Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neostigmine Ampul Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Diğer Sinir Sistemi İlaçları » Parasempatomimetikler » Antikolinesterazlar » Neostigmin metil sulfat

KULLANMA TALİMATI NEOSTİGMİNE® Ampul Kas içine, cilt altına ve damar içine uygulanır.

• Etkin madde:

Her l ml ampul, 0.5 mg neostigmin metilsülfat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. NEOSTİGMİNE nedir ve ne için kullanılır?


2. NEOSTİGMİNE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NEOSTİGMİNE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NEOSTİGMİNE'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. NEOSTİGMİNE nedir ve ne için kullanılır?

NEOSTİGMİNE, ampul formunda olup, neostigmin metilsülfat adlı etken maddeyi içerir ve sinir sistemi ilaçları grubuna dahildir.
NEOSTİGMİNE, her l ml ampulde 0.5 mg neostigmin metilsülfat içerir.
6 ampullük kutularda bulunur.
NEOSTİGMİNE, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:
• Bir tür kas zafiyeti hastalığı olan Miyasteniya Gravis tedavisinde,
• Barsak hareketlerinin sinirsel olarak yavaşlamasından dolayı oluşan barsak tıkanması (paralitik ileus),
• Ameliyat sonrası idrar tutulmaları,
• Uzuvlardaki damarların bozukluğu ve tıkanıklığı,
• Barsak haraketlerinin zaafiyeti (barsak atonisi),
• Vücudun sağ ya da sol yarısında istemli hareketin kaybı ve felci (hemipleji) ve yalnızca bir organın, bir grup kasın ya da tek bir kasın felci (monopleji)

2. NEOSTİGMİNE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOSTİGMİNEi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• NEOSTİGMİNE'e karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• Karın zarının iltihaplanması (peritonit), kangrende,
• Sindirim sistemi kanalında veya idrar yollarındaki tıkanıklığın mekanik nedenli olduğu durumlarda
• Suksametonyum gibi kas gevşeticiler kullanmaktaysanız

NEOSTİGMİNEi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Sara hastalığı (epilepsi)
• Astım
• Nabız yavaşlaması
• Kalbi besleyen damarlarda yeni oluşmuş tıkanma
• Tiroid hormonunun fazlalığı
• Kalp ritminin bozulması
• Mide ve onikiparmak barsağında oluşan yaralar (ülser)
• Vagus sinirinin aşırı aktivitesi
• Titremeyle giden bir kas - sinir hastalığı olan Parkinson hastasıysanız
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEOSTİGMİNE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NEOSTİGMİNE ağızdan kullanılmadığı için yiyeceklerle bir etkileşime girmesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NEOSTİGMİNE ile deney hayvanları veya gebe kadınlar üzerinde gerçekleştirilmiş yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle hamile bir kadına verildiğinde önemli bir zarar yapıp yapmayacağı; üreme yeteneği üzerinde etkisi olup olmayacağı bilinmemektedir.
Bu nedenle hamile bir kadına NEOSTİGMİNE ancak sorumlu hekimin kar zarar dengesini değerlendirmesinden sonra gerekiyorsa verilmelidir. NEOSTİGMİNE ve benzeri ilaçlar doğumu yakın olan gebe kadınlara damar yoluyla verildiğinde erken doğum riskine ve/veya rahmin yersiz kasılmasına neden olurlar.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NEOSTİGMİNE'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Bebeklerde NEOSTİGMİNE'in ciddi yan etkileri fazla olduğundan; anne sütüne geçme riskine karşı, ilaç almımının zorunluluğu de göz önüne alınarak ya emzirmenin ya da ilaç almımının kesilmesi gerektiğine hekim görüşüne göre karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Vücudunuzun NEOSTİGMİNE tedavisine karşı nasıl bir tepki vereceğini öğreninceye kadar araç ve makine kullanımından sakınmalısınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Özellikle neomisin, streptomisin, kanamisin gibi bazı antibiyotiklerle mutlaka birlikte kullanılması gerekiyorsa bu ilaçların dozajlarında dikkatli bir ayarlama yapılması gerekir. Ağrı duyulmasını engelleyen anestezik ilaçlarla, kalp ritmini düzenleyen ilaçlarla ve kasların sinirler tarafından uyarılma durumunu değiştiren diğer ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Nöromüsküler blokaj yapan ajanlar: NEOSTİGMİNE depolarizan olmayan (Tubokürarin, gallamin veya panküronyum gibi) kas gevşeticilerin etkilerine ciddi biçimde karşıt etki gösterir ve bu etkileşim ameliyat sonrasında kas gevşemesini tersine çevirmek için tedavide bir avantaj olarak kullanılabilir. NEOSTİGMİNE, süksinilkolin gibi depolarizan kas gevşeticilerin etkisine karşıt etki göstermez, aksine etki süresini uzatabilir.
Diğer ilaçlar: Atropin, NEOSTİGMİNE'in zararlı muskarinik etkisinin belirtilerinin (tükrük, ter, gözyaşı ve bronşlarda daralma ve aşırı salgı, bulantı, kusma, diyare, kramplar tarzında karın ağrıları, idrar ve dışkı kaçırma ve kalp atımında aşırı yavaşlama gibi) giderilmesinde kullanılır.
Miyasteniya Gravis'li hastalarda NEOSTİGMİNE dozu uygun şekilde ayarlanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NEOSTİGMİNE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• Özel kullanım durumları :

