Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cardura XL 8 mg Kontrollü Salım Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Antihipertansif İlaçlar (Yüksek Tansiyon İlaçları) » Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar » Alfa-Adrenoreseptör Antagonistleri » Doksazosin Mesilat

KULLANMA TALİMATI

CARDURA* XL 8 mg kontrollü salım tableti Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her tablet 10.185 mg doksazosin mesilat (8 mg doksazosine eşdeğer) içerir.

•Yardımcı maddeler.

Polietilen oksit (55-75 cps), hidroksipropil metilselüloz (5 cps), demir oksit kırmızı, magnezyum stearat, polietilen oksit (5500-7500 cps), sodyum klorür, selüloz asetat, hidroksipropil metilselüloz, polietilen glikol 3350 (makrogol), titanyum dioksit (El71), SD-45'de farmasötik glaze (modifıye edilmiş), izopropil alkol, demir oksit siyah JPE, n-Bütil alkol, propilen glikol, amonyum hidroksit %28 (reaktif), siyah mürekkep (S-1-8106).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu KuDanma Talimatında:

1, CARDURA XL nedir ve ne için kullanılır?


2, CARDUR4 XL H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3, CARDURA XL nasıl kullanıhr?


4, Olası yan etkiler


5,CARDURA XL *in saklanması


mBaşlıkları yer almaktadır.

L CARDURA XL nedir ve ne için kullanılır?

CARDURA XL Bir yüzü “CXL 8” baskılı, diğer yüzü baskısız, yuvarlak, bikonveks şeklinde, beyaz kontrollü salınım tablettir. 30 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.
CARDURA XL alfa-blokörler adı verilen bir grup ilaçtan biridir. Yüksek kan basıncını veya erkeklerde prostat bezinin büyümesinin neden olduğu semptomlan tedavi etmek için kullamlır.
CARDURA XL kan damarlarım gevşeterek kamn damarlardan daha kolay geçmesini sağlayarak, yüksek kan basmcmm (hipertansiyon) tedavi edilmesi için kullanılabilir. Bu, kan basıncının düşmesine yardımcı olur.
Prostat bezinde büyüme olan hastalarda CARDURA XL, idrara çıkma zorluğunun ve/veya sık idrara çıkmanın tedavisi için alınır. Bu durum prostat bezi büyümüş hastalarda yaygındır. CARDURA XL, mesane çıkışı ve prostat bezi etrafındaki kası gevşeterek kolay idrara çıkış sağlar.

2. CARDURA XL'i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler CARDURA XL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Geçmişte CARDURA XL'e, etkin madde doksazosine, diğer kinazolin türlerine (prazosin veya terazosin gibi) veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğu olabilir.
• Emziriyorsanız
• Sindirim kanalınızda herhangi bir tıkanma varsa
• 16 yaşından küçükseniz
• Prostat bezinizde büyüme (benign prostat hiperplazisi) ve düşük kan basıncınız varsa
• Ortostatık hipotansiyon denen geçmişinizde otururken veya uzanırken ayağa kalktığınızda baş dönmesi ve sersemliğe yol açan bir çeşit düşük kan basıncı durumunuz varsa
• Aşağıdakilerden birine ilaveten prostat bezinizde büyüme varsa: idrar yollannızda herhangi bir sıkışıklık veya tıkanma, uzun süreli iltihap veya mesane taşınız varsa.
• Böbrek sorunlarına ilaveten veya böbrek sorunlan olmaksızın taşma tipi idrar kaçırma (idrara çıkma ihtiyacı hissetmemek) veya anüriniz (vücudunuzun idrar üretmemesi) varsa.

CARDURA XL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsamz
• Karaciğer hastalığınız varsa. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarla klinik deneyim olmadığı için ilacın bu hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
• Kalp hastalığınız varsa
• Başka ilaçlar da alıyorsanız
Fosfodiesteraz-5-inhibitörleri (PDE-5) (örneğin; sildenafıl, tadalafıl, vardenafıl) ve doksazosinin birlikte kullanımında her iki ilacın da damar genişletici etkisi olduğundan ve bazı hastalarda düşük tansiyona bağlı semptomlara sebep olabildiğinden doktorunuz dikkatli olacaktır.

