Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vasparin 25,000 IU/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Antitrombotikler » Antitrombotik İlaçlar » Heparin » Heparin Sodyum

KULLANMA TALİMATI

VASPARİN 25 000 lU/ 5 mL Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damar içine veya deri altına uygulanır.

•Etkin madde:

Her bir flakon 25 000 I.U. heparin sodyum bulunur.
Her bir ml çözelti 5 000 I.U heparin sodyum içerir.

•Yardımcı maddeler:

Benzil alkol, sodyum klorür, enjeksiyonluk su ve asidite seviyesini normal tutmak için sodyum hidroksit veya hidroklorik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız


Bu Kullanma Talimatında :


1. VASPARİN nedir ve ne için kullanılır?


2. VASPARİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VASPARİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VASPARİN'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. VASPARİN nedir ve ne için kullanılır?

VASPARİN, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.
VASPARİN, flakon içerisinde 5 ml renksiz, berrak çözelti halinde 25 000 I.U heparin sodyum içerir. Kutu içinde 1 adet flakon bulunur.
VASPARİN, standart heparindir.
Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.
Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.
VASPARİN aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:
• Damarlarınızdaki (arteler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek için (tedavi amaçlı),
• Damarlarınızdaki (arteler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla),
• Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında.
• Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa
• Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında.
Vücudunuzda kan pıhtıları, bacakta (Derin ven trombozu, DVT), akciğere kan taşıyan damarlarda (pulmoner emboli) meydana gelebilir. Kilonuz fazlaysa, hamileyseniz, bazı kan hastalıklarınız varsa, daha önce pulmoner emboli veya DVT geçirdiyseniz, kalp krizi, felç durumu veya uzun süreli hareketsizlik pıhtı riskini artırır.

2. VASPARİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eğer epidural veya spinal anestezi altında iseniz;

Herhangi bir anestezik almadan önce, heparin kullandığınızı; hamile iseniz hamile olduğunuzu doktorunuza söylemeniz gerekir.

Planlanan bir ameliyat durumunda size narkoz veren kişiyi (diş doktorunuz da dahil), VASPARİN aldığınız konusunda bilgilendirin.

Anestezi aldıktan sonra ilgili sağlık personeli düzenli kontrollerinizi yapacaktır.
Omurganız etrafında her hangi bir morluk veya kanamanın olup olmadığı kontrol edilecektir.
Bunların olması geri dönüşümü olmayan felce neden olabilir. Bu, bacaklarınızda veya vücudunuzda titreme (ürperti), halsizlik veya uyuşukluk, sırt ağrısı veya tuvalete çıkma sorunları şeklinde ortaya çıkabilir. Ancak bu durum, çok nadir görülür.
Anesteziden sonra doktorunuz size ne zaman ilaç alabileceğinizi söyleyecektir.

VASPARİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı alerjiniz varsa,
• Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa ( heparin tarafından indüklenen trombositopeni olarak adlandırılan reaksiyon)
• Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet veren bilinen bir kan hastalığınız varsa
• Çok yüksek tansiy onunuz varsa,
• Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
• Mide ülseriniz varsa,
• Bilinen endokardit ( kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının
iltihaplanması) hastalığınız varsa,
• Daha önce bey in kanaması geçirdiy seniz,
• Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma varsa,
• Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya
yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,
• Düşük y ap ma ihtimaliniz varsa
Heparin sodyum size uygulanmamalıdır.
Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

VASPARİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
• Böbrek problemleriniz varsa,
• Karaciğer problemleriniz varsa,
• Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,
• Kan basıncınızla ilgili problemleriniz varsa (yüksek tansiyon),
• Bilinen şeker hastalığınız varsa,
• Lumbar ponksiyon yapılmışsa,
• Metabolik asidoz denilen durumunuz varsa,
• Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa, emin değilseniz doktorunuza başvurunuz
• Amilorid ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız,
•Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz •1-3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa doktorunuza danışınız.
• Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç alıyorsanız, bu ilaçların listesi için “Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne b akınız.
• Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız,
“VASPARİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler” bölümünü okuyunuz.
Doktorunuz VASPARİN'i size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.
Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmektir.
Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VASPARİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Heparin alkol ile birlikte alınmamalıdır

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

Araç ve makine kullanımı

VASPARİN'in genellikle araç veya makine kullanıma yeteneğini üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissetiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

VASPARİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VASPARİN her dozunda 23 mg'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.
VASPARİN koruyucu olarak benzil alkol (10mg/ml) içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir.
Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
Eğer hamile iseniz VASPARİN'i alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı

• Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; Anjitensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonistlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).
• Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçları kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
• Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
• Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
• Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
• Zararlı kan pıhtılarını için durdurmak için varfarin gibi Vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
• Anjina tedavisi için gliseril trinitrat infüzyonu heparinin etkisini arttırabilir.
•Aktive edilmiş protein C: kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.
• Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VASPARİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

VASPARİN'in heparin konsantrasyonu 5.000 lU/mL'dir. Tüm heparin preparatları aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu I.U. olarak belirlenmiştir.
VASPARİN size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.
VASPARİN herhangi bir diğer ilaçla karıştırılarak enjekte edilmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Damar içine veya cilt altına uygulanır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

VASPARİN, bir aylığın altındaki çocuklarda kullanılmaz

.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda VASPARİN almanıza karar verebilir.

Eğer VASPARİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VASPARİN kullandıysanız:

Doktorunuz veya hemşireniz size bu ilacı uygulanacağından kullanmanız gerekenden daha fazla VASPARİN uygulanması beklenmez. Eğer daha fazla doz verildiğini düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.
Sizde hemoraj (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4'e bakınız) ,
Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

VASPARİN'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VASPARİN'i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz veya hemşireniz size bu ilacı uygulanacağından kullanmanız gerekenden daha fazla VASPARİN uygulanması beklenmez. Unutulduğunu düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz

.

Bu ilacın uygulanmasıyla ilgili başka bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VASPARİN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden birisi olursa, VASPARİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada zorluk çekiyorsanız
• Yüzünüz ve boğazınız şişiyorsa
• Cildinizde şiddetli döküntü oluşuyorsa
• Enjeksiyon yapılan bölgedeki cildinizde kabarcıklar oluşursa.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VASPARİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Epidural anestezi veya spinal anesteziden sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi varsa acil tıbbi yardım almak gerekir, sizde felç oluşabilir:
• Karıncalanma, halsizlik veya uyuşma (bacaklarda veya vücudun belden aşağı kısmında)
• Sırt ağrısı
• Tuvalete gitme sorunları
Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi oluşursa doktorunuza hemen söylemelisiniz. Sizde ciddi kanamanın başladığı anlamına gelir;
• Kırmızı veya kahverengi idrar
• Katran gibi siyah dışkı
• Sıra dışı morarma
• Burnunuzda, ağzınızda veya ameliyat yarasında durmayan kanama.

Görülebilecek diğer yan etkiler: Çok yaygın (100 hastanın 10'undan fazlası)yan etkiler

• Enjeksiyon yerinde morarma
• Enjeksiyon yerinde tahriş
• Kanama( hemoraj). Daha çok heparinin yüksek dozuyla oluşur.
• Kan testi sonuçlarınızda değişiklik.

Yaygın (100 hastada 10 kişiden daha azında görülebilen)yan etkiler

• Döküntü.
• Kaşıntılı kabarık döküntü (ürtiker).
• Kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz). Uzun süre heparin kullanan hastaların kemiklerinizde güç kaybı oluşur ve kolay kırılabilir.

Yaygın olmayan (1000 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

• Kolay morarma veya çok kolay kanama. Kanınızda daha zararlı pıhtılarda oluşabilir. Kanınızdaki pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin (trombosit) çok azalması, bu belirtileri gösterebilir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
• Kan testi sonuçlarınızda değişiklik. Potasyum miktarı artabilir. Eğer ciddi ağır böbrek problemleriniz veya şeker hastalığınız varsa kan testi sonuçlarının değişme olasılığı daha yüksektir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.

Çok seyrek (1000 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

• Erkeklerde uzun süreli, ağrılı ereksiyon
Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında belirtilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VASPARİN 'in saklanması

VASPARİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VASPARİN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalaj ında bozukluklar fark ederseniz VASPARİN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

DEFARMA İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
ATB iş merkezi, I blok, No.: 213 O stim/Yenim ahal le /ANKARA

Üretici:

MEFAR İLAÇ San. AŞ.
Ramazanoğlu Mah., Ensar Cad. No: 20, Pendik/ Kurtköy TR 34906 İstanbul

Bu kullanma talimatı .^/^/^ tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Vasparin 25,000 IU/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Heparin Sodyum

Atc Kodu: B01AB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.