Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lidofast Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Anestezik İlaçlar » Lokal Anestezik İlaçlar » Amidler » Lidokain Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI
LİDOFAST Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Doktorunuz tarafından size enjeksiyon yoluyla uygulanacaktır.

• Etkin madde:

Her 1 ml'sinde 20 mg lidokain hidroklorür ve 0.0125 mg epinefrin baz içerir.

• Yardıma maddeler:

Sodyum metabisülfıt, sodyum klorür ve enjeksiyonluk su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. LİDOFAST nedir ve ne için kullanılır?


2. LİDOFAST'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LİDOFAST nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

LİDOFASTin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.
L LİDOFAST nedir ve ne için kullanılır?
• LİDOFAST etken madde olarak lidokain hidroklorür ve epinefrin içerir.
• Lidokain lokal anestezik (bölgesel anestezi yapan ilaç) olarak adlandırılan ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar, vücudun gerekli bölümünü uyuşturmak, hissizleştirmek için kullanılır.
• Epinefrin vazokonstriktör (damarlan büzücü) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar enjeksiyon yapılan yerdeki damarları daraltarak daha az kan geçmesini ve ilacın etkisinin daha uzun süre devam etmesini sağlar.
• LİDOFAST tıbbi uygulamalar ve ameliyatlarda, ağrıyı önlemek için kullanılır.
• LİDOFAST'in uygulama şekli, anestezinin yerine ve cinsine göre değişmektedir. Buna doktorunuz karar verecektir.
• LİDOFAST, berrak, renksiz çözelti içeren 2 ml'lik 20 ampul içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

2. LİDOFAST'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LİDOFAST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Lidokaine, epinefrine veya LİDOFAST'in içeriğinde bulunan diğer maddelere karşı aşın duyarlılığınız varsa,
• Diğer lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• El ve ayak parmaklan, burun, kulak ve penis anestezisinde,
• Kalp büyümesi ve kalp yetmezliğinde,
• Siklopropan veya halojenize hidrokarbon gibi anestezide kullamlan ilaçlar ile birlikte,
• Doğum sırasında,
• Organik beyin hasannda,
LİDOFAST size uygulanmamalıdır.

LİDOFAST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Yavaş kalp atımı gibi kalp problemleriniz ya da yüksek tansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa,
• Kalp atımını düzenleyici (antiaritmik) ilaç kullanıyorsanız,
• Vücut sıvı seviyelerinde azalma (hipovolemi) probleminiz varsa,
• Karaciğer ya da böbrek probleminiz varsa,
• Nefes alıp verirken zorlanıyorsanız,
• Epilepsi (sara) hastası iseniz,
• Şeker hastası iseniz.
• Tiroid hastalığınız varsa,
• Dar açılı glokom (göz tansiyonu) hastalığınız varsa,
• Prostat büyümesi ya da idrar yapmada güçlük gibi zorluklar mevcutsa.
• Felç geçirdiyseniz,
• Enjeksiyon bölgesinde inflamasyon (iltihap) ya da enfeksiyon oluştuysa,
• Seyrek olarak görülen porfiri hastalığınız (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal kan pigmenti hastalığı) varsa ya da ailenizde porfiri hastalığı olan biri varsa
LİDOFAST size uygulanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz.
Yaşlılar, genel durumu bozuk kişiler (zayıf, güçsüz) ve ağır hastalarda dikkatle ^ kullanılmalıdır, gerekirse doz azaltılabilir.
Vücut sıcaklığınızın artması, LİDOFAST'in emilimini artırarak yaşamı tehdit eden yan etkilere neden olmasına yol açabileceğinden, böyle durumlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Ağır şok durumlarında dikkatli kullamimalıdır.
LİDOFAST, uzun QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) / Torsades de Pointes'e (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastası iseniz LİDOFAST'i kullanmamalısınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LİDOFAST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelikte dikkatle kullanılması gerekir. Hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız LİDOFAST size uygulanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LİDOFAST'in etken maddelerinden lidokain HCl az miktarda da olsa anne sütü ile atılmakta, epinefrinin ise anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Bebeğinizi emziriyorsanız, LİDOFAST size uygulanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Araç ve makine kullanımı

LİDOFAST sizin uykulu hissetmenize ve reaksiyon hızınızın yavaşlamasına neden olabilir. LİDOFAST aldığınızda, bir sonraki güne kadar, araba, taşıt ve araç kullanmayınız.

