Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Osdevita - D3 Efervesan Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Kalsiyum İçeren Mineraller » Kalsiyum İçeren Kombinasyonlar

KULLANMA TALİMATI

0SDEVİTA®-D3 efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

•Etkin Madde(ler):Her bir efervesan tablet 600 mg kalsiyum iyonuna eşdeğer 1500 mg kalsiyum karbonat, 400 lU D3vitaminine eşdeğer 4,6 mg kolekalsiferol içermektedir.

•Yardımcı Madde(ler):Sitrik asit anhidr, malik asit, sodyum hidrojen karbonat, sodyum siklamat, sodyum karbonat anhidr, maltodekstrin, sodyum sakkarin, portakal aroması, gliserin %85.

• Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek


veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. 0SDEVİTA®-D3 nedir ve ne için kullanılır?


2. 0SDEVİTA^-D3*Ü KULLANMADAN ÖNCE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER


3. OSDEVİTA®-D} nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. OSDEVİTA^-Ds'ün saklanmasıBaşlıklan yer almaktadır.

1. 0SDEVİTA®-D3 nedir ve ne için kullanılır?

0SDEVİTA®-D3, mineral desteği olarak kullanılan kalsiyum karbonat ve D vitamini içerir.0SDEVİTA®-D3etkin madde olarak 600 mg kalsiyum iyonuna eşdeğer 1500 mg kalsiyımı karbonat ve 400 lU D3vitaminine eşdeğer 4,6 mg kolekalsiferol içeren beyaz renkte.

çentiksiz, yuvarlak efervesan tabletlerdir. 30 (2 x 15) ve 60 (4 x 15) efervesan tablet, plastik kapaklı plastik tüpler içerisinde, karton kutuda kullanma talimatı ile kullanıma sunulmaktadır.0SDEVİTA®-D3'ün içerdiği kalsiyum, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar. D vitamini ise yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar.0SDEVİTA®-D3kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin önlenmesinde ve bazı durumlarda, kalsiyum ve D vitamini eksikliği riski taşıyan hastalarda kemik erimesi hastalığı (osteoporoz) tedavilerine ek olarak kullanılır.

2. OSDEVİTA^-Dj'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler OSDEVİTA®-D3'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Kalsiyum karbonat, kolekalsiferol (vitamin D3) veya efervesan tabletin içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa,

• Kanınızda ya da idrannızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse,

• Yüksek doz D vitamini alıyorsanız,

• Böbrek ve idrzır yolu taşı oluşturma riskiniz varsa.

OSDEVİTA®-D3'û aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Uzun süre boyunca0SDEVİTA®-D3kullanmanız gerekiyorsa, doktorunuz kan ve idrar kalsiyum seviyelerinizi ve böbrek işlevlerinizi düzenli olarak izlemek isteyebilir.

• Böbrek taşı şikayetiniz varsa, veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa, doktorunuz

0SDEVİTA®-D3'ü; kan kalsiyum seviyelerinizi izleyerek tıbbi gözetim altında vermek

isteyebilir,

• Böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa, doktorunuz0SDEVİTA®-D3'ü; kan kalsiyum ve fosfat seviyelerinizi izleyerek tıbbi gözetim altında vermek İsteyebilir,

•0SDEVİTA®-D3ile tedavinize ek olarak kalsiyum ve D vitamini içeren başka bir tıbbi ürün kullanacaksanız, doktor kontrolünde kullanmanız gereklidir,

• Uzun süredir (aylardır) yatan hasta iseniz ve osteoporozunuz varsa, kan kalsiyum derişiminiz yükselebilir.

• Sarkoidoz (bir tür bağışıklık sistemi hastalığı) hastası iseniz, kan ve idrannızdaki kalsiyum düzeylerinizin izlenmesi gerekebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OSDEVİTA®-D3'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol, ıspanak, ravent, kepekli yiyecekler ve tahıllar kalsiyumun mide-bağırsak kanalından emilimini, dolayısıyla ilaçtan sağlayacağınız yaran azaltabilir. Bu gıdalann tüketilmesini takiben ilk 2 saat içinde 0SDEVİTA®-D3'ü almamanız önerilir.

Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bunlarla birlikte 0SDEVİTA®-D3'ün etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


0SDEVİTA®-D3, gebelik döneminde doktor gözetimi altında kullanılabilir.

Yüksek dozda kullanılmasının sakmcalan:

Gebelik döneminde doktorunuzun önerdiğinden daha yüksek dozlarda 0SDEVİTA®-D3 kullanmaktan kaçınımz.

Gebelerde, demir emiliminin azalma olasılığından dolayı, 0SDEVİTA®-D3 alımı ile öğünler arasında en az 2 saatlik ara bulunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

^

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


0SDEVİTA®-D3 emzirme döneminde doktor gözetimi altında kullanılabilir.

Kalsiyum, D vitamini ve onun metabolizma ürünleri (vücutta değişime uğrayarak oluşturduğu ürünler) anne sütüne geçer. Ancak önemli bir etki beklenmemektedir.

Emziren annelerde, demir emiliminin azalma olasılığından dolayı, 0SDEVİTA®-D3 alımı ile öğünler arasında en az 2 saatlik ara bulunmalıdır.

Araç ve makine kullammı

0SDEVİTA®-D3'ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

OSDEVİTA^-Dj'fin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozu 2,26 mmol (51,99 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü

sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

• Diğer D vitaminleri, OSDEVİTA^-Dj'ün etkisini artınr.

