Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neupro 2 mg Transdermal Flaster Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Aşılar » AŞI KOMBİNASYONLARI » Rota virus diarrhea vaccines » Rota virus, live attenuated

KULLANMA TALİMATI NEUPRO 2 mg transdermal flaster Deriye yapıştırılarak kullanılır.

• Etkin madde:

Her bir flaster (10 cm1) 4.5 mg rotigotin içerir.

• Yardımcı maddeler:

Poli(dimetilsiloksan, trimetilsilil silikat)-kopolimerizat, povidon
K90, E171, E223, E304, E307, floropolimer, poliester, silikon, alüminyum, pigmentler (kırmızı 144, siyah 7, san 95 ve kır

mızı

166)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız .


Bu kullanma talimatında:


1. NEUPRO nedir ve ne için kullanılır?


2. NEUPRO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NEUPRO nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NEUPRO'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

NEUPRO transdermal bir flasterdir. Her bir flasterden 24 saat boyunca toplam 2 mg rotigotin
salınır.
NEUPRO transdermal flaster incedir ve 3 tabakadan oluşur. Kenarları yuvarlatılmış kare
şeklindedir. Sırt tabakanın dışı sarımsı kahve rengindedir ve NEUPRO 2 mg/24 saat basılıdır.
NEUPRO tek dozluk paketlerde ambalajlanmış 28 flaster içeren karton kutulardadır.
NEUPRO;
- Bacakları hareket ettirmek için karşı konulmaz bir dürtü olarak tanımlanan Huzursuz
Bacak Sendromu'nun bulgu ve belirtilerinin tedavisinde ve
- Hastalığın ilk döneminde tek başına veya hastalığın ileri döneminde levodopa olarak
bilinen bir ilaç ile birlikte Parkinson hastalığının bulgu ve belirtilerinin tedavisinde
kullanılır.

2. NEUPRO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEUPRO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Rotigotin veya NEUPRO'nun diğer bileşenlerine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
• Size manyetik rezonans görüntüleme (MR, vücudunuzdaki iç organların ve dokuların
görüntülenmesi yöntemi) veya kardiyoversiyon (anormal kalp ritimlerinin tedavisi)
yapılması gerekiyorsa bu işlemden önce NEUPRO 'yu çıkartmalısınız. İşlem bittikten sonra yeni bir flaster yapıştırabilirsiniz.

NEUPRO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Bu ilaç kan basıncını etkileyebilir. Bu nedenle özellikle tedavinin başında kan
basıncınız düzenli olarak ölçülmelidir.
• NEUPRO kullanılırken düzenli aralıklarla göz muayenesi önerilir. Bununla beraber, eğer, muayeneler arası görme durumunuzda bir problem fark ederseniz derhal
doktorunuza danışınız.
• Eğer ciddi karaciğer sorununuz varsa daha düşük doz almanız gerekebilir. Eğer karaciğer probleminiz kötüleşirse lütfen doktorunuza danışınız.
• Eğer kendinizde uyuşukluk hissediyorsanız veya aniden uykuya dalıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız (Ayrıca 'Araç ve makine kullanma' bölümüne bakınız).
• Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi, NEUPRO hastalarda aşırı kumar ve seks dürtüsünde artışa neden olabilir. Eğer böyle etkiler fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.
• NEUPRO, halüsinasyonlara (gerçekte var olmayan şeyleri duymak veya görmek) neden olabilir. Eğer böyle etkiler fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.
• Huzursuz bacak sendromunun belirtilerinin normalde olması gerekenden daha önce daha yoğun ve diğer uzuvlarınızı içerecek şekilde başladığını görebilirsiniz.
• Diğer flaster ve bandajlarla olduğu gibi NEUPRO, kaşıntı, kızarma gibi deri reaksiyonlarına neden olabilir. Bu reaksiyonlar normalde hafif veya orta şiddetlidir ve genellikle sadece flasterin üzerinde olduğu deri bölgesini etkiler. Bu reaksiyonlar, genellikle flasteri çıkardıktan birkaç saat sonra yok olur. Eğer uygulama bölgesindeki deri reaksiyonu bir kaç günden daha uzun sürerse, eğer reaksiyon şiddetlenirse, veya deri reaksiyonları flasterin uygulandığı bölgenin dışına yayılırsa, lütfen doktorunuza danışınız.
• NEUPRO ile oluşan deri reaksiyonlarının görüldüğü bölgeyi güneş ışığından koruyunuz ve solaryuma maruz bırakmayınız. Deri reaksiyonlarından korunmak için size flasteri her gün farklı bir bölgeye uygulamanızı öneriyoruz. 14 gün içinde flasteri aynı bölgeye tekrar uygulamamalısınız.
Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEUPRO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Rotigotin deri yoluyla kan dolaşımına girdiğinden yiyecek veya içeceklerden etkilenmez. NEUPRO kulanırken alkol almanın sizin için güvenli olup olmadığını doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Rotigotinin hamilelik ve doğmamış bebek üzerine etkisi bilinmediğinden NEUPRO hamile kadınlarda kullanılmamalıdır. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NEUPRO emzirme sırasında kullanılmamalıdır. Rotigotin anne sütüne geçerek bebeğinizi etkileyebilir ve ayrıca üretilen süt miktarını azaltabilir.

