabilite (uyanlara aşırı yanıt verme), güçsüzlük, kas seğirmesi, kas sertliği, nöbet, koma ve Ölüm yer almaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşıla:)irsamz doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SERUM FİZYOLOJİK'in saklanması

SERUM FİZYOLOJİK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


SO'^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Berrak olmayan ampulleri kullanmaymız. Kullandıktan sonra kalan çözeltiyi atınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SERUM FİZYOLOJİK'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpmar Mah. Fatih Cad. No: 17 Şamandıra -Sancaktepe/İstanbul

Üretim Yeri:


İmaretçioglu Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti,
Samsun İh, Serbest Bölge, E Ada, 2 Parsel Limaniçi/Samsun

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Serum Fizyolojik Biofarma % 0,9 Ampul

Etken Maddesi: Sodyum klorür

Atc Kodu: B05BB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.