Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Diprolene Pomat Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI

DIPROLENE Pomat %0.05 15 gram

Deriye sürülerek kullanılır.

Etkin madde:

Betametazon dipropionat

Yardımcı maddeler:

Titanyum dioksit, karboksipolimetilen, sodyum hidroksit, propilen glikol, saf su

Bu Üacı kuUanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatUce okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yül^ek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kutlanma Talimatında;


1.DIPROLENE nedir ve ne için kullanılır?


2. DIPROLENE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DIPROLENE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DIPROLENE'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. DIPROLENE nedir ve ne için kullanılır?

DIPROLENE yabancı madde içermeyen beyaz bir pomat olup, 15 gramlık aluminyum tüplerde ambalajlanmıştır.
DIPROLENE, deri hastalıklarmda kullanılan, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır ve bu tip ilaçların güçlü olanlar grubunda yer alır.
DIPROLENE, sedef hastalığına ve kortizon-tipi ilaçlara yanıt veren diğer deri hastalıklarma eşlik eden iltihabın, kaşıntının ve rahatsızlığm giderilmesinde yardımcı olarak kullanılabilir.

2. DİPROLENE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DlPROLEN£*ni aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
- Beklometazon dipropionata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine ya da diğer kortizon-tipi ilaçlara karşı duyarh (aleıjik) iseniz
- Derinizde suçiçeği, uçuk gjbi viral enfeksiyonlar varsa
- Derinizde mantar enfeksiyonu varsa
- Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı), akne, ağız etrafında dermatit, genital bölgede kaşıntı, pişik, zona veya diğer cilt enfeksiyonlan varsa

DİPROLENE 'ni aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Çocuklarda
- Bebeğinizi emziriyorsanız
- Hamile iseniz
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız”

Hamilelik

İlaci kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilacın hamilelik sırasında kullammıyla İlişkili bilgi yoktur. Eğer doktorunuz öneriyorsa; DİPROLENE 'ni büyük miktarlarda ve uzun süreli kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu tip topikal ilaçlar deriden emilerek kana karışabildiklerinden, ağızdan veya enjeksiyonla kullanılan steroidlerin etkilerini güçlendirebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı (deri hastalıklarında kullanılanlar dahil) şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandmızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DİPROLENE nasıl kuUanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günde iki kez sabah ve akşam veya doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmız. Tedavi süresi, alınan yanıta göre birkaç günle daha uzun süreler arasmda değişebilir ama hastalık tekrar
değerlendirilmeden, 4 haftayı aşmamalıdır, İyileşme sağlandığında DIPROLENE Pomat kullammına son veriniz.
DIPROLENE'ni yüzünüze 5 günden fazla uygulamayınız.
DIPROLENE çocuklarda kullanılırken, vücudun herhangi bir bölgesine 5 günden daha uzun süre uygulanmamalıdır.
DIPROLENE 'ni gözünüze temas ettirmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

DIPROLENE hasta bölgeyi tamamen kaplayacak ince bir tabaka halinde sürülerek kullanınız ve ovuşturularak deriye yediriniz. Her kullanım sonrasında ellerinizi sabunla iyice yıkayınız. Doktorunuz önermediği sürece, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız.
“Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.”

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım:

Doktorunuz önermiyorsa 12 yaşın altındaki çocuklarda
kullanmayınız.

Eğer DIPROLENE'nin etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DIPROLENE kullandıysanız:

Bu ilacı kazara yutacak olursanız, derhal tıbbi yadım arayın.

Eğer DIPROLENE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DIPROLENE kullanmayı unutursanız;

DIPROLENE kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek İçin çift doz almayınız.


4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DIPROLENE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan ; 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek ; 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Çok yaygın:

Deride yanma ve iğnelenme hissi, deride kuruluk, kaşıntı, tahriş

Seyrek:

Deride kanncalanma, iğnelenme hissi, deride gerilme veya çatlama, sıcaklık hissi, tabaka halinde ve lezyon çevresinde pullanma, döküntü, deride incelme, kızarıklık, deride ince damarlanmalar

Çok seyrek:

Deride kaşıntı, kıl dibi iltihabı, kıllanmada artma, sivilce benzeri oluşumlar, deri renginde azalma, a|ız çevresinde iltih^, temasla ortaya çıkan deri iltihabı, derinin yumuşaması, infeksiyon gelişimi, deride çatlaklar, terlemeye bağlı döküntüler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


Bu ilacı kullanan çocuklar ve ergenler, ilacm deriden emilebilmesi ve büyümeyi etkileyebilmesi ya da istenmeyen başka etkilere yol açabilmesi nedeniyle, doktorlan tarafından yakından izlenmelidir.

5. DIPROLENE'nin saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 ®C' nin altındaki oda sıcakhğmda, orijinal ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kutlanınız.

Kutunun ve tüpün üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DIPROLENE Pomat'/kullanmayınız.


“Eğer ambalajm hasar gördüğünü farkederseniz DIPROLENE Pomat'ı kullanmayınız”.

Ruhsat sahibi:


Merck Sharp Dohme İlaçlan Ltd. Şti.
Esentepe-İstanbul

Üretim Veri:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Diprolene Pomat

Etken Maddesi: Betametazon Dipropionat

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Diprolene Pomat KT
 • Diprolene Pomat KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Diprolene Pomad
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.