Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ürorec 4mg Kapsül Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları » Alfa Adrenoreseptör Antagonistleri » Silodosin

KULLANMA TALİMATI

UROREC® 4 mg Kapsül Ağız yolundan uygulanır.

Etkin madde:

Silodosin 4.0 mg

Yardımcı maddeler:

Prejelaünize mısır nişastası, Mannitol (E421), Magnezyum stearat, Sodyum lauril sülfat, Jelatin, Titanyum dioksit (El 71). Sarı demir oksit (E 172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. UROREC nedir ve ne için kuilamUr?


2 UROREC kutlanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler S, UROREC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. UROREC^in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. UROREC nedir ve ne için kullanılır?

URORHC alfaiAadrenoseptör btokörleri olarak, adlandırılan bir ilaç grubuna girer.
UROREC prostatta, idrar torbasında, idrar yollarında bulunan reseptörler için seçicidir ve bu reseptörleri bloke ederek bu dokulardaki düz kasların gevşemesine neden olur. Bu da idrara çıkmanızı kolaylaştırır ve semptomlarınızı hafifletir.
URORRC erkek hastalarda prostatın selim büyümesine (prostatik hiperplazi) bağlı gelişen üriner semptomları tedavi etmek için kullanılır, örneğin
• İdrar yapmaya başlamada zorluk,
• İdrar torbasını tamamen boşal tamama hissi,
• Geceleri de dahil olmak üzere idrar yapmaya daha sık ihtiyaç duymak.

2. UROREC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler UROREC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer
• Silodosine ya da UROREC'in içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa
UROREC'i kullanmayınız.

UROREC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer
• Göz merceğinizin bulanıklığından dolayı göz ameliyatı (katarakt ameliyatı)
olacaksanız, göz doktorunuzu hala UROREC kullandığınız ya da önceden
kullandığınızla İlgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir. Çünkü bu tip ilaçla tedavi olan bazı hastalar ameliyat sırasında iriste (gözün renkli yuvarlak kısmı) kas tonusu kaybı yaşamışlardır. Doktorunuz kullanılan İlaçlara ve ameliyat tekniklerine İlişkin uygun önlemleri alabilir. Katarakt ameliyatı olacaksanız, doktorunuza UROREC almayı erteleyip ertelemeyeceğinizi ya da geçici bir süre için durdurup durdurmayacağınızı sorunuz.
• Aniden ayağa kalktığınızda bayılırsanız ya da başınız dönerse UROREC almadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz. Özellikle tedaviye yeni başladıysanız veya kan basmcmı düşürecek başka ilaçlar kullanıyorsanız, UROREC aldıktan sonra ayağa kalktığınızda baş dönmesi ve zaman zaman bayılma meydana gelebilir. Eğer bu meydana gelirse belirtiler kaybolana kadar derhal oturunuz ya da uzanınız en kısa zamanda doktorunuzu bilgilendiriniz ('Araç ve makine kullanımı' bölümüne bakınız).
• Ciddi karaciğer problemleriniz varsa UROREC kullanmayınız (bu durumda UROREC kullanımı ile ilgili bir araştırma yapılmadığı için).
• Böbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa lütfen doktorunuza danışınız.
Eğer orta derece böbrek yetmezliğiniü; varsa, doktorunuz dikkatle vc muhtemelen düşük dozla tedavinize başlayacaktır (bölüm 3'e bakmız).
Rğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, UROREC kullanmamalısınız.
• Prostatın selim büyümesi ve prostat kanseri aynı belirtileri gösterdiğinden, UROREC'Ic tedaviye başlamadan doktorunuz sizi prostat kanseri için muayene edecektir. UROREC prostat kanserini tedavi etmez.
• URORBC ile tedavi, erkek üremesini geçici olarak etkileyebilen normal dışı ejakülasyona (cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalma) neden olabilir.
• UROREC'in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı için uygun bir cndikasyonu bulunmadığından, 18 yaşm altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

UROREC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

UROREC'i her zaman yemeklerle birlikte kullanmalısınız (bölüm 3'e bakınız).

Hamilelik ve emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danii'inız.


Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz çünkü
UROREC'Ie tedavi cinsel birleşme sırasında çıkan sperm miktarında azalmaya sebep olabilir. Bu durum normal cinsel fonksiyonları etkilemez ve UROREC kullanımı bırakıldıktan sonra kaybolur.
Prostatın selim büyümesi yalnızca erkeklerde olduğundan kadınlarda UROREC kullanımı gerekli değildir.