Böbrek / karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda NEOSTİGMİNE dozunun ayarlanmasına ihtiyaç duyulabilir.

Eğer NEOSTİGMİNE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOSTİGMİNE kullandıysanız:

NEOSTİGMİNE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doz aşımı belirtileri:
Terleme, göz yaşarması, burun akıntısı, mideden gaz çıkışı, istem dışı dışkılama ve idrar yapma, yüzde kızarma, göz bebeğinde küçülme, gözde kanama, kirpiklerin irade dışı
kasılması, gözlerin istem dışı, ritmik hareketleri, huzursuzluk, korku, balgam çıkarmada artış, nabzın yavaşlaması ve tansiyon düşmesi, kas kasılmaları, şiddetli güçsüzlük, belli bazı kasların görev yapamaması, kasların kısmi ya da genel olarak istemsiz kasılması, koma.
Doz aşımı tedavisi:
Doktorunuz NEOSTİGMİNE tedavisini durduracak ve ihtiyaç duyarsa size
NEOSTİGMİNE'in etkisini azaltacak ilaç uygulayacaktır.

NEOSTİGMİNE'i kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NEOSTİGMİNE ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NEOSTİGMİNE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden birisi olursa, NEOSTİGMİNE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kasların kısmi ya da genel olarak istemsiz kasılmaları Bilinç kaybı Uyuşukluk Konuşma güçlüğü Gözbebeği küçülmesi Nabız yavaşlaması Nabız hızlanması Kalp ritminin bozulması EKG değişimleri Kalp durması
Beyne kan akımının kesintisine bağlı olan anlık bilinç kaybı Tansiyon düşüklüğü
• Solunum kas felci
• Solunum depresyonu
• Solunum durması
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NEOSTİGMİNE'e karşı ciddi allerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık tepkileri
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Bronşların daralması
• Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
• Nefes darlığı
• Koma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı Kusma
Göz yaşarması Aşırı tükürük salgılanması İshal
İdrara çıkma isteği Mide krampları Eklem ağrısı Yutma güçlüğü Şişkinlik
• Deride kızarıklık
• Kaşıntı
Bunlar NEOSTİGMİNE'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NEOSTİGMİNE'in saklanması

NEOSTİGMİNE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


NEOSTİGMİNE'i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
NEOSTİGMİNE'i orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOSTİGMİNE'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NEOSTİGMİNE'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN Tel : (0362) 431 60 45 (0362) 431 60 46 Fax : (0362) 431 96 72

Üretim Yeri:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN Tel : (0362) 431 60 45 (0362) 431 60 46 Fax : (0362) 431 96 72
Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Neostigmine Ampul

Etken Maddesi: Neostigmin metilsülfat

Atc Kodu: N07AA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Neostigmine Ampul - KT
 • Neostigmine Ampul - KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Neostigmine 6 Ampul
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.