Araç ve makine kullanımı

NEUPRO uyuşukluk hissetmenize veya aniden uykuya dalmanıza neden olabilir. Eğer bu durum sizi etkilerse, araç kullanmamalısınız veya dikkat eksikliği sonucunda sizin veya çevrenizdeki kişilerin ciddi şekilde yaralanmalarına yol açabilecek aktivitelerden kaçınmalısınız.
Birkaç vakada araç kullanırken kişi ani uykuya dalmış ve kazaya sebep olmuştur.

NEUPRO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NEUPRO sodyum metabisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Antipsikotikler (ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) veya metoklopramid (mide bulantısı ve kusma tedavisinde kullanılan ilaç) NEUPRO'nun etkisini azaltabilir. NEUPRO'yu kullanırken bu ilaçları almayınız.
• NEUPRO ve levodopa ile aynı anda tedavi ediliyor iseniz, bazı yan etkiler (gerçekte var olmayan şeyleri duymak veya görmek (halüsinasyonlar), Parkinson hastalığına bağlı istemsiz harketler (diskinezi) ve bacakların ve ayakların şişmesi gibi daha ağırlaşabilir.
• Lütfen doktorunuza NEUPRO kullanırken alkol kullanmanızın veya yatıştırıcı ilaçlar almanızın (benzodiazepin, zihinsel bozuklukların veya depresyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar) sizin için güvenli olup olmadığını sorunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NEUPRO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

NEUPRO'yu her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar sorunuz.
NEUPRO, genel olarak uzun süreli tedavi için kullanılır. Genellikle tedavinize düşük doz ile başlayacaksınız ve eğer gerekirse, doktorunuzun size söylediği şekilde, sizin için uygun doza ulaşana dek, haftalık artışlarla arttıracaksınız. Daha sonra idame doz olarak adlandırılan doz ile tedavinize doktorunuzun size önereceği şekilde devam edeceksiniz.
NEUPRO flasterinizi günde bir kez değiştirmelisiniz. İhtiyacınız olan dozlara ulaşmak için farklı NEUPRO flasterleri bulunmaktadır, her biri, bir günde farklı miktarda etkin madde salmaktadır: 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, 6mg ve 8mg.
Yüksek dozlar için çoklu flasterler uygulanmalıdır. Örneğin 10 mg dozuna ulaşmak için bir 6 mg flasteri ve 4 mg flasteri birlikte uygulanabilir.
Huzursuz Bacak Sendromunun tedavisi:
Huzursuz bacak sendromu için NEUPRO 'yu alıyorsanız, tedaviye günde 1 mg NEUPRO ile başlamalısınız. Bu doz, sizin ihtiyacınız olan uygun doza ulaşılana kadar haftalık, 1mg'lık artışlarla arttırılacaktır. En yüksek doz, günde 3 mg'dır..
Parkinson hastalığının tedavisi:

Eğer Parkinson hastalığının erken evresinde iseniz ve levodopa almıyorsanız

:
Tedaviye günde 2 mg NEUPRO ile başlamalısınız. Bu doz, sizin ihtiyacınız olan uygun doza ulaşılana kadar, ikinci haftadan itibaren her hafta, günde 2 mg'lık artışlarla arttırılacaktır. Hastaların birçoğu için doğru doz, 3-4 hafta içinde ulaşılabilen günde 6 ile 8mg arasında bir dozdur. En yüksek doz günde 8 mg'dır.

Eğer ileri evre Parkinson hastalığınız varsa ve levodopa kullanıyorsanız

:
Tedaviye günde 4 mg NEUPRO ile başlamalısınız. Bu doz, sizin ihtiyacınız olan uygun doza ulaşılana kadar ikinci haftadan itibaren her hafta, günde 2 mg'lık artışlarla arttırılacaktır. Hastaların birçoğu için doğru doz, 3- 7 hafta içinde ulaşılabilen, günde 8 ile 16 mg arasında bir dozdur. En yüksek doz günde 16 mg'dır.
Eğer ilacı kullanmayı kesmek zorundaysanız, 'NEUPRO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler" bölümüne bakınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Transdermal yolla (deriye yapıştırılarak) uygulanır.
NEUPRO'yu kullanırken aşağıdaki talimatlara uyunuz:
Günde bir kez derinizin üzerine yeni bir NEUPRO flasteri yapıştırmalısınız.
Flasterin derinizin üzerinde 24 saat boyunca kalması gerekir, daha sonra yeni bir tanesi ile değiştirmelisiniz. Yeni bir flasteri yapıştırmadan önce eski flasteri çıkarttığınızdan emin olunuz.
Flasteri her gün yaklaşık aynı saatte değiştirmelisiniz.
NEUPRO'yu keserek bölmeyiniz.
Flasteri yapıştırırken:
Flasterin yapışkan tarafinı aşağıdaki bölgelere temiz, kuru ve sağlıklı deri üzerine yapıştırınız:

- omuz
- üst kol
- karın
- uyluk
- kalça
- böğür-yan taraf (kaburganız ile kalçanız arasındaki yer)
Deri tahrişlerinden kaçınmak için:
• NEUPRO 'yu her gün farklı bir bölgeye yapıştırınız (örneğin, bir gün vücudunuzun sağ
tarafına, sonraki gün sol tarafınıza, bir gün vucudunuzun üst tarafına diğer gün alt
kısmına).
• NEUPRO yu 14 gün içinde aynı bölgeye tekrar yapıştırmayınız.
• Kızarmış, tahriş olmuş veya hasarlı deri üzerine veya çatlamış deri üzerine flasteri
yapıştırmayınız.
Eğer flaster nedeniyle halen derinizle ilgili problemleriniz varsa “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümünde yapmanız gerekenlere ayrıntılı olarak bakabilirsiniz.
Flasterin düşmemesi veya kaybolmaması için:
• NEUPRO'yu dar kıyafetler ile sürtünerek çıkmayacağı bir yere yapıştırmalısınız.
• Krem, yağ, losyon, pudra veya diğer deri ürünlerini flasteri yapıştıracağınız bölgeye
veya flasteri yapıştırmış olduğunuz bölgenin etrafına sürmeyiniz.
• Eğer tüylü bir bölgeye flasterin yapıştırılması gerekiyorsa, bu bölgeyi flasteri
yapıştırmadan en az 3 gün önce tıraş etmelisiniz.
Eğer flaster düşerse, günün geri kalanı için yeni bir flaster uygulamalısınız, ardından flasteri değiştirmeniz gereken aynı zamanda flasteri yenisiyle değiştirmelisiniz.
NOT:
• Banyo, duş alma veya egzersiz NEUPRO'yu etkilememelidir. Bu gibi aktivitelerden
sonra flasterin düşmediğini kontrol ediniz.
• Flaster bölgesinin dışardan ısıya (aşırı güneş ışığı, sauna, sıcak banyo, ısıtma yastıkları veya sıcak termoforlara) maruz kalmasına engel olunuz.
• Eğer flaster deriyi tahriş ederse, deride renk değişikliğine neden olabileceğinden bu
bölgeyi güneşten koruyunuz.
Flaster nasıl kullanılır?
Her bir flaster ilacı içeren tek dozluk paketler halinde ambalajlanmıştır. NEUPRO tek dozluk paket açıldıktan ve koruyucu bant çıkarıldıktan hemen sonra deri üzerine yapıştırılmalıdır. Orijinal paket atılmamalı, flaster değiştirilene kadar saklanmalıdır.
1. Tek dozluk paketi açmak için, paketin iki tarafindan tutunuz .
Folyoyu sıyırarak paketi açınız.

