Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ürorec 8mg Kapsül Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları » Alfa Adrenoreseptör Antagonistleri » Silodosin

KULLANMA TALİMATI

UROREC® 8 mg Kapsül Ağız yolundan uygulanır.

Etkin madde:

Silodosin 8.0 mg

Yardımcı maddeler:

Prejclatinizc mısır nişastası, Mannitol (E421), Magnezyum stearat, Sodyum lauril sülfat, Jelatin, Titanyum dioksit (E171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını .saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, bankalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.

UROREC nedir ve ne için kullamlır?


2 UROREC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. UROREC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. UROREC'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1, UROREC nedir ve ne için kullanılır?

URORFiC alfaiA adrenoseptör blokörieri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna girer.
URORHC prostatta, idrar torbasında, idrar yollarında bulunan reseptörler için seçicidir ve bu reseptörleri bloke ederek bu dokulardaki düz kasların gevşemesine neden olur. Bu da idrara çıkmanızı kolaylaştırır ve semptomlarınızı hafifletir.
URORHC erkek hastalarda prostatın selim büyümesine (prostatik hiperpla7İ) bağlı gelişen üriner semptomları tedavi etmek için kullanılır, örneğin
• İdrar yapmaya başlamada zorluk,
• İdrar torbasını tamamen boşaltamama hissi,
• Geceleri dc dahil olmak üzere idrar yapmaya daha sık ihtiyaç duymak.

2.DROREC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler UROREC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer
• Silodosine ya da UROREC'in içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşın duyarlılığınız varsa
URORBC'i kullanmayınız.

UROREC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

P.ğer
• Göz merceğinizin bulanıklığmdan dolayı göz ameliyatı (katarakt ameliyatı)
olacaksanız, göz doktorunuzu hala UROREC kullandığınız ya da önceden
kullandığınızla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir. Çünkü bu tip ilaçla tedavi olan bazı hastalar ameliyat sırasında irisle (gözün renkli yuvarlak kısmı) kas lonusu kaybı yaşamışlardır. Doktorunuz kullanılan İlaçlara vc ameliyat, tekniklerine ilişkin uygun önlemleri alabilir. Katarakt ameliyatı olacaksanız, doktorunuza UROREC almayı erteleyip ertelemeyeceğinizi ya da geçici bir süre için durdurup durdurmayacağınızı sorunuz.
• Aniden ayağa kalktığınızda bayılırsanız ya da başınız dönerse UROREC almadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz. Özellikle tedaviye yeni başladıysamz veya kan basıncını düşürecek başka ilaçlar kullanıyorsanız, UROREC aldıktan sonra ayağa kalktığınızda baş dönmesi ve zaman zaman bayılma meydana gelebilir. Kğer bu meydana gelirse belirtiler kaybolana kadar derhal oturunuz ya da uzanınız en kısa zamanda doktorunuzu bilgilendiriniz ('Araç ve makine kullanımı' bölümüne bakınız).
• Ciddi karaciğer problemleriniz varsa UROREC kullanmayınız (bu durumda UROREC kullanımı ile ilgili bir araştırma yapılmadığı için).
• Böbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa lütfen doktorunuza danışınız.
Eğer orta dcrece böbrek, yetmezliğiniz varsa, doktorunuz dikkatle vc muhtemelen düşük dozla tedavinize başlayacaktır (bölüm 3'e bakmız).
Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, URORIZC kullanmamalısınız.
• Prostatın selim büyümesi ve prostat kanseri aynı belirtileri gösterdiğinden, UROREC'Ie tedaviye başlamadan doktorunuz sizi prostat kanseri için muayene edecektir. UROREC prostat kanserini tedavi etmez.
• URORRC ile tedavi, erkek üremesini geçici olarak etkileyebilen normal dışı ejakülasyona (cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalma) neden olabilir.
• UROREC'in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı için uygun bir endikasyonu bulunmadığından, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı Önerilmemektedir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

UROREC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

URORHC'i her zaman yemeklerle birlikte kullanmalısınız (bölüm 3'e bakınız).

Hamilelik ve emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz çünkü
UROREC'Ie tedavi cinsel birleşme sırasında çıkan sperm miktarında azalmaya sebep olabilir. Bu durum normal cinsel fonksiyonları etkilemez ve UROREC kullanımı bırakıldıktan sonra kaybolur.
Prostatın selim büyümesi yalnızca erkeklerde olduğundan kadınlarda URORI'X kullanımı gerekli değildir.

Araç ve makine kullanımı

Eğer UROREC kullanırken halsizlik, baş dönmesi, uyku hali hissediyor ya da bulanık görüyorsanız araç vc makine kullanmayınız.

