Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Airsonid 200 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Blister Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) » Glükokortikoidler » Siklesonid

KULLANMA TALİMATI AİRSONİD 200 mcg inhalasyon için toz içeren blister Ağızdan solunarak kullanılır.

• Etkin madde:

İnhalasyon için her bir doz 200 mcg siklesonid içerir.

• Yardımcı madde(ler):

Laktoz içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma tali-matmı saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihti-yaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. AİRSONİD nedir ve ne için kullanılır?


2. AİRSONİD 'i kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AİRSONİD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AİRSONİD 'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. AİRSONİD nedir ve ne için kullanılır?

• AİRSONİD etkin madde olarak 200 mcg siklesonid içerir.
• AİRSONİD 200 mcg, 60 dozluk inhalasyon için toz içeren Alü/Alü blister ambalajlarda inhalasyon cihazı içerisinde bulunur. AİRSONİD yardımcı madde olarak laktoz içerir.
• AİRSONİD etki göstereceği yer olan akciğere, ağız yolundan nefes ile alınan, beyaz renkli bir inhalasyon tozudur. Her gün kullanılması gereken, koruyucu bir ilaçtır (kortikosteroid). Etkisini sadece akciğerde, nefes yolu ile alındıktan sonra göstermek üzere tasarlanmıştır.
• Astımın tüm basamaklarında iltihabı gidermek, solunum yolunu genişletmek, belirtilerin kontrolünü sağlamak ve oral steroid ihtiyacını (solunum yolu hastalıklarının alevlenmesinde kullanılan ilaçlar) azaltmak amaçlı kullanılır.
KOAH'ta (Kronik obstrüktif [tıkayıcı] akciğer hastalığı) tek başına kullanılması önerilmez.
• AİRSONİD nefes darlığı gibi astım belirtilerini ve astım atağı geçirme ihtimalini azaltarak, daha rahat nefes almanızı sağlar. AİRSONİD'in koruyucu etkisi zaman içinde gelişir. Bu nedenle kendinizi iyi hissetseniz bile, ilacı kullanmaya her gün devam etmelisiniz.

2. AİRSONİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AİRSONİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• İçindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız),
• 6 yaşından küçük çocuklarda

kullanmayınız.

• Akciğer sisteminizi etkileyen fungal (mantar), viral, bakteriyel enfeksiyon veya akciğer tüberkülozu (TB) tedavisi görüyorsanız veya daha önceden gördüyseniz.

AİRSONİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Belirtileriniz kötüleşiyorsa (öksürük, nefes darlığı, güçlükle ve hırıltılı solunum, göğüs darlığı),
• Uygulamadan hemen sonra hırıltılı solunum gerçekleşiyorsa,
• Bağışıklık sisteminiz zayıf ise (bir hastalık veya bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir ilaç nedeniyle),
• Osteoporozunuz (kemik erimesi) var ise ya da ailenizde osteoporozu olan kişiler var ise,
• Uzun süre hareketsiz kalıyor iseniz,
• Kemik yoğunluğunuzu azaltabilen ilaçlar [önr; antikonvülsanlar (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç türü), kortikosteroidler (steroid yapıda bir ilaç türü)] kullanıyorsanız,
• Gözünüz ile ilgili rahatsızlıklarınız var ise [görme değişiklikleri, göz içi basınç artışı, göz tansiyonu (glokom) ve/veya katarakt],
• Alerjik rinit (burun içi iltihaplanma) ya da egzema (kaşıntılı ve kırmızı cilt) gibi alerjik etkiler gözlemleniyorsa,
• Şiddetli astımınız varsa,
• Hipotiroidizminiz (tiroid hormonu seviyesinin normalden düşük olması) varsa,
• Eozinofiliniz (kanda eozinofil adı verilen bir tür alerji hücresi sayısında artış) varsa,
• Hipoprotrombineminiz [kanda protrombin (kanın pıhtılaşmasında rol oynar) yoğunluğunun düşük olması] varsa,
• Siroz hastalığınız varsa,
• Bulantı, kusma, yüksek ateş veya ishal gibi ciddi semptomlar görülürse,
• Eğer steroid tabletten AİRSONİD'e geçmişseniz, kortikosteroidlerle ilişkili olarak böbrek üstü bezi yetmezliği riski bir süre devam edebilir. Böbrek üstü bezi yetmezliğine ait bulgular (örn. baş dönmesi, halsizlik, bulantı, iştah kaybı, huysuzluk, saç dökülmesi, güçsüzlük, baş ağrısı, hafıza problemleri, alerji, yeme isteği ve kan şekeri hastalıkları) bir süre görülebilir.
• Böbrek üstü bezi yetmezliğiniz varsa,
• Çocuklarda büyüme geriliği görülebilir. Bu nedenle AİRSONİD kullanımı sırasında doktorunuzun çocuğunuzun büyümesini takip etmesi önemlidir.
• Çabuk ve kısa etkili (rahatlatıcı) inhaleriniz sizi rahatlatmıyorsa, derhal doktorunuzla bağlantıya geçin.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.

AİRSONİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AİRSONİD'in yiyeceklerle ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•sadece

doktorunuzun önermesi halinde kullanınız.
• AİRSONİD anne üzerindeki olası yararın bebeğin gelişimi üzerindeki olası riskinden fazla olması durumunda kullanılabilir. Eğer doktorunuz AİRSONİD kullanımına devam etmenize karar verdiyse; astım kontrolünü sağlayacak en düşük doz kullanılmalıdır.
• Hamileliğiniz sırasında kortikosteroid kullandıysanız, çocuğunuzun böbrek üstü bezi fonksiyonları dikkatle takip edilecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

AİRSONİD'i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
• İnhale siklesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
• AİRSONİD, sadece anne üzerindeki yararın bebek üzerindeki olası riskinden yüksek olduğu durumlarda reçete edilebilir.

Araç ve makine kullanımı

İnhale siklesonid'in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur ya da ihmal edilebilecek düzeydedir.

AİRSONİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AİRSONİD'in içerisinde laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Mantara karşı bir ilaç (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir ya da nelfinavir içeren ilaçlar) kullanıyorsanız, AİRSONİD'i kullanmadan önce doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.

Eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz.


3. AİRSONİD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AİRSONİD'i her zaman doktorunuzun size tarif ettiği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.
İnhaler 60 puf (doz) içerir. Doktorunuzun size önerdiği günlük uygulama dozuna göre, bu ilaç 1 ila 2 ay yetecek dozu içermektedir.
Doktorunuz her gün ne kadar ilaç kullanmanız gerektiğini size anlatacaktır ve bu miktar sadece sizin ihtiyacınız kadardır.
• Hastaların çoğunda astımın kontrol altına alınması için önerilen günlük AİRSONİD dozu 200 mikrogramdır.
• Günlük doz bazı hastalarda, astım kontrolünün sağlanması için uygun olabilen 100 mikrograma düşürülebilir.
• Astım belirtilerinin şiddetlendiği hastalarda AİRSONİD dozunun arttırılması gerekebilir. Günde iki kez 400 mikrogram verilmek üzere, 800 mikrogram/gün'e kadar yükseltilebilir. Ancak yüksek dozların 3 aydan daha uzun süre kullanımını doğrulayan veri yoktur.
Eğer gerekiyorsa; doktorunuz kortikosteroid tablet ve/veya iltihaplanma durumunda antibiyotik verebilir.
-Doktorunuz astımınızın kontrol altına alınması için gerekli en düşük dozu ayarlayacaktır. -Belirtilerinizde (öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs darlığı) 24 saat içinde bir iyileşme fark etmelisiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Birçok durumda, doktorunuz AİRSONİD'i günde bir defa, sabah ya da akşam kullanmanızı isteyecektir. Doktorunuzun size vereceği talimatlara dikkatlice uymanız gerekir. Kendinizi iyi hissetseniz bile, AİRSONİD'i düzenli olarak her gün kullanmanız önemlidir.
Eğer çabuk ve kısa etkili (rahatlatıcı) inhalerinizi haftada 2 ya da 3 kereden fazla kullanmanız gerekirse, ilacınızı gözden geçirmesi için doktorunuza bu durumu bildirmeniz gerekir.
Bu talimatta yazan bilgiler size anlatılanları hatırlatmak amacıyladır.
AİRSONİD, ağız yoluyla inhalasyon şeklinde kullanılır. İnhalasyondan sonra ağız su ile durulanmalıdır.
İnhalasyon cihazı yoluyla nefes alındığında ilaç akciğerlere ulaşır. Bu nedenle, cihazın ağız parçası aracılığıyla derin ve güçlü nefes alınması önemlidir.
İnhalasyon cihazının kullanımı doktor veya eczacı tarafından hastaya gösterilmelidir.
İnhalasyon cihazı kullanma talimatı için bakınız ekli talimat.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

AİRSONİD, 6 yaş altındaki çocukların tedavisinde önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapmak gerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmak gerekmez.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz AİRSONİD ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Doktorunuz ile konuşmadan başka bir ilaç kullanmayınız (reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere).