Araç ve makine kullanımı

l:ğer UROREC kullanırken halsizlik, baş dönmesi, uyku hali hissediyor ya da bulanık görüyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

UROREC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

UROREC her dozunda 132,4 mg mannitol içerir. Mannitolün hafif derecede laksatif etkisi olabilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında 'sodyum içermez'.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Kan basıncını düşüren ilaçlar (özellikle alfal- blokörler olarak adlandırılan ilaçlar örneğin prazosin, doksazosin) çünkü UROREC alırken bu ilaçların etkisinde artış riski vardır.
• Antifunga! ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol gibi), HIV-AİDS için kullanılan ilaçlar (ritonavir gibi) veya organ reddini önlemek için transplantasyondan sonra kullanılan ilaçlar (siklosporin gibi), çünkü bu ilaçlar URORF-C'in kan konsantrasyonunu arttırabilir.
• Ereksiyonun sağlanması vc sürdürülmesindeki problemlerin tedavisi için kullanılan ilaçlar (sildenafil veya tadalafıl gibi), çünkü bu ilaçların UROREC ile birlikte kullanımı kan basıncında hafif bir düşüşe neden olabilir.
• Epilepsi için kullanılan ilaçlar veya rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç), çünkü IJROREC'in etkisi azalabilir.

Eğer reçete ti ya da reçetesiz herhangi bir ilacı ?u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda hillandmızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. UROREC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

UROREC'i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanmız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Kullanım dozu ağız yoluyla günde 1 kapsül UROREC 8 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu;

UROREC yiyecekle vc tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır. Kapsül kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak tercihen bir bardak suyla yutulmalıdır.

Özel kullanım durumları: Böbrek Yetmezliği:

Eğer orta derecede böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için uygun bir doz ayarlaması yapacaktır. Bu amaçla UROREC 4 mg kapsül kullanılabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla UROREC kullandıysanız:

UROREC'İ kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


A/l


UROREC kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almaytmz.


Eğer ilacınızı almayı unutursanız, aynı gün içinde sonradan alabilirsiniz. Eğer sonraki dozun zamanı gelmişse unuttuğunu/, dozu almayınız,

UROREC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

URORBC kullanmayı bırakırsanız hastalığmızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.
Eğer ilacın kullanımıyla ilgili başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacmıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, URORHC herkeste olmamasına rağmen yan etkilere sebep olabilir.
En yaygın yan etki cinsel birleşme sırasında oluşan .sperm miktarında azalmadır. Bu etki UROREC kullanımı bırakıldıktan sonra ortadan kalkar. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendirin.
Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi dahil) ve nadiren bayılma meydana gelebilir. Eğer güçsüzlük ya da baş dönmesi hissederseniz belirtiler ortadan kalkana kadar derhal oturun ya da uzanm. Ayağa kalktığmızda baş dönmesi veya bayılma meydana gelirse lütfen en kısa sürede doktorunuzu bilgilendiriniz,
UROREC katarakt ameliyatı (göz merceğinin bulanıklığından dolayı yapılan göz ameliyatı, 'UROREC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATi.İ KULLANINIZ' bölümüne bakınız) sırasında komplikasyonlara neden olabilir. Göz doktorunuzu UROREC kullandığmız ya da geçmişte kullanmış olduğunuzla İlgili derhal bilgilendirmeniz Önemlidir.

Aşağıdakilerden biri olursa, UROREC'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size cn yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen ve şişme)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mcvcut ise, sizin UROREC'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
• Normal dışı cjakülasyon (cinscl birleşme sırasmda meydana gelen az ya da fark edilemeyen spermle sonuçlanır, 'URORlX'i aşağıdaki durumlarda DİKKA'ri.İ KULLANINIZ' bölümüne bakınız)
• Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi de dahil, bu bölümde yukarıya bakınız)
• Akan ya da tıkalı burun
• Diyare
• Cinsel istekte azalma
• Mide bulantısı
• Ağız kuruluğu
• Ereksiyon oluşmasında ve sürdürülmesinde zorluklar
• Katarakt ameliyatı sırasında gevşek gözbebeği (bu bölümde yukarıya bakınız)
• Bayılma
Bunlar UROREC'in hallf yan elkileridir.
liğer cinsel hayatınızın etkilendiğini hissediyorsanız lütfen doktorunuza söyleyin.

Kğer hu kutlanma talhnotında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorünuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. UROKPX'in saklanması

UROREC'i çocııklann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 nin altında saklayınız.
İşık ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutusunda ve blisterde belirtilen son kullanma tarihinden sonra UROREC 'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz UROREC'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Yeni Recordati İlaç vc Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Arash Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL

üretici:


Yeni Kccordüti İlaç ve 1 hımmaddclcri San. vc Tic. A.Ş. Düğan Araslı Cad. No: 219 345 10 l-seayıtrl / İS rANBUI.

İlaç Bilgileri

Ürorec 4mg Kapsül

Etken Maddesi: Silodosin

Atc Kodu: G04CA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ürorec 4mg Kapsül-KT
 • Ürorec 4mg Kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Urorec 4 Mg 30 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.