Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Plaquenil 200 mg film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Parazit ve Böcek İlaçları » Antiprotozoal İlaçlar » Antimalaryal İlaçlar » Aminokinolinler » Hidroksiklorokin

KULLANMA TALİMATI

PLAQUENİL 200 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır

• Etkin madde:

Hidroksiklorokin sülfat 200 mg

• Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, povidon, mısır nişastası, magnezyum stearat, opadry OY-L-28900 (Hipromelloz, makrogol 4000, titanyum dioksit, laktoz monohidrat)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. PLAQUENİL nedir ve ne için kullanılır?


2. PLAQUENİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PLAQUENİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PLAQUENİL'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. PLAQUENİL nedir ve ne için kullanılır?

PLAQUENİL tablet ağızdan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 200 mg hidroksiklorokin sülfat içeren 30 adet film kaplı tablet bulunur.
Doktorunuz, PLAQUENİL'i aşağıdaki durumların herhangi birinin tedavisi amacıyla reçete etmiştir:
• Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık)
• Diskoid ve sistemik lupus eritematozus (tüm vücutta veya ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık, sistemik olduğunda ateş, güçsüzlük, eklem ağrıları gibi belirtileri vardır.)
• Işığa duyarlı deri erupsiyonları (deri üzerinde aniden ortaya çıkan kırmızı renkli cilt lezyonları)
• Malaryanın (sıtma) baskılanması ve akut ataklarının tedavisi

2. PLAQUENİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PLAQUENİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• 4-aminokinolin bileşiklerine veya formülasyonda yer alan diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık,
• Gözünüzde problemleriniz varsa,
• Çocuğunuz 6 yaşından küçük ise (200 mg tabletler 35 kg'dan düşük kilodaki çocuklarda kullanılmaz),
• Gebeyseniz,
• Bebek emziriyorsanız,
PLAQUENİL'i kullanmayınız.

PLAQUENİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Uzun süreli tedaviye başlamadan önce her iki gözünüzü de doktorunuz dikkatli biçimde muayene etmek isteyecektir. Daha sonra muayene en az yılda bir kere tekrarlanır. Gözün ağ tabakasının zarar görmemesi için doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır.
Herhangi bir görme bozukluğu ortaya çıkarsa (görme keskinliği, renkli görme) ilacı kullanmayı hemen bırakınız ve doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz olası ilerlemeler için sizi yakından takip etmek isteyebilir. Retinal değişiklikler (ve görme bozuklukları) tedavi kesildikten sonra da ilerlemeye devam edebilir.
İntihar davranışı, PLAQUENİL ile tedavi edilen hastalarda çok nadir olarak görülebilir.
• Karaciğer ya da böbrek bozukluğunuz varsa ya da bu organları etkilediği bilinen ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz gerektiğinde dozu azaltabilir.
• Mide-barsak, sinirsel ya da kan hastalıklarınız, kinin isimli sıtma hastalığında kullanılan ilaca karşı duyarlılığınız,
• Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz,
• Porfiriniz (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık),
• Psöriyazisiniz (sedef hastalığı) varsa
Doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir. Size uygun tedavi dozunu ayarlayacaktır.
• Uzun süreli tedavi görüyorsanız; sizden düzenli olarak tam kan sayımı, iskelet kası ve tendon refleksleriniz açısından düzenli olarak muayene istenebilir. Tam kan sayımında anormallik geliştiğinde ve güçsüzlük ortaya çıktığında doktorunuz tedavinize son vermelidir.
• Özellikle küçük çocuklar 4-aminokinolinlerin toksik etkilerine çok duyarlıdır. Bu nedenle PLAQUENİL'i çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde PLAQUENİL kullanımına ilişkin veri sınırlıdır. PLAQUENİL hamilelikte yalnızca beklenen yararı zararından fazla olduğu düşünüldüğünde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Emzirme sırasında PLAQUENİL kullanmamalı ya da bebeğinizi emzirmemelisiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

Adaptasyonu bozabildiği ve bulanık görmeye neden olduğu için araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

PLAQUENİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Digoksin (kalp hastalıklarında kullanılan ilaç): PLAQUENİL ile birlikte kullanımı esnasında kan digoksin düzeyleri artabileceğinden doktorunuz kan testleri isteyebilir.
• İnsülin ya da şeker hastalığı ilaçları: PLAQUENİL ile birlikte kullanımı süresince insulin ya da şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç dozunu doktorunuz azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PLAQUENİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Romatoid artirit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık): Yetişkinlerde:
Atakların tedavisinde günde 2-3 tablet kullanılır.
İdame tedavisinde günde 1-2 tablet kullanılır.
Diskoid ve Sistemik Lupus Eritematozus (tüm vücutta veya ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık):
Başlangıçta lezyonlar ortadan kalkana kadar, günde 1-2 tablet (200-400 mg/gün) kullanılır. 12 ay tedavi sonrasında yanıt alınamayan vakalarda doz günde 3 tablete (600 mg/gün) artırılabilir.
Daha sonra doz günde 100 mg'a düşülür ve tedaviye birkaç ay daha devam edilir. Daha sonraki haftalarda 200-300 mg dozda tedaviye yıllarca devam edilir.
İdame tedavisi etkili en düşük dozda sürdürülmeli ve günde 7 mg/kg dozu geçmemelidir
• Işığa duyarlı deri erupsiyonları (deri üzerinde aniden ortaya çıkan kırmızı renkli cilt lezyonları):
Günde 2-3 tablet (400-600 mg) kullanılır. Güneşe maruz kalmadan 7 gün önce başlanıp, güneş ışığına maruz kalındıktan sonraki 15 gün sürdürülür.
Malarya (Sıtma):

Supresyon tedavisi


Yetişkinlerde: 400 mg doz ile her haftanın kesinlikle aynı gününde kullanılır.
Mümkünse supresyon tedavisine maruz kalmadan iki hafta önce başlanmalıdır. Bu sağlanamıyorsa, yetişkinlerde 800 mg'lık ve çocuklarda 10 mg/kg'lık yükleme dozu 6 saat ara ile iki doza bölünmüş olarak uygulanabilir. Supresyon tedavisine endemik bölgeden ayrılmayı takiben sekiz hafta süre ile devam edilmelidir.

Akut Atakların Tedavisi


Yetişkinlerde: 800 mg ilk doz ile başlanır ve 6-8 saat sonra 400 mg ve sonraki 2 gün 400 mg/gün doz kullanılır (toplam 2 gr). Alternatif olarak 800 mg'lık tek dozunda etkin olduğu kanıtlanmıştır. Yetişkinlerde doz, ergen ve çocuklarda olduğu gibi vücut ağırlığına göre de ayarlanabilir. Üç gün süre ile aşağıdaki şekilde vücut ağırlığına göre toplam 25 mg/kg olacak şekilde uygulanır:
İlk Doz: 10 mg/kg (fakat 800 mg dozunu aşmayacak şekilde)
İkinci Doz: 5 mg/kg (fakat 400 mg dozunu aşmayacak şekilde) ilk dozdan 6 saat sonra Üçüncü Doz: 5 mg/kg, ikinci dozdan 18 saat sonra Dördüncü Doz: 5 mg/kg, üçüncü dozdan 24 saat sonra

Uygulama yolu ve metodu:

PLAQUENİL ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Romatoid artirit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık): Çocuklarda:
6 yaşından büyük çocuklarda; günde 10-20 mg/kg dozda en az 6 ay kullanılır.
Malarya

Supresyon Tedavisi


Ergenlerde ve Çocuklarda: Haftalık supresyon dozajı vücut ağırlığına göre 5 mg/kg'dır fakat kilo ne olursa olsun yetişkin dozunu geçmemelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek bozukluğunuz ya da bu organları etkilediği bilinen ilaç kullanıyorsanız doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir.

Eğer PLAQUENİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PLAQUENİL kullandıysanız:

PLAQUENİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PLAQUENİL'i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu atlarsanız sonraki dozunu almanıza uzun zaman var ise hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


PLAQUENİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan PLAQUENİL tedavinizi sonlandırmayınız. Doktorunuz size PLAQUENİL'i reçete ettiği rahatsızlığınızın özelliğine göre tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PLAQUENİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PLAQUENİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Retinopati (Görme bozukluğuna neden olabilen gözün ağ tabakasında görülen bir hastalık): İlk evrelerde tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlüdür. Fakat durum ilerledikçe tedavi kesilmesinden sonra da ilerlemeye devam etme riski olabilir.
• Korneal değişiklikler: Bulanık görme, ışığa karşı duyarlılık
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu),
• Deride mevcut bir deri hastalığına, ilaçlara, maligniteye (habis bir hastalığa) veya bilinmeyen nedenlere bağlı yaygın kızarıklık ve pullanma
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, döküntü, bronşların daralması, bronşların spazmı
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PLAQUENİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Psikoz (bir tür ruhsal bozukluk) ve nöbet
• Kaslarda güçsüzlük, kas hastalıkları: İlaç kesildikten sonra düzelebilmekle birlikte
düzelmesi aylar sürebilir.
• Kalp hastalıkları
• Kemik iliği depresyonu
• Kansızlık, kan hastalıkları (kan test sonuçlarında görülen kan hücreleri sayısında azalma)
• Porfirinin alevlenmesi (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık)
• Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Deri döküntüleri, kaşıntı, deri ve mukoz membranlarda renk değişiklikleri, saçlarda beyazlama, saç dökülmesi. Tedavi kesildiğinde kolayca düzelir.
• Anoreksi (iştah azalması)
• Bulantı, ishal, iştahsızlık, karın ağrısı, seyrek olarak kusma gibi mide barsak rahatsızlıkları. Bu belirtiler dozun azaltılması veya ilacın kesilmesi ardından hemen düzelir.
• Sersemlik, baş dönmesi, işitme kaybı, baş ağrısı, konvülsiyon (ani kasılma) sinirlilik, duygusal hareketlilik, intihar davranışı.
• Vertigo (baş dönmesi), kulak çınlaması, hafif duysal kayıp, tendon reflekslerinde baskılanma ve anormal sinir iletimi
Bunlar PLAQUENİL'in hafif yan etkileridir ve kısa sürelidir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PLAQUENİL'in saklanması

PLAQUENİL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


PLAQUENİL'i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PLAQUENİL'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394 Şişli-İstanbul

Üretim yeri:Bu kullanma talimatı 08.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Plaquenil 200 mg film kaplı tablet

Etken Maddesi: Hidroksiklorokin sülfat

Atc Kodu: P01BA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.