Eğer AİRSONİD 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AİRSONİD kullandıysanız:

Aşırı dozda AİRSONİD kullanımında özel bir tedavi gerekmemektedir. Uzun süre kullanmanız gerekenden fazla AİRSONİD kullandıysanız, belli seviyede adrenal baskılanması olabilir ve böbrek üstü bezi fonksiyonlarınızın kontrolü gerekebilir.

AİRSONİD'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AİRSONİD'i kullanmayı unutursanız:

AİRSONİD'i kullanmayı unutursanız, o dozu atlayın ve zamanı geldiğinde bir sonraki dozdan devam edin. Eksik dozu telafi etmek için ilacı iki kere SOLUMAYIN (İNHALE ETMEYİN).

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AİRSONİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

AİRSONİD etkisini en iyi her gün düzenli alındığında gösterir. Kendinizi iyi hissetseniz bile inhaleri, doktorunuz kullanmamanızı söyleyene kadar kullanın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AİRSONİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Siklesonid kullanımı ile görülen yan etkiler genellikle hafiftir. Birçok vakada tedaviye devam edilmiştir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AİRSONİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Dudak, dil ve boğazın şişmesi (anjiyoödem) gibi hemen veya daha sonra meydana gelen aşırı duyarlılık reaksiyonları.
Bu belirtiler meydana geldiğinde ilaç kullanımını durdurunuz ve derhal tıbbi yardım alınız.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

AİRSONİD vücudunuzda steroidlerin normal üretimini etkileyebilir. Bu durum genellikle uzun süre ve yüksek dozda tedavi gören hastalarda gözlenir. Bu etkiler:
• Çocukların ve ergenlik çağındakilerin büyümesinde yavaşlama,
• Kemiklerin incelmesi,
• Göz lensinde muhtemel bulanmalara (katarakt) yol açarak netliği bozulan görüş,
• Gözde normal olmayan yüksek tansiyona bağlı olarak görme kaybı (glokom),
• Aydede yüz, vücudun üst kısmında kilo artışı, kol ve bacaklarda incelme (Cushingoid özellikler, Cushing sendromu),
• Bağışıklık sisteminin baskılanması,
• Zatürre (pnömoni),
• Nefes almada güçlük (paradoksikal bronkospazm),
• Alanin aminotransferaz (ALT) (bir karaciğer enzimi) seviyesinde artış,
• Gamma glutamil transferaz (GGT) (bir karaciğer enzimi) seviyesinde artış.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Nezle,
Sinüzit,
Boğaz iltihabı,
Baş dönmesi,
Yutak iltihabı,
Tad alma duyusunda bozukluk (disguzi),
Boğaz ağrısı,
Boğaz kuruluğu,
Boğazda tahriş,
Eklem ağrısı,
Sırt ağrısı,
Öksürük,
Ağız kuruluğu,
Göğüste rahatsızlık,
Hızlı ya da düzensiz kalp atışları (palpitasyonlar),
Ses kısıklığı/boğukluğu, inhalasyon sonrası öksürük ve hırıltının artması,
Bulantı,
Kusma,
Yüzde şişkinlik,
Mide ve bağırsakta iltihabi durum (gastroenterit),
Hazımsızlık (dispepsi),
Karın ağrısı,
• Ağızda pamukçuk (bir mantar iltihabı) oluşumu,
• Kandidiyaz (bir tür mantar enfeksiyonu),
• Konuşmanın bozulması (disfoni),
• Baş ağrısı,
• Deride kaşınma ve kızarıklığa neden olan döküntü ve/veya egzema,
• Vücutta çürük oluşumu,
• Yorgunluk,
• Hipertansiyon (yüksek tansiyon),
• Gözlerde kaşıntı ve sulanma (konjunktivit),
• Kilo artışı.
Bunlar AİRSONİD'in hafif yan etkileridir.
Uzun süre tedavi olan ergenlik çağındaki hastaların boyları düzenli olarak ölçülmelidir. Büyüme oranı yavaşlamışsa, doktorunuz astımınızı kontrol altına alabilecek etkideki en düşük doz ile tedavinizi düzenleyecektir.
Steroid tabletler, AİRSONİD gibi bir inhalerden daha fazla yan etkiye neden olabilir. Eğer AİRSONİD kullanımı sırasında veya daha önce steroid tablet aldıysanız, tabletlere bağlı yan etki oluşma riski bir süre daha devam edebilir.
Doktorunuzun gözetiminde düzenli sağlık kontrolü yaptırmanız, sizin için doğru olan AİRSONİD dozunu aldığınızdan emin olmanızı sağlar. Düzenli kontroller aynı zamanda oluşabilecek yan etkilerin kısa zamanda fark edilmesini sağlar ve kötüleşme ihtimalini engeller.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen istenmeyen herhangi bi^ etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AİRSONİD'in saklanması