2. Flasteri paketin içinden çıkartınız.
3. Flasterin yapışkan tarafı şeffaf koruyucu bant ile kapatılmıştır. Koruyucu bant size dönük şekilde flasteri iki elinizle tutunuz.
4. Banttaki S-şekilli ayırımın açılmasını sağlayacak şekilde flasteri ikiye bükünüz.
5. Koruyucu bandın bir tarafını sıyırınız. Parmaklarınızla yapışkanlı kısma dokunmayınız.
6. Sert koruyucu bantın diğer yarısını
tutunuz ve flasterin yapışkanlı yüzeyini derinizin üzerine yapıştırınız. Flasterin yapışkanlı tarafı üzerine bastırarak iyice yapışmasını sağlayınız.

7. Flasterin diğer yarısını geriye katlayınız ve koruyucu bantın diğer tarafnı kaldırınız
8. Flasterin kenarlarının deri üzerine iyice yapıştığından emin olana kadar 20- 30 saniye boyunca flasterin üzerine avuç içinizle sıkıca bastırınız
Flasteri tuttuktan hemen sonra elinizi su ve sabunla yıkayınız.
Flaster nasıl değiştirilir?
Yeni flaster yapıştırılmadan önce, kullanılmış flasteri dikkatli ve yavaş bir şekilde sıyırınız. Flasteri çıkardıktan sonra deri üzerinde kalan yapışkanların çıkarılması için bu bölgeyi sıcak su ve yumuşak bir sabun ile yavaşça yıkayınız. Yıkayarak çıkarılamayan yapışkanları çıkarmak için çok az miktarda bebek yağı da kullanabilirsiniz.
Alkol veya aseton gibi diğer çözücüleri kullanmayınız çünkü bunlar derinizi tahriş edebilir. Eğer flaster düşerse, günün geri kalan kısmı için yeni bir flaster uygulanmalıdır. Sonra flaster her zamanki gibi aynı zamanda değiştirilir.
Kullanılmış ve kullanılmamış flasterler ile ne yapılmalı?
Kullanılmış flasterler hala etkin madde içermektedir. Bu da diğer kişilere zararlı olabilir. Kullanılmış olan flaster yapışkanı iç kısma gelecek şekilde katlanır. Flaster orjinal paketine konur ve çocukların erişemeyeceği güvenli bir yere atılır.
Kullanılmış ve kullanılmamış flasterleri eczaneye geri veriniz. Flasterleri tuvalete ya da sıvı atık imha sistemlerine atmayınız.

Değişik yaş gruplan:

Cinsiyet, ağırlık veya yaşa bağlı doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Çocuklarda kullanımı:

NEUPRO çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Hafiften orta dereceye kadar karaciğer yetmezliği veya hafiften ağır dereceye kadar böbrek yetmezliği olan ve diyaliz gereken hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.
Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda rotigotin klerensi azalabileceğinden dikkatli olunması önerilir. Akut olarak kötüleşen böbrek fonksiyonu vakalarında da rotigotin düzeylerinde beklenmedik birikme meydana gelebilir.