e


• Özellikle tedavinin başlangıcında baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren bilinç kaybı (senkop) ile kendini gösteren postural hipotansiyon gelişirse. Postural hipotansiyondan ileri gelebilecek belirtilerin nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü takdirde ne gibi tedbirler alacağınız hakkında doktorunuz bilgi verecektir.
Katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) nedeniyle göz ameliyatına girecekseniz, lütfen göz doktorunuzu ameliyattan önce CARDURA XL'i önceden kullandığınız veya kullanmakta olduğunuz konusunda bilgilendiriniz. Çünkü CARDURA XL ameliyat sırasında, doktorunuzun önceden hazırlıklı olması halinde yönetebileceği komplikasyonlara neden olabilir.
CARDURA XL almaya başladığınızda, uzanırken veya otururken ayağa kalktığınızda düşük kan basıncı sebebiyle bayılma hissi veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bayılacak gibi hissediyorsanız veya başınız dönüyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar oturmalı veya uzanmalı ve düşmenize veya kendinizi yaralamanıza yol açabilecek durumları önlemelisiniz. Bu etkilerin ortaya çıkma ihtimalini azaltmak için doktorunuz tedavi başlangıcında kan basıncınızı düzenli olarak ölçmek isteyebilir.
Ciddi mide-barsak geçişi (gastrointestinal) daralmalarında tıkanmaya yol açabileceğinden bu tip rahatsızlığınız varsa doktorunuz CARDURA XL verirken dikkatli olacaktır.
CARDURA XL kontrollü salimli bir tablettir. İlaç, ilacın yavaş şahmını sağlamak için özel tasarlanmış, emilimi olmayan bir kılıf içindedir. Yutulduğunda, ilaç tablet boşalana kadar vücuda yavaşça salınır.
Boş tablet vücuttan bağırsak hareketiyle atıldığından ötürü, dışkıda bazen tablete benzeyen bir nesne görebilirsiniz. Bu beklenen bir durumdur ve endişelenmenizi gerektirmez.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARDURA XL'in yiyecek ve içecek Ue kullanılması

CARDURA XL yiyecek ve içecek ile birlikte veya tek başına kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebelik sırasında CARDURA XL kullanmanm güvenh olup olmadığı belirlenmemiştir. Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzla konuşunuz, doktorunuz CARDURA XL'nin sizin için uygun olup olmadığına karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

Emziriyorsamz CARDURA XL almayınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kuUammı

Araç veya makine kullanıyorsanız dikkatli olunuz. Aldığınız tabletler güvenli biçimde araç veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, özellikle de tabletleri almaya ilk başladığımzda halsizlik veya baş dönmesi hissetmenize yol açabilir. İlaç sizi etkilerse araç veya makine kullarmiayınız ve hemen doktorunuza başvurunuz.

mCARDURA XL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CARDURA XL ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır:
• Yüksek kan basıncı veya prostat büyümesi tedavisi için alfa-blokör tedavisi alan bazı hastalar, hızla oturma veya ayağa kalkma sonucu düşen kan basıncından kaynaklanabilecek baş dönmesi veya sersemlik hissedebilirler. Bazı hastalar, alfa-blokörlerle birlikte iktidarsızlık (erektil disfonksiyon) ilaçlan (örneğin; sildenafil, tadalafil, vardenafil) alırken bu belirtileri
yaşamışlardır. Bu belirtilerin oluşma olasılığım azaltmak için iktidarsızlık ilaçlarına başlamadan önce alfa-blokörünüzün düzenli günlük dozunu alıyor olmalısınız.
• Yüksek kan basıncınızın tedavisi için terazosin ve prazosin gibi ilaçlar alıyorsanız CARDURA XL kan basıncınızı daha da düşürebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CARDURA XL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sildiği için talimatlar:

- CARDURA XL için normal doz, her gün, günlük tek doz olarak alınan bir adet 4 mg kontrollü salimli tablettir.
- Doktorunuz dozunuzu 8 mg'a yükseltmek isteyebilir. Bu CARDURA XL için maksimum dozdur.
- Tabletlerinizi doktorunuzun söylediği biçimde alınız.
- Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.
CARDURA XL'yi suyla bütün olarak yutunuz. Tabletleri

çiğnemeyiniz, bölmeyinizezmeyiniz. Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

CARDURA XL'in çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Normal yetişkin dozu tavsiye edilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa doksazosin farmakokinetiği değişmediği için ve doksazosinin mevcut böbrek disfonksiyonunu kötüleştirdiğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı için, doktorunuz ahşılmış dozları kullanabilir. Doksazosin diyaliz edilemez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğerde tamamen metabolize edilen bütün ilaçlarda olduğu gibi, CARDURA XL karaciğer fonksiyonu bozukluğu kanıtı varsa size dikkatle uygulanmalıdır.

EğerXL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDURA XL kullandıysanız:

Bir defada çok fazla tablet almak kendinizi kötü hissetmenize yol açabilir. Birçok tablet almak tehlikeli olabilir. Hemen doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

CARDVRA KL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CARDURA XL'i kullanmayı unutursanız:

Endişelenmeyiniz. Tabletinizi almayı unutursanız, o dozu tamamen atlayınız. Sonra da önceki biçimde almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CARDURA XL ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Tabletlerinizi devamlı almanız önemlidir. Kan basmcınızı kontrol altına almanıza yardımcı olurlar. Önce doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya tabletleri almayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CARDURA XL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Asağıdakilerden biri olursa, CARDURA XL* i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp krizi (En sık rastlanan belirtisi göğüste ani başlayan ağrıdır, Ağn, yaruna veya baskı şeklinde hissedilebilir; genellikle 5 dakikadan uzun sürer ve dinlenmekle azalmaz. Nefes darlığı, bulantı ve kusma başlayabilir. Soğuk terleme ve yüzde solgunlaşma hissedilebilir.)
Kollarda, bacaklarda güçsüzlük veya konuşma sorunları, bunlar felç semptomu olabilir '
• İlaca alerjik reaksiyon sonucu meydana gelmiş olabilecek yüzde, dilde veya boğazda şişme
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Göğüs ağnsı, anjina
• Nefes darlığı, nefes almada güçlük
• Hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atımı
• Kalp atımını hissetme (çarpıntı)

€


• Deri döküntüsü veya kaşıntı (özellikle bütün vücutta)
• Bayılma
• Deri veya gözlerde sararma (sarılık)
• Morarma veya kolay kanamayla sonuçlanabilecek beyaz kan hücrelerinde veya kan pulcuğunda (trombositlerde) düşüş
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

CARDURA XL ile tedavi gören hastalarda aşağıdaki olaylar bildirilmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatmda yer almayan bir yan etki yaşarsanız, lütfen bunu doktorunuza bildiriniz.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
10 hastanın en az birinde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Baş dönmesi, çevrenin döndüğü hissi (vertigo), baş ağnsı,
• Düşük kan basıncı
• Ayakların, ayak bileklerinin veya parmakların şişmesi
• Bronşit, öksürük, solunum yollan (burun, boğaz, akciğer) iltihabı, nefes darlığı ^ • Burun zarının iltihabı (rinit) sonucu oluşmuş burun tıkanıklığı, hapşırma ve/veya burunda
akıntı
• Mide/karın ağrısı, hasta olma/hissetme
• İdrar yollan iltihabı, idrar kaçırma (idrara çıkışını kontrol edememe), idrar kesesi iltihabı (sistit)
• Uyuklama, genel halsizlik
• Hazımsızlık, mide yanması, ağız kuruluğu
• Sırt ağnsı, kaslarda ağrı
• Grip benzeri belirtiler
• Göğüs ağrısı
• Yorgunluk hissi
• Çarpıntı, nabız sayısında artış
• Kaşıntı

Yaygın olmayan:

• Kabızlık, ishal, kusma, gaz, mide ve bağırsakta ishal veya kusmaya sebep olabilecek ihihap

^

(gastroenterit)
• İdrara çıkarken ağrı veya rahatsızlık, normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı, kanlı idrar
• Eklemlerde iltihap (gut), ağnlı eklem, genel ağrı
• Uykusuzluk, endişe, depresyon
• Beyin damarlannda tıkanmaya bağlı olaylar, el ve ayakların hissedilmesinde veya dokunma duyusunda azalma veya değişme, titreme
• İştah artışı veya kaybı, kilo alımı
• Burun kanaması
• Kulakta çınlama veya gürültü, titreme
• Cinsel güçsüzlük, iktidarsızlık
• Karaciğerin çalışma şeklinde değişimleri gösteren anormal kan tahlili sonuçlan
• İlaca karşı aleıji
• Göğsün kalp bölgesinde ağn, kalp krizi (ani yanıcı ve baskı hissettiren göğüs ağrısı, nefes darlığı, bulantı, kusma)

Çok seyrek:

• Otururken veya uzanırken ayağa kalkıldığında düşük kan basıncı nedeniyle bayılma hissi veya baş dönmesi
Karaciğer iltihabı (hepatit) veya safra bozukluğu
Kurdeşen, saç dökülmesi, deride kırmızı veya mor lekeler, deri altı kanama El ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma Huzursuzluk, sinirlilik Yorgunluk, genel rahatsızlık hissi Kas krampları, kas güçsüzlükleri Bulanık görme Yüz kızarması
İdrara çıkmada bozukluk, gece idrara çıkma ihtiyacı, çıkılan idrar hacminde artış, idrar üretiminde artış dolayısıyla idrara çıkma sayısının artması Erkeklerde göğüslerde rahatsızlık veya büyüme Peniste ağrılı sürekli ereksiyon
Akciğer soluk yollannda daralma ve nefes almada zorlanma Nabzın azalması, nabız düzensizliği

mKandaki akyuvar sayısında azalma,'pıhtılaşma hücrelerinde azalma

Sıkbğı bUinmeyen:

• Orgazm sırasında çok az semen gelmesi veya gelmemesi, orgazm sonrası bulanık idrar
• Göz merceğinde bulanıklık (katarakt) için göz ameliyatı sırasında gözde sorunlar oluşabilir. “CARDURA

XV\

aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CARDURA XL'm saklanması

CARDURA XLçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Nemden koruyunuz. 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kuUanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalafdaki son kullanma tarihinden sonra CARDURA XL'i kullanmayınız,

^on

kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Ruhsat Sahibi:Üretici:Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Cardura XL 8 mg Kontrollü Salım Tablet

Etken Maddesi: Doksazosin mesilat

Atc Kodu: C02CA04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.