AİRSONİD 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AİRSONİD 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, AİRSONİD'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Celtis İlaç San. ve Tic. A Ş.
Tozkoparan Mahallesi General
Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi
Bağımsız Bölüm No:2/6 Güngören/İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 40 98
Faks: 0 212 481 40 98
e-mail: info@celtisilac.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 10.07.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İnhalasyon cihazı kullanım talimatları KAPALI

İnhalasyon cihazı kutusundan çıkardığınızda kapalı durumda olacaktır.

AÇIK

Kullanılmamış bir inhalasyon cihazı içinde ayrı ayrı korunmuş olarak toz halde 60 dozluk ilaç bulunur. Doz göstergesi, inhalasyon cihazı içinde kaç doz ilaç kaldığını gösterir.
Her doz tam olarak ölçülmüş olup hijyenik şartlara uygun olarak korunmaktadır. Bakıma veya yeniden doldurmaya gerek yoktur.
İnhalasyon cihazı'nın üst kısmındaki doz göstergesi kaç doz kaldığını gösterir. İnhalasyon cihazı'nı kullanmak kolaydır. İlacı alacağınız zaman yapacaklarınız aşağıdaki üç basamakta gösterilmiştir.
1. Açma
2. İçine çekme
3. Kapatma

AİRSONİD İnhalasyon Cihazı Nasıl Çalışır?

Dış kapak itilince ağızlık içinde küçük bir delik açılır ve bir dozluk ilaç inhale edilmek için hazırdır. İnhalasyon cihazı kapatılınca dış kapak ilk pozisyonuna döner ve bir sonraki kullanım için hazır hale gelir. Dış kapak, kullanılmadığı zamanlarda inhalasyon cihazını korur.

1.Açma-İnhalasyon cihazını nasıl kullanmalısınız?

İnhalasyon cihazını açmak ve inhalasyon için hazır hale getirmek için dış kapağı itmeniz yeterli olacaktır. İnhalasyon cihazının ağızlığı size dönük olacak şekilde tutunuz. İnhalasyon cihazı artık kullanıma hazırdır. Dış kapağın her açılışında inhalasyon için bir doz hazır hale gelir. Bu doz göstergesinde görülür. İlacı ziyan etmemek için dış kapak ile oynamayınız.

2.İçine çekme

• İlacı içinize çekmeden önce bu bölümü dikkatli bir şekilde okuyunuz.
• İnhalasyon cihazını ağzınızdan uzak tutunuz. Nefesinizi rahatça yapabileceğiniz kadar dışarı veriniz.
Unutmayınız, asla inhalasyon cihazının içine nefes vermeyiniz.
• Ağızlığı dudaklarınıza yaslayınız. Uzun ve derin nefes alınız, nefesi burnunuzdan değil, inhalasyon cihazının içinden alınız.
• İnhalasyon cihazını ağzınızdan uzaklaştırınız.
• 10 saniye veya rahatça tutabildiğiniz kadar uzun bir süre nefesinizi tutunuz.
• Yavaşça nefes veriniz.

3.Kapatma

• İnhalasyon cihazını kapatmak için dış kapağı ilk pozisyonuna kaydırmanız yeterlidir.
• İnhalasyon cihazı yeniden kullanıma hazır hale gelmiştir.
Eğer iki inhalasyon almanız tavsiye edildiyse 1'den 3'e kadar olan basamakları tekrar etmelisiniz.

UNUTMAYINIZ!

İnhalasyon cihazını kuru tutunuz.
Kullanılmadığı zaman kapalı tutunuz.
İnhalasyon cihazının içine asla nefes vermeyiniz.
Dış kapağı ilacı almaya hazır olduğunuzda açınız.
Söylenen dozdan daha fazla almayınız.

İlaç Bilgileri

Airsonid 200 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Blister

Etken Maddesi: Siklesonid

Atc Kodu: R03BA08

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.