UROREC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

UROREC her dozunda 264,8 mg mannitol içerir. Mannitolün hafif derecede laksatif etkisi olabilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında 'sodyum içermez'.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Kan basıncını düşüren ilaçlar (özellikle alfai- blokörler olarak adlandırılan ilaçlar örneğin prazosin, doksazosin) çünkü UROREC alırken bu ilaçların etkisinde artış riski vardır.
• Antifijngal ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol gibi), HIV-AİDS için kullanılan ilaçlar (ritonavir gibi) veya organ reddini önlemek için transplantasyondan sonra kullanılan ilaçlar (siklosporin gibi), çünkü bu ilaçlar UROREC'in kan konsantrasyonunu arttırabilir.
• Ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeki problemlerin tedavisi için kullanılan ilaçlar (sildenafil veya tadalafil gibi), çünkü bu ilaçların IJROREC ile birlikte kullanımı kan basıncında hafif bir düşüşe neden olabilir.
• Epilepsi için kullanılan ilaçlar veya rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç), çünkü UROREC'in etkisi azalabilir.

Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda hdlandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. UROREC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

UROREC'i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız,
Kullanım dozu ağız yoluyla günde I kapsül UROREC 8 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

UROREC yiyecekle ve tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır. Kapsül kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak tercihcn bir bardak suyla yuLulmalıdır.

özel kullanım durumları: Böbrek Yetmezliği:

Eğer orta derecede böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için uygun bir doz ayarlaması yapacaktır. Bu amaçla UROREC 4 mg kapsül kullanılabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla UROREC kullandıysanız:

UROREC'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Başınız dönerse ya da güçsüz hissederseniz, doktorunuzu derhal bilgilendiriniz.

UROREC kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Bğer ilacınızı almayı unutursanız, aynı gün içinde sonradan alabilirsiniz. Eğer sonraki dozun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız.

UROREC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

UROREC kullanmayı bırakırsanız hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.
Eğer ilacın kullanımıyla ilgili başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, UROREC herkeste olmamasma rağmen yan etkilere sebep olabilir.
En yaygın yan etki cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalmadır. Bu etki UROREC kullanımı bırakıldıktan sonra ortadan kalkar. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendirin.
Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi dahil) ve nadiren bayılma meydana gelebilir. Eğer güçsüzlük ya da baş dönmesi hissederseniz belirtiler ortadan kalkana kadar derhal olurun ya da uzanın. Ayağa kalktığınızda baş dönmesi veya bayılma meydana gelirse lütfen en kısa sürede doktorunuzu bilgilendiriniz.
URORHC katarakt ameliyatı (göz merceğinin bulanıklığından dolayı yapılan göz ameliyatı, 'UROREC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ' bölümüne bakınız) .sırasında komplikasyonlara neden olabilir. Göz doktorunuzu UROREC kullandığınız ya da geçmişte kullanmış olduğunuzla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir.

Aşağıdakilerden biri olursa, UROREC'i kullanmayı durdurunuz vc DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen vc şişme)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin UROREC'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz;

• Normal dışı ejakülasyon (cinsel birleşme sırasmda meydana gelen az ya da fark edilemeyen spermle sonuçlanır, 'URORBC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ' bölümüne bakınız)
• Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi de dahil, bu bölümde yukarıya bakmız)
• Akan ya da tıkalı burun
• Diyare
• Cinsel istekte azalma
• Mide bulantısı
• Ağız kuruluğu
• Ereksiyon oluşmasında ve sürdürülmesinde zorluklar
• Katarakt ameliyatı sırasmda gevşek gözbebeği (bu bölümde yukarıya bakınız)
• Bayılma
Bunlar UROREC'in hafif yan etkileridir.
Eğer cinsel hayatınızın etkilendiğini hissediyorsanız lütfen doktorunuza söyleyin.

Eger bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi hir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. UROREC'in saklanması

VROREC'İ çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 “C' nin altında saklayınız.
İşık ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklaymız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutusunda ve blisterde belirtilen son kullanma tarihinden sonra UROREC 'i kullanmayınız.

Rğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz URORKC'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 l^senyurt / İSTANBUL.

üretici:


Yeni Recordati İlaç vc Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Doğan Arash Cad. No: 219 34510 Hscnyurt / İS'rA'NBUL

İlaç Bilgileri

Ürorec 8mg Kapsül

Etken Maddesi: Silodosin

Atc Kodu: G04CA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ürorec 8mg Kapsül-KT
 • Ürorec 8mg Kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Urorec 8 Mg 30 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.