Eğer NEUPRO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NEUPRO kullandıysanız:

NEUPRO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doktorunuzun önerdiğinden daha yüksek dozlarda NEUPRO kullanırsanız mide bulantısı, kusma, kan basıncında düşme, halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyleri duymak veya görmek), konfüzyon, aşırı uyku hali, istemsiz hareketler ve konvülsiyonlar görülebilir.
Eğer doktorunuzun önerdiğinden daha fazla sayıda flaster yapıştırdıysanız derhal doktorunuza danışınız ve flasterlerin çıkarılması ile ilgili doktorunuzun tavsiyesine uyunuz.

NEUPRO flasterini değiştirmeniz gereken zamanda değiştirmeyi unutursanız:

Eğer her gün değiştirdiğiniz saatlerde flasteri değiştirmeyi unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz eski flasteri çıkartınız ve yeni bir flaster yapıştırınız. Eğer eski flasteri çıkarttıktan sonra, yeni bir flaster yapıştırmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz yeni bir flaster yapıştırınız. Her iki durum için de ertesi gün yine her zamanki gibi, eski flasteri çıkardıktan sonra aynı saatlerde yeni flaster yapıştırınız.

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınızNEUPRO'ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz ile konuşmadan, aniden NEUPRO'yu kullanmayı bırakmamalısınız. Aniden bırakma, önemli bir sağlık riski olan nöroleptik malign sendromu olarak adlandırılan bir tıbbi durum geliştirmenize neden olabilir. Akinezi (kas hareket kaybı), ateş, eklemlerde sertlik, kan basıncında düzensizlik, kalp atışlarında artma, konfüzyon, bilinç bozuklukları (örn. koma) gibi belirtiler yaşayabilirsiniz.
Bu belirtilerden kaçınmak için günlük NEUPRO dozunuz kademeli olarak azaltılmalıdır.
- Eğer NEUPRO yu Huzursuz Bacak Sendromu için alıyorsanız dozunuz kademeli olarak gün aşırı 1 mg/24 saat'lik düşüşlerle azaltılmalıdır.
- Eğer NEUPRO'yu Parkinson Hastalığı için alıyorsanız dozunuz kademeli olarak gün aşırı 2 mg düşürülerek azaltılmalıdır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEUPRO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Tedavinin başında mide bulantısı ve kusma görülebilir. Bu yan etkiler genellikle hafif veya orta şiddettedir ve tedaviye devam etseniz bile geçicidir. Eğer bu yan etkiler daha uzun sürer de endişelenecek duruma gelirseniz doktorunuza danışınız.
Deri reaksiyonları
Flasterden dolayı kızarma, kaşıntı gibi deri reaksiyonları gelişebilir. Bu reaksiyonlar genellikle hafif veya orta şiddettedir ve sadece flasterin olduğu bölgeyi etkiler. Bu reaksiyonlar normalde flaster çıkarıldıktan bir kaç saat sonra kaybolur.
Eğer birkaç günden daha uzun süren, şiddetli veya flasterin kapladığı alanın dışına yayılan bir deri reaksiyonunuz varsa doktorunuza bu durumu bildiriniz.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
: 10 hastanın en az 1'nde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek :1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Eğer NEUPRO'yu Huzursuz Bacak Sendromu için alıyorsanız: Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Mide bulantısı Yaygın: Kusma, midede yanma

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Flasterin altında kızarıklık ve kaşıntı gibi deri reaksiyonları, güçsüz hissetme
(halsizlik)
Yaygın: Uyartıya karşı aşırı tepki verme hali (irritabilite)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın: Aşırı duyarlılık

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağrısı Yaygın: Uykulu hissetme

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın: Beklenmedik şekilde aniden uykuya dalma, cinsel istek bozukluğu, uyuyamama, uyku bozukluğu, alışık olmadık rüyalar görme
Yaygın olmayan: Aşırı kumar, anlamsız hareketlerin tekrarlanması gibi bazı aktiviteleri alışılmadık bir şekilde yapma dürtüsü, takıntılı, sıkıntılı düşünceler ve ilişkili kompülsiyonlar (anlamsız bir şeyi tekrarlayıcı tarzda yapmaya yönelten iç uyartı)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Kaşıntı

