Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Terramycin göz merhemi Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Antienfektifler » Göz Antibiyotikleri » Basitrasin + neomisin sulfat

KULLANMA TALİMATI

TERRAMYCIN® göz merhemi

Göze lokal olarak uygulanır.

• Etkin madde:

Her 1 gram merhemde 5 mg oksitetrasiklin'e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B'ye eşdeğer polimiksin B sülfat bulunur.

• Yardımcı maddeler:

Likit parafin, beyaz vazelin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. TERRAMYCIN nedir ve ne için kullanılır?


2. TERRAMYCIN i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TERRAMYCIN® göz merhemi nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TERRAMYClN®'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TERRAMYCIN® nedir ve ne için kullanılır?

TERRAMYCIN® 3.5 g'lık tüplerde kullanıma sunulmuştur, oksitetrasiklin hidroklorür ve polimiksin B sülfat içerir.
TERRAMYCIN® sarı, homojen, yumuşak maddedir, sterildir.
TERRAMYCIN® lokal (topikal) olarak kullanılan diğer antibiyotikler olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir.
TERRAMYCIN® duyarlı mikroorganizmalara bağlı ve gözün ve göz kapağının iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjonktiva) ve/veya gözün saydam tabakasını (korneayı) tutan yüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

2. TERRAMYCIN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TERRAMYCIN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• TERRAMYCIN içeriğindeki bileşenlere karşı aşırı hassasiyet (gözünüzde veya göz kapağı çevresinde kızarıklık, kaşıntı, şişlik gibi durumlar) gösterdiyseniz.

TERRAMYCIN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Tedavi sırasında duyarlı olmayan bakteri ya da mantarlara bağlı yeni enfeksiyonların ortaya çıkarsa dikkatli kullanınız, bu durumu önlemek için doktorunuz sizi sürekli gözlemleyecek, gerekli tetkikleri yapacaktır.
• Bu ilacın tüm vücudu etkileyen (sistemik) uygulaması sonucu, iskelet gelişiminde gerilik, dişlerde kalıcı renk değişimi ve diş minesinin yetersiz gelişimi oluştuysa.dikkatli kullanınız. Diş gelişimi boyunca (hamileliğin son yarısındaysanız veya hastanın yaşı 8'den küçükse) bu dikkate alınmalıdır. Her ne kadar topikal tetrasiklin uygulamasında kullanılan dozların düşük olması nedeniyle bu etkilerin ortaya çıkması mümkün değilse de, böyle bir ihtimalin olduğu da düşünülmelidir.
Göz enfeksiyonunun ağır olması ve lokal uygulamaya yanıt vermemesi durumunda. TERRAMYCIN tedaviniz tüm vücudu etkileyen (sistemik) tedavi ile desteklenecektir.
Haricen kullanılır ve yalnız göze tatbik edilmeye mahsustur.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Hamile kadınlarda TERRAMYCIN® kullanımı üzerine kontrollü çalışmalar yoktur.
Hamile kadınlarda bir antibiyotik grubu olan tetrasiklinlerin sistemik kullanımı, ceninde iskelet gelişimi ve kemik büyümesinin gecikmesi ile sonuçlanmıştır. Buna rağmen lokal tetrasiklinler, gebelik boyunca sadece muhtemel yararları, olası risklerden daha fazla olduğu zaman kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Lokal uygulanan tetrasiklinlerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tetrasiklinler, lokal uygulamalar dışında tüm vücudu etkileyecek şekilde uygulandığında (sistemik) anne sütüne geçmektedir.
Anne sütü alan bebeklerde, ciddi zararlı reaksiyonların olma ihtimali nedeniyle, ilacın anne için olan önemi göz önüne alınarak annenin süt vermeyi veya ilacı kesmesi yönünden doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Lokal oksitetrasiklin ilaçların araç ve makine kullanımı üzerinde etkili olması beklenmemektedir. Ancak, göz merhemin uygulanmasından hemen sonra kısa süreli bir görme keskinliğinde azalma ortaya çıkabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TERRAMYCIN® göz merhemi'nin diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.TERRAMYCIN® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TERRAMYCIN®'i ufak miktarlarda (yaklaşık 1 cm.), alt göz kapağınızın iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjonktiva) kıvrımı içine, enfeksiyon tamamen geçip iyileşme sağlayana kadar günde 4-6 defa uygulayınız. Bu, enfeksiyonun tabiatı veya şiddetine göre bir günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Göz kapağınızın kenarındaki yağ bezelerinin iltihabında (blefarit), ilacın tatbikinden önce bütün kabukları ve kepekleri temizleyiniz. Koruma için, ameliyattan bir gün evvel başlayıp, ameliyat sonrası birkaç gün aynı şekilde uygulayınız.
İlacın tatbiki sırasında tüpün ucunun mikrop kapmasını önlemek için dikkatli olunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

TERRAMYCIN® i gözün ve göz kapağının iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjonktiva) kıvrımı içine sadece lokal olarak uygulayınız. Haricen kullanım içindir.

Eğer TERRAMYCIN® 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TERRAMYCIN® kullandıysanız:

TERRAMYCIN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

.

TERRAMYCIN®'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi,TERRAMYCIN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. TERRAMYCIN® ile görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Bilinmiyor:
• Aşırı duyarlılık
• Yanma hissi
• Gözyaşında artma
• Temasla ortaya çıkan deri hastalığı (kontakt dermatit)
• İlaç uygulanan bölgede ağrı veya yabancı cisim hissi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.TERRAMYCIN®'in saklanması

TERRAMYCIN®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki sıcaklıklarda saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TERRAMYCIN®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi ve Üretici:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı.....................'de onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Terramycin göz merhemi

Etken Maddesi: Oksitetrasiklin

Atc Kodu: S01AA30

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

  • Terramycin göz merhemi-KT
  • Terramycin göz merhemi-KÜB
  • Google Reklamları

    İlgili İlaçlar

  • Terramycin 3,5 Gr Oft. Pomad
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.