Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vesifix 5mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Üriner Antispazmodikler » Solifenasin

KULLANMA TALİMATI

VESİFİX 5 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir film tablet 5 mg Solifenasin süksinat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz anhidrat (Lactopress anhidrat), prejelatinize nişasta, hidroksi propil metil selüloz 603 (pharmacoat 603), magnezyum stearat, film kaplama olarak; kollicoat İR, kollidon VA 64, titanyum dioksit, kaolin, sodyum lauril sülfat, sarı demir oksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

VESİFİK nedir ve ne için kullanılır?


2. VESİFİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VESİFİK nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VESİFİK 'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. VESİFİX nedir ve ne için kullanılır?

• VESİFİX idrar yollarmdaki spazmı giderici (üriner antispazmotik) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.
• VESİFİX, açık sarı renkli, yuvarlak, bir yüzü “5” yazılı, bombeli film tablettir, karton kutu içerisinde 30 film tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
• VESİFİX tablet aşırı çalışan idrar torbası belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu belirtiler arasında sık idrara çıkma ihtiyacı, sıkışarak tuvalete gitme ihtiyacı, zamanında tuvalete yetişememenizden kaynaklanan idrar kaçırma bulunmaktadır. VESİFİX alındığı zaman etkin madde olan solifenasin vücudunuza salınarak idrar torbanızın faaliyetini azaltır ve idrar torbanızı kontrol altına alabilmenizi sağlar.

2. VESİFİX 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VESİFİX 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• QT uzaması/Torsade de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız
• Solifenasin süksinat veya VESİFİX'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)
• Böbrek diyalizine giriyorsanız
• VESİFİX'in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketokonazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa
• Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse
• Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa
• İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retansiyon)
• Ciddi bir mide veya bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyon olan toksik megakolon dahil)
• Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa
• Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek göz içi basıncı (glokom) varsa

VESİFİX 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa
• Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa
• Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus hemia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa
Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve ayrıca kemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonat türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda VESİFİX 'i günde 5 mg'dan daha fazla almamalısınız
Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda VESİFlX 'i günde 5 mg'dan daha fazla almamalısınız
VESİFİX 'in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veya eczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.
Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir takım belirtiler gösteriyorsanız
Ayrıca;
Doktorunuz VESİFİX tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunlan ya da boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız


VESİFİX 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VESİFİX aç veya tok kamına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

VESİFİX 'in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Emzirme döneminde VESİFİX kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

VESİFİX bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

VESİFİX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VESİFİX, laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VESİFİX kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız VESİFİX kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz:
• Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. VESİFİX tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir hafta ara verilmelidir.
• Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullamimaktadır), VESİFİX'in etkisi azalabilir
• Sindirim sistemini daha hızlı çahştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid), kullanıyorsanız VESİFİX'in etkisi azalabilir.
VESİFİX'in vücuttan atılmasını azaltan ilaçlar da (örneğin ketokonazol) kullanıyorsanız günde sadece 5 mg VESİFİX almalısınız. Aynı zamanda ciddi böbrek hastalığınız veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa hiç VESİFİX kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VESİFİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
• Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
• Günde bir kez 5 veya 10 mg'lık bir tablet alınız.
• Doktorunuz hangisinin sizin için en uygun doz olduğunu size anlatacaktır.
• VESİFİX'i her gün aynı saatte alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

VESİFİX ağızdan alınır ve bir içecekle bütün halde yutulmalıdır. Aç veya tok kamına alınabilir. Tabletleri kırmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda VESİFİX'in güvenliliği ve etkinliği henüz tam olarak belirlenmemiştir ve bu nedenle VESİFİX'i çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği

Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg'dan daha fazla VESİFİX almaymız.

Karaciğer yetmezliği

Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg'dan daha fazla VESİFİX almayınız.

Eğer VESİFİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VESİFİX kullandıysanız:

VESİFİX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya hastanenin acil bölümüne başvurunuz ve onlara kaç adet tablet aldığınızı söyleyiniz.


Çocukların kazara VESİFİX alması durumunda derhal tıbbi yardıma başvurunuz.
Doz aşımı aşağıdaki etkilere yol açabilir:
Baş ağnsı, ağız kuruluğu, baş dönmesi, sersemlik ve bulanık görme.
Ciddi doz aşımı durumunda, halüsinasyonlar, aşın uyarılabilirlik, nöbetler, solunum sorunları (solunum yetersizliği), artan nabız (taşikardi), idrar yapamama (üriner retansiyon), göz bebeklerinde büyüme (dilatasyon) görülebilir.
QT uzaması adı verilen ritim bozukluğu dahil, kalp ritmi bozukluğu, kalp yetmezliği veya kalbe yetersiz kan akımı gibi belli risk türleriyle karşı karşıya olan hastalar için özel dikkat gösterilmesi gerekir.

VESİFİX'i kullanmayı unutursanız

Eğer tableti zamanında almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz alınız. Günde birden fazla doz almayınız. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


VESİFİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviyi kesmeye karar verirseniz her zaman doktorunuza başvurunuz.
VESİFİX kullanmayı keserseniz idrar kesenizde aşırı aktivite belirtileri yeniden görülebilir veya kötüye gidebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VESİFİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retansiyon)
• Bağırsak tıkanması
• Bacaklarda şişme
• Halüsinasyon
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

• Ağız kuruluğu
• Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı
• Kusma
• Baş dönmesi
• Baş ağrısı
• Bulanık görme
• Reflü hastalığı (yanma dahil)
• Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu
• Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma
• Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu
• Kaşıntı
• Döküntü
• Allerjik döküntü
• Yorgunluk, uyku hali
Bunlar VESİFİX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VESİFİX'in saklanması

VESİFİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VESİFÜCi kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VESİFİX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


NOBEL İLAÇ PAZARLAMA ve SANAYİİ LTD. ŞTİ.
İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Üretim yeri:


NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Sancaklar, 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı 20/07/2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Vesifix 5mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Solifenasin süksinat

Atc Kodu: G04BD08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Vesifix 5mg Film Kaplı Tablet KT
 • Vesifix 5mg Film Kaplı Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.