LİDOFAST'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, sodyum metabisülfıt içerdiğinden nadir olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (hava yollannm daralması) neden olabilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda, 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (1 mg sodyum metasülfıt 4.5 mg sodyum klorür) ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz;
¦ Diğer lokal anestezik ilaçlar
¦ Epinefrin içeren diğer ilaçlar
¦ Dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılır)
¦ Halotan ( genel anestezi oluşturan ilaç)
¦ Amiodaron gibi, düzensiz kalp atımı (aritmi) tedavisinde kullanılan ilaçlar
¦ Propranolol gibi, kalp atımını yavaşlatan tansiyon düşürücü ilaçlar
¦ Domperidon gibi, mide bulantısı önleyici butirofenon türevi ilaçlar
¦ Haloperidol gibi zihinsel ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılan butirofenon türevi ilaçlar
¦ Klorpromazin gibi zihinsel ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılan fenotiazin türevi ilaçlar
¦ MAOI (mono amino oksidaz inhibitörleri ör. İzokarboksazid, linezolid, fenelzin, tansilipromin) ve trisiklik antidepresanlar gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
¦ Doğum sancısını arttırmak için kullanılan ilaçlar
¦ Simetidin (mide asidi üretimini baskılayan ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


!

3. LİDOFAST nasıl kullanılır? |

i

Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun size uygulayacağı ihtiyacınız olan doz, ağrınızın tipine göre belirlenecektir.
Ayrıca, uygulanacak doz vücut ağırlığınıza, yaşınıza, fiziksel durumunuza göre ve ilacın enjekte edileceği yere göre de değişir. Gereken etkiyi sağlayabilecek en küçük doz uygulanır.
LİDOFAST genellikle operasyonun yapılacağı bölgenin yakınına uygulanır. Ağrı uyarılannın beyine iletilmesini sağlayan sinirleri bloke eder. Böylece ağrıyı hissetmenize engel olur.
Etkisi enjeksiyonu takiben birkaç dakika içinde başlar ve tıbbi işlemler sona erdikten sonra yavaş yavaş kaybolur.

Uygulama yolu ve metodu:

• LİDOFAST size doktorunuz tarafından enjeksiyon yoluyla uygulanacaktır.
• LİDOFAST genellikle operasyonun yapılacağı bölgenin yakınma uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda; fiziksel durum, vücut ağırlığı ve yaşa göre dozlar azaltılmalıdır. 6-12 yaş aralığı için yetişkin dozunun yarısı kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda lokal anestezik ihtiyacı azalmıştır. Bu sebepten uygulanacak doza dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek rahatsızlığı olan hastalarda dozlar azaltılmalıdır.
Karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer:

Güçsüz hastalar ve kalp rahatsızlığı olan hastalarda dozlar azaltılmalıdır.