• Belirli idrar söktürücü ilaçlar (tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. 0SDEVİTA®-D3'ün benzer ilaçlarla aym zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

• Epilepsi (sara) ve fenitoin veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D'nin etkisinin azalmasına neden olabilir.

• Genellikle iltihaplı durumlann tedavisinde kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler) ile birlikte kullanılması durumunda D vitamininin etkisinin azalmasına neden olabilir.

• Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte 0SDEVİTA®-D3'ün kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.

• Kemik erimesi hastalığının (osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (bifosfonatlann ve sodyum fiorürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir. 0SDEVİTA®-D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakımz.

• 0SDEVİTA®-D3 ile birlikte kullanıldıklarında, tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler (antibiyotik olarak kullanılır) ve ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılır) gibi ilaçlann etkileri azalabilir. 0SDEVİTA®-D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.

• Kalsiyum tuzlan Ta emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin (tiroid tedavisinde kullanılır) kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.

• 0SDEVİTA®-D3'ün kolestiramin veya parafin yağı içeren ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda, 0SDEVİTA®-D3'ün bu ilaçların alımından en az 2 saat önce veya 4-6 saat sonra alınması önerilir.

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda


kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. 0SDEVİTA®-D3 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır.

Ergenlik çağındakiler ve yetişkinler: Günde1-2efervesan tablet (600-1200 mg kalsiyuma ve 400-800 lU D3vitaminine eşdeğer).

Uygulama yolu ve metodu:

0SDEVİTA®-D3bir bardak suda eritilmeli (yaklaşık 200 mİ) ve hemen içilmelidir.

^ Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar: Günde 1 efervesan tablet.

4-8 yaş arası çocuklarda doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde1efervesan tablet kullanılır.

4 yaş altı çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda Özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur, doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde1-2efervesan tablet kullanılır.

Özel kullanım durumları:

^ Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

0SDEVİTA®-D3ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda0SDEVİTA®-D3ile tedavi sırasında özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Diğer:

Hamileler ve emziren anneler: Alman günlük kalsiyum miktarı 1500 mg'ı, D3vitamini miktarı 600 lU'yu aşmamalıdır. Bu nedenle günlük dozun, en çok 1 efervesan tablet olması gerekir.

Eğer OSDEVİTÂ^-Di 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla OSDEVİTA^-Da kullandıysanız:

Bulantı, kusma, susama, çok su içme, sık idrara çıkma, su kaybı ve kabızlık gibi hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyelerinin aşırı yükselmesi) belirtileri görülebilir.

Elinizdeki 0SDEVİTA®-D3 kutusunu ve içinde kalan efervesan tabletleri yanınıza alarak hemen doktor veya eczacınıza danışınız ya da size en yakın hastaneye başvurunuz.OSDEVİTA^-Ds 'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


OSDEVİTA^-Da'ü kullanmayı unutursanız

0SDEVİTA®-D3'Ü ALMAYı UNUTTUĞUNUZU FARK EDERSENIZ, MÜMKÜN OLAN EN KıSA SÜREDE ^ ILACıNıZı ALıNıZ. EĞER BIR SONRAKI DOZU ALMANıZA ÇOK AZ ZAMAN KALMıŞSA, UNUTTUĞUNUZ DOZU

atlayıp bir sonraki doz zamanına kadar bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


OSDEVİTA^-Da ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler

Doktorunuz OSDEVİTA®-D3ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlargibi,OSDEVİTA®-D3'ün içeriğinde bulunanmaddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

^ Aşağıdakilerden biri olursa, OSDEVİTA®-D3'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aleıjik reaksiyonlar.

• Boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.

• Ellerin, ayaklann ve bileklerin ani şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OSDEVİTA®-D3'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimamza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Zihin karışıkhğı,

• Kemik ağnsı,

• Kas zaafiyeti,

• Uyku hali,

• Kusma,

• Kan ve idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi,

• Aşın kullanıma bağlı olarak böbrek taşı,

• Ülser.

Bunlarm hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kabızlık,

• Gaz,

• Bulantı,

• Kann ağrısı,

• İshal,

• Kaşıntı,

• Cilt döküntüsü,

• Ürtiker (kurdeşen),

• Baş ağnsı,

• İştahsızlık,

• Şişkinlik,

• Ağız kuruluğu,

• Geğirme,

• Mide salgısında artış,

• Gece idrara çıkmada artış,

• Metalik tat.

Bunlar 0SDEVİTA®-D3'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. OSDEVİTA®-D3'ün saklanması

OSDEVITA -Ds'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kum ortamda ve ambalajmda saklayınız.

Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OSDEVİTA^-Ds 'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz 0SDEVtTA®-D3'ü kullanmayınız.

'Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.

Ruhsat SahibiGeneral Ali Rıza Gürcan Caddesi Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/2 Güngören / İSTANBUL

Telefon

Faks

e-mail


0212482 41 53 0 212 482 41 53 info@vitalisilac.com.tr


“Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. 1. OSB 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA Telefon : O 264 295 75 00 Faks :0 264 291 51 98

Üretim YeriBu kullanma talimatı Q tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Osdevita - D3 Efervesan Tablet

Etken Maddesi: Kalsiyum karbonat, kolekalsiferol

Atc Kodu: A12AX

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.