Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

%1.5 Glisin İrigasyon Solüsyonu Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » İrrigasyon (Yıkama) Solüsyonları » Diğer İrrigasyon Solüsyonları » Glisin

KULLANMA TALİMATI

% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU Yıkama amacıyla kullanılır.

Etkin maddeler:

Her bir litre çözelti 15 gram glisin içerir.

Yardımcı maddeler:

Steril enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


%• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


J. %İ.S GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?


2. % L5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. % LS GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU nasıl kuUamlır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. % L5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

• % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU, idrar kesesi (mesane) ve idrar yollarının yıkanma ve temizlenmesinde kullanılan mikropsuz bir çözeltidir. İlacın etkin maddesi olan glisin normalde vücudumuzda üretilen bir amino asittir.
• Üç litrelik plastik torbalarda sunulmuştur.
• % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU erkeklerdeki prostat adı verilen bir salgı bezinin idrar yollanndan girilerek gerçekleştirilen ameliyatlannda (transüretral prostat rezeksİyonu; TUR) bol miktarda kullanılan sıvının zararlı etkilerini önlemek amacıyla, su yerine yıkama çözeltisi olarak tercih edilir. Ayrıca mesane içine idrar yollanndan uygulanan konsantre formda bulunan bazı ilaçlan seyreltmek amacıyla da kullanılabilir.

2. % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU kullanmadan önce dikkat edilmesi

gerekenler

% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU, içerdiği etkin madde ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hınitılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Aleıjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Aynca eğer sizde,
- Akciğerlerinizde su toplanmasına (akciğer ödemi) bağlı soluk kesilmesi gibi belirtiler varsa;
Ya da bu ilaç uygulanmaya başlandıktan sonra,
- Böbreklerinizde ilerleyici bir hasar veya işlev bozukluğu olursa,
- kalbiniz ilerleyici bir şekilde yetmezliğe girerse,
- akciğerlerinizde su toplanmaya başlarsa bu ilacı KULLANMAYINIZ

% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
- Bu ilacın torbası sağlam değilse;
- İçindeki çözelti berrak değilse;
- Bu ilaç sizde idrar yollarınızdan girilerek yapılan bir ameliyatta kullanılacaksa (kullanılan sıvı dolaşımıza geçebileceğinden) dikkatle kullanılmalıdır.

% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Hacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Bu ilaç gebelik döneminde size ancak kesin gerekliyse uygulanacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


%

1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'un araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU, seyreltilerek idrar yollannızdan mesanenize uygulanan bazı ilaçlarla geçimsiz olabilir. Uygulamayı yapacak doktor ya da sağlık görevlisi geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlan çözeltiye eklemeyecek ve bu ilaçlann seyreltilmesi için başka çözeltileri tercih edecektir.
Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, kanştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. % 1.5 G LİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna, size ne zaman uygulanacağına ve tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir,

• Uygulama yolu ve metodu:

Temizlenmesi ya da yıkanması gereken bölgeye özel bir boruya (sonda) bağlı bir uygulama seti aracılığıyla kullanılabilir.
Gerektiğinde, su banyosunda ısıtılabilir.
- Çözelti mikropsuz (aseptik) koşullarda uygulanmalıdır.
- Setin hazırlanması için irigasyon set

inin

Kullanma Talimatına bakılmalıdır.
- Torba koruyucusundan çıkanlır. Koruyucu çıkarıldıktan sonra küçük deliklerin saptanması için torba sıkılır. Eğer sızıntı varsa, torbada delik olabileceği ve steril ite bozulmuş olabileceğinden kullanılmamalıdır.
- İrigasyon setinin kontrol klempi kapatılır.
- Çıkış deliğindeki koruyucu kapak çıkanlır.
- irigasyon setinin bağlantı parçası çıkış deliğine sokulur.
- Uygulama için irigasyon setinin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Dikkat:

Ürün damariçi yoldan kullanılmaz.

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama sıklığına uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

idrar çıkışının hiç olmadığı ağır böbrek yetmezliği durumunda kullanılmamalıdır.
Transüretral prostatektomi gibi bÜ3^k miktarlarda kullanıldığı durumlarda kan dolaşımına geçme riski yüksek olduğundan, glisinin vücutta yıkılması sonucu ortaya çıkan amonyak birikimi açısından dikkatli olunmalıdır.

Eğer % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU kullandıysanız:

% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını


kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU kullandıysanız, vücudunuzda aşın bir sıvı ya da katı madde birikimi görülebilir. Bu durumda uygulamayı yapan doktor tarafından durumunuz yeniden değerlendirilerek uygun düzeltici girişimlerde bulunulacaktır.

% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


®/o 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde smıflandınimıştır;
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın; 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşın duyarlılıkla (aleıji) ilişkili belirtiler:
- Vücudun herhangi bir bölgesinde kaşıntılı kızarıklık/kabanklık, yanma hissi;
- Solunum sıkıntısı, hmltılı solunum, göğüste ağn;
- Vücutta aşın sıcaklık ya da soğukluk hissi;
- Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme;
- Baş dönmesi, bayılma hissi;
- Kalpte çarpıntı.
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'na karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'na bağlı olarak alerji dışında da yan etkiler görülebilmektedir. Aşağıda belirtilen bu yan etkilerin çoğu çözeltinin kana geçerek vücutta oluşturduğu sıvı ve katı maddelerdeki bozukluklara bağlıdır.
Bilinmeyen sıklıkta görülenler:
Kurdeşen
Vücut sıvılarının asit tarafa kayması (asidoz)
Vücuttan tuz kaybı
Vücudun susuz kalması (dehidratasyon)
Vücut sıvılanndaki sodyum adı verilen tuzun miktarlannda azalma (hiponatremi) Hiponatremiye bağlı koma durumu
Kandaki amonyak düzeylerinin, koma ve/veya beyinde bozukluklarla sonuçlanabilecek şekilde yükselmesi (hiperamonyemi)
Sersemlik hali
Havale (konvülsiyon) geçirme Baş dönmesi Görmede bulanıklık Geçici körlük

€


Kan basıncında düşme (hipotansiyon)
Kalp hızında artış (taşikardi)
Kalp krizi öncesi görülen ağniara (anjina) benzer ağn Akciğerlerde sıvı birikimi Burun akıntısı Tükürük salgısında artış Bulantı Kusma
Ağızda kuruma Susama Sırt ağrısı İdrara çıkışta artış İdrar tutukluğu Titreme

C


Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılanırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. % 1.5 GLISIN IRIGASYON SOLÜSYONU'nun saklanması

% 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU"nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altı sıcaklıkta saklayınız..
Her bir torba etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra % 1.5 GLİSİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.


Ruhsat sahibi ve üretici:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi
34390 Ayazağa-İSTANBUL
Tel: (0212) 329 62 00 Faks; (0212) 289 02 61

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

%1.5 Glisin İrigasyon Solüsyonu

Etken Maddesi: Glisin

Atc Kodu: B05CX03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.