Eğer LlDOFAST'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LİDOFAST kullandıysanız:

İhtiyacınız olandan daha fazla LİDOFAST uygulanırsa özel tedavi gerektiren ciddi yan etkiler meydana gelebilir. Doktorunuz, bu durumlar hakkında sizi bilgilendirecektir. Gerekenden fazla LİDOFAST kullanıldığında genellikle meydana gelen ilk belirtiler aşağıdakilerdir;
• Baş dönmesi, sersemlik
• Dudaklar ve ağız çevresinde hissizleşme
• Dilde uyuşukluk
• Duyma problemleri
• Görme problemleri
Ciddi yan etki riskini azaltmak için, bu belirtiler görülür görülmez doktorunuz LİDOFAST uygulamasını kesecektir. Bu nedenle, bu belirtiler sizde görülmeye başladığı an, ya da size gerekenden fazla LİDOFAST uygulandığını düşündüğünüzde, vakit kaybetmeden doktorunuza söyleyiniz.
Fazla LİDOFAST uygulanmasına bağlı olarak görülebilecek diğer yan etkiler, konuşma problemleri, mantıksız davranışlar, kaslarınızda seyirme, nöbet, kalp ve kan damarlarınız üzerinde etkiler, bilinç kaybı, koma ve nefes alıp vermenin kısa süreli olarak durması (apne) şeklinde olabilir.

LİDOFAST'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LIDOFAST'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LİDOFAST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LİDOFAST'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden birisi olursa, LİDOFAST'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

• Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişlik (yutkunma güçlüğüne neden olabilir)
• El, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme
• Zor nefes alma
• Ciltte küçük kabarcıklarla birlikte görülebilen ciddi kaşıntı Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LİDOFAST'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.

Görülebilecek diğer yan etkiler:

Uygulanan bölgede şişlik oluşumuna neden olabilir. Şişlik zamanla kaybolacaktır.

Yaygm (10 hastada 1 kişiden daha azmda görülebilen) yan etkiler

• Düşük kan basıncı
• Yüksek kan basıncı
• Bulantı ve kusma
• Karıncalanma ve iğne batma hissi
• Baş dönmesi, baş ağrısı
• Yavaş kalp atımı veya kalp çarpıntısı
• Sıkıntı, korku ve huzursuzluk
• Titreme
• Solunumla ilgili problemler
• Terleme
• Solgun görünüm

Yaygın olmayan (100 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

• Kulak çınlaması ya da sese hassasiyet
• Konuşma güçlüğü
• Dil ya da ağız çevresinde uyuşukluk
• Nöbet
• Uykulu hissetme
• Bulanık görme
• Ani kalp durması, kalp ritim bozuklukları
•

Seyrek (1000 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

• Düzensiz kalp atımı (aritmiler)
• Duyularda değişiklik ya da kas güçsüzlüğüne neden olabilen sinir hasarı (nöropati). Bu durum çevresel sinir hasarını da kapsar.
• Araknoidit olarak adlandırılan hastalık (omurilik etrafını saran zarın iltihaplanması).
• Bel ya da bacaklarda acıyan ya da yanan tarzda ağn ve bacaklarda karıncalanma,
uyuşma ve güçsüzlük
• Çift görme
• Soluk almada yavaşlama ya da durma, kalp atımının durması

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle sıklığı tahmin edilemiyor)

• Methemoglobinemi (Kanda oksijen taşımasının bozulduğu bir çeşit kan hastalığı)
• Beyin kanaması
• Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (Ventriküler fıbrilasyon), kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı (anjina) gibi kalp hastalıkları
• Otonomik hiperrefleksi (parasempatik ve sempatik sinir sistemini kapsayan hastalık) gibi sinir sistemi bozuklukları
• Akciğerlerde ödem
Diğer lokal anesteziklerde görülen bir yan etki olan, kalıcı sinir hasarı LİDOFAST kullanımında da meydana gelebilir.
Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LİDOFAST'in Saklanması

LİDOFAST'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
Kesinlikle dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra LİDOFAST'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LİDOFAST'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


VEM İLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 ÇANKAYA/ANKARA.
Telefon: (312) 427 43 57-58 Faks: (312) 427 43 59

Üretici:


İDOL İlaç Dolum Sanayi ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebe Alibey Sok. No:20 34010 Topkapı / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 06/07/2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Lidofast Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Etken Maddesi: Lidokain HCl Epinefrin baz

Atc Kodu: N01BB52

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.