Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Desarelib 5mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Desloratadin

DESARELİB 5 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir film tablet 5 mg desloratadin içerir.

Yardıma maddeler:

Mısır nişastası, mikrokristalin selüloz (Avicel ph 101), mikrokristalin selüloz (Avicel ph 112), hidroksipropil metil selüloz, susuz kolloidal silika, hidrojenize nebati yağ, polietilen glikol, FDC mavi No:2 aluminyum lak, titanyum dioksit E 171

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


1. DESARELİB nedir ve ne için kullanılır?


2. DESARELİB "i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DESARELİB nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DESARELİB'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. DESARELİB nedir ve ne için kullanılır?

DESARELİB 5 mg film kaplı tabletler, 20 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.
DESARELİB bir yüzüne girinti şeklinde “5” yazılmış olan açık mavi renkte, yuvarlak şekilli, bikonveks film-kaplı tabletlerdir.
DESARELİB, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Aleijik reaksiyonlar ve aleıji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
DESARELİB; alerjik nezlesi ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızanklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akanna karşı alerji) giderir.
DESARELİB ayrıca ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.
Bu belirtiler tüm gün boyımca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

2. DESARELİB'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DESARELİB'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz.

DESARELİB'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Böbrek yetmezliğinde dikkatli kullamimalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DESARELİB'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DESARELİB aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz, DESARELİB kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız DESARELİB kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, DESARELİB'in sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa, desloratadin bazı kişilerde araç sürme ya da makine kullanımını etkileyebilen uyku hali oluşabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

DESARELİB'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DESARELİB'in içerdiği yardımcı maddelere karşı herhangi bir etki oluşması beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DESARELİB'in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DESARELİB nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar : Günde bir kez bir tablet alınız. Tableti suyla, besinlerle beraber veya ayrı alınız.
Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DESARELİB almanız gerektiğine karar verecektir.
Eğer sizdeki aleıjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki aleıjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomlann haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
Ürtikerin (kurdeşen) tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tableti bütün olarak aç ya da tok kanna bir bardak su ile yutunuz.
Doktorunuzun belirttiği süre boyunca tabletleri almaya devam ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DESARELİB sadece erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

DESARELİB'in etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım

Şiddetli böbrek yetmezliğinde DESARELİB dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer DESARELİB'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DESARELİB aldıysanız

DESARELİB'i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşın doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.

DESARELİB ' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DESARELİB'i kullanmayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


DESARELİB ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DESARELİB'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç turu) benzerdir. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir. Ergenlerde baş ağrısı en sık bildirilen yan etkidir.
Yaygın: Bitkinlik.
Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, baş ağrısı.

Bunlar DESARELİB 'in hafif yan etkileridir.


Çok seyrek: Aleıjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hınltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü) , hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, karaciğerde iltihap, baş dönmesi, fiziksel ve ruhsal aşın hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağnsı, şişkinlik.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DESARELİB'in saklanması

30 “Cnin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

DESARELİB'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki veya kartondaki son kullanma tarihinden sonra DESARELİB 'i kullanmayınız.


Eğer tabletlerin görünüşünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz kullanmayınız ve eczacınıza bildiriniz.

Ruhsat Sahibi:


Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cd.
N:2 34750 Kadıköy/İstanbul

Üretim yeri:


Sandoz International Industriestrasse Holzkirchen/ALMANYA adına
Sandoz Private Limited
Kalwe Block Navi Mumbai/ HİNDİSTAN

Bu kullanma talimatı 22.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Desarelib 5mg Film Tablet

Etken Maddesi: Desloratadin

Atc Kodu: R06AX27

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Desarelib 5mg Film Tablet KT
 • Desarelib 5mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Desarelib 5mg Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.