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Kan basıncı artışı
Yaygın olmayan: Oturduktan veya uzandıktan sonra ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi sonucu sersemlik hissi

Eğer NEUPRO'yu Parkinson Hastalığı için alıyorsanız: Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Aşırı duyarlılık (Abartılı bağışıklık yanıtı)

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon), uykuya dalmada güçlük yaşama, uyku bozukluğu, alışılmadık rüyalar,kabuslar görme, uyuyamama Yaygın olmayan: Uyku atakları/aniden uykuya dalmalar, gerçeklik ve davranışlar hakkında anormal düşünceler, aşırı kumar, anlamsız hareketlerin tekrarlanması ve cinsel istekte artış gibi bazı aktiviteleri alışılmadık bir şekilde yapma dürtüsü, zihin karışıklığı (konfüzyon) Seyrek: Psikotik bozukluk, istenmeyen ve kontrol edilemeyen düşünce ve davranışlar

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın:Uykulu hissetme, sersemlik hissi, baş ağrısı
Yaygın: Bilinç kaybı, parkinson hastalığına bağlı istemsiz hareketler (diskinezi), kan basıncındaki düşmeye bağlı olarak ayağa kalkıldığı zaman hissedilen sersemlik hissi, bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik (letarji)
Seyrek: İstemsiz kas spazmları (nöbet, konvülsiyon)

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Renk veya ışık görme gibi görme bozuklukları, bulanık görme

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın: Anormal hareketlilik hissetme (baş dönmesi)

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: Kalp atımını hissetme (palpitasyon)
Yaygın olmayan: Kalp ritminde anormallik Seyrek: Kalp atım sayısının artması

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Oturduktan veya uzandıktan sonra ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi sonucu sersemlik hissi, kan basıncının yükselmesi Yaygın olmayan: Kan basıncının düşmesi

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Mide bulantısı, kusma
Yaygın: Kabızlık, dispepsi, ağız kuruluğu, midede yanma
Yaygın olmayan: Karın ağrısı

Araştırmalar

Yaygın: Kilo azalması
Yaygın olmayan: Karaciğer fonksiyon test sonuçlarında artış veya anomaliler, kilo artışı, kalp atım hızında artış

Deri ve deri altı doku hastalıklar

Yaygın: Kızarıklık, kaşıntı, terlemede artış
Yaygın olmayan: Yaygın kaşıntı, kontakt dermatit, deri tahrişi
Seyrek: Yaygın döküntü

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan: Erkeklerde iktidarsızlık (ereksiyonun sağlanamaması veya
sürdürülememesi)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Flasterin altında kızarıklık ve kaşıntı gibi deri reaksiyonları
Yaygın: Bacaklarda ve ayaklarda şişme, güçsüz hissetme (halsizlik, kuvvetsizlik ve rahatsız
hissetme)
Seyrek: Uyartıya aşırı duyarlılık hali (irritabilite)

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürel komplikasyonlar

Yaygın: Düşme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NEUPRO'nun saklanması

NEUPRO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


2°C -8°C arasında (buzdolabında) saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra NEUPRO'yu kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NEUPRO'yu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

UCB Manufacturing Ireland Ltd. lisansı ile
UCB Pharma A.Ş.,
Rüzgarlıbahçe Cumhuriyet Cad., Gerçekler Sitesi
B Blok Kat:6, Kavacık / Beykoz 34805 İstanbul / TÜRKİYE

Üretici:

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG
Lohmannstra6e 2 D-56626 Andernach, ALMANYA

Bu kullanma talimatı 06.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.


1
Rotigotin, NEUPRO'nun etkin maddesidir. NEUPRO, beyinde dopamin reseptörlerine bağlanarak belirli tipteki hücreleri uyaran, dopamin agonistleri olarak adlandırılan bir ilaç grubundadır.

İlaç Bilgileri

Neupro 2 mg Transdermal Flaster

Etken Maddesi: Rotigotin

Atc Kodu: J07BH01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.