Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Optive % 0.5 Lubrikant Göz Damlası Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Diğer Göz İlaçları » Göz İle İlgili Diğer İlaçlar » Suni Gözyaşı

KULLANMA TALİMATI

OPTIVE® % 0.5 lubrikant göz damlası Göze damlatılır.

•Etkin madde:

Her mililitrede 5 mg karmeloz sodyum içerir.

•Yardımcı maddeler:

Gliserol, Eritritol, Levokarnitin, Potasyum klorür, Kalsiyum klorür dihidrat, Magnezyum klorür heksahidrat, Borik asit, Sodyum borat dekahidrat, Sodyum sitrat dihidrat, Stabil oksikloro kompleksi (PURITE®), Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de OPTIVE®'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında;


1. OPTIVE® nedir ve ne için kullanılır?


2. 0PTIVE®'İ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. OPTIVE® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. OPTIVE® 'in saklanması


başlıkları yer almaktadır.

1. OPTIVE® nedir ve ne için kullanılır?

OPTIVE damlalık uçlu ve kapaklı yeşil renkli LDPE multi-doz şişelerde tedarik edilir. Ruhsatlı ambalaj büyüklükleri: 10 ve 15 ml
OPTIVE® göze damlatıldığında göz yaşının doğal bileşenlerine dönüşen karmeloz sodyum olarak adlandırılan bir kayganlaştırıcı içerir. Göz kuruluğu semptomlarının (ağrı, yanma, iritasyon veya kuruluk gibi) tedavisinde kullanılır.

2. OPTIVE®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler OPTIVE®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer karmeloz sodyuma veya diğer maddelerin herhangi birine karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa
• Eğer solüsyon renk değiştirirse veya bulanıklaşmaya başlarsa OPTIVE®'i kullanmayınız.

OPTIVE®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer iritasyon, ağrı, kızarıklık ve görmede değişiklikler meydana gelirse veya 72 saatten daha fazla süreyle kötüleşme olursa
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OPTIVE®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

OPTIVE® yemeklerden etkilenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


OPTIVE hamilelik süresince ve emzirme döneminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


OPTIVE® hamilelik süresince ve emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

OPTIVE 'in geçici görme bulanıklığına neden olabilmesi muhtemeldir. Eğer geçici görme bulanıklığı yaşarsanız, görüşünüz berraklaşana kadar araç ve makine kullanmayınız.

OPTIVE®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bildirilmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer başka göz damlaları kullanıyorsanız, OPTIVE® ve diğer damlalar arasında en az 5 dakika bekleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz


3. OPTIVE® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz:

OPTIVE®'in olağan dozu günde 4 defa veya ihtiyaç kadar olmak suretiyle her bir sorunlu göz için 1 - 2 damladır.

Uygulama yolu ve metodu:

OPTIVE 'i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarmaya gerek yoktur
Eğer siz kullanmadan evvel satın aldığınız şişenin boynundaki kurcalamaya karşı duyarlı mühür kırılmışsa, böyle bir şişeyi kullanmamalısınız.
Kontaminasyonu önlemek için, damlalığı gözünüzle veya başka herhangi bir şeyle temas ettirmeyiniz. Kullandıktan sonra şişenin kapağını düzgünce kapatınız.
1. Ellerinizi yıkayınız. Başınızı arkaya eğiniz ve yukarı bakınız.
2. Alt göz kapağınızı küçük bir kavite meydana gelecek şekilde aşağı çekiniz.
3. Şişeyi baş aşağı çeviriniz ve her bir göze tedavi için gerekli miktar olan 1 damlayı damlatmak için sıkınız.
4. Damlanın alt göz kapağına gitmesi için 30 saniye kadar gözünüzü kapatınız.

Değişik yaş gruplarında kullanım:

Çocuklarda kullanımı:

Bildirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

Bildirilmemiştir.

Eğer OPTIVE® 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla OPTIVE® kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla OPTIVE® kullanmanız herhangi bir zarara neden olmayacaktır.

OPTIVE®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


OPTIVE®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozu vaktinde alıp tedavinize devam ediniz.

®

OPTIVE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

OPTIVE® ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OPTIVE®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkilerin şu sıklıklarla meydana gelebilir:
- Çok yaygın (> 1/10)
- Yaygın (> 1/100 ila 1<10)
- Yaygın olmayan (>1/1000 ila 1<100).
- Seyrek (>1/10000 ila 1<1000)
- Çok seyrek (<1/10000).
- Bilinmeyen (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Göz Rahatsızlıkları:


Yaygın: Konjunktival hiperemi/oküler hiperemi, görme bulanıklığı, göz kuruluğu,
damlatılan yer reaksiyonu, göz kaşıntısı, göz tahrişi ve göz kapağı kenarında kabuklanma, blefarit, konjunktival ödem, göz kapağında kızarıklık, göz ağrısı, göz kapağı ödemi, göz kapağı pitozisi, noktalı keratit

Sinir Sistemi Bozuklukları:


Yaygın: Baş ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. OPTIVE®'in Saklanması

OPTIVE® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Açıldıktan sonra 25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklanması koşulu ile 28 gün içinde kullanılmalıdır.
Çözelti renk değiştirmeye veya bulanıklaşmaya başlarsa kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OPTIVE® 'i kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Ruhsat sahibi:


Allergan İlaçları Tic. A.Ş Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
İz Plaza Giz, Kat: 12 Maslak - Şişli 34398 İstanbul
Tel : 0212 365 50 00
Faks : 0212 290 72 11

Üretici:


Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road, Westport, Co. Mayo İrlanda

Bu kullanma talimatı 24.05.2012 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Optive % 0.5 Lubrikant Göz Damlası

Etken Maddesi: Karmeloz sodyum

Atc Kodu: